bài giảng toán 3 chương 4 bài 6 diện tích hình chữ nhật

bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ

bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ
... = … 70 – 30 = … TOÁNCÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1 1THÁNG TƯTHỨ TƯ 30 30 THÁNG BATHỨ HAI2929THÁNG BACHỦ NHẬT22THÁNG TƯTHỨ NĂM 3 3THÁNG TƯTHỨ SÁU 4 4THÁNG TƯTHỨ BẢY 31 31 THÁNG BATHỨ ... BAMột tuần lễ có 7 ngày là:Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảyTOÁNCÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1. Viết tiếp vào chỗ chấm : Nếu hôm nay là thứ hai thì :- Ngày mai là- Ngày ... Chủ nhật là ngày … - Thứ năm là ngày …… Bài 2: Đọc các tờ lịch trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ chấm:thứ sáuthứ … 88THÁNG BATHỨ SÁUTOÁN :CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 3: Kì nghỉ Tết...
 • 8
 • 1,064
 • 4

bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6
... 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 24 : 6 = 4 60 : 6 =1 030 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 Toán Toán 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 30 : 6 = 36 : 6 = 42 : 6 = 48 : 6 ... 54 : 6 = 60 : 6 = 4 5 6 78910 Toán ToánBẢNG CHIA 6 42 : 6 = 54 : 6 = 12 : 6 = 24 : 6 = 36 : 6 = 6 : 6 = 48 : 6 =18 : 6 = 60 : 6 = 30 : 6 = 30 : 5 = 30 : 3 = Toán Toán Toán Toán 42 : 6 ... = 30 : 6 = 30 : 5 = Toán Toán 6 x 1 = 6 : 6 = 6 : 1 = 6 x 4 = 24 24 : 6 = 4 24 : 4 = 6 6 x 2 = 12 12 : 6 = 2 12 : 2 = 6 6 x 5 = 30 30 : 6 = 5 30 : 5 = 6 Toán Toán 6 x 1 = 6 6 : 6 = 1 6 :...
 • 15
 • 467
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 1 các số có 5 chữ số

bài giảng toán 3 chương 4 bài 1 các số có 5 chữ số
... và 45 32 76 5 81 và 96 5 81 TOÁN 4. Các số đến 10 0 000Tiết 13 1 : Các số 5 chữ số 3 32 1 4 HÀNGĐơn vịChụcTrămNghìnChục nghìn 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 10 0 10 0 10 1 1 1 1 1 000 Bài 1: ... bảy. Bài 4: (trang 14 1 )TOÁN 4. Các số đến 10 0 000Tiết 13 1 : Các số 5 chữ số Đọc số: 96 51 2 TOÁN 4. Các số đến 10 0 000Tiết 13 1 : Các số 5 chữ số HÀNGĐơn vịChụcTrămNghìnChục nghìn 10 000 10 ... 000 1 000 1 000 10 0 10 0 10 0 10 1 1 1 1 1 1 4 2 3 1 6Viết số: 4 2 3 1 6Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáuTOÁN 4. Các số đến 10 0 000Tiết 13 1 : Các số 5 chữ số Đọc cặp số sau: 5 32 7...
 • 12
 • 430
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 2 số 100 000

bài giảng toán 3 chương 4 bài 2 số 100 000
... 18 23 5 ; 18 23 6 ; …; …; …; … .a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000 ; 50 000; 60 000 ;70 000 ; 80 000; 90 000; 100 000 b) 1000 0; 1 1000 ; 120 00; 130 00; 140 00; 1 5000; 16 000; 1 7000; 1 8000; 1 9000; 20 000 ... tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch: 2 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 40 000 100 000 Số ? Số ? 3 Số liền trước Số đã cho Số liền sau 12 5 34 62 37 0 43 905 12 533 43 9 04 62 36 9 62 37 1 43 906 12 ... www.themegallery.comCÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ Nghìn TrămChục nghìn Chục Đơn vị10 000 10 000 10 000 10 000 1000 1000 100 100 100 10 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 6 Toán Bài cũ : Viết các số sau: Viết các số sau:a)...
 • 8
 • 228
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 3 so sánh các số trong phạm vi 100 000

bài giảng toán 3 chương 4 bài 3 so sánh các số trong phạm vi 100 000
... Toán: BÀI SỐ 3 :a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83 269; 92 36 8; 29 8 63; 68 932 83 269 92 36 8 29 8 63 68 932 b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74 2 03; 100 000; 54 30 7; 90 241 74 ... Toán: 1201 230 < Bài mới:1. So sánh các cặp số sau: 100 000 và 99 999Ví dụ 1 Toán: 1000 00 có nhiều chữ số hơn nên: 100 000 > 99 99999 999 < 100 000 1000 00 > 99999* So sánh ... =< 45 89 10 001 8000 7999 + 1 35 27 35 19 35 276 35 275 99 999 100 000 86 5 73 96 5 73 3527 35 19 86 5 73 96 5 733 527 > 35 19 86 5 73 < 96 5 73 Toán: 89 999 90 000 67 628 67 72869 731 69 7 13 89 156 98...
 • 12
 • 416
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 4 diện tích của 1 hình

bài giảng toán 3 chương 4 bài 4 diện tích của 1 hình
... thành Hình M gồm 6 ô vuông Hình N gồm 4 ô vuông Diện tích hình P= Diện tích hình N Diện tích hình M+Việc 3 : So Sánh diện tích của 1 hình với tổng diện tích của 2 hình Họat động 3: Luyện ... ?Diện tích hình P gồm 10 ô vuông.MN Diện tích hình M gồm mấy ô vuông ? Diện tích hình M gồm 6 ô vuông . Diện tích hình N gồm mấy ô vuông ? Diện tích hình N gồm 4 ô vuông . Hình P gồm 10 ... tích hình A Diện tích hình B = Bài tập 3 ASo Sánh Diện tích hình Tam giác DEC Diện tích hình Chữ nhật ABCD <Họat động 4 : Củng cố BCDE Diện tích hình Chữ nhật ABCD = Diện tích hình...
 • 12
 • 441
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 5 xăng-ti-mét vuông

bài giảng toán 3 chương 4 bài 5 xăng-ti-mét vuông
... mẫu): Bài 3: Tính (theo mẫu):3cm2 + 5cm2 = 8cm2 40 cm2 - 17 cm2 =Mẫu:a) 18cm2 + 26cm2 = 3cm2 x 2 = 6cm2b) 6cm2 x 4 = 32 cm2 : 4 = 44 cm2 23cm2 24cm2 8cm2 Bài 4: Tóm ... 20 (cm2)Đáp s: 20 cm2TONãBn A: 75 cm2 + 25 cm2= 100cmãBn B: 75 cm2 + 25 cm2= 100 cm2ãBn C: 75 cm2 + 25 cm2= 100TOÁN 75 cm2 + 25 cm2=ĐÚNGSAISAIHãy chọn đáp án đúng ... vuông * Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.1cm1cm2 Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):Bài...
 • 8
 • 202
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 6 diện tích hình chữ nhật

bài giảng toán 3 chương 4 bài 6 diện tích hình chữ nhật
... Toán: Toán: ACDB1cm24cm3cm Hình chữ nhật ABCD có: 4 x 3 = 12 (ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2 Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 4 x 3 = 12( cm2 ).Muốn tính diện tích hình chữ ... vi hình chữ nhật (5 + 3) x 2 = 16( cm)10 x 4 = 40 (cm2)(10 +4) x 2= 28(cm) 32 x 8 = 2 56( cm2) (32 +8) x 2= 80(cm) Toán: 2 Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm chiều dài 14cm. ... dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó. Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 5 = 70(cm2) Đáp số: 70cm2 Toán: 3 Tính diện tích hình chữ nhật biết:a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm;b)Chiều dài...
 • 7
 • 1,042
 • 10

bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông

bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông
... cm Diện tích: … cm2 ? Bài: 3 Bài giải:Cạnh của hình vuông là:20 : 4 = 5 (cm) Diện tích hình vuông là:5 x 5 = 25 (cm2)Đáp số: 25 cm2Cạnh hình vuông 6 cm 8 cm 9 cm Diện tích hình vuông 36 ... 80 mm Diện tích: … cm2 ? Bài giải: Diện tích tờ giấy hình vuông là:8 x 4 = 32 (cm2)Đáp số: 32 cm2Đổi 80 mm = 8 cm Bài 2:Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó?Tóm ... nhậtĐáp số: 20 cm2 Bài giải Bài giải1cm2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2ACDB Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ABCD ta làm...
 • 10
 • 375
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 8 phép cộng các số trong phạm vi 100 000

bài giảng toán 3 chương 4 bài 8 phép cộng các số trong phạm vi 100 000
... tínha/ 182 57 + 64 43 9 86 7 84 86 149 12 735 + 988 84 37 092 35 8 64 +729567 246 8 682 9+79297 182 57 64 43 9 + 82 6965 281 9 + 6 546 5 281 9 6 546 +5 936 5 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 * ... Toán 45 732 + 36 1 94 = ? Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 45 732 36 1 94 +* 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, vi t 8. 29 18 45 732 + 36 1 94 = 81 926* 2 cộng 4 bằng 6, vi t 6.* 3 cộng 9 bằng ... các số trong phạm vi 100 000 Bài giải Độ dài đoạn đường CD là: 235 0 – 35 0 = 2000( m)Đổi 2000m = 2kmĐộ dài đoạn đường AD là:2 + 3 = 5 (km) Đáp số: 5km Bài 4: Toán Phép cộng các số trong phạm...
 • 7
 • 631
 • 1

bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000

bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000
... TOÁNTOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 TOÁNTOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Bài 3: Một ... phạm vi 100 000 Bài 1 Tính: 92 896 65 748 - - - - 27 148 735 81 36 0 29 32 48 4 91 77 5 93 7 2 538 14 05558 37 552 233 07 TOÁNTOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm ... bằng 3 ; 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4. * 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, vi t 2. 4 8 5 756 9 238 2 7 5 43 - TOÁNTOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm...
 • 11
 • 590
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam

bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam
... dầu khí . Toán Tiền Việt Nam Toán Tiền Việt Nam Ngoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau : Toán Tiền Việt Nam Toán Tiền Việt Nam Bài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ?a)Trong ... …? đồng 6200 Toán Tiền Việt Nam Trong chú lợn trên có ? đồng b) 840 0 Toán Tiền Việt Nam 2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 2000 ... Toán Tiền Việt Nam Quan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét: Toán Tiền Việt Nam Quan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét: Toán Tiền Việt Nam * Nêu giá trị của các tờ...
 • 22
 • 332
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số
... Nhân số năm chữ số với số một chữ số Bài 1: Tính : 215 26 3 40 729 17 092 15 1805 4 2xxxx8 14 5 8 6 836 8 759006 45 78 Toán : Nhân số năm chữ số với số một chữ số Bài 2: Số ?9 545 5 749 63 7 842 05Thừa ... 12 , . 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 , 9 4 2 1 8Vậy: 14 2 73 x 3 = 42 819 Nhân số năm chữ số với số một chữ số x 14 2 73 3viết 9. viết 1 nhớ 2. viết 8.viết 2 nhớ 1. viết 4. Toán : Nhân ... tra bài cũ : Toán: 60899 4 735 8 Bài 1: Tính: 35 82025079926 84 4 532 6 Toán: a) Phép nhân: 14 2 73 x 3 = ?. 3 nhân 7 bằng 21, . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, . 3 nhân 3 bằng 9, . 3 nhân 4 bằng...
 • 10
 • 199
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 12 chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 4 bài 12 chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... chia dư.2 3 < 1 248 5 : 3 41 61 (dư 2)= Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Bài 1: 14 7 29 : 2 = 736 4 (dư 1) 16 53 8 : 3 = 5 51 2 ... lời 10 Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 3 : 5 2 41 2S ?S bị chia S chia Thơng Số d 15 7 25 3 332 72 4 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7 chọn ... vải. Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 3 : Số ?S bị chia S chia Thơng Số d 15 7 25 3 332 72 4 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Chọn bạn trả lời 10 Toán...
 • 14
 • 396
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 13 bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

bài giảng toán 3 chương 4 bài 13 bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)
... hình đó. 3 1Chiều rộng hình chữ nhật là:12 : 3 = 4 (cm)Diện tích hình chữ nhật là:12 x 4 = 48 (cm2)Đáp số: 48 cm2 Bài giảiBÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TT) MÔN: TOÁNCó 35 lít ... áo Bài 3: Tính giá trị biểu thức:a/ 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2c/ 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 b/ 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8d/ 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12ĐSSĐ Bài tập về nhà:Có 3 kho đựng được 36 40 5 ... 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế? Bài giảiTóm tắt 24 cúc áo: 4 cái áo 42 cúc áo:…cái áoSố cúc cho mỗi áo là: 24 : 4 = 6 (cúc áo)Số áo dùng hết 42 cúc áo là: 42 ...
 • 9
 • 608
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toán 8 bài 2 diện tích hình chữ nhậtgiao an bai tinh dien tich hinh chu nhat lop 3chuong ii bài 7 diện tích hình chữ nhậtbài soạn diện tích hình chữ nhật lớp 3bài 2 diện tích hình chữ nhật lớp 8giải bài tập diện tích hình chữ nhật lớp 8bài tập diện tích hình chữ nhật lớp 8bài tập diện tích hình chữ nhậthh8bài 2 diên tích hình chữ nhậtbài giảng toán 3 chương 4 bài 6bài giảng toán 3 chương 4 bài 13bài giảng toán 3 chương 4 bài 12bài giảng toán 3 chương 4 bài 11bài giảng toán 3 chương 4 bài 10bài giảng toán 3 chương 4 bài 7chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ