1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường đại học Trà Vinh

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ atm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của khách hàng tại huyện mang thít, tỉnh vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ atm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của khách hàng tại huyện mang thít, tỉnh vĩnh long

... MSSV: 4104099 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khách hàng Thạnh Trị”, Đại học Cần Thơ + Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định ... KINH DOANH THẺ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN CHI NHÁNH MANG THÍT 50 4.1 Cơ cấu sản phẩm thẻ ...
 • 129
 • 718
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG THẺ ATM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG PHÁT HÀNH

LUẬN văn THẠC sĩ các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG THẺ ATM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG PHÁT HÀNH

... CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG PHÁT HÀNH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC ... Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM Agribank Vĩnh Long phát hành khách hàng - Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định sử dụng thẻ ATM Agribank Vĩnh Long phát hành khách hàng ... ĐỀ TÀI (1) Yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM Agribank Vĩnh Long phát hành khách hàng (2) Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định sử dụng thẻ ATM Agribank Vĩnh Long phát hành khách hàng (3) Mô...
 • 92
 • 851
 • 2
Tiểu luận hành vi người tiêu dùng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội

Tiểu luận hành vi người tiêu dùng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội

... vi n Do đó, sinh vi n Bách Khoa dựa vào yếu tố để đưa định hành vi thuê trọ ? Xuất phát từ thắc mắc trên, nhóm sinh vi n tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thuê trọ sinh vi n Qua ... hành vi thuê nhà trọ sinh vi n Bách Khoa khu vực khảo sát Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến hành vi thuê trọ sinh vi n Bách Khoa Tìm hiểu đánh giá sinh vi n Bách Khoa trọ phòng trọ ... phòng trọ cho sinh vi n Bách Khoa thuê nhằm kịp thời sửa đổi để tạo cho sinh vi n môi trường sống học tập tốt Mục tiêu nghiên cứu: • • • Phạm vi nghiên cứu: • • • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành...
 • 20
 • 968
 • 2
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh cần thơ

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh cần thơ

... Các yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa khách hàng Vietinbank Cần Thơ 39 4.4.1 Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa khách hàng Vietinbank Cần ... chọn thẻ để sử dụng Trong 60 khách hàng vấn trung bình khách hàng thẻ ghi nợ nội địa Yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng thẻ khách hàng 50 4.4.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng thẻ khách hàng ... NỘI ĐỊA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN...
 • 71
 • 572
 • 2
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

... 1: Các yếu tố tác động đến định sử dụng ngân hàng khách hàng nhân để sử dụng thẻ tìn dụng NH TMCP Việt Nam? − Câu hỏi 2: Mức độ tác động yếu tố đến định sử dụng ngân hàng khách hàng nhân ... đến với ngân hàng 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 2.1 Tổng quan thẻ tín dụng 2.1.1 Lịch sử ...  NGUYỄN HOÀNG KIỆT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNGCỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN...
 • 105
 • 481
 • 3
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

... ti p v i khách hàng cung ng s n ph m, d ch v ngân hàng cho khách hàng Các d ch v NH T ã áp d ng t i Vi t Nam bao g m: d ch v ngân hàng t i nhà (Home banking) ; d ch v ngân hàng t ngân hàng qua ... S d ng IB giúp khách hàng giao d ch v i Ngân hàng - S d ng IB giúp khách hàng th c hi n giao d ch - S d ng IB giúp khách hàng thu n ti n công vi c c a h - S d ng IB giúp khách hàng ti t ki m ... IB i v i khách hàng d dàng - Vi c s d ng d ch v IB hoàn toàn khách hàng quy t - Khách hàng ch ng liên h v i Ngân hàng Nhân t Chi phí chuy n ng kí d ch v i: Có ngh a chi phí mà khách hàng b d...
 • 102
 • 458
 • 2
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khách hàng trẻ tại TPHCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khách hàng trẻ tại TPHCM

... tham gia sử dụng dịch vụ IB 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: - Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng IB khách hàng trẻ Tp Hồ Chí Minh? - Yếu tố ảnh hưởng mạnh đến định sử dụng IB khách hàng trẻ Tp Hồ ... mãn tốt nhu cầu sử dụng IB khách hàng trẻ - Mục tiêu cụ thể: + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc định sử dụng dịch vụ IB khách hàng trẻ Tp Hồ Chí Minh + Xác định tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng ... Y: Quyết định khách hàng trẻ - X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định sử dụng dịch vụ IB khách hàng trẻ, yếu tố: nhận thức hữu ích, ảnh hưởng xã hội, nhận thức tính dễ sử...
 • 125
 • 3,283
 • 40
các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen sử dụng xe máy của sinh viên trên địa bàn hà nội

các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen sử dụng xe máy của sinh viên trên địa bàn hà nội

... TRA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÓI QUEN SỬ DỤNG XE MÁY CỦA SINH VIÊN Xin chào bạn Chúng nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Ngoại Thương Nội Chúng thực khảo sát nhằm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ... trạng sử dụng xe máy sinh viên địa bàn Nội - Việc sử dụng xe máy sống hàng ngày nhu cầu thói quen đại đa số bạn sinh viên, thể mức độ sử dụng số tiền chi trả hàng tháng cho - chi phí xăng xe ... 50000 đồng đến 200000 đồng nên biến động thu nhập ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng xe máy 7.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua xe máy bạn Biểu đồ 7.11: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua xe Theo...
 • 25
 • 568
 • 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ ATM của ngân hàng đông á

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ ATM của ngân hàng đông á

... Những yếu tố ảnh hưởng ñến ý ñịnh sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng? Áp dụng cho trường hợp ngân hàng ðông Á gồm nhân tố nào? - Mức ñộ ảnh hưởng yếu tố ñến ý ñịnh khách hàng sử dụng thẻ ATM ngân hàng ... nhân tố ảnh hưởng ñến ý ñịnh sử dụng thẻ ATM ngân hàng ðông Á Phân tích ANOVA Sự khác biệt ý ñịnh sử dụng thẻ ATM ðông Á nhóm giới tính Sự khác biệt ý ñịnh sử dụng thẻ ATM nhóm ñộ tuổi Sự khác ... ðông Á ý nghĩa ñặc biệt quan trọng ðó lý do, tác giả ñịnh chọn ñề tài nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ñến ý ñịnh sử dụng thẻ ATM Ngân Hàng ðông Á CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Ý ðỊNH SỬ DỤNG...
 • 128
 • 589
 • 5
báo cáo 'phân tích nhu cầu sử dụng thẻ atm của sinh viên trường đại học cửu long'

báo cáo 'phân tích nhu cầu sử dụng thẻ atm của sinh viên trường đại học cửu long'

... - Đa số sinh viên Đại Học Cửu Long có sử dụng thẻ ATM -Phần lớn sinh viên Đại Học Cửu Long sử dụng thẻ ATM ngân hàng Đông Á -Đa số sinh viên trường Đại Học Cửu Long thích sử dụng thẻ ATM ngân ... Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ ATM sinh viên trường Đại Học Cửu Long nói lên tiện ích việc sử dung thẻ, bạn sinh viên sử dung thẻ ATM ngày phổ biến 2.2 Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu thực trạng sinh viên ... làm thẻ thấp, có nhiều thùng máy 3.2 Câu hỏi nghiên cứu: - Đa số sinh viên Đại Học Cửu Long thích sử dụng thẻ ATM ngân hàng nào? - Có phải tất sinh viên Đại Học Cửu Long có nhu cầu sử dụng thẻ ATM...
 • 15
 • 1,378
 • 2
phân tích thực trạng của khu vực doanh nghiệp tư nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng tín dụng ngân hàng của những doanh nghiệp này tại Thành phố Cần Thơ.doc

phân tích thực trạng của khu vực doanh nghiệp tư nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng tín dụng ngân hàng của những doanh nghiệp này tại Thành phố Cần Thơ.doc

... Thành Danh 38 SVTH: Ngô Lâm Hải Phân tích vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhân Thành phố Cần Thơ CHƯƠNG PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAY NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CẦN ... thể Các mục tiêu cụ thể đề tài bao gồm: - Phân tích tổng quan khu vực doanh nghiệp nhân Thành phố Cần Thơ - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định vay ngân hàng khu vực doanh nghiệp nhân - Phân ... vay? Xuất phát từ vấn đề này, đề tài mong muốn phân tích thực trạng khu vực doanh nghiệp nhân yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 63
 • 1,805
 • 6
Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh huế

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh huế

... Tâm Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế oCác yếu tố uy tín, thương hiệu oCác yếu tố tác phong nhân viên oCác ... chi tiết Mục tiêu tổng quát: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Huế SVTH: Trần Thị Thiện Tâm •Xác định yếu tố ảnh ... ĐỀ TÀI: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế L/O/G/O SVTH: Trần Thị Thiện...
 • 28
 • 757
 • 1
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh huế

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh huế

... định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế Thông qua điều tra định tính số khách hàng nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn ... cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế Không gian: Tiến hành nghiên cứu khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi ngân ... nhân ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế b, Mục tiêu chi tiết: • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng Phân tích đánh giá xem tất yếu tố đó, yếu...
 • 86
 • 765
 • 5
Luận văn thạc sĩ kinh tế Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng TMCP hàng hải Việt Nam

Luận văn thạc sĩ kinh tế Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng TMCP hàng hải Việt Nam

... tài: Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ Internet ... định sử dụng dịch vụ Internet banking khách hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chƣơng 4: Giải pháp tác động đến định sử dụng dịch vụ Internet banking khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ... hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có nhìn đầy đủ toàn diện yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ Internet banking từ đƣa giải pháp tác động đến định sử dụng dịch vụ Internet banking khách hàng...
 • 134
 • 2,051
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile bankingnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huếnhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên tại tp hcmcác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ngân hàngtổng quan về thẻ tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại ngân hàng thương mại việt namcác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng qua một số nghiên cứu trướcđánh giá kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khvề các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của khphân tích efa cho thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các nhtmphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các nhtm trên địa bàn tỉnh vĩnh longphân tích yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọnphân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàngphân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nhãn hàng wow tại big c huếcác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phốiphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ttd của khách hàng tại các nhtm việt nam hiện nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ