1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi và bài tập môn Hóa học THPT

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi và bài tập môn Hóa học THPT

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi bài tập môn Hóa học THPT

... LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN Hoá học CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Tài liệu bồi dưỡng cốt cán)Hà Nội, tháng 01/ 2011VỤ ... 2.2: BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA1. Biên soạn câu hỏi theo ma trậnViệc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm; số lượng câu ... lượng câu hỏi tổng số câu hỏi do ma trận đề quy định.Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn các yêu cầu sau:1.1. Các yêu cầu đối với câu hỏi TNKQ nhiều...
 • 120
 • 1,270
 • 23
Bài giảng TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  MÔN SINH HỌC - CẤP THPT

Bài giảng TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THPT

... DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC – DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌCCÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN ... "{.oJ(oJA1M.i%K(1]M1Bc^:;1BR9.Z;1BE9(.i%1BR†G_B_@F@;1BR9.Z;(BO[.[N'W1_E./JG&$|$Cb(ML(O9NGÀY THỨ NHẤT – PHẦN IINhiệm vụ 2: Qui trình biên soạn đề kiểm tra. Xây dựng bảng mô tả tiêuchí dánh giá kết quả học tập môn Sinh học (Ma trận đề kiểm tra).I.Mục tiêu:8.mM]1d(Jd($Ae%@1BK9(?@v%.1Bc^.R3EH$I[.YJ1B@1BE9G./(QL;F-91.R%(f$D9.D[i1e%`K(1]MJOK(8CW9FX(D((&1YED<Jd($A(?@'EEJ1:(D(1.R%(f$D9.D1_EJ&(1.R%FH;K(JO.K(8.mM^.i1(D(3xMQiM(L%g.1BE9J@1B]$I8CW9FX(D(ML1f(1f[E@K(bM'f(?@J@1B]$I[.YJ1B@J.EH8.mM.Y%$Cb(J4.'.R/(r1(n9.w@(D(^CW(1BE9e%.1Bc^.R3EH$I[.YJ1B@II.Chuẩn ... LJG:E1LEr((:(?@(L;[D('Z;1d(S(?@(L;$oL;1ak9(L;1J9j.•6$.YJ6$.YJ6$.YJ6$.YJ<U8E3DGW.[.9./J$|(o(?@Mỗi dạng câu hỏi TNKQ thường được sử dụng khi nào là thích hợp nhất trongquá trình đánh giá kết quả học tập của môn Sinh học. STT Dạng câu hỏi Tình huống sử dụng trong môn Sinh học  .I%'-@(K,...
 • 66
 • 1,088
 • 8
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

... toán; mức độ 2: là bài toán gốc; mức độ 3:phức tạp vấn đề ,yêu cầu học sinh cần xét nhiều trờng hợp 2.3. xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phầnhalogen theo hớng phân hoá nêu vấn đề. Bài tập ... dạy học phân hoá dạy học nêu vấn đề 221.1.3.1 Dạy học phân hoá dạy học nêu vấn đề là biện pháp tích cực hiệu quảđể tạo động lực của quá trình dạy học 221.1.3.2 Dạy học phân hoá ... khoa học 13VI. Cái mới của đề tài 14 1- về lí luận 14 2. Về thực tiễn 14PHầN IINộI Dung4Bộ giáo dục đào tạoTrờng đại học vinh o0o Trần minh sơn Xây dựng hệ thống câu hỏi bài...
 • 115
 • 1,107
 • 3
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

... BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong22101010 Câu 7 Câu 7KiKiểểu ... Company,2005-2007For Evaluation Only.107107 Câu 11 Câu 11Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.108108 Câu 12 Câu 12MMộột qut quảản trn ... Company,2005-2007For Evaluation Only.111111 Câu 15 Câu 15ChChọọn kin kiểểu ku kếết nt nốối đi đúúng (chng (chọọn 2):n 2):112112 Câu 16 Câu 16Hai kHai kỹỹthuthuậật...
 • 132
 • 6,602
 • 13
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

... 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn HỆ THỐNG BÀI SOẠN CÓ SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC NỘI DUNG HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG ... sự; bài toán vui nhƣ trong “Toán học tuổi trẻ” + Học chuyên đề: Là những vấn tƣơng đối lớn bổ sung cho nội khóa nâng cao tầm hiểu biết của học sinh nhƣ một số yếu tố của lôgic toán ... về Toán: Những hoạt động đó là viết báo toán, tổ chức câu lạc bộ toán, làm đồ dùng dạy học,  Giúp đỡ học sinh yếu kém: Học sinh yếu kém về toán là những học sinh có kết quả học tập bộ môn...
 • 168
 • 2,764
 • 7
Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương HALOGEN bằng hệ thống các câu hỏi và bài tập phân hoá  nêu vấn đề

Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương HALOGEN bằng hệ thống các câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề

... nghiệm. Việc xây dựng hệ thống các câu hỏi bài tập phân hoá - nêu vấn đề cũng dựa vào hệ thống các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập 1: (SGK - Đ 4 câu 1)* Nội dung bài tập: Hãy ... giữa dạy học phân hoá nêu vấn đề vào việc xây dựng hệ thống các câu hỏi - bài tập hoá học. Cụ thể thông qua thực nghiệm s phạm nhằm giải quyết các vấn đề sau:- Hệ thống câu hỏi bài tập phân ... nghiệp cử nhân hoá học - Chuyên ngành PPGD Hoá học Bài tập 7: Bài tập đề nghị: Khi nghiên cứu tính chất hoá học của hiđrôclorua tính chất vật lý của HCl đặc ta ra bài tập sau:1. a) Tính...
 • 69
 • 712
 • 1
luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

... đối tƣợng học sinh khá giỏi, trung bình yếu kém. 1.4.2. Soạn câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa được hiểu là những câu hỏi bài tập có ý đồ để những học sinh khác ... lựa chọn câu hỏi bài tập phù hợp để đưa vào giáo án phù hợp với từng đối tượng học sinh . + Tăng số lượng câu hỏi bài tập yêu cầu sự nỗ lực của tư duy, giảm câu hỏi bài tập chỉ yêu ... câu hỏi tái tạo câu hỏi sáng tạo. Mỗi loại câu hỏi đều có ý nghĩa, vị trí nhất định trong quá trình dạy học. Việc xây dựng lựa câu hỏi sử dụng câu hỏi phải phù hợp với nhiệm vụ dạy học...
 • 168
 • 869
 • 1
luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

... đối tƣợng học sinh khá giỏi, trung bình yếu kém. 1.4.2. Soạn câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa được hiểu là những câu hỏi bài tập có ý đồ để những học sinh khác ... thức của ngƣời học: câu hỏi tái tạo câu hỏi sáng tạo. Mỗi loại câu hỏi đều có ý nghĩa, vị trí nhất định trong quá trình dạy học. Việc xây dựng lựa câu hỏi sử dụng câu hỏi phải phù ... phía học sinh. + Phần lớn giáo viên chƣa soạn đƣợc hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa. Hệ thống câu hỏi bài tập nhƣ chƣa thật cẩn thận (tỉ mỉ) hoặc nếu có thì số lƣợng câu hỏi bài tập...
 • 168
 • 844
 • 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

... trình dạy học phân hóa. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIĐOÀN THỊ THÊMXÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPPHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀHÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ ... hiện giải quyết vấn đề, trình bày bảo vệ kết quả,giải quyết những vấn đề trong thực tiễn mang tính địa phương thời sự; bài toán vui như trong “Toán học tuổi trẻ” + Học chuyên đề: ... THÊMXÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPPHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀHÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)Chuyên ngành: Lí luận PPDH môn ToánMã số: 60 14 01 11LUẬN...
 • 138
 • 1,352
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc xây dựng câu hỏi và bài tậphuong dan can bo quan li va giao vien ve bien soạn cau hoi và bài tập mon vat ly thcsđáp án gợi ý trả lời các câu hỏi và bài tậpđịa lí 9 bài 3 hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập sách giáo khoa vở bài tậpdia li 9 bai 8 tra loi phan cau hoi va bai taphuong dan tra loi cac cau hoi va bai tap sach giao khoa lop 8 phan 2bai 17 sgk tin tra loi cac cau hoi va bai tapcau hoi va bai tap mon ke toan hanh chinh su nghiep co dap anbai 11 khu vuc dong nam á tra loi cac cáu hoi va bai tapdap an cau hoi va bai tap mon dia 9 bai36 sgkcâu hỏi và bài tập môn luật du lịch có đáp áncâu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật viêt nam có đáp án rõ rànghoạt động 2 hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tậpgv hướng dẫn học sinh thảo luận trả lời các câu hỏi và bài tậphướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tậpchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ