1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Toán học >

CHUYEN DE PHAN TÍCH DA THỨC THÀNH NHÂN tử

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thức đa thức. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp thông thường:- Đặt nhân tử ... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. P(x) = x4 + x3 – 2x2 – 6x – 4 Chuy ên đề bồi dưỡng học sinh giỏi CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬA. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ.. Phân tích ... hằng đẳng thức đáng nhớ.- Nhóm nhiều hạng tử. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng vài phương pháp khác (bổ sung)- Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. - Thêm bớt cùng một hạng tử. - Đặt...
 • 8
 • 29,209
 • 883
Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... (4), (5) là phân tích đa thức thành nhân tử. Cáchbiến đổi (1) không phải là phân tích đa thức thành nhân tử đa thức chưa đượcbiến đổi thành một tích của những đơn thức đa thức khác. Cách ... chia đa thức, rút gọn phân thức B. THỜI LƯNG : 5 tiếtC. THỰC HIỆN :Câu hỏi 1 : Thế nào là phân tích một đa thức thành nhân tử ?Trả lời : Phân tích một đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức ... của đa thức có một nhân tử chug thì đa thức đóbiểu diễn được thành một tích của nhân tử chung đó với một đa thức khác.1 THCS Sông vệ Tạ Thanh Ban Bài toán 5 : Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 4
 • 1,998
 • 46
chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

... nhân tử dạng 1m nx x± ±. Tuy nhiên dạng 1m nx x+ + ta thấy có thể khả thi còn các dạng khác như : 1m nx x− − hoaëc 1m m nx x x= − + hoaëc 1m nx x+ − tu thuộc vào đề bài có thể ... 10) + 128 = (x2 + 10x)(x2 + 10x + 24) + 128Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức đã cho có da ng :(y − 12)(y + 12) + 128 = y2 − 16 = (y + 4)(y − 4) = (x2 + 10x + 16)(x2 + 10x + 8) ... :A = x4 + 6x3 + 7x2 − 6x + 1.Lời giảiCách 1. Giả sử x ≠ 0. Ta viết đa thức dưới da ng : Vậy a=-2 hoặc a=3 thì A(x) chia hết cho x+1Ví dụ 7: Phân tích đa thức 5x3-2x-3 thành...
 • 23
 • 1,824
 • 25
CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

... Khi phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... nhiều hạng tử: Đối với các đa thức mà các hạng tử không có nhân tử chung, khi phân tích ra nhân tử ta thờng phải tách một hạng tử nào đó ra thành nhiều hạng tử khác để nhóm với các hạng tử đà có...
 • 6
 • 4,980
 • 21
ch de phan tich da thuc thanh nhan tu

ch de phan tich da thuc thanh nhan tu

... nh sau:ã Tìm t ch acã Phân t ch ac ra t ch của 2 thừa sô nguyên bằng mọi c ch. ã Ch n 2 thừa số mà tổng bằng bVí dụ : Phân t ch đa thức thành nhân tử: x2 + x- 6GiảiLập t ch ac = 1.(-6) ... thì ta nói f(x) chia hết cho g(x) và kí hiệu f(x) : g(x)- Nếu r(x) 0 thì ta nói f(x) chia cho g(x) còn dã Hệ quả định lí Bơdu:x = là nghiệm của đa thức f(x) f(x) chia hết cho nhị thức x ... kiến thức một c ch chủ động, nhẹ nhàng có hiệu quả.Trong ch ng trình đại số THCS, việc phân t ch đa thức thành nhân tử là một trong những nội dung kiến thức cơ bản. Phân t ch đa thức thành...
 • 20
 • 802
 • 8
chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

... phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử 3x ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = 3x3 - 7x2 + 17x - 5.Giải:Theo ví dụ 2, ta thấy các số 1; 5 không là nghiệm của đa thức. Nh vậy đa thức không có nghiệm nguyên, tuy vậy đa thức...
 • 6
 • 1,220
 • 36
CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

... : Phân tích đa thức x2 – 5x – 14 thành nhân tử. Trường THCS Hòa Bắc Năm học: 2006 - 20075 Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc PHÂN TÍCH ĐA THỨC ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích BÀI 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .a) 2x +2y . h) ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Ngoài ra ta có thể tách một hạng tử thành nhiều hạng tử theo nhiều cách .Chẳng hạn phân tích x2 – 6x + 8 thành...
 • 10
 • 2,387
 • 70
Chyen de Phan tich da thuc thanh nhan tu

Chyen de Phan tich da thuc thanh nhan tu

... trị riêng cho x, y, z để tìm hằng số a là xong. Chú ý: Các giá trị của x, y, z ta có thể chọn tu ý, chỉ cần chúng đôi một khác nhau để tránh P = 0 là đợc.Chẳng hạn: Chọn x = 2; y = 1; z =...
 • 6
 • 538
 • 8
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

... đẳng thức − Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử. − Cần chú ý đến việc vận dụng hằng đẳng thức.Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 11. ... tất cả các hạng tử. Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác.– Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ... 3x2 + 8x + 4 CHUYÊN ĐỀ 1:CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI, CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN1. Phương pháp đặt nhân tử chung– Tìm nhân tử chung là những đơn, đa thức có mặt trong...
 • 13
 • 1,187
 • 34
Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

... toán Phân tích đa thức thành nhân tử 2- Nội dungTrớc hết cần nhắc lại một số kiến thức cơ bản phục vụ cho việc giải bài toán Phân tích đa thức thành nhân tử . 2 Các bài toán phân tích đa thức ... có đa ra bốn phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: đó là đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử và phối hợp các phơng pháp trên để phân tích đa thức thành nhân tử. ... pháp giải loại toán này sẽ giúp cho các em rất nhiều trong việc giải các bài toán khác đó là dạng toán: Phân tích đa thức thành nhân tử. Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử đợc ứng dụng...
 • 22
 • 1,836
 • 26
Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

... 2y2 + 1 – x2 – y2Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử. 3 Trần Thanh Hải – Trường THCS Dực Yên – Đầm HàPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ:1.1. Bình phương ... các hạng tử. 4. Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: A = 9x2 - 10x + 1Cách 1: Tách hạng tử tự do, làm xuất hiện hai tích nhân tử chung:A ... đẳng thức sau cùng, phải chứng minh trước khi sử dụng để làm bài tập.II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.1. Phương pháp đặt nhân tử chung.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức. 3....
 • 6
 • 1,926
 • 9
Chuyên đề: Phân tich đa thức thanh nhân twr

Chuyên đề: Phân tich đa thức thanh nhân twr

... bất định.Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử .a)x4 + 6x3 + 11 x2 + 6x + 1b)3x2 – 22xy – 4x + 8y + 7y2 + 1Giảia) Giả sử đa thức đợc phân tích thành hai đa thức bậc hai dạng ... 6. Phơng pháp dự đoán nghiệm của đa thức Để phân tích đa thức thành nhân tử chúng ta có thể sử dụng hệ quả của địng lí Bezout: Nếu là nghiệm của đa thức f(x) thì f(x) cã chøa thõa sè x- ... 4b4 d) 81x4 + 1 b. Đa thức có dạng nh: a3k+2 + a3k + 11, a7 + a5 +1, a8 + a4 +1 vvĐối với những đa thức nh trên khi chúng ta muốn phân tích đa thức thành nhân tử thì nên tìm cách...
 • 7
 • 911
 • 2
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

... XI. Bài tập áp dụng phân tích ña thức thành nhân tử. Dang 1 : Rút gọn biểu thức. 1. Phương pháp: + Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử nhằm xuất hiện nhân tử chung. + Áp dụng ... của một ña thức ñơn giản. Chuyên ñề 2: Phân tích ña thức thành nhân tử Biên soạn: Lê Kỳ Hội Trang 9 2. Bài tập. Bài 1 : Phân tích các ña thức sau thành nhân tử. a. 2 ... mỗi hạng tử thành tích nhân tử chung và một nhân tử. - viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc. 2. Bài tập. Bài 1: Phân tích các...
 • 23
 • 816
 • 1
CHUYEN DE PHAN TÍCH DA THỨC THÀNH NHÂN tử

CHUYEN DE PHAN TÍCH DA THỨC THÀNH NHÂN tử

... Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc LinhCHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG: 1. Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 4x – 6y ... PHÁP TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬA. DẠNG 1 : Phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử : 2ax bx c+ +Phương pháp:Có rất nhiều cách phân tích đa thức dạng này thành nhân tử nhưng có hai ... dinhngoclinh@gmail.com1Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc Linh3 2 41g)64x i) 1 - x y8+3. Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 9x6 2 49x 24xy 16y+ +b) 8...
 • 10
 • 896
 • 2
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử (PP cơ bản) Môn Đại số 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử (PP cơ bản) Môn Đại số 8

... A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 Nguyễn Thanh Phong Năm học: 2014 - 2015 2 Bài 3: Phân tích đa thức 4x2 – 9 thành nhân tử Đa thức 4x2 – 9 có dạng hằng đẳng thức ... pháp phân tích thành nhân tử bản nên những phương pháp nâng cao trên đây tôi sẽ đề cập trong chuyên đề tiếp theo. Trường THCS Tân Hiệp A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 ... CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8 I. Phương pháp đặt nhân tử chung 1. Cách tìm nhân tử chung: nhân tử chung thường gồm hai phần là hệ số...
 • 4
 • 744
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thucchuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu 8chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu violetbdhsg8 chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tửsử dụng đa thức bất khả quy để phân tích đa thức thành nhân tửde phan tich da thuc thanh nhan tu a2 2ab 15b2chuyen de toan phan tich da thuc thanh nhan tuchuyên đề về phân tích đa thức thành nhân tửphân tích đa thức thành nhân tửứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tửphân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thứcphân tích đa thức thành nhân tử chung bằng cách phối hợp nhiều phương phápluyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương phápbài tập phân tích đa thức thành nhân tửgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM