Quyết định 602 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010
... vị sử dụng đất Khi quy hoạch đất ngời ta lập nên đờng danh giới đơn vị sử dụng đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp với đất khu dân c, chủ sử dụng đất với - Quy hoạch, bố trí sử dụng đất nông ... Vì quy hoạch sử dụng đất nội dung quan trọng nội dung quản lý nhà nớc đất đai Quy hoạch sử dụng có với đất nông nghiệp đất lâm nghiệp, điều kiện đất đai đợc chia cho hộ sử dụng lâu dài quy hoạch ... cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang thời Kỳ 2001 -2010) 0,00 0,00 - Đất nông nghiệp đợc giao cho hộ gia đình 7914,5 chiếm 83,29% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện...
 • 62
 • 1,196
 • 11

Điều tra, đánh giá khẩu phần của trẻ ở một số trường mầm non thuộc khu vực miền núi huyện yên thế tỉnh bắc giang

Điều tra, đánh giá khẩu phần của trẻ ở một số trường mầm non thuộc khu vực miền núi huyện yên thế  tỉnh bắc giang
... núi huyện Yên Thế- tỉnh Bắc Giang Mục tiêu đề tài - Đánh giá chế độ dinh dưỡng trẻ trường mầm non xã Đồng Vương xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang - Phân tích thuận lợi khó khăn nhà trường ... Uyên tế vùng nông thôn, miền núi, thu nhập người dân thấp, lương thực, thực phẩm ngày đắt đỏ Đó lí để chọn nghiên cứu đề tài: Điều tra, đánh giá phần trẻ số trường mầm non thuộc khu vực miền núi ... phần trẻ mầm non 3.2.1 Tại trường mầm non xã Tiến Thắng Trường mầm non xã Tiến Thắng có nhóm trẻ : nhà trẻ từ 18 đến 36 tháng tuổi mẫu giáo từ đến tuổi Song bước đầu điều tra, đánh giá phần trẻ lứa...
 • 46
 • 357
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giangsử dụng thuốc điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và sử dụng thuốc điều trị
... nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 25 3.4.2 Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ... nhận Trạm thú y huyện Yên Thế, em thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen đơn bào Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị ” Sau thời ... trị bệnh đầu đen cho huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác đồ gồm có: + Thuốc diệt đơn bào...
 • 63
 • 490
 • 3

quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN Ở HUYỆN YÊN THẾ 49 4.1.1 Bộ máy quản tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông ... thực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế 50 4.2 Các bước quản tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang ... trạng quản tài chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển Nông thôn địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản tài chương trình mục tiêu quốc gia phát...
 • 138
 • 499
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giangsử dụng thuốc điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và sử dụng thuốc điều trị
... thực tế chăn nuôi huyện Yên Thế, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen đơn bàoHistomonas meleagridis gây nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị 1.2 Mục ... Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác ... nhận Trạm thú y huyện Yên Thế, em thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen đơn bào Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị ” Sau thời...
 • 63
 • 300
 • 0

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001 2010

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001  2010
... “ðánh giá tình hình th c hi n QHSDð huy n Yên Th , t nh B c Giang giai ño n 2001 - 2010 1.2 M c tiêu c a ñ tài - ðánh giá tình hình th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 2010 huy n Yên ... nghi p giai ño n 2000 -2010 56 4.4.3 Bi n ñ ng ñ t chưa s d ng giai ño n 2000 -2010 58 4.5 Tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 huy n yên th 59 4.5.1 Tình hình qu n lý quy ... ñ t ñ n năm 2010 k ho ch s d ng ñ t năm (2001 - 2005) c a huy n Yên Th - Phân tích, ñánh giá tình hình th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t c a huy n Yên th giai ño n 2001 - 2010 - ð xu t...
 • 114
 • 547
 • 4

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện yên phong tỉnh bắc ninh

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện yên phong  tỉnh bắc ninh
... dung phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Nghiên cứu quy mô diện tích, cấu sử dụng ñất loại ñất quy hoạch ñề ra; kết thực tiêu quy hoạch thực trạng sử dụng, ... 64 4.3 ðánh giá tình hình thực phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 1997 - 2010 ñến năm 2000 73 4.3.1 ðánh giá tiến ñộ thực Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất so ... giá tình hình thực phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất ñã ñược duyệt dến năm 2005 80 4.5 ðánh giá tình hình thực quy hoạch, ñiều chỉnh quy hoạch giai ñoạn 1997 -2010 ñến năm 2010...
 • 136
 • 214
 • 0

Đánh giá tình hình triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã hương vĩ – huyện yên thế – tỉnh bắc giang

Đánh giá tình hình triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã hương vĩ – huyện yên thế – tỉnh bắc giang
... văn hóa hội môi trường địa phương Khái quát phương án quy hoạch xây dựng NTM Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020 Tìm hiểu thực trạng nông thôn Hương trước ... UBND Hương Vĩ, em tiến hành thực đề tài Đánh giá tình hình triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn Hương huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang ” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác động tích ... quy t…Về quy hoạch xây dựng nông thôn quan Nhà nước có thẩm quy n ban hành Tìm hiểu văn pháp luật quy hoạch xây dựng nông thôn UBND Tỉnh Bắc Giang, UBND Huyện Yên Thế UBND Hương - Sử dụng...
 • 88
 • 437
 • 0

Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nhằm sử dụng đất lâm nông nghiệp ... cầu sử dụng lâm sản huyện - Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp phương án quy hoạch lâm nghiệp huyện Yên Thế đến năm 2020 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp luận Quy ... TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRẦN THỊ HỒNG THẮM NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Lâm học...
 • 121
 • 203
 • 0

Ứng dụng công cụ (GIS), ảnh viễn thám (RS) và các chỉ tiêu kinh tế sinh thái để quy hoạch phát triển lâm nghiệp tổng thể bền vững huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Ứng dụng công cụ (GIS), ảnh viễn thám (RS) và các chỉ tiêu kinh tế  sinh thái để quy hoạch phát triển lâm nghiệp tổng thể bền vững huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... kinh tế - xã hội nh- bảo vệ môi tr-ờng sinh thái phát triển tài nguyên rừng, tiến hành nghiên cứu đề tài: ứng dụng công cụ (GIS), ảnh viễn thám (RS) tiêu kinh tế - sinh thái để quy hoạch phát triển ... lý bền vững đầu nguồn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang Đối t-ợng nghiên cứu: Tài nguyên thiên nhiên yếu tố kinh tế - sinh thái huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để phát triển kinh tế - xã hội bền vững ... giải pháp phát triển bền vững vùng đầu nguồn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cụ thể: - Xây dựng đồ trạng sử dụng đất trạng thái rừng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang quan điểm ứng dụng công nghệ GIS...
 • 90
 • 187
 • 0

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... TBXH, Trạm Khí tợng Thuỷ văn đóng địa b n huyện Hiệp Ho , tỉnh Bắc Giang; UBND x , thị trấn v b nông dân huyện Hiệp Ho (tỉnh Bắc Giang) ; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình v ngời thân đ nhiệt tình giúp ... trình ho n chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân th nh cám ơn thầy cô giáo Viện Đ o tạo Sau Đại học; Khoa T i nguyên v Môi trờng (Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội); Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ... ủ n nm 2015 ủ i v i m i vựng sinh thỏi trờn ủ a bn huy n Hi p Ho, t nh B c Giang 3.3.7 nh h ng m t s gi i phỏp s d ng ủ t nụng nghi p ủ n nm 2015 trờn ủ a bn huy n Hi p Ho, t nh B c Giang -...
 • 119
 • 553
 • 3

Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
... hoạt động tín dụng cho hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng kết hoạt động tín dụng cho hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện ... luận thực tiễn hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cho hộ nghèo nói riêng; - Đánh giá kết hoạt động tín dụng cho hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất ... tiêu chung Đánh giá thực trạng kết hoạt động tín dụng cho hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cho hộ nghèo địa...
 • 90
 • 700
 • 3

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... lo i ñi m dân c n c vào nh ng ñ c ñi m b n sau ñây: ñi u ki n s ng lao ñ ng c a dân cư; ch c c a ñi m dân cư; quy mô dân s , quy mô ñ t ñai ñi m dân cư; v trí ñi m dân c u dân; c u lao ... khu dân - Ti m ñ t ñai cho xây d ng m r ng khu ñô th khu dân + ð nh hư ng phát tri n h th ng ñi m dân - ð nh hư ng phát tri n ñi m dân ñô th - ð nh hư ng phát tri n ñi m dân nông ... c p - ði m dân theo n: Ti n thân nh ng ñi m dân nh bám d c theo bên ñư ng ho c bên sông sau ñó trình phát tri n c a dân cư, ñi m dân l n d n n i ti p thành n dài - ði m dân d ng phân...
 • 150
 • 263
 • 0

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS
... sử dụng phương pháp đánh giá nhanh ,xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang thể GIS nhằm mục đích thống kê, tính toán xác định nguồn, lượng loại phát thải ... KCN Khu công nghiệp ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Đề tài :Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể GIS SVTH: Hoàng Thị Lương GVHD: ... pháp 2: Xác định tốc độ tỷ lệ lưu lượng thể tích; • Phương pháp 3: Xác định khô trọng lượng phân tử khí thải; Phương pháp 4: Xác định độ ẩm khí thải Phương pháp 5: Xác định lượng thải dạng...
 • 67
 • 384
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào do Leucocytozoon gây ra ở gà nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào do Leucocytozoon gây ra ở gà nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon gây nuôi huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang thử nghiệm phác đồ điều trị " 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định loài Leucocytozoon gây bệnh cho đặc điểm dịch tễ ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 4.1.1 Thực trạng phòng chống bệnh đơn bào Leucocytozoon cho huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang ... TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.1.1 Đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon xã thuộc huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 54 5.1.2 Thử nghiệm phác đồ điều trị Leucocytozoon...
 • 68
 • 491
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạchbản đồ hành chính huyện yên thế tỉnh bắc giangđánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thế tỉnh bắc giangđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã bố hạ huyện yên thế tỉnh bắc giangkết quả điều trị những bệnh thường gặp ở đàn lợn vồ phác đồ điều trị trong thời gian thực tập tại trại ông đồng văn dũng xã hợp thịnh huyện hiệp hoà tỉnh bắc giangquyết định 28 điều chỉnh quy hoạchquyết định điều chỉnh quy hoạchquyết định số 438 qđ ub ngày 2 4 2004 của unbd tỉnh hà nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển gtvt hà nam giai đoạn 2003 2010 và định hướng đến năm 2020thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựngthủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghệ cao hòa lạcquy định về điều chỉnh quy hoạchquyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầuquy định điều chỉnh quy hoạch nông thôn mớiđịnh mức chi phí điều chỉnh quy hoạchnội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ