1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài SGK Sinh học 8

... tuổi 10 14 15 -19 đang theo học các trờng. Đợcsự quan tâm của nhà nớc, hệ thống GD SKSS cho VTN đợc đa một cách hệ thống vào cuốichơng trình của SGK Sinh học 8. Cụ thể nh sau:Vị trí bài Tên ... vệ sinh, tránh 1 số quanniệm sai.*Dấu hiệu xuất hiện tuổidậy thì nam: Bảng 58 .1 (SGK - 18 3)Hoạt động 2: Buồng trứng và hoocmon sinh dục nữ. (15 )? Chức năng của buồng trứng là gì? HS: ... phơng pháp GDSKSS trong nhà trờng.- Chơng III: Minh họa áp dụng một vài biện pháp lồng ghép qua bài dạy Tuyến sinh dục. + Phần kết luận và khuyến nghị.Phần II: Nội dung. Chơng I: Những nội dung...
 • 22
 • 902
 • 2
skkn một vài phương pháp dạy kĩ thuật xuất phát thấp cho học sinh lớp 8

skkn một vài phương pháp dạy kĩ thuật xuất phát thấp cho học sinh lớp 8

... trúc giờ học thể dục. Tôi xin trình bày phương pháp dạy bài kỹthuật xuất phát thấp cho học sinh lớp 8 theo phương pháp đổi mới với nội dung nhưsau 1. Phần mở đầu:Phần này trước kia bao giờ cũng ... Nguyễn HuệTháng 12 /20 08 Phòng GD &ĐT Huyện Châu Đức Trường THCS Nguyễn HuệSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI: “MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP DẠY KĨ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP CHO HỌC SINH LỚP 8 - Họ tên người ... luyệnnhất là học sinh nữ lớp 8 các em rất e dè khi thực hiện các bài tập chạy,nhảy. Điều đó cũng góp một phần trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy đồng thời phát huy hiệu quả cán bộ lớp...
 • 10
 • 3,233
 • 2
Một số định hướng và giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn tại đảo Hà Nam trong phát triển du lịch.

Một số định hướng và giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn tại đảo Hà Nam trong phát triển du lịch.

... lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng,…bởi đây là nơi mức độ tập trung các di tích vào loại cao nhất cả nước. Một hòn đảo chỉ rộng hơn 80 km2 mà tới 11 0 di tích các loại, trong đó 9 ... triển của du lịch nhân văn đang trở thành một hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành du lịch Việt Nam. Sinh viên: Trần Thị Nhờ - Lớp VH10 01 19Tìm hiểu các giá trị tài nguyên ... cũng những thời kỳ những ngày không thích hợp cho hoạt động giải trí Sinh viên: Trần Thị Nhờ - Lớp VH10 01 18 Tìm hiểu các giá trị tài nguyên nhân văn tại khu vực đảo Hà Nam - Yên Hưng - Quảng...
 • 94
 • 955
 • 0
Bài soạn SKKN- Một số phương pháp giải nhanh bài tập định lượng hóa học

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp giải nhanh bài tập định lượng hóa học

... 0,06 . 18 = 1, 08g.Khối lợng phần anken CxH2xg995 ,10 8 ,1 2 15 ,6==Theo (*) ta có: mc= 2 12 .7995 ,1. 6995 ,1. 76COcnn==litVCO 19 2,3 12 .74,22.6.995 ,1 2==OHHHnnm222.7995 ,1. 1995 ,1. 7 1 ===Tổng ... (1) , (2): Tổng số mol rợu là: a+b=4,22V(lít) (b)Khối lợng rợu bằng: (14 n + 18 )a + (14 m +16 )b=pHay 14 (na + mb) + 18 (a+b) = P (c)Thế (b) vào (c) ta có: 14 4,22/ . 18 VPmbna=+723,79 18 . 14 4,22/ . 18 2VPYVPYmOH===792 ,11 14 4,22/ . 18 2VPXVPXVCO===G. ... OHHCyx là 3,5 917 12=++yx-> 3,4 212 =+yxx 1 2 3y30,3 18 ,3 6,3Chỉ x = 3 là hợp lý. B, C phải một rợu số nguyên tử H>6,3 và một rợu số nguyên tử H< 6,3. 2 cặp nghiệm:C3H7OH...
 • 24
 • 1,732
 • 6
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học sở

... tác học tập  1. 1.2.4. Nguyên tắc đòi hỏi chăm lo tích cực đến sự phát triển của mọi HS 1. 1.2.5. Nguyên tắc làm cho học sinh ý thức được bản thân quá trình học 1. 1.3. Một số phương pháp dạy ... học. (Ví dụ: Phương pháp vấn đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một ... toán 1. 1. Phương pháp dạy học tích cực 1. 1 .1. Tính tích cực nhận thức của người học 1. 1 .1. 1 Tính tích cực Theo tác giả I. F. Kharlamop: "Tính tích cực là trạng thái hoạt động của học sinh, ...
 • 25
 • 2,339
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học sở docx

... tác học tập  1. 1.2.4. Nguyên tắc đòi hỏi chăm lo tích cực đến sự phát triển của mọi HS 1. 1.2.5. Nguyên tắc làm cho học sinh ý thức được bản thân quá trình học 1. 1.3. Một số phương pháp dạy ... học. (Ví dụ: Phương pháp vấn đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một ... toán 1. 1. Phương pháp dạy học tích cực 1. 1 .1. Tính tích cực nhận thức của người học 1. 1 .1. 1 Tính tích cực Theo tác giả I. F. Kharlamop: "Tính tích cực là trạng thái hoạt động của học sinh, ...
 • 26
 • 1,275
 • 0
skkn Một số phương pháp dạy kỹ năng nói tiếng anh có hiệu quả

skkn Một số phương pháp dạy kỹ năng nói tiếng anh hiệu quả

... 53.2% 23 hs = 49% Y 10 hs = 21. 3% 1 hs = 2 .1% K 0%0% Lớp 11 K Sĩ số 48 Giỏi 2 hs = 4.2% 5 hs = 10 .4% Khá 8 hs = 17 % 15 hs = 31. 3% TB 28 hs = 58% 25 hs = 52% Y 10 hs = 20 .8% 3 hs = 6.3% ... 6% Khá 10 hs = 21% 18 hs = 38% TB 26 hs = 55 % 25 hs = 52% Y 8 hs = 16 % 2 hs = 4% K 2 hs = 4%0%Lớp 12 G Sĩ số 47 Giỏi 1 hs = 2 .1% 3 hs = 6.3% Khá 11 hs = 23.4% 20 hs = 42.6% TB 25 hs = ... mớiLớp 12 A Sĩ số 47 Giỏi 2 hs = 4.3%5 hs = 10 .6% Khá 9 hs = 19 .1% 1 5hs = 31. 9% TB 2 5hs = 53.2% 22 hs = 46.9% Y 11 hs = 23.4% 5 hs = 10 .6% K 0%0%Lớp 10 C Sĩ số 48 Giỏi 2 hs = 4 % 3 hs =...
 • 25
 • 17,048
 • 110
Một số phương pháp dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh THCS

Một số phương pháp dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh THCS

... khen thởng để học sinh những phản ứng tích cực. II. 3. 2. 4 Đề xuất biện pháp: * Nhận thức chung về dạy bài hội thoại cho học sinh THCS: Mục đích của việc dạy hội thoại là giúp cho học sinh ... kỹ năng mức độ thể, tuỳ theo đặc điểm của nội dung từng bài. Một đơn vị bài học thể bắt đầu bằng một hoạt động nghe hiểu, giới thiệu chủ đề mới mà cũng thể bắt đầu bằng mọt bài đọc ... nữa.II Phần nội dung: 4II. 1 Ch ơng I: Tổng quan Một số phơng pháp dạy kiểu bài hội thoại trong phân môn tiếng Anh THCSII. 1. 1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Đề tài tuy không mới nhng rất quan trọng,...
 • 26
 • 2,399
 • 12
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

... đềKết luận, đánh giá 1 GV GV GV HS GV2 GV GV HS HS GV + HS 3 GV + HS HS HS HS GV + HS 4 HS HS HS HS GV + HS Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri ... chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng. - Khẳng ... và ý thức tự giác, sáng tạo áp dụng PPDH tích cực.II. Nội dung: 1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?a. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6: Một số phương pháp dạy từ vựng cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6: Một số phương pháp dạy từ vựng cho học sinh lớp 6

... học sinh 4 lớp: 63, 64, 73, 74.Giỏi: 40 HS Kha:ù 55 HS TB: 25 HS Yếu: 19 HS Kém: 10 HS Nhìn chung qua một học kỳ vận dụng sáng kiến vào phương pháp giảng dạy mặc dù kết quả đạt chưa ... sẽ thắng cuộc)* Kết quả chung: Qua quá trình thực hiện các phương pháp trên, tôi thu được kết quả khá khả quan- Lớp học sinh động- Học sinh dễ tiếp thu bài mới- Học sinh học thuộc từø dễ hơn ... sử dụng phương pháp để các em luôn quan tâm và thích học tiếng Anh cũng như học thuộc từ vựng? Qua thực tế giảng dạy học hỏi đồng nghiệp bản thân tôi rút ra được một số phương pháp thiết...
 • 6
 • 3,655
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: skkn đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu họcskkn đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục trong trường thcsskkn đổi mới phương pháp dạy học thí nghiệm vật lí thcskhai thác có hiệu quả bài toán hình học bất đẳng thức và giá trị nhỏ nhất lớn nhất về diện tíchxây dựng một cơ cấu nhân sự hợp lý khoa học tính năng động sáng tạo của mỗi cánhân cũng như khai thác có hiệu quả nguồn chất xám của mỗi cán bộ nhân viêngiải pháp nhằm bảo tồn và khai thác có hiệu quả khu phố cổ trong các tour du lịch ở thủ đôgiải pháp khai thác có hiệu quả giá trị văn hoá kiến trúc phố cổ trong các tour du lịchskkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngskkn một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc ở tiểu họcmot so phuong phap day hoc nham phat huy tinh tich cuc chu đong sang tao cua hoc sinh thcs trong cac bai ve tranh de taiskkn một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam vnenskkn một số phương pháp dạy học văn bản nhật dụngáp dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ở một số bài học chương động lực học chất điểm vật lí 10 nâng caosử dụng có hiệu quả một số phương pháp dạy học khi dạy bài 6 khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng lớp 10 – thptmột số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh t h c s trong các bài vẽ tranh đề tàichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ