1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội

Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch, xã ba trại, huyện ba vì, thành phố hà nội

Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch, xã ba trại, huyện ba vì, thành phố nội

... HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TUẤN Tên đề tài: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN ... Đàn lợn nái sinh sản giai đoạn đẻ nuôi - Lợn từ sơ sinh đến cai sữa 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm thực tập: Trạị lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Nội ... trị bệnh phân trắng lợn trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Nội. ” 1.2 Mục tiêu đề tài - Thực phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản...
 • 62
 • 511
 • 0
Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch  xã ba trại  huyện ba vì  thành phố hà nội

Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch ba trại huyện ba thành phố nội

... BÙI ANH THÁI Tên đề tài: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI - HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... trị bệnh phân trắng lợn trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội 1.2 Mục tiêu đề tài Có số liệu tình hình đẻ đàn lợn nái trại; số lượng, chất lượng lợn loại lợn nái; ... gian thực tập trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba Trại huyện Ba - thành phố Nội em nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, Nguyễn Thanh Lịch chủ trại công nhân, kỹ sư trại Để hoàn thành khóa luận...
 • 63
 • 386
 • 0
Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch  xã ba trại  huyện ba vì  thành phố hà nội

Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch ba trại huyện ba thành phố nội

... BÙI ANH THÁI Tên đề tài: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI - HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... trị bệnh phân trắng lợn trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội 1.2 Mục tiêu đề tài Có số liệu tình hình đẻ đàn lợn nái trại; số lượng, chất lượng lợn loại lợn nái; ... gian thực tập trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba Trại huyện Ba - thành phố Nội em nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, Nguyễn Thanh Lịch chủ trại công nhân, kỹ sư trại Để hoàn thành khóa luận...
 • 63
 • 576
 • 0
Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch, xã ba trại  huyện ba vì  hà nội

Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch, xã ba trại huyện ba nội

... điều trị bệnh phân trắng lợn trại lợn giống có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản phòng trị bệnh phân trắng lợn trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện ... HẦU TUẤN ANH Tên đề tài: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI - HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... trại chăn nuôi 3 - Ứng dụng số phác đồ điều trị bệnh phân trắng lợn có hiệu 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Tìm hiểu đúng, đầy đủ thực trạng chăn nuôi lợn nái sinh sản tình hình phòng trị bệnh phân trắng...
 • 75
 • 288
 • 0
Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái và phòng trị một số bệnh sinh sản của lợn nái ngoại nuôi tại công ty TNHH phương hà  huyện cẩm khê  tỉnh phú thọ

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái và phòng trị một số bệnh sinh sản của lợn nái ngoại nuôi tại công ty TNHH phương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

... sinh sản giống lợn ngoại nhập, em tiến hành thực đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái phòng trị số bệnh sinh sản lợn nái ngoại nuôi công ty TNHH Phương Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh ... DƢƠNG TÙNG Tên đề tài ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG LỢN NÁI VÀ PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT ... chửa, nái nuôi lợn trực tiếp chăm sóc tháng thực tập 44 Bảng 4.5: Kết áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng cho đàn lợn nái nuôi trại công ty TNHH Phƣơng Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ...
 • 73
 • 212
 • 0
Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái và lợn con tại trại lợn nguyễn xuân dũng –ba vì – hà nội

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái và lợn con tại trại lợn nguyễn xuân dũng –ba nội

... tiến hành thực : Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái lợn trại lợn Nguyễn Xuân Dũng –Ba Nội ” 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nhằm nắm vững kiên thức quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái, ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HÀ THỊ THƢƠNG Tên chuyên đề: QUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG LỢN NÁI VÀ LỢN CON TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG BA VÌ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... Thành phần chất dinh dưỡng thức ăn sử dụng cho lợn nái chửa 26 Bảng 3.1: Lịch sát trùng trại lợn nái 34 Bảng 4.1: Tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Xuân Dũng - Ba Hà...
 • 65
 • 339
 • 0
Thực hiện quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dưỡng,chăm sóc đàn lợn nái nuôi con tại trại lợn nguyễn xuân dũng –ba vì – hà nội

Thực hiện quy trình phòng, trị bệnhnuôi dưỡng,chăm sóc đàn lợn nái nuôi con tại trại lợn nguyễn xuân dũng –ba nội

... tình cô giáo hướng dẫn sở thực tập, tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình phòng, trị bệnh nuôi dưỡng,chăm sóc đàn lợn nái nuôi trại lợn Nguyễn Xuân Dũng –Ba Nội ” 2 1.2 Mục đích, mục ... Chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH PHÒNG, TRỊ BỆNH VÀ NUÔI DƢỠNG, CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI NUÔI CON TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG - BA VÌ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ... hình chăn nuôi sở -Xác định quy trình phòng, trị bệnh nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái nuôi trại 1.2.3 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái nuôi - Nắm vững quy trình nuôi dưỡng,...
 • 70
 • 369
 • 0
báo cáo tốt nghiệp khảo sát quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà nòi lai tam hoàng từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng

báo cáo tốt nghiệp khảo sát quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà nòi lai tam hoàng từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng

... hi~n chuyen d~ "KIIAO sAT QUY TRlNH CHAM s6c NUOI otJ(}NG GA NOI LAI TAM HOANG rtf 01 NGA y TU6I DEN XUAT CHUONG" 1.2 MVC DICB: - T"mh hi~u qua kinh te': + Phan tich gia 01 conga Iuc xua't ban + ... A - T 112 Muntivitamin wate soluble iA - T 112 , Muntivitamin i : wate soluble A - T 112 Muntivitamin wate soluble A - T 112 Muntivitamin f wate soluble ]A - T 112 ! Muntivitamin wate soluble ... Muntivitamiri wate soluble A - T 112 Muntivitamin wate soluble •A - T 112 Muntivitamin wate soluble A - T 112 ! Muntivitamin wate soluble 'BIO I 73 I I 74 75 76 ~ ANTICOC I ANOVA Khang vtem, gtam...
 • 44
 • 900
 • 7
Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà cáy củm sinh sản tại chăn nuôi động vật hoang dã của chi nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa tại xã tức tranh  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà cáy củm sinh sản tại chăn nuôi động vật hoang dã của chi nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa tại xã tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

... tƣợng: Cáy Củm sinh sản - Phạm vi nghiên cứu: Trại chăn nuôi động vật hoang Chi nhánh nghiên cứu & Phát triển động thực vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm ... thực tiễn sản xuất, nhằm bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen, nghiên cứu đề tài "Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng Cáy Củm sinh sản chăn nuôi động vật hoang Chi nhánh Nghiên cứu Phát triển ... hành - Địa Điểm: Trại chăn nuôi động vật hoang Chi nhánh nghiên cứu & Phát triển động thực vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian: Từ ngày 18/11/2015 đến ngày 18/05/2016...
 • 60
 • 301
 • 0
Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại nuôi thịt, biện pháp điều trị tại trại chăn nuôi bình minh  huyện mỹ đức  hà nội

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại nuôi thịt, biện pháp điều trị tại trại chăn nuôi bình minh huyện mỹ đức nội

... đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN NGOẠI NUÔI THỊT, BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI KHÓA ... nuôi dưỡng điều trị bệnh đàn lợn ngoại nuôi thịt trại chăn nuôi Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Nội 1.2.2 Yều cầu chuyên đề - Thực tốt quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng điều trị bệnh đàn lợn ngoại nuôi ... chứng tiêu chảy lợn ngoại nuôi thịt, biện pháp điều trị trại chăn nuôi Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Nội 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Học hỏi, nắm bắt thực tốt quy trình chăm sóc,...
 • 75
 • 216
 • 0
nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

... Khái Quát Về Các Hệ Thống, Cấu Những Hỏng Thƣờng Gặp Trên Động Ô Mitsubishi CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ NHỮNG HƢ HỎNG THƢỠNG GẶP TRÊN ĐỘNG CƠ Ô MITSUBISHI 3.1 ... đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu quy trình chăm sóc bảo dƣỡng hƣ hỏng thƣờng gặp động dòng xe ô Mitsubishi Các nội dung giới hạn đề tài: a Giới thiệu hãng Mitsubishi b Tổng quát động ô Mitsubishi ... định chọn đề tài Nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dƣỡng hƣ hóng thƣờng gặp động dòng xe ô Mitsubishi Để ngƣời sử dụng hiểu thêm bảo dƣỡng quy trình bảo dƣỡng, để tránh hƣ hỏng đáng tiếc xảy...
 • 130
 • 589
 • 0
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NỘI

... HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI I ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kết đạt Nằm chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước, từ đầu năm 2007, Sở kế hoạch đầu ... hoạch Đầu Thành phố Nội việc ban hành Quy chế phối hợp thực công tác đăng kinh doanh nội Sở; thực Quy chế phối hợp liên ngành giải đăng kinh doanh, đăng thuế đăng dấu doanh ... trình thực chế một cửa ĐKKD PHẦN III ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 03 THUỘC SỞ KẾ HOẠCH...
 • 36
 • 870
 • 4
Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm bệnh Marek và ứng dụng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gà giống tại Trại thực nghiệm Liên ninh

Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm bệnh Marek và ứng dụng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gà giống tại Trại thực nghiệm Liên ninh

... i: Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm bệnh Marek v ứng dụng vắc-xin phòng bệnh cho đ n g giống Trại thực nghiệm Liên ninh" nhằm mục đích: Xác định đợc mức độ mắc bệnh Marek đ n g giống Đánh giá ... điều tra mức độ nhiễm bệnh Marek đ n g Trại thực nghiệm Liên Ninh Kết theo dõi mức độ nhiễm bệnh Marek đ n g (2002 - 2004) Để thực đề t i, bớc đầu khảo sát tình hình nhiễm bệnh Marek đ n g giống ... nghiên cứu Điều tra theo sổ sách năm 2002, 2003, 2004 v thực tế năm 2005 mức độ nhiễm bệnh Marek đ n g giống Trại thực nghiệm Liên Ninh Quan sát triệu chứng lâm s ng v mổ khám xem bệnh tích đại...
 • 11
 • 604
 • 0
Khảo sát khả năng sinh sản của giống lợn CP909 và một số bệnh thường gặp ở đàn lợn nái nuôi tại trại ông nguyễn thanh lịch – ba vì – hà nội

Khảo sát khả năng sinh sản của giống lợn CP909 và một số bệnh thường gặp ở đàn lợn nái nuôi tại trại ông nguyễn thanh lịch – ba nội

... 3.3.1 Nội dung - Tiến hành khảo sát khả sinh sản giống lợn nái CP909 - Tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái trại Ông Nguyễn Thanh Lịch Ba Nội - Tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG VĂN THOÁNG KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GIỐNG LỢN CP909 VÀ MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH BA HÀ NỘI KHÓA LUẬN ... trị bệnh, tiết kiệm chi phí nái nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch Ba Nội Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát khả sinh sản giống lợn CP909 số bệnh thường gặp đàn lợn nái nuôi trại...
 • 62
 • 555
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điều tra tình hình vệ sinh phòng dịch bệnh cho đàn lợn nuôi tại xã phong lộcquy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm nonquy trình chăm sóc da đúng cáchquy trình chăm sóc bệnh nhân tăng huyết ápnghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngquy trình chăm sóc bệnh nhân cao huyết ápquy trình chăm sóc bệnh nhân tiểu đườngxây dựng quy trình chăm sóc khách hàngquy trình chăm sóc người bệnh cao huyết ápqui trinh cham soc nuoi duong heo tu 28 den 60 ngay tuoitrình chăm sóc nuôi dưỡngnội dung quy trình chăm sóc kh chất lượngtrình chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng nghiên cứutrình chăm sóc nuôi dưỡng gàquy trình chăm sóc cây trồngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ