XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

138 1,287 6
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 18:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ HÀM SỐ LÔGARIT TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ HÀM SỐ LÔGARIT TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) Chuyên ngành: Lí luận PPDH môn Toán Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Cẩm Thơ HÀ NỘI, NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Chu Cẩm Thơ, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền thụ cho em những kiến thức quý báu về PPDH môn Toán. Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng quản lí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm lãnh đạo toàn thể các thầy cô giáo trường THPT Giao Thủy B THPT Thị trấn Quất Lâm của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tận tình giúp đỡ tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường. Tác giả luận văn Đoàn Thị Thêm MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BT : Bài tập CH : Câu hỏi ĐC : Đối chứng GV : Giáo viên HS : Học sinh NXB : Nhà xuất bản PPDH : Phương pháp dạy học PT : Phương trình SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông TN : thực nghiệm MỞ ĐẦU  Lí do chọn đề tài Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, để tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế khoa học công nghệ thì việc cấp bách là phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Cùng với việc thay đổi về nội dung cần có sự thay đổi về phương pháp, phương tiện dạy học phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh. Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 chương II mục 2 điều 25 quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”. Theo nhà báo, nhà văn hóagiáo dục Nguyên Ngọc: “Phương pháp giáo dục đòi hỏi trước tiên một sự tôn trọng tối đa đối với người học, coi người học không phải là những cái bình vô cảm bị đọng để cho mình cứ thế rót kiến thức vào, mà là những chủ thể sáng tạo, từng chủ thể sáng tạo có tiềm năng vô tận, cần được khơi gợi để cho tiềm năng ấy được mở ra hoạt động”. Lúc này với người giáo viên, trước mặt họ, mỗi học sinh là một thế giới đầy tiềm năng bí ẩn mà họ phải tìm cho được cách dò tìm, khám phá, khai mở ra, không người nào giống người nào, không thế giới nào giống thế giới nào. Hiện nay chương trình THPT được triển khai thực hiện dưới hình thức phân ban kết hợp với dạy học tự chọn, đó chính là giải pháp thực hiện dạy học phân hóa – một trong những định hướng cơ bản của quá trình giáo dục để đổi mới PPDH một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thực trạng vận dụng dạy học phân hóa trong các trường phổ thông chưa đạt được kết quả như mong muốn. Giáo viên chưa được trang bị đầy đủ những hiểu biết năng dạy học phân hóa, chưa thực sự coi trọng yêu cầu phân hóa trong dạy học. Đa số các giờ dạy vẫn được tiến hành đồng loạt, áp dụng như nhau cho mọi đối tượng học  sinh, các CH BT đưa ra đều có chung một mức độ khó - dễ. Do đó không phát huy được tối đa năng lực cá nhân học sinh, chưa kích thích được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc chiếm lĩnh tri thức, dẫn đến chất lượng giờ dạy không cao, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi giáo viên trong khâu chuẩn bị giáo án cũng như trong khi tiến hành tổ chức các hoạt động dạy học, phải làm thế nào để tác động đến từng cá nhân học sinh với những đặc điểm khác nhau về năng lực, sở thích, nhu cầu sao cho phát huy được tối đa khả năng của bản thân mỗi học sinh trong học tập. Đứng trước nhu cầu đó đã làm nảy sinh thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới PPDH tất cả các cấp trong ngành giáo dục, với những tư tưởng chủ đạo phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như “lấy HS làm trung tâm”, “PPDH theo hướng tích cực”, “tích cực hóa hoạt động dạy học”… Việc vận dụng các quan điểm này vào dạy học môn toán còn gặp nhiều hạn chế, còn có những vấn đề cần phải nghiên cứu áp dụng một cách cụ thể. Trong các vấn đề đó có vấn đề dạy học hàm số lôgarít lớp 12 THPT. Trong giải tích toán học thì khái niệm hàm số lôgarít là một trong những khái niệm quan trọng, đó là những khái niệm mới mẻ trừu tượng đối với HS THPT. Hơn nữa, phân phối chương trình hàm số lôgarít chiếm một thời gian rất ít nên việc nắm vững lí thuyết vận dụng vào làm BT đối với học sinh là rất khó khăn, các em gặp phải nhiều lúng túng sai sót khi làm BT… Xuất phát từ những lí do trên, đề tài được chọn là “Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa trong dạy học hàm số hàm số lôgarít THPT” (theo chương trình nâng cao).  Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu  Xây dựng được hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa trong dạy học hàm số hàm số lôgarít THPT (theo chương trình nâng cao), nhằm nâng cao hiệu quả dạy học trường THPT.  Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về CH BT phân hóa. - Bằng điều tra quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán. Trong đó có thực trạng dạy học phân hóa nội dung hàm số lôgarít lớp 12 nâng cao trường THPT. - Xây dựng hệ thống CH BT phân hóa trong dạy học nội hàm số hàm số lôgarít lớp 12 trường THPT (theo chương trình nâng cao). - Thực nghiệm kiểm tra tính khả thi của hệ thống CH BT phân hóa đã được xây dựng.  Đối tượng nghiên cứu Nội dung hàm số hàm số lôgarít lớp12 THPT (theo chương trình nâng cao).  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: nghiên cứu các tài liệu lí luận có liên quan đến đề tài. - Phương pháp điều tra, quan sát: điều tra thực trạng dạy học phân hóa bằng phiếu trắc nghiệm, dự giờ, trao đổi ý kiến với GV, hỏi ý kiến chuyên gia. - Phương pháp TN: tiến hành TN sư phạm một trường THPT nhằm kiểm tra các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn dạy học trường THPT.   Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được một hệ thống CH BT phân hóa trong dạy học hàm số hàm số lôgarít THPT thì sẽ phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Đại số giải tích nâng cao.  Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, đề tài gồm ba chương: Chương 1: Cơ sởluận thực tiễn của dạy học phân hóa Chương 2: Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa trong dạy học hàm số hàm số lôgarit THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm  Chương 1 - CƠ SỞLUẬN THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA  Cơ sởluận về dạy học phân hóa  Khái niệm dạy học phân hóa Theo từ điển Tiếng Việt, phân hóa là chia ra thành nhiều bộ phận khác hẳn nhau [14]. Có nhiều tiêu chí để “chia”, như chia theo lứa tuổi, chia theo giới tính, chia theo dân tộc, chia theo địa bàn cư trú… đây ta chỉ giới hạn trong việc chia theo năng lực nhu cầu của người học. Để tăng hiệu quả của việc dạy học, ta có thể “chia” người học thành nhiều bộ phận khác nhau, theo khả năng nhận thức để có cách dạy học phù hợp với từng “bộ phận”. Dạy học phân hóa xuất phát từ sự biện chứng của thống nhất phân hóa, từ yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu dạy học đối với tất cả mọi HS đồng thời khuyến khích tối đa tối ưu những khả năng của cá nhân [6]. Hơn nữa, việc dạy học trong nhà trường hướng tới các đối tượng HS rất đa dạng với sự khác nhau về năng lực, sở thích, nguyện vọng, điều kiện học tập…Do vậy dạy học theo một chương trình giống nhau với cách thức tổ chức dạy học như nhau cho mọi đối tượng HS là không phù hợp với yêu cầu phát triển của từng người học. Trong dạy học cần phải xuất phát từ tình hình thực tế HS, dựa vào đặc điểm phát triển tâm lý, dựa vào vốn hiểu biết của các em, dựa vào mặt mạnh, mặt yếu của các em mà tìm cách dạy học thích hợp. Từ đó, dạy học phân hóa phải tính đến trình độ phát triển khác nhau, đến đặc điểm tâm lý khác nhau của mỗi HS, làm cho mọi HS có thể phát triển phù hợp với năng lực nhu cầu của mình. Như vậy: Dạy học phân hóa là cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành các hoạt động dạy học dựa trên những khác biệt của người học về năng lực, nhu cầu nhận thức, các điều kiện học tập tạo ra những kết quả học tập sự  [...]... mong muốn.[6] Dạy học phân hóa cấp độ vi mô bao gồm dạy học phân hóa nội tại dạy học phân hóa về tổ chức a Dạy học phân hóa nội tại: là sự tổ chức quá trình dạy học trong một tiết học, một lớp học có tính đến các đặc điểm cá nhân của HS; là việc sử dụng những biện pháp phân hóa thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một kế hoạch học tập, cùng một chương trình sách giáo khoa Đây chính... thân tham khảo ý kiến của các GV, quy trình 1.1.7.1 xây dựng hệ thống CH BT phân hóa trong dạy học bao gồm các bước sau: Phân tích nội dung dạy học Nội dung dạy học phải dựa trên nội dung chương trình môn học do Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành Trên cơ sở đó, phân tích nội dung SGK để xác định các đơn vị kiến thức để đưa vào bài học, để xây dựng hệ thống CH BT cho phù hợp Trong quá trình phân. .. hình cẩu thả… Dạy học phân hóa cấp vĩ Dạy học phân hóa cấp vĩ mô là sự tổ chức quá trình dạy học thông qua 1.1.4.2 cách tổ chức các loại trường, lớp khác nhau cho các đối tượng HS khác nhau, - xây dựng các chương trình giáo dục khác Một số hình thức dạy học phân hóa cấp vĩ mô: Phân ban được thực hiện trong quá trình dạy học cấp THPT Khi thực hiện phân ban, những HS có năng lực, sở thích, nhu... phân hóa ngoài), tức là hình thành những nhóm ngoại khóa, lớp chuyên, giáo trình tự chọn… 1.1.4 Những cấp độ hình thức về dạy học phân hóa Dạy học phân hóa được thực hiện hai cấp độ: cấp độ vi mô cấp độ vĩ mô Dạy học phân hóa cấp vi mô 1.1.4.1 Dạy học phân hóa cấp độ vi mô là tìm kiếm các phương pháp, kĩ thuật dạy học để mỗi HS hoặc mỗi nhóm HS, với nhịp độ học tập khác nhau trong giờ học. .. nước nào dạy học theo một chương trình kế hoạch duy nhất cho mọi HS THPT 1.1.3 Tư tưởng chủ đạo về dạy học phân hóa Việc kết hợp giữa giáo dục diện “đại trà” với giáo dục diện “mũi nhọn”, giữa phổ cập” với nâng cao” trong dạy học toán học trường phổ thông cần 1.1.3.1 được tiến hành theo các tư tưởng chủ đạo sau [6]: Lấy trình độ phát triển chung của HS trong lớp làm nền tảng Việc dạy học toán... Ví dụ 1.10: Xác định mục tiêu bài học “Pt lôgarit : Về kiến thức: - Biết các dạng pt pt lôgarit cơ bản - Biết phương pháp giải một số pt lôgarit cơ bản  Về kĩ năng:  - Biết vận dụng các quy tắc tính lôgarit, các tính chất của hàm số hàm số lôgarit vào giải pt lôgarit cơ bản - Biết vận dụng phương pháp đưa về cùng cơ số, phương pháp lôgarit hóa, phương pháp đặt ẩn phụ,... động đôi khi dạy không hết bài 1.1.6.4 Sử dụng phương tiện trong dạy học phân hóa Ngoài các phương tiện truyền thống như SGK, sách BT, sách tham khảo… phiếu học tập, mô hình các phương tiện hiện đại như máy tính, máy chiếu… cần đặc biệt chú ý đến việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào dạy học phân hóa Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông giúp khả năng thực hiện phân hóa. .. dung bổ sung biện pháp phân hóa giúp HS khá, giỏi đạt 1.1.3.3 được những yêu cầu nâng cao trên cơ sở đã đạt được những yêu cầu cơ bản Dạy học phân hóa có thể được thực hiện theo hai bước: + Phân hóa nội tại (còn gọi là phân hóa trong) , tức là dùng những biện pháp phân hóa thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một kế hoạch học tập, cùng một chương trình sách giáo khoa + Phân hóa về tổ chức... một số ít nước thực hiện hình thức này như: Ghinê, - Angiêri, Mali, Campuchia Dạy học tự chọn ra đời vào khoảng thế kỉ XIX Dạy học tự chọn ngày càng được phát triển, đặc biệt là Mỹ Dạy học tự chọn được thực hiện trong quá trình dạy học các cấp học Đặc điểm của hình thức phân hóa này là các môn học giáo trình được chia thành các môn học giáo trình bắt buộc tạo thành cốt lõi cho mọi HS nhóm... tốt nhất cho từng người học, đảm bảo công bằng trong giáo dục, - tức là đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho người học 1.1.2 Tại sao phải dạy học phân hóa Dạy học phân hóa là cần thiết bởi những lí do sau chủ yếu sau: Dạy học phân hóa góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo phân công lao động xã hội để mỗi thành viên đóng góp hiệu quả nhất trong công việc dựa trên cơ sở đã được chuẩn bị tốt theo . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH. TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) Chuyên ngành: Lí luận và PPDH môn Toán Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC, Chương 1 - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA, Chương 2 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở THPT, Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn