1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

... sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 Cột số tuần ở: Là số tuần mà khách trọ dựa vào thông tin ngày đến ngày - Tại ô G3 Cột ... sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 Cột số tuần ở: Là số tuần mà khách trọ dựa vào thông tin ngày đến ngày (0.5 đ) - Tại ... phòng bắt đầu ”PA” E15=sumif(C3:C8,”PA*”,J3:J8) Bài Cho bảng sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô C4 cột tên khách hàng: dựa...
 • 6
 • 1,778
 • 7
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngđáp án

... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 55,456
 • 126
đề thi tin học đại cương có đáp án

đề thi tin học đại cươngđáp án

... : a> Xoá tập tin hay thư mục b> Copy tập tin hay thư mục c> Phục hồi tập tin hay thư mục bò xoá trước d> Đổi tên tập tin thư mục Câu 19 : Thuộc tính Read only dùng để : a> Thực thi b> Lưu trữ ... • Câu 1: Chọn thi t bò nhập (input) a> Keyboard b> Disk c> Printer d> Câu a,b Câu 2: Máy tính bao gồm thao tác sau: a> Nhận thông tin b> Xử lí thông tin c > Xuất lưu trữ thông tin d > Tất Câu ... Rename d> Properties Câu 17 : Thay đổi dạng thể ngày a> Chọn Start/Settings/Control panel/Regional settings b> Chọn start/Settings/Control panel/Date/Time c> Câu a, b d> Câu a, b sai • • • • •...
 • 23
 • 2,501
 • 28
Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

... Excel, ô A2 giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value [b] TINHOC [c] TinHoc [d] Tinhoc - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van ... A2 sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả? [a] #VALUE! [b] Tin hoc [c] 2008 [d] Tin hoc2008 10 - Trong bảng tính Excel, ô A2 ... công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? [a] TIN HOC VAN PHONG [b] Tin hoc van phong [c] tin hoc van phong [d] Tin Hoc Van Phong - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn dãy kí tự "1Angiang2" Nếu sử dụng...
 • 30
 • 6,573
 • 12
đề cương ôn tập hóa kỹ thuật đại cương có đáp án

đề cương ôn tập hóa kỹ thuật đại cươngđáp án

... 3,4 - 4% Cu, 0,5% Mg 5% Mn) nhũng dặc tính lí đặc biệt gần giông thép dược sử dụng rộng rãi kĩ thuật vằ đòi sông Hợp kim nhôm thiếc tính chất bán dẫn, sử dụng kĩ thuật điện tủ 15 Phân tích ... khái niệm định nghĩa CNHH  Côngnghệhóahọclà quátrình xửlý khôngnhữnglàm thay đổi hình dạng,tính chấtvậtlý mà làm biếnđối cấu trúc vất chất ban đầu  Côngnghệ hóa học mônkhoa học tự nhiên nghiên ... • Tiến hành bước quy trình công nghệ Cơ sở lý thuyết để sản xuất H2SO4  H2SO4 vai trò quan trọng công nghệ hóa học nhiều nghành công nghiệp kinh tế quôc dân(công nghiệp phân bón, tẩy, giấy,…)...
 • 9
 • 827
 • 9
Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

... Trắc nghiệm tin học đại cương( đáp án) PHẦN WORD: Phần 1: - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng ... Excel, ô A2 giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value  [b] TINHOC  [c] TinHoc  [d] Tinhoc  - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van ... công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? [a] TIN HOC VAN PHONG  [b] Tin hoc van phong  [c] tin hoc van phong  [d] Tin Hoc Van Phong  - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn dãy kí tự "1Angiang2" Nếu sử dụng...
 • 22
 • 2,482
 • 0
Bài tập ôn tập môn tin học đại cương phần windown và word

Bài tập ôn tập môn tin học đại cương phần windown và word

... Khoa Tin H c Qu n Lý Trang : 17 Bài t p mơn Tin H c i Cương Bài 11: Hãy t o Headers Footers sau : Header c a trang l : Trường Đại hoc Marketing - Trang # Header c a trang ch n : Khoa Tin Học - ... Headings cho o n văn sau : TẬP TIN BAT I GIỚI THIỆU : I.1 I.2 II Khái niệm Nội dung TẬP TIN AUTOEXEC.BAT II.1 II.2 III Khái niệm Nội dung tập tin Autoexec.bat TẬP TIN BAT CÓ THAM SỐ HÌNH THỨC ... Tham số hình thức : Mỗi tập tin BAT có 10 tham số hình thức ( %0 - %9) Tham số %0 tên tập tin BAT thực III.2 Lệnh tập tin BAT III.2.1 Lệnh IF III.2.2 Lệnh GOTO Bài t p Tin H c Căn B n Trang 24...
 • 24
 • 1,028
 • 1
Đề cương ôn tập môn: Tin học đại cương

Đề cương ôn tập môn: Tin học đại cương

... Góc học tập khoa CNTT - ĐHXD Bài 14 : Kiểu ghi - Cho bảng sau : STT Họ tên Điểm danh … m 1…n Đếm số buổi học, nghỉ học có phép, nghỉ học không phép Đưa sinh viên không thi biết điều kiện không ... thực công việc cho toán sau : Cho danh sách lớp : TT Họ tên Kết học tập Phân loại Một chương trình nhập danh sách, nhập tt, kết học tập, phân loại tính theo công thức : Phân loại A kết học tập ... thức : Phân loại A kết học tập >=8 Phân loại B kết học tập >=6 Phân loại C kết học tập >=5 Phân loại D kết học tập >=4 Phân loại E kết học tập < Ghi danh sách tệp Mở tệp, đọc liệu vào nhớ Một...
 • 49
 • 1,074
 • 0
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN pdf

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN pdf

... kính phân kỳ l không đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể ... lớn vật Cõu 73: ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật Cõu 74: ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chiều với vật D lớn nhỏ vật ... đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể tạo chùm sáng hội...
 • 15
 • 2,529
 • 20
Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cương có đáp án chuẩn

Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cươngđáp án chuẩn

... tòa án thẩm quyền xét lại vụ án án định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án hiệu lực bị kháng nghị sau Việc điều tra không ... tòa án cấp bị hủy bỏ bị sửa Sửa án, định hiệu lực pháp luật Hủy án, định hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm phúc thẩm Hủy án, định hiệu lực pháp luật đình việc giải vụ án - Thi hành án ... sự, tòa án thẩm quyền xét lại vụ án án định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát tình tiết quan trọng làm thay đổi nội dung vụ án án, định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị sau:...
 • 36
 • 14,042
 • 10
đề cương ôn tập toán 9 học kì 1 có đáp án

đề cương ôn tập toán 9 học kì 1 có đáp án

... rằng: 1 = + 2 ΑΒ AΕ ΑF -Hết PHÒNG GD – ĐT Qu¶ng Tr¹ch KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2 013 – 2 014 Trường THCS Qu¶ng TiÕn MÔN: TOÁN - LỚP: Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ... =  1 + − ÷  ÷  x +1 ÷ x 1 ÷     x x +  x x 1  ÷ 1 − = 1+  x + ÷ x 1   ( ( ) )( ) = 1+ x 1 x ( ) ÷ ÷  = 1 x c) x ≥ ⇔ −x ≤ ⇔ − x ≤ Giá trị lớn A x = Bài a) A = ( x − 1) ( ... P= x − x +1  x + x   + 1 , với x ≥ x ≠ x −  x + ÷  ( x − 1)  x ( x + 1)   + 1 = ÷ = ( x − 1) .( x + 1) = x − x −  x +1  b) 2x2 + P(x) ≤ ⇔ 2x2 + x 1 ≤ ⇔ (2 x − 1) ( x + 1) ≤  ...
 • 12
 • 2,692
 • 3
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cươngđáp án

... (Scaner) [c] Cả đáp án Đáp án Question b Question a Question c Question c Question b Question c Question c Question a Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay Question ... sử dụng phím tổ hợp phím: [a] Page Up ; Page Down [b] Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down [c] Cả câu [d] Cả câu sai Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay - Trong Excel ... bền học cao [b] Tính tác dụng lớn [c] Cả đáp án - Nơi dùng để lưu trữ chương trình điều khiển thiết bị, lệnh xử lý (kể lệnh Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án...
 • 30
 • 9,836
 • 17
trắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết word ( có đáp án )_1

trắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết word ( có đáp án )_1

... Trong Word ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: a) Window/ Tên tập tin c) Tools/ Tên tập tin b) File/ Tên tập tin d) Edit/ Tên tập tin 18 Trong Word nút lệnh dùng để: a) Tạo tập ... thay đổi thi t đặt mục Indentation b) Chọn Format/ Tabs c) Chọn Format/ Spacing thay đổi thi t đặt mục Indentation d) Chọn nút Paragraph Spacing công cụ 10 Muốn hiển thị công cụ định dạng (Formatting) ... để chép tập tin chọn, ta thực cách sau đây: d Không câu 40 Trong Windows Explorer, để xóa tập tin hay thư mục, ta thực hiện: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C b Click nút phải chuột vào tập tin...
 • 16
 • 4,975
 • 1
Đề cương triết học đại cương có đáp án

Đề cương triết học đại cươngđáp án

... đồng thời tiềm lực kinh tế đủ mạnh, mức tích lũy ngày cao với từ nội kinh tế; cấu kinh tế hợp lý, sức cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày đại ngành công nghiệp nặng then chốt, lực ... chủ yếu thường hệ tiêu cực định Những vấn đề nảy sinh, cần phải dự kiến trước theo dõi để chủ động ngăn ngừa, giải quyết, tránh suy nghĩ giản đơn chiều đến vấn đề nảy sinh, mặt Câu 3: ... thức xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại mà phản ánh trực tiếp gián tiếp qua khâu trung gian, xét đến cách hay cách khác phản ánh quan hệ kinh tế thời đại Tính định tồn...
 • 7
 • 1,018
 • 20
Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_4 ppsx

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_4 ppsx

... chương trình  Chọn Bảng mã (Unicode) Kiểu gõ (Vni hay Telex) Khởi động MS Word (Chọn Font: Time New Roman; Size: 12), không tìm thấy word vào Star -> Run -> Gõ winword.exe Đổi đơn vị thước đo: ... màu cho bảng (Format / Border and Shading…) Gõ văn (Ctrl + S) Chèn kí tự đặc biệt (Insert \ Symbol) – Nếu Định dạng kí tự ( ậm, nghiêng, gạch chân, …) Định dạng chia cột (Nếu có) – Ctrl + ... dung (font Arial, in đậm)  Text Wrapping: Square  Tạo chữ 3D (Nếu có)  Chọn biểu tượng 3-D Style công cụ Drawing: chọn kiểu 3-D (3 -D Style 1)  Ctrl + S Sử dụng AutoShapes công cụ Drawing (Nếu...
 • 15
 • 1,013
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp ántrắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp ánđề thi tin học đại cương có đáp ánđề thi tin học đại cương có đáp án truong dai hoc bach khoa ha noibài tập tin học đại cương có đáp ánđề thi trắc nghiệm tin học đại cương co dap anđề thi môn tin học đại cương có đáp ánbài tập trắc nghiệm tin học đại cương co dap anđề thi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp ánbai tap tin hoc dai cuong co dap antổng hợp đề thi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp ánmột số đề thi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp ántrắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp ántrắc nghiệm tin học đại cương co dap anBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015