1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học tự nhiên >

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) khu bảo tồn thiên nhiên vân long đề xuất một số giải pháp bảo tồn

... đặc điểm sinh học sinh thái học Voọc quần đùi trắng để làm sở cho việc bảo tồn loài Nghiên cứu tình trạng bảo tồn, mối đe dọa tồn quần thể voọc quần đùi trắng Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, đề ... BẢO TỒN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN 112 PHÁP BẢO TỒN VOỌC QUẦN ĐÙI TRẮNG VÂN LONG 3.6.1 Những tác động xấu đến môi trường sống 112 3.6.2 Khả tồn quần thể Voọc quần đùi trắng Vân Long 115 3.6.3 Đề ... trắng Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long Những đóng góp đề tài bao gồm: Là nghiên cứu tập tính sinh thái học Voọc quần đùi trắng điều kiện tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long Các phương pháp...
 • 176
 • 1,855
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) khu bảo tồn thiên nhiên vân long đề xuất một số giải pháp bảo tồn

... ti n hành "Nghiên c u c i m sinh h c, sinh thái Vo c qu n Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) Vân Long tài lu n án: ùi tr ng d ng b n Khu b o t n thiên nhiên c i m sinh h c, sinh thái h c c ... th Khu b o t n t ng p nư c Vân Long, Khu b o t n thiên nhiên Vân Long, m t khu v c núi vôi có vách d ng b cb i m nư c a hình lý tư ng b o ng c bao m an toàn cho s s ng sót c a loài Vo c Tuy nhiên, ... th ng kê SPSS phân tích tác Vân Long ng c a nhân t nh ph m vi phân b , nơi cư trú c a Vo c qu n ùi tr ng t i Khu b o t n thiên nhiên Vân Long c i m sinh h c, sinh thái h c, c u trúc qu n th Vo...
 • 14
 • 1,044
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Thành phần loài chim ghi nhận bằng phương pháp lưới mờ khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống." ppt

... ghi nhận đợc phơng pháp lới mờ khu BTTN Huống Bằng phơng pháp sử dụng lới mờ, qua đợt nghiên cứu ghi nhận đợc 36 loài chim thuộc 14 họ, khu BTTN Huống (bảng 1) Tổng số chim thu đợc 74 cá ... Nguyễn Cử TH NH PHầN LO I CHIM GHI NHậN , TR 57-63 3.2 Nhận xét đa dạng cấu trúc thành phần loài Kết tổng hợp cấu trúc thành phần loài chim ghi nhận phơng pháp lới mờ khu BTTN Huống nh sau (bảng ... chí khoa học, tập XXXVIII, số 4A-2009 3.3 Các loài bổ sung phân bố cho khu vực Bắc Trung Bộ Trong số 36 loài chim ghi nhận đợc phơng pháp lới mờ loài đợc ghi nhận bổ sung vùng phân bố cho khu...
 • 7
 • 485
 • 1
nghiên cứu sự phân bố về thành phần loài của lưỡng cư, bò sát trong các môi trường sống ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - phượng hoàng tỉnh thái nguyên

nghiên cứu sự phân bố về thành phần loài của lưỡng cư, bò sát trong các môi trường sống khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - phượng hoàng tỉnh thái nguyên

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM ĐÌNH KHÁNH NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA LƢỠNG CƢ, BÒ SÁT TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG SỐNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA- PHƢỢNG HOÀNG TỈNH ... Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục tiêu Nghiên cứu phân bố thành phần loài LC, BS môi trường sống KBTTN Thần ... hình thái, sinh thái chúng trở thành yêu cầu cấp thiết, làm sở cho công tác bảo tồn Từ đòi hỏi thực tế đó, lựa chọn thực đề tài: "Nghiên cứu phân bố thành phần loài lưỡng cư, sát môi trường sống...
 • 100
 • 678
 • 0
Nghiên cứu sự phân bố về thành phần loài của lưỡng cư, bò sát trong các môi trường sống ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên Phạm Đình Khánh.

Nghiên cứu sự phân bố về thành phần loài của lưỡng cư, bò sát trong các môi trường sống khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên Phạm Đình Khánh.

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM ĐÌNH KHÁNH NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA LƢỠNG CƢ, BÒ SÁT TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG SỐNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA- PHƢỢNG HOÀNG TỈNH ... Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục tiêu Nghiên cứu phân bố thành phần loài LC, BS môi trường sống KBTTN Thần ... hình thái, sinh thái chúng trở thành yêu cầu cấp thiết, làm sở cho công tác bảo tồn Từ đòi hỏi thực tế đó, lựa chọn thực đề tài: "Nghiên cứu phân bố thành phần loài lưỡng cư, sát môi trường sống...
 • 100
 • 938
 • 1
Đánh giá tác động đối với đa dạng sinh học của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác độ

Đánh giá tác động đối với đa dạng sinh học của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác độ

... tài Đánh giá tác động đa dạng sinh học tuyến đường HCM đoạn qua khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực lên khu bảo tồn" Trên sở áp dụng phương pháp nghiên ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -PHẠM NGỌC BẨY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC ... án đường HCM có nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường - Đoạn tuyến qua Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh –Kon Tum (Giai đoạn thiết kế, xây dựng) Đánh giá tác động môi trường đoạn tuyến qua Khu...
 • 115
 • 681
 • 1
nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng

nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng đề xuất giải pháp quản lý sử dụng

... triển bền vững loài rau rừng việc Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học số loài rau rừng đề xuất giải pháp quản sử dụng công việc cần thiết cấp bách Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ... bảo tồn quản, quản sử dụng bền vững loại rau rừng có giá trị 3.2 Phạm vi đối tƣợng Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học, kinh nghiệm truyền thống quản sử dụng loại rau: rau Sắng (Meliantha ... thống quản lý, sử dụng loài rau 3.3.5.1 Kinh nghiệm thu hái, sử dụng 3.3.5.2 Kinh nghiệm chế biến bảo quản 3.3.5.3 Kinh nghiệm gây trồng 3.3.6 Đề xuất số giải pháp quản sử dụng loài rau 3.3.6.1...
 • 94
 • 631
 • 1
nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học và kỹ thuật tạo cây con phát triển trồng cây mắc mật (clausena excavata burm.l) tại lạng sơn

nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học kỹ thuật tạo cây con phát triển trồng cây mắc mật (clausena excavata burm.l) tại lạng sơn

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN  ĐỖ KIM ĐỒNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI, SINH VẬT HỌC VÀ KỸ THUẬT TẠO CÂY CON PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY MẮC MẬT (CLAUSENA EXCAVATA ... Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học kỹ thuật tạo phát triển trồng Mắc mật (Clausena excavata Burm.L) Lạng Sơn để nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Khoa Lâm Nghiệp ... thống đặc điểm sinh vật, sinh thái học, nghiên cứu khả tạo Mắc mật để gây trồng cần thiết kết nghiên cứu góp phần vào sở lý luận thực tiễn việc nghiên cứu bảo tồn loài Mắc mật tỉnh Lạng Sơn Số...
 • 95
 • 789
 • 4
nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropis longicaudata (hallowell, 1856) và eutropis multifasciata (kukl, 1820) ở vùng đồng bằng tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropis longicaudata (hallowell, 1856) eutropis multifasciata (kukl, 1820) vùng đồng bằng tỉnh thừa thiên huế

... hưởng độ ẩm lên hoat động loài Thằn lằn bóng .64 E longicaudata E multifasciata vùng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế 64 MỞ ĐẦU Hai loài Thằn lằn bóng Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) Eutropis ... 1856) Eutropis multifasciata (Kukl, 1820) phân bố tỉnh Thừa Thiên Huế làm đối tượng nghiên cứu cho Luận văn Thạc sĩ với tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học hai loài Thằn lằn bóng Eutropis ... Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) Eutropis multifasciata (Kukl, 1820) vùng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế + Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Mô tả đặc điểm hình thái hai loài Thằn lằn bóng E longicaudata...
 • 80
 • 807
 • 2
nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropislongicaudata, (hallowell, 1856) và eutropis multifasciata (kuhl, 1820) ở vùng núi và trung du tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropislongicaudata, (hallowell, 1856) eutropis multifasciata (kuhl, 1820) vùng núi trung du tỉnh thừa thiên huế

... thân loài Thằn lằn bóng giống Eutropis Fitzinger, 1843 vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng 4.2 Một số đặc điểm hình thái loài Thằn lằn bóng giống Eutropis Fitzinger, 1843 vùng núi trung du ... hưởng nhiệt độ đến hoạt động loài Thằn lằn bóng giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Hình 5.3 Ảnh hưởng độ ẩm đến hoạt động loài Thằn lằn bóng giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh ... Hallowell, 1856 ) Eutropis multifasciata ( Kuhl, 1820 ) vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích nghiên cứu - Hiểu rõ đặc điểm sinh thái học Thằn lằn bóng, chủ yếu số đặc điểm sinh học sinh sản,...
 • 119
 • 594
 • 3
nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropis longicaudata (hallowell, 1856) và eutropis multifasciata (kuhl, 1820) ở vùng núi và trung du tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của hai loài thằn lằn bóng eutropis longicaudata (hallowell, 1856) eutropis multifasciata (kuhl, 1820) vùng núi trung du tỉnh thừa thiên huế

... Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học hai loài Thằn lằn bóng Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích nghiên cứu ... giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng 5.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt động hai loài Thằn lằn bóng giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng 5.5 Ảnh hưởng độ ... Thằn lằn bóng giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Hình 5.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt động hai loài Thằn lằn bóng giống Eutropis vùng núi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế Hình 5.3...
 • 109
 • 586
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (pygathrix cinerea) ở vườn quốc gia kon ka kinh, tỉnh gia lai

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà chân xám (pygathrix cinerea) vườn quốc gia kon ka kinh, tỉnh gia lai

... c gia Kon Ka Kinh, t nh Gia Lai M C ĐÍCH NGHIÊN C U Tìm hi u ñ c ñi m sinh thái dinh dư ng c a loài Chà chân xám VQG KKK N I DUNG NGHIÊN C U - Tìm hi u th m th c v t v t h u h c khu v c sinh ... h c v sinh thái dinh dư ng c a CVCX nh m góp ph n vào công tác qu n lý b o t n loài Chúng ti n hành ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m sinh thái dinh dư ng c a loài Chà chân xám (Pygathrix cinerea) ... mũi h ch châu Á, g m có loài chà vá: Chà chân ñ (P nemaeus), Chà chân ñen (P.nigripes) CVCX (P.cineria) 1.3.2 Đ c ñi m hình thái Chà m t loài kh l n so v i nh ng loài v oc khác, kích thư...
 • 13
 • 794
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

... phân b c a r ng lông ñ (Gallus gallus gallus) r ng lông ñ (Gallus gallus gallus) ñã s d ng 39 loài c a 16 h th c v t 38 loài c a 22 h ñ ng v t làm th c ăn, ñi u cho th y r ng loài ăn t ... công b v sinh h c loài r ng (Gallus gallus jabouillei) T p chí sinh h c (Hà N i) ñã công b nghiên c u c a Trương Văn Lã, Lê Xuân C nh (1993) “Tính toán s lư ng r ng (Gallus gallus gallus) ... DUNG NGHIÊN C U GI I VI T NAM Đ i v i loài r ng (Galllus gallus) t r t lâu loài ngư i ñã có ý th c thu n hoá lai t o nhi u gi ng ngày (kho ng 150 - Nghiên c u ñ c ñi m hình thái gi ng gà...
 • 13
 • 1,307
 • 6
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

... trình nuôi Sao t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a loài Sao ñi u ki n nuôi th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam, góp ... thi n quy trình nuôi Sao th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam N I DUNG NGHIÊN C U - Đ c ñi m hình thái c a Sao - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a Sao + Nghiên c u môi trư ... hình nuôi Sao sinh s n [2], nghiên c u nâng cao su t ba dòng Sao qua ba th h [8], nghiên c u t p tính sinh h c, kh thích nghi, sinh trư ng, phát d c sinh s n c a Sao sinh s n dòng l n nuôi...
 • 27
 • 1,608
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái lâm học rừng cây họ dầu đông nam bộ một số định hướng bảo vệ khôi phục và phát triểnnghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên văn bàn tỉnh lào cai phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học1 cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiêncơ sở lý luận nghiên cứu sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiênđa dạng sinh học khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ annghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênkhảo sát và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thạnh phú – bến trexây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia để giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn genđặc điểm nòng nọc một số loài lưỡng cư ở khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ hà tĩnh2 đánh giá thực trạng sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiên xuân liênđánh giá các nguồn vốn sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiên xuân liênnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ