1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Đổi mới phương pháp đánh giá kiểm tra đánh giá trong đào tạo cử nhân luật, 1 điển  hình từ khoa Luật của trường đại học sài gònx

Đổi mới phương pháp đánh giá kiểm tra đánh giá trong đào tạo cử nhân luật, 1 điển hình từ khoa Luật của trường đại học sài gònx

... pháp kiểm tra, đánh giá 3 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT, MỘT ĐIỂN HÌNH TỪ KHOA LUẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN TS. Hồ Xuân ThắngTrưởng Khoa Luật - Đại học ... đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo điển hình trong đào tạo cử nhân luật tại trường Đại học Sài Gòn và qua đó đề xuất một số phương pháp kiểm tra, đánh giá mới nhằm khắc ... và học luật lại càng trở nên cần thiết.2. Ý nghĩa và các yêu cầu của việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo nói chung và đào toạ cử nhân luật 2 .1 Ý nghĩa của việc đổi mới phương...
  • 9
  • 795
  • 7
Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc

Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc

... 1.3.1.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT 24 1.3.1.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng của tại các trường Đại học 26 1.3.1.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Sài Gòn ... nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên 6 1.1.2. Các công trình trong nước nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên ... 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp giảng dạy 30 Chương 2. VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN...
  • 100
  • 602
  • 4
Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ  Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông  Tin học.

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

... cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông tin học” Phòng Điều hành sửa chữa thuê bao - TTĐHTT Trang ... cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông tin học” Phòng Điều hành sửa chữa thuê bao - TTĐHTT Trang ... cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông tin học” Phòng Điều hành sửa chữa thuê bao - TTĐHTT Trang...
  • 110
  • 419
  • 0
Báo cáo nông nghiệp:

Báo cáo nông nghiệp: "GIảI PHáP NÂNG CAO KHả NĂNG NGHIÊN CứU KHOA HọC CủA NGHIÊN CứU SINH TRONG QUá TRìNH ĐàO TạO TIếN Sĩ ở TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI" pps

... đo tạo tiến v lm ảnh hởng tới chất lợng đo tạo tiến sĩ. 188 Giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo 3.2.3. Đánh giá từ phía các nghiên ... ra khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo tiến Trường Đại học Nông nghiệp Nội còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân từ rất nhiều phía, song cơ bản là do sinh ... khoa học của các nghiên cứu sinh, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu khoa học của họ trong quá trình được đào tạo bậc tiến tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ...
  • 15
  • 465
  • 0
QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG  NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN Ở NƯỚC TA HIỆN  NAY

QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

... lực lượng sản xuất 8 Chương II: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NƯỚC TA HIỆN NAY 10 2.1 Nguồn nhân lực vai trò của nguồn nhân lực công nghệ thông tin nước ... nhân lực cho ngành công nghệ thông tin nước ta hiện nay o Mục 2.1: Vai trò của nguồn nhân lực công nghệ thông tin nước ta hiện nay o Mục 2.2: Thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin ... cầu thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin nước ta hiện nay. - Rút ra những kết luận về góp ý về việc xây dựng con người cũng như xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho...
  • 18
  • 844
  • 5
tạp chí khoa học: VŨ BẰNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÂN DUNG CÁC NHÀ VĂN CÙNG THỜI

tạp chí khoa học: VŨ BẰNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÂN DUNG CÁC NHÀ VĂN CÙNG THỜI

... VŨ BẰNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÂN DUNG CÁC NHÀ VĂN CÙNG THỜI HÀ MINH CHÂU(*) TÓM TẮT Bằng có một mảng sáng tác về đời sống đời viết của những nhà văn cùng thời với ông. ... khác, Bằng đã in cái nhìn, cách cảm thụ đánh giá của ông qua chân dung các nhà văn. Góp thêm một cách nhìn, cách phản ánh sinh động dồi dào cảm xúc về chân dung các nhà văn, nhà thơ ... là chân dung những nhà văn được dựng nên bằng những hồi ức, bằng những tình cảm nhớ thương, quý trọng cả biết ơn. Qua chân dung những nhà văn cùng thời được mô tả rất thật sinh động, Vũ...
  • 7
  • 459
  • 5
tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

... VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN HỒ XUÂN THẮNG(*)  Trong bàí ...  (*) TS, Khoa Lu ...
  • 4
  • 403
  • 3
tạp chí khoa học: VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – QUAN ĐIỂM CỦA FRANCIS BACON

tạp chí khoa học: VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – QUAN ĐIỂM CỦA FRANCIS BACON

... VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI QUAN ĐIỂM CỦA FRANCIS BACON LÊ THỊ HUYỀN(*) TÓM TẮT Francis Bacon (1561 1626), nhà tri t học duy vật Anh, ... tưởng của F .Bacon với mục đích xây dựng một hội lý tưởng, giàu mạnh dựa trên quyền lực của tri thức. 3. KẾT LUẬN Từ quan điểm của F .Bacon về vai trò của tri thức khoa học trong đời sống ... hoàn thành của F .Bacon trong quan điểm của F .Bacon về vai trò của tri thức khoa học đã được hiện thực hóa một cách lí tưởng. Tri thức khoa học đi vào cuộc sống thể hiện sức mạnh của mình ở...
  • 6
  • 500
  • 1
tạp chí khoa học: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG TRONG VIỆC  GIẢI MỘT LỚP “CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU ”

tạp chí khoa học: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢI MỘT LỚP “CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU ”

... (*)  Phương pháp quy hoạch động một kĩ thuật được áp dụng để giải các bài toán tìm phương án tối ưu . Vậy ý tưởng của phương pháp quy hoạch động thật đơn giản : Để tránh việc tính lại ... bài toán con đã được giải. Khi giải một bài toán cần đến nghiệm của những bài toán nhỏ hơn ta chỉ việc tìm kiếm trong bảng . Chính vì vậy mà thuật toán Quy hoạch động “ là rất có hiệu quả . ... bài toán cỡ lớn hơn . Cứ như thế ta nhận được đủ nghiệm của bài toán cần tìm .Trong quá trình đi “ Từ dưới lên “ chúng ta sẽ sử dụng một bảng lưu giữ lời giải của các bài toán con đã được giải. ...
  • 9
  • 426
  • 4
Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

... việc xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín chỉ. - Đánh giá chơng trình đào tạo hiện hành của ngành S phạm kỹ thuật tại tr-ờng Đại học Hùng Vơng. - Xây dựng chơng trình đào tạo theo học ... phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trờng Đại học Hùng Vơng2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sơ lý luận và thực tiễn, tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo ngành S phạm kỹ thuật tại trờng Đại học Hùng ... chơng trình Đào tạo Cử nhân s phạm ngành S phạm kỹ thuật theo hệ thống tín chỉ 77Bảng 3.5Kế hoạch đào tạo chuẩn dự kiến cho chơng trình đào tạo theo tín chỉ 81Bảng 3.6 Danh mục các học phần kỹ...
  • 73
  • 554
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉxây dựng chương trình đào tạo liên thông ngành vận hành máy tàu biểnyêu cầu về quản lý nội dung chương trình đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụngnghiên cứu điển hình về thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở một số trường đại học tư thục tại tp hcmtieu luan tu tuong ho chi minh ve xay dung con nguoi moi doi voi sinh vien truong dai hoc back khoa ha noithực hiện chương trình quản lý chất lượng sản phẩm thân thiện môi trường theo tiêu chí phù hợp chuẩn quốc tế đồng thời chú trọng đào tạo nghiệp vụ môi trườngtrường đại học sài gòn thành phố hồ chí minhkhoa văn hóa du lịch trường đại học sài gòntạp chí khoa học trường đại học sài gònđề tài tiểu luận về vấn đề xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội việt nam hiện nayđề xuất về vấn đề xây dựng nội dung truyền thôngvề vấn đề xây dựng và chia sẻ thông tin tín dụngchương trình đào tạo ngành quản trị văn phòngkhung chương trình đào tạo ngành quản trị văn phòngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ