Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)
... TRA BÀI CŨ * Thế phương trình bậc hai ẩn? * Nghiệm số nghiệm phương trình bậc hai ẩn? Tiết 31 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn: Xét hai phương trình bậc hai ẩn 2x ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn: Minh họa hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Hệ phương trình tương đương HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học khái niệm hệ hai phương trình ... 31 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn: Minh họa hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn y y Ví dụ Ví dụ Ví dụ y 3 Không cần vẽ đồ thị O x -2 M(2 ; 1) đoán nhận số...
 • 11
 • 136
 • 0

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)
... CHNG : H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N TIT 30 : PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v phng trỡnh bc nht hai n: Tp nghim ca phng trỡnh bc Bi tp: in ch trng nht hai n bng sau: + Phng trỡnh bc nht hai n ... y= 2x-1 -1 0,5 2,5 -3 -1 CHNG III: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N TIT 30: PHNG TRèNH BC NHT HAI N Tp nghim ca phng trỡnh bc nht hai n : + Phng trỡnh bc nht hai n ax + by = c luụn luụn cú vụ s nghim ... nghim L mt cp s b a ? CHNG III : H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N TIT 30 : PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v phng trỡnh bc nht hai n : Tp nghim ca phng trỡnh bc nht hai n : ?3 in vo bng sau v vit nghim...
 • 11
 • 170
 • 0

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9

Bài giảng bài phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9
... HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN a1 x  b1 y  c1  Dạng:  a2 x  b2 y  c2 (1) Cách giải: * Cách 1: Phương pháp Từ hai phương trình hệ ta rút ẩn theo ẩn lại vào phương trình thứ hai Khi ta phương ... ta phương trình bậc ẩn * Cách 2: Phương pháp đại số: Nhân thêm hệ số (nếu cần) vào phương trình hệ cho hệ số hai ẩn phương trình hệ (hoặc đối dấu nhau) trừ (hoặc cộng) vế với vế phương trình hệ ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm: mx  y  m a)  (m  1) x  (m  1) y  3 x  my  b)    mx  y  m  HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài Tìm m để hệ...
 • 9
 • 200
 • 0

Bài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10

Bài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10
... 1 Bất phương trình (Bpt) bậc ẩn: a Bất phương trình bậc hai ẩn miền nghiệm Định nghĩa (SGK-128) - Bất pt bậc hai ẩn Bpt có dạng sau: ax + by + c < 0, ax ... Bpt bậc hai ẩn: 2x  3y   x   kx  3ky   0, k   (1  k ) y  2kx   0, k   2x  y   (1) (2) (3) (4) (5) Trả lời Các Bpt (1),(2),(4) Bpt bậc hai ẩn Các Bpt (3),(5) Bpt bậc hai ẩn 5/25/2015 ... thì: - Mỗi nghiệm Bpt bậc hai ẩn biểu diễn điểm - Do tập nghiệm biểu diễn tập hợp điểm Tập hợp điểm gọi miền nghiệm Bpt 5/25/2015 b Cách xác định miền nghiệm Bpt bậc hai ẩn Định lí Trong mp toạ...
 • 14
 • 367
 • 2

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)
... l nghim ca hai phng trỡnh x y x y H hai phng trỡnh bc nht hai n Khỏi nim v h hai x y phng trỡnh bc nht hai n x 2y H hai phng trỡnh bc nht hai n l h gm phng trỡnh bc nht hai n: ax ... l h hai phng trỡnh bc nht hai n Theo em dng tng quỏt ca h hai phng trnh bc nht hai n nh th no ? Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n H phng trỡnh bc nht hai n l h gm phng trỡnh bc nht hai ... trỡnh bc nht hai n? x y A x 2y B x 2y2 C C 5x y 3x D x y 2x 5y 3y Khỏi nim v h hai *Hai Nuphng hai phng trnh (1)yv (2) cú trỡnh 2x + = v phng trỡnh bc nht hai n nghim chung...
 • 22
 • 181
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)
... trình bậc hai ẩn Cho hai phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ Khi ta có hệ phương trình bậc hai ẩn: ax + by = c ( I ) a'x + b'y = c' Tiết 33 - Bài HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ... số sau, cặp số nghiệm hai phương trình 2x + y = x - 2y = A (1; 1) B (-1; -1) C (2; -1) Đáp án : (2; -1) D ( -2; -1) Tiết 33 - Bài HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình ... bậc hai ẩn Ví dụ Xét hệ phương trình y x -0,5 1,5 -1 2 x  y   2 x  y  1 Minh hoạ hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn Ví dụ Xét hệ phương trình 3 x  y    3 x  y   Hệ...
 • 12
 • 205
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (4)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (4)
...  y  (2) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ phương trình bậc hai ẩn: Cho hai phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ Khi ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn: ax  by ... biết số nghiệm hệ (Kiểm tra lại phương pháp đại số) b) Dựa vào đồ thị cho biết số nghiệm hệ (Kiểm tra lại phương pháp đại số) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Ví dụ 2: d Cho hệ phương trình: ... thẳng cho pt hệ cắt (hệ số góc khác nhau) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ phương trình bậc hai ẩn: ax  by  c (I )  a ' x  b ' y  c ' Minh họa tập nghiệm hệ phương trình: ...
 • 20
 • 242
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (5)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (5)
...   HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:2/ Để hệ (I) có nhiều nghiệm  D  Dx  Dy 0  a23a2a2a25a60  a 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:2/ Để hệ (I) có nghiệm nhất ... HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN a 1)xsố ay Bài phương Bài1 : 2:Cho Tuỳ hệ theo gi trình( I) trị (tham m. a 1 x  Tìm giá trị nhỏ biểu thức : (a  2) y  a 1/ Giải biện luận hệ (I)  ... m3)2 P  ( mx  y ) 2/ Tìm a để hệ (I) có nhiều nghiệm 3/ Tìm a để hệ (I) có nghiệm (x;y) cho: a) x > y b) x =| y | c) x2  y2  HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:1/ Có *D  a2 3a  2;...
 • 13
 • 300
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (6)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (6)
... TIỆM CẬN I – ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG Đồ thị hàm số 2- x y= (C ) x- TIẾT 10 BÀI ĐƯỜNG TIỆM CẬN I – ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG Ví dụ 1: Cho hàm số y = f (x ) = + (C ) x Nêu nhận xét về: - ... ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG ĐỊNH NGHĨA Cho hàm sốy = f (x ) xác định một khoảng vô hạn Đƣờng thẳng y = y đƣờng tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốy = f (x ) nếu ít nhất một các điều ... ¥ x® - ¥ + Nêu phƣơng pháp tìm tiợ̀m cõ ̣n ngang của y các = fhằng (?x ) số k nguyên dƣơng) đồLƣu thị hàm ý: số (c, k c c c = c, lim c =giới c, hạn lim kvô=cực 0, lim k = + Nêu 1xlim ®sụ...
 • 11
 • 163
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9

CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9
... Cho hệ phơng trình: x + ay = ax y = (x, y ẩn, a tham số) Giải hệ phơng trình Tìm số nguyên a lớn để hệ phơng trình có nghiệm (x0,y0) thoả mãn bất đẳng thức x0y0 < Bài 18 Cho hệ phơng trình: ... x, y ẩn, a số cho trớc Giải hệ phơng trình cho với a=2011 Tìm giá trị a để hệ phơng trình cho có nghiệm Bài 19 Cho hệ phơng trình: 3x + ( m 1) y = 12 ( m 1) x + 12 y = 24 Giải hệ phơng trình ... Giải biện luận hệ phơng trình Bài 30 Cho hệ phơng trình : 2mx + y = mx + y = a) Giải hệ phơng trình với m = b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m c) Tìm m để hệ phơng trình có nghiệm...
 • 7
 • 2,861
 • 84

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (2)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (2)
... ax + by < c; * Quá trình giải BPT bậc hai ẩn trình tìm tập nghiệm BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn C6 : Làm để tìm tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn ? Biểu diễn tập ... bậc hai ẩn ta sử dụng phương pháp hình học để biểu diễn tập nghiệm BPT bậc hai ẩn mặt phẳng tọa độ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn Biểu diễn tập nghiệm BPT bậc hai ẩn ... c, số a, b không đồng thời không) BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn Biểu diễn tập nghiệm Miền nghiệm Biểu diễn miền nghiệm C5: Em lấy bốn ví dụ bất phương trình bậc hai ẩn...
 • 21
 • 302
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (3)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (3)
... hệ phương trình cho Cũng bất phương trình bậc hai ẩn, ta biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình bậc hai ẩn BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN III HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN ... BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN II BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Ví dụ Biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn: -3x + 2y > BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ... BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) Định nghĩa: Bất phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát axNêu + by c niệm (1) lạikhái phương trình bậc (ax...
 • 12
 • 303
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (4)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (4)
... TRÌNH BẬC NHẤT ẨN • KHÁI NIỆM (sgk) Bất phương trình bậc hai ẩn x, y bất phương trình dạng: ax + by < c (ax + by > c, ax + by ≤ c, ax + by ≥ c) I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Ví dụ: Xét bất phương ... TRA BÀI CŨ Nêu dạng phương trình bậc ẩn? HD: ax + by = c d: ax + by = c I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Một bất phương trình chứa ẩn số, nhiều Chẳng hạn: 2x + y3 - z; 3x + 2y < I BẤT PHƯƠNG TRÌNH ... BPT BẬC NHẤT ẨN HOẠT ĐỘNG Biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn -3x + 2y > x III HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN VD2 (sgk) Biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình bậc...
 • 13
 • 286
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (6)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (6)
... 1 Bất phương trình (Bpt) bậc ẩn a Bất phương trình bậc hai ẩn miền nghiệm Định nghĩa (SGK-128) - Bất pt bậc hai ẩn Bpt có dạng sau: ax + by + c < 0, ax + ... bậc hai ẩn 2x  3y   (1) x   kx  3ky   0, k  (2) (3) (1  k ) y  2kx   0, k  (4) 2x  y   (5) Trả lời Các Bpt (1),(2),(4) Bpt bậc hai ẩn Các Bpt (3),(5) Bpt bậc hai ẩn 24 /10/ 2013 ... bờ 24 /10/ 2013 Ví dụ Xác định miền nghiệm Bpt sau: b 2x  y   a 2x  y   Lời giải Câu b Câu a y y B(0; 2) (d): 2x - y - = A(3; 0) A O O x x B I 24 /10/ 2013 I Hệ bất phương trình bậc hai ẩn Ví...
 • 14
 • 221
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10
... phương trình bậc hai ẩn x, y +) 0x  3+ 0y không bất phương trình bậc hai ẩn x, y Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ... bất phương trình (*) Trả lời: Các điểm A, F, C nằm phía đường thẳng d d Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN X, ... nghiệm bất phương trình miền nghiệm bất CỦA ax + by  c phương trình bỏ đường thẳng ax + by  c Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH...
 • 16
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giang bất phương trình bậc nhất hai ẩnbài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 10bài giảng hệ phương trình bậc nhất hai ẩnbài giảng phương trình bậc nhất hai ẩnhệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bai giangbài giảng điện tử hệ phương trình bậc nhất hai ẩnbài giảng điện tử phương trình bậc nhất hai ẩnbai giang phuong trinh bac nhat hai an lop9bai giang he hai phuong trinh bac nhat hai anbai giang he bat phuong trinh bac nhat hai anhe hai phuong trinh bac nhat hai an thu vien bai giangbai giang dien tu he hai phuong trinh bac nhat hai anbài tập giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩnbài tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩnbài tập hệ phương trình bậc nhất hai ẩnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ