1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Vai trò của triết học mác lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh

Vai trò của triết học mác  lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh

Vai trò của triết học mác lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh

... giới quan 12 1.3. Vai trò của thế giới quan trong đời sống con ngời 13II. Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng 14 thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh 2.1. Triết học ... luận của thế giới quan 142.2. Vài nét về vấn đề thế giới quan của sinh viên Đại học Vinh 192.3. Triết học Mác - LêNin và vấn đề bồi dỡng thế giới quan 28 duy vật cho sinh viên Đại học Vinh ... động của con ngời.II. Vai Trò Của Triết Học Mác LêNin Trong Việc Bồi Dỡng Thế Giới Quan Cho Sinh viên Đại Học Vinh 2.1. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan Chúng ta đã biết rằng, triết...
 • 48
 • 770
 • 4
Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong giảng dạy phần i môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lê nin

Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong giảng dạy phần i môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

... ngay trong tên gọi của chương. Đây là một thuận lợi cho quá trình bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua môn học. 1.3.3. Những vấn đề đặt ra trong việc bồi dưỡng thế giới ... vấn đề bồi dưỡng thế giới quan cho các đối tượng là sinh viên, học viên. Chẳng hạn, Nguyễn Thị Luyến: “Vấn đề giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên các trường Đại học, Cao ... hai: Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng giúp cho sinh viên nhận thức đúng đắn và sâu sắc các vấn đề của thời đại. Thế giới quan duy vật biện chứng mà hạt nhân lý luận của nó là triết học...
 • 112
 • 1,424
 • 2
Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác  lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng hiện nay

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay

... thế giới quan duy vật biện chứng. Vai trò của triết học Mác - Lênin với việc trang bị thế giới quan duy vật biện chứng thể hiện ở các phơng diện sau đây:Thứ nhất, nó trang bị cho sinh viên cái ... tảng cho nhân sinh quan tiến bộ.2.2.2. Thực trạng dạy học triết học Mác - Lênin gắn với việc bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứngChơng trình đào tạo dành cho môn Triết cho sinh viên năm thứ ... chế của việc dạy học bộ môn dẫn đến việc phải đổi mới PPDH theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong trường.Trên cơ sở đề xuất PPDH triết học M¸c - Lênin...
 • 114
 • 758
 • 3
Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học cơ học lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm

Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy họchọc lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm

... khái quát triết học để rút ra kiến thức cho HS.Ngoài ra, quá trình bồi dỡng thế giới quan DVBC trong giờ học vật lí là sự giải thích trên quan điểm DVBC các cơ sở của vật học trong quá ... chất triết học. 1.4.2. Giải thích các cơ sở của vật học theo quan điểm DVBC.Giải thích một cách khoa học các hiện tợng và định luật vật lí là nhân tố cần thiết cho việc bồi dỡng thế giới quan. ... vĩ đại của t tởng triết học thời cổ đại cho đến cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, triết học của các ông khác một cách căn bản với các quan điểm, các hệ thống và các học thuyết triết...
 • 68
 • 723
 • 0
Các cách thức xây dưng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Các cách thức xây dưng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

... khách quan và chủ quan. Trong đó yếu tố hành lang pháp lý và chủ trương chính sách kinh tế của Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng tới sự hình thành và phát triển của triết lý kinh doanh của ... chuẩn làm căn cứ đánh giá hành vi của mọi thành viên nên nó có vai trò điều chỉnh hành vi của nhân viên qua việc xác định bổn phận, nghĩa vụ của mỗi thành viên đối với doanh nghiệp, với thị ... nhân viên làm việc với công ty trong một thời gian dài cho nên họ thường kiên trì giữ vững quan điểm của họ. Lý tưởng của công ty không hề thay đổi. Khi tôi rời công ty để về nghỉ, triết lý của...
 • 34
 • 8,030
 • 43
Nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nội

Nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nội

... IT at Hermann Gmeiner school of Hanoi As other high schools nationwide, the “Tieng Anh 10” is used for teaching English to 10th form students at Hermann Gmeiner school of Hanoi. Applying ... effectively. This was mainly because at junior high schools, speaking skill was not paid enough attention by their teachers. Besides, at the junior high schools, they were not provided with modern facilities ... teaching in particular was encouraged at Hermann Gmeiner school of Hanoi. A multimedia classroom has been equipped at Hermann Gmeiner school of Hanoi for about 5 years. Yet the use of multimedia...
 • 87
 • 1,380
 • 2
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG: VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG: VAI TRÒ CỦATRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

... 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG: VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN.1. THẾ GIỚI QUAN & THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT1.1 Thế giới quan và các hình thức của thế giới quan 1.1.1 Thế giới ... HỌC, KHOA HỌC VỀ TƯ DUY: Đối tượng của logic học là tư duy. Nghiên cứu về tư duy là đối tượng của nhiều khoa học như P, tâm lý học, logic học Logic học nghiên cứu hình thức & quy luật của ... toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và về vị trí của con người trong thế giới ấy.- Nội dung của W: phản ánh thế giới ở 3 góc độ+...
 • 16
 • 19,312
 • 100
Tăng cường vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ.doc.DOC

Tăng cường vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ.doc.DOC

... ngoài .1/ Tính tất yếu của việc vay nợ nớc ngoài .Lịch sử phát triển của các nớc trên thế giới (nhất là các nớc phát triển từ sau đạI chiến thế giới thứ hai tới những năm của thập kỷ 80 và các ... 4,5 5,4Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam và Ngân hàng Thế giới . Theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới , trong khuôn khỏ đẩy mạnh cải cách của Chính phủ, tuy có một ... và trong thế bị bao vây cấm vận của Hoa Kỳ, cùng với một nền kinh tế đặc trng nông nghiệp lạc hậu vào loại nghèo nhất thế giới. Do vậy, thực hiên công nghiệp hóa, hiện đại hoá là giải pháp duy...
 • 62
 • 1,046
 • 1
vai trò của Văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.DOC

vai trò của Văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.DOC

... 0918.775.368Kết luận.Thơng hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.Thơng hiệu có vai trò quan trọng đối với các ... luận:"Thơng hiệu chính là nhân cách của doanh nghiệp, là bản sắc riêng mà doanh nghiệp tạo ra để định hình sản phẩm của mình".2. Vai trò của thơng hiệu.2.1. Vai trò của thơng hiệu đối với ngời ... nghiệp cho rằng thơng hiệu là uy tín của doanh nghiệp, hơn 30% cho nó là chất lợng sản phẩm của doanh nghiệp, gần 16% cho là đặc trng hàng hoá của doanh nghiệp, 14% cho là tên sản phẩm, 11% cho...
 • 27
 • 2,580
 • 21
Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay

... chọn đề tài cho đề án mon học của mình là: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nayDựa trên kiến thức đã đợc học trong m"n học Lý thuyết ... một tất yếu khách quan. 2.2 .Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trờng có sự qun lý của nhà nớc: Một câu hỏi đặt ra là vậy kiểm toán độc lập có vai trò trong việc kiểm tra, ... nghiệp vừa có vai trò kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.Vấn đề này sẽ đợc làm rõ hn trong những phần sau của bài. II. Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm...
 • 25
 • 642
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của chủ nghĩa mác lênin trong thời đại ngày naygiáo dục lý luận mác leenin góp phần hình thành thế giới quan duy vật biện chứngvai trò của triết học mác lênin trong đời sốngvai trò của triết học mac lênin trong đổi mới tư duy lý luận ở việt nam hiện nayvai trò của triết học mác lêninvai trò của triết học trong nghiên cứu khoa họcvai trò của triết học trong đời sốngvai trò của triết học trong cuộc sốngvai trò của triết học mácvai trò của triết học mác lê ninvai trò của triết học trong đời sống kinh tếvai trò của triết học trong đời sống con ngườivai trò của triết học trong đời sống xã hộitriết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hộivai trò của chủ nghĩa mác lêninBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM