Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử
... TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1. TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 1.1.1. Định nghĩa sự hài lòng Sự hài lòng của khách hàng ñược ... mua, có thể phân loại sự hài lòng của khách hàng thành bốn loại như sau 1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 1.2.1. Dịch vụ 1.2.1.1. Định nghĩa về dịch vụ Theo Philip Kotler ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI ĐỌC ĐỐI VỚI BÁO ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ...
 • 26
 • 1,357
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart
... sự hài lòng của khách hàng đối với dòch vụ bán hàng của hệ thống siêu thò CooMart- Chương 3: Biện pháp nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dòch vụ bán hàng của hệ thống siêu thò CoopMart - ... siêu thò.• •Chủng loại hàng hóa• Phong cách phục vụ SVTH: Phạm Thò Mến Trang 29Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Quang Thu- Chương 2: phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự ... cho thang đo mức độ hài lòng của khách hàng đối với siêu thò.Kết quả Cronbach alpha được trình bày ở bảng 2.2 .Bảng 2.2: Cronbach alpha của thang đo mức độ hài lòng của khách hàng SVTH: Phạm Thò...
 • 61
 • 1,550
 • 25

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh đăklăk

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh đăklăk
... vụ chính là sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng trong các ngành dịch vụ cho thấy chất lượng dịch vụ sự hài lòng của khách hàng là hai khái ... kết quả của nghiên cứu này với các kết quả nghiên cứu trước Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của ñề tài này cho thấy sự hài lòng của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố năng lực phục vụ, ñáp ... những nhân tố nào ảnh hưởng ñến sự hài lòng của khách hàng cũng như mức ñộ ảnh hưởng của từng nhân tố ñến sự hài lòng của khách hàng. 3.3 Tóm tắt 16 Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1...
 • 25
 • 1,510
 • 10

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh
... các nhân tố ảnh Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hưởng đến sự hài lòng của nhân đối với công ty nhân đối với công ty CPTMDV Hà TĩnhCPTMDV Hà TĩnhMô hình nghiên cứu Sự ... quý của doanh nghiệpCó hiện tượng nhân viên nghỉ việc nhưng công ty chưa có biện pháp nào để đánh giá sự hài lòng của NV Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối ... hài lòngCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòngCác thuyết về động viên•Tổng quan về công ty CPTMDV Hà Tĩnh•Đánh giá của nhân viên về nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên + Kiểm...
 • 23
 • 1,093
 • 11

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh
... tìm hiểu và nghiên cứu đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh” tôi đã nhận được sự giúp đỡ ... ß6*X6Trong đó:Y: Sự hài lòng của nhân viên khi làm việc tại công tyX1, X2, X3, X4, X5, X6 : Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viênβ0 : hệ số tự do của mô hìnhβ1, β2, ... họcCó rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với một doanh nghiệp và mỗi nhân viên các yếu tố ảnh hưởng có thể khác nhau tùy vào động cơ, mong muốn, kỳ vọng của từng người....
 • 83
 • 1,382
 • 11

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mây

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mây
... hình nghiên cứu Sau khi nghiên cứu các tài liệu và các mô hình nghiên cứu đi trước về sự hài lòng của nhân viên, đồng thời kế thừa và phát hiện các nhân tố của các đề tài trước về yếu tố môi ... hữu ích đối với các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về sự hài lòng của nhân viên. Cũng tại Việt Nam, các nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên cũng được triển khai khá nhiều. SVTH: Huỳnh Thị Ngọc ... tài nghiên cứu của mình. 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2.1Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về sự hài lòng, động cơ và sự gắn kết với...
 • 88
 • 1,593
 • 11

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch tại huế của khách du lịch lưu trú tại ana mandara resort & spa huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch tại huế của khách du lịch lưu trú tại ana mandara resort & spa huế
... thích được tất cả các nhân tố ảnh hưởng. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨUMỤC TIÊU NGHIÊN CỨUTổng quan về vấn đề nghiên cứu. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm ... đến Huế và cư trú tại Ana Mandara Huế.CÁM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHEMỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨUPHẠM VI NGHIÊN CỨUVề nội dung: đối tượng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ... NGHIÊN CỨUMÔ HÌNH NGHIÊN CỨUNiềm tin vào các lợi ích Sự đánh giá các lợi íchNiềm tin về những người ảnh hưởng Sự thúc đẩy làm theoNiềm tin kiểm soát Sự ảnh hưởng của niềm tin kiểm soátSự...
 • 20
 • 2,403
 • 3

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công
... LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT- CHI NHÁNH HUẾĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ cơ chế hoạt động của ... •:FG5230'H#I#J=IK%I•B>G:!>.D&"<E>89:;#10LJM9!1 :#,:910NPHÂN TÍCH các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó vơi tổ chức Hệ số tin cậy thang đo các yếu tố STTNhân tốCronbach’salphaHệ số tương quan ... :4#0#*2[0&fK^Z,7>0@!7r>OPHÂN TÍCH nhân tố efa thang đo các yếu tố 14 biến của thang đo các yếu tố DZ23!,I0R "PO>.04l"S0>@!7r>O:&"2[RhMM^IIbj12...
 • 35
 • 617
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch tại huế của khách du lịch lưu trú tại ana mandara resort & spa huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch tại huế của khách du lịch lưu trú tại ana mandara resort & spa huế
... khách hàng cân nhắc là chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau. Do đó cần phải xem xét nhiều nhân tố nhằm xác định xem những yếu tố nào có ảnh hưởng đến sự quyết định của khách hàng. Khách ... về vấn đề nghiên cứu. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm du lịch tại Huế của khách hàng tại Ana Mandara Huế.- Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đó đến sự lựa chọn địa điểm ... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch tại Huế của khách du lịch lưu trú tại Ana Mandara Resort & Spa Huế”.2. Mục tiêu nghiên cứu. - Tổng quan về vấn đề nghiên...
 • 71
 • 3,656
 • 22

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sản PHẨM áo QUẦN THỜI TRANG THƯƠNG HIỆU HACHIBA của NHÂN VIÊN văn PHÒNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sản PHẨM áo QUẦN THỜI TRANG THƯƠNG HIỆU HACHIBA của NHÂN VIÊN văn PHÒNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG
... nhiều nghiên cứu nữa.- Mẫu điều tra chỉ giới hạn ở khách hàng là nhân viên văn phòng, việc tiếp cận khách hàng còn gặp nhiều khó khăn.- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ... Powerpoint BackgroundsPage 25Đánh giá của khách hàng Đánh giá của khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Giá trị kiểm định = 4t df Sig. Thuộc tính của sản phẩm -3.646 151 .000Chương ... 26Đánh giá của khách hàng Đánh giá của khách hàng về các nhận định Giá trị kiểm định = 4t df Sig.Giá sản phẩm của Hachiba tương xứng với giá trị-5.230 151 .000 Khách hàng hài lòng khi sử...
 • 30
 • 971
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mâycác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần betong 6các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viêncác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất trang thiết bị tại trường đại học đà lạtcác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước suốiđánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tiệc cướinghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiềunghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tháo của công trình xả lũ thủy điện bắc hànghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại các công ty xây dựng hàn quốc tại việt namđể định lượng được các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nghiên cứu cần tiến hành theo ba bước saucác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên marketing đối với công tycác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại công ty xăng dầu quảng bìnhđánh giá của nhà bán lẻ đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòngcác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về dịch vụ cung ứng hàng hóacác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP