Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc
... huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim ... của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCPTT tỉnh TT huyện② Thành phần - Tổng TTCP - Phó Tổng TTCP - Thanh tra viên - Chánh thanh tra - Phó Chánh TT - Thanh tra viên - Công chức khác - Chánh ... QLNN về thanh tra: - Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; 3.1. Tổ chức hoạt động...
 • 141
 • 976
 • 10

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx
... VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 1 .2. ... CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1. Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ ... NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI1. Quan niệm về khiếu nại, tố cáo 2. Quyền nghĩa vụ của người khiếu nại người bị khiếu nại 1 .2. Khái niệm khiếu nại, tố cáo (K2 - 2 - Luật KN, TC)“Tố cáo...
 • 42
 • 776
 • 11

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx
... kiểm soát THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 4. Hình thức phương pháp thanh tra: 4 .2. Phương pháp thanh tra: b. Nghiên ... hoạt động hành chính nhà nướcIII. Khái quát chung về thanh tra 1. Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1.1. Khái niệm: LUẬT THANH TRA (15/11 /20 10) LUẬT THANH TRA (15/11 /20 10)Bắt đầu ... đặc điểm của thanh tra: 1 .2. Đặc điểm:• Luôn gắn với quản lý nhà nước: - Điểm chung - Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước - Thanh tra chỉ xuất hiện khi có NN ...
 • 62
 • 898
 • 12

THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot

THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot
... KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH1. Khái niệm đặc điểm1.1. Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính ... thanh tra Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI1. Quan niệm về khiếu nại, tố cáo1 .2. Khái niệm khiếu nại, tố cá o (K1 - 2 ... Thanh tra viên - Công chức khác-Chánh thanh tra -Phó Chánh TT -Thanh tra viên-Công chức khác-Chánh thanh tra (TT08 /20 11/TT-TTCP ngày 12/ 9 /20 11 Quy định tiêu chuẩn Chánh TT Bộ, CQNB)-Phó...
 • 29
 • 910
 • 19

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
... pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Thứ ba, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính – thủ tục giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại là việc ... chức.1 .2. Giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, ... của cơ quan thanh tra. Pháp luật Việt Nam về giải quyết khiếu nại hành chính đã từng quy định cơ quan thanh tra là một cấp giải quyết khiếu nại hành chính thực tế cơ quan thanh tra đã không...
 • 74
 • 1,228
 • 5

Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam

Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
... nói chung giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nói riêng, Tác giả quyết định chọn đề tài " ;Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính trong ... việc giải quyết khiếu nại bị né tránh, đùn đẩy giải quyết kém chất lượng 3 .2. 1.6. Vấn đề thời hiệu khiếu nại, thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại - Về thời hiệu khiếu nại thời hạn giải ... rằng: " ;Khiếu nại hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính, đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính xem...
 • 20
 • 1,719
 • 7

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc
... chức.1 .2. Giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, ... cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính là chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. 1.3.1. Khái quát về cơ quan thanh tra Cơ ... quyền giải quyết khiếu nại hành chính là việc cơ quan tra có quyền xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại hành chính. Trong quá trình điều hành, cơ quan hành chính nhà nước có quyền ban hành...
 • 75
 • 1,396
 • 3

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam
... việc xây dựng cơ chế giải quyết phù hợp giữa hai loại này. 1.1 .2. Giải quyết khiếu nại hành chính 1.1 .2. 1. Quan niệm về giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại đợc hiểu là quá ... quan hành chính với giải quyết khiếu kiện của Tòa án hành chính Cùng là việc giải quyết từ một khiếu nại hành chính nhng việc xét xử của tòa án hành chính việc giải quyết của các cơ quan hành ... khiếu nại, tố cáo thì trong nhiều văn bản pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực cũng có quy định về khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính nh: quy định khiếu nại giải quyết khiếu nại...
 • 117
 • 533
 • 1

LUẬN VĂN: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam pdf
... hành chính nhà nước cùng cấp giải quyết các khiếu nại hành chính; - Giải quyết khiếu nại hành chính theo thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính ... ba, ra quyết định giải quyết khiếu nại, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại. Bước bốn, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (có thể coi là giai đoạn cuối cùng của việc giải quyết khiếu nại) . ... các cơ quan thanh tra nhà nước sẽ độc lập để giải quyết một cách khách quan, đúng đắn hiệu quả hơn các khiếu nại hành chính. - Năm 20 02 giải quyết được 81 .22 4/ 92. 519 khiếu nại thuộc thẩm...
 • 110
 • 617
 • 3

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính
... về vấn đề khiếu nại hành chính nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính làm ... giải quyết khiếu nại. + Việc xử lý quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề khác.+ Giải quyết quyền, lợi ích của các bên liên quan.+ Quyền được khiếu nại ... khiếu nại. Về đối tượng của khiếu nại, theo Luật khiếu nại 20 11 bao gồm: Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Quyết định hành chính là đối tượng khiếu...
 • 33
 • 1,256
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhgiáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhthanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáocau hoi on tap thanh tra va giai quyet khieu naithanh tra giải quyết khiếu nại hành chínhđánh giá thực trạng công tác thanh tra về giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai tại thị xã châu đốc tỉnh an giang từ năm 2005 đến năm 2010vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính docgiải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở việt namtrình tự thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chínhgithanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáosat kiem tra va giai quyet khieu nai to cao trong xlvphc thuc trang va huong hoan thiengiải quyết khiếu nại hành chínhtrình tự giải quyết khiếu nại hành chínhcơ chế giải quyết khiếu nại hành chínhthẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính lần đầuNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)