1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử (PP cơ bản) Môn Đại số 8

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thức đa thức. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp thông thường:- Đặt nhân tử ... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. P(x) = x4 + x3 – 2x2 – 6x – 4 Chuy ên đề bồi dưỡng học sinh giỏi CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬA. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ.. Phân tích ... hằng đẳng thức đáng nhớ.- Nhóm nhiều hạng tử. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng vài phương pháp khác (bổ sung)- Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. - Thêm bớt cùng một hạng tử. - Đặt...
 • 8
 • 29,205
 • 882
Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... (4), (5) là phân tích đa thức thành nhân tử. Cáchbiến đổi (1) không phải là phân tích đa thức thành nhân tử đa thức chưa đượcbiến đổi thành một tích của những đơn thức đa thức khác. Cách ... chia đa thức, rút gọn phân thức B. THỜI LƯNG : 5 tiếtC. THỰC HIỆN :Câu hỏi 1 : Thế nào là phân tích một đa thức thành nhân tử ?Trả lời : Phân tích một đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức ... của đa thức có một nhân tử chug thì đa thức đóbiểu diễn được thành một tích của nhân tử chung đó với một đa thức khác.1 THCS Sông vệ Tạ Thanh Ban Bài toán 5 : Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 4
 • 1,997
 • 46
chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

... nhân tử dạng 1m nx x± ±. Tuy nhiên dạng 1m nx x+ + ta thấy có thể khả thi còn các dạng khác như : 1m nx x− − hoaëc 1m m nx x x= − + hoaëc 1m nx x+ − tu thuộc vào đề bài có thể ... 10) + 128 = (x2 + 10x)(x2 + 10x + 24) + 128Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức đã cho có da ng :(y − 12)(y + 12) + 128 = y2 − 16 = (y + 4)(y − 4) = (x2 + 10x + 16)(x2 + 10x + 8) ... :A = x4 + 6x3 + 7x2 − 6x + 1.Lời giảiCách 1. Giả sử x ≠ 0. Ta viết đa thức dưới da ng : Vậy a=-2 hoặc a=3 thì A(x) chia hết cho x+1Ví dụ 7: Phân tích đa thức 5x3-2x-3 thành...
 • 23
 • 1,824
 • 25
chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử 3x ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = 3x3 - 7x2 + 17x - 5.Giải:Theo ví dụ 2, ta thấy các số 1; 5 không là nghiệm của đa thức. Nh vậy đa thức không có nghiệm nguyên, tuy vậy đa thức...
 • 6
 • 1,220
 • 36
CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

... : Phân tích đa thức x2 – 5x – 14 thành nhân tử. Trường THCS Hòa Bắc Năm học: 2006 - 20075 Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc PHÂN TÍCH ĐA THỨC ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích BÀI 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .a) 2x +2y . h) ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Ngoài ra ta có thể tách một hạng tử thành nhiều hạng tử theo nhiều cách .Chẳng hạn phân tích x2 – 6x + 8 thành...
 • 10
 • 2,386
 • 70
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

... đẳng thức − Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử. − Cần chú ý đến việc vận dụng hằng đẳng thức.Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 11. ... tất cả các hạng tử. Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác.– Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ... 3x2 + 8x + 4 CHUYÊN ĐỀ 1:CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI, CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN1. Phương pháp đặt nhân tử chung– Tìm nhân tử chung là những đơn, đa thức có mặt trong...
 • 13
 • 1,187
 • 34
Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

... toán Phân tích đa thức thành nhân tử 2- Nội dungTrớc hết cần nhắc lại một số kiến thức cơ bản phục vụ cho việc giải bài toán Phân tích đa thức thành nhân tử . 2 Các bài toán phân tích đa thức ... có đa ra bốn phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: đó là đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử và phối hợp các phơng pháp trên để phân tích đa thức thành nhân tử. ... pháp giải loại toán này sẽ giúp cho các em rất nhiều trong việc giải các bài toán khác đó là dạng toán: Phân tích đa thức thành nhân tử. Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử đợc ứng dụng...
 • 22
 • 1,834
 • 26
Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

... 2y2 + 1 – x2 – y2Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử. 3 Trần Thanh Hải – Trường THCS Dực Yên – Đầm HàPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ:1.1. Bình phương ... các hạng tử. 4. Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: A = 9x2 - 10x + 1Cách 1: Tách hạng tử tự do, làm xuất hiện hai tích nhân tử chung:A ... đẳng thức sau cùng, phải chứng minh trước khi sử dụng để làm bài tập.II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.1. Phương pháp đặt nhân tử chung.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức. 3....
 • 6
 • 1,924
 • 9
Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh  môn đại số 8

Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn đại số 8

... thân đã chọn đề tài : “ Rèn năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh - môn đại số 8 ”.2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở An Tiến - Mỹ Đức ... hằng đẳng thức. Khi gặp bài toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận xét: Quan sát đặc điểm của bài toán: Nhận xét quan hệ giữa các hạng tử trong bài toán (về các hệ số, các biến) ... cùng một hạng tử. - Phương pháp đặt ẩn phụ (Đổi biến).- Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tìmnghiệm của đa thức. - Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương...
 • 28
 • 806
 • 0
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

... XI. Bài tập áp dụng phân tích ña thức thành nhân tử. Dang 1 : Rút gọn biểu thức. 1. Phương pháp: + Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử nhằm xuất hiện nhân tử chung. + Áp dụng ... của một ña thức ñơn giản. Chuyên ñề 2: Phân tích ña thức thành nhân tử Biên soạn: Lê Kỳ Hội Trang 9 2. Bài tập. Bài 1 : Phân tích các ña thức sau thành nhân tử. a. 2 ... mỗi hạng tử thành tích nhân tử chung và một nhân tử. - viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc. 2. Bài tập. Bài 1: Phân tích các...
 • 23
 • 816
 • 1
CHUYEN DE PHAN TÍCH DA THỨC THÀNH NHÂN tử

CHUYEN DE PHAN TÍCH DA THỨC THÀNH NHÂN tử

... Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc LinhCHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG: 1. Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 4x – 6y ... PHÁP TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬA. DẠNG 1 : Phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử : 2ax bx c+ +Phương pháp:Có rất nhiều cách phân tích đa thức dạng này thành nhân tử nhưng có hai ... dinhngoclinh@gmail.com1Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc Linh3 2 41g)64x i) 1 - x y8+3. Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 9x6 2 49x 24xy 16y+ +b) 8...
 • 10
 • 895
 • 2
Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

... = n(n2 – 1) – 6(n – 1) = n(n – 1 )( n + 1) – 6(n – 1) = (n – 1)[ n(n + 1) – 6] = (n – 1 )( n2 + n – 6) = (n – 1 )( n2 – 2n + 3n – 6) = (n – 1 )( n(n – 2) + 3(n – 2)) = (n – 1 )( n – 2 )( n + 3) 567 8; , ... – y)Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x) (Học sinh tự giải ) 9: 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = 2(x – y).5x + 2(x – y).4y = 2(x – y )( 5 x + 4y)567;, Phân tích ... tích đa thức 9x(x – y) – 10(y – x)2 thành nhân tử. <=: 9x(x – y) – 10(y – x)2 = 9x(x – y) + 10(x – y)2 ( ổi dấu sai ) = (x – y)[9x + 10(x – y)] (sai từ trên) = (x – y )( 1 9x...
 • 24
 • 791
 • 4
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử (PP cơ bản) Môn Đại số 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử (PP bản) Môn Đại số 8

... A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 Nguyễn Thanh Phong Năm học: 2014 - 2015 2 Bài 3: Phân tích đa thức 4x2 – 9 thành nhân tử Đa thức 4x2 – 9 có dạng hằng đẳng thức ... pháp phân tích thành nhân tử bản nên những phương pháp nâng cao trên đây tôi sẽ đề cập trong chuyên đề tiếp theo. Trường THCS Tân Hiệp A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 ... CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8 I. Phương pháp đặt nhân tử chung 1. Cách tìm nhân tử chung: nhân tử chung thường gồm hai phần là hệ số...
 • 4
 • 742
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thucchuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu 8chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu violetbdhsg8 chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tửsử dụng đa thức bất khả quy để phân tích đa thức thành nhân tửde phan tich da thuc thanh nhan tu a2 2ab 15b2chuyen de toan phan tich da thuc thanh nhan tuchuyên đề về phân tích đa thức thành nhân tửphân tích đa thức thành nhân tửứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tửphân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thứcphân tích đa thức thành nhân tử chung bằng cách phối hợp nhiều phương phápluyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương phápbài tập phân tích đa thức thành nhân tửgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ