1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

nghiên cứu và xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc việt nam

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

... LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt lợn, thịt bò, thịt của 3 huyện là tương đối cao: Thịt lợn thịt bò đều là 53,33%, thịt gà là 60%. Độc lực của các chủng E. coli phân lập được: ... Tiến hành tiêm canh trùng vào xoang phúc mạc của chuột bạch, liều tiêm 0,2ml canh trùng/con. 296 Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực của vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội ... nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt phần nào cảnh báo cho các nhà quản lý người tiêu dùng về nguy cơ ngộ độc thực phẩm 3 huyện ngoại thành Nội. Tất cả các chủng E. coli phân lập được...
 • 6
 • 760
 • 4
Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học dược phẩm

...  Nghiên cứu điu kiện phân tch thuốc kháng sinh h β - Lactam trong các mẫu sinh hc v dƣợc phẩm ”. II. Tổng quan 1.1. Kháng sinh β - Lactam 1.1.1. Định nghĩa ... giảng chuyên đề thống kê trong hóa phân tích  12. hu Trang (2010), Nghiên cứu các phương pháp sắc kí xác định thuốc kháng sinh họ β Lactam  ...  2.1.2. Nội dung nghiên cứu  1. Tối ưu hóa các điều kiện để điều chế dẫn xuất giữa các chất phân tích thuốc thử 7-Fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole...
 • 12
 • 499
 • 0
Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC MS MS

Xác định đồng thời lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC MS MS

... sng khi ph LC/ MS/ MS. : -  ng thi 4 cht chuya nitrofuran trong thc phng bng LC- MS/ MS. - ng d ... ng thi 4 cht chuya nitrofuran trong thc ph  ng bng LC- MS/ MS. ng d       t chuya nitrofuran trong thc ph ... chun 3.2.1.1. Đường chuẩn của các chất nhóm nitrofuran sử dụng nội chuẩn (để phân tích mẫu thực) Bảng 3.7: Phương trình hồi quy 4 nitrofuran sử dụng nội chuẩn TT Cht i qui...
 • 16
 • 863
 • 0
Hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản tại các khu vực phía Bắc Việt nam - Thực trạng và triển vọng

Hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản tại các khu vực phía Bắc Việt nam - Thực trạng triển vọng

... động đầu trực tiếp nước ngoài cùa các doanh nghiệp Nhật Bản. Vì vậy, nghiên cứu hoạt động đâu trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực phía Bắc ... của họ. 8 n. CHIÊN Lược ĐẦU CỦA NHẬT BẢN VÀO MIỀN BẮC VIỆT NAM 77 1. Những thuận lợi khó khăn trong hoạt động đầu trực tiếp của Nhặt Bản tại khu vực phía ... "Hoại động đầu trực tiếp của các doanh nghiệp Nhái Bàn lại khu vực phía Bắc Việt Nam - Thực trạng triển vọng& quot; là đề tài khoa luận tốt nghiệp của mình....
 • 108
 • 777
 • 1
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh

... đề luận cơ bản về tổ chức doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh. + Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ... chi phí xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tân Thế ... 1.2.6 .Xác định kết quả kinh doanh 35 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THẾ HUYNH 38 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY...
 • 127
 • 278
 • 0
Phương trình tuyến tính một số chỉ tiêu chức năng thông khí phổi người bình thường khu vực phía Bắc Việt Nam ở nhóm tuổi ≤ 25 và ≥ 26 docx

Phương trình tuyến tính một số chỉ tiêu chức năng thông khí phổi người bình thường khu vực phía Bắc Việt Nam ở nhóm tuổi ≤ 25 ≥ 26 docx

... TCNCYH 33 (1) - 2005 37 PHƯƠNG TRìNH TUYếN TíNH MộT Số CHỉ TIÊU CHứC NĂNG THÔNG KHí PHổI NGƯờI BìNH THƯờNG KHU VựC PHíA BắC VIệT NAM NHóM TUổI 25 26 Nguyễn văn Tờng, Trịnh Bỉnh ... phơng trình tuyến tính đặc trng nhóm tuổi 25 26. Các phơng trình này đợc trình bày trong bảng 1 2 dới đây. Bảng 1. Phơng trình hồi quy tuyến tính nhóm tuổi 25 Giới Chỉ tiêu Nam ... nhóm tuổi của từng chức năng thông khí phổi, giá trị trung bình đạt cực đại của mỗi chỉ tiêu các tuổi nhóm tuổi khác nhau. nam giới giá trị trung bình đạt cực đại nhóm tuổi: Nhóm 5: 26- 29...
 • 8
 • 570
 • 2
BÁO CÁO

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI " pot

... Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực của vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội Như vậy, kết quả kiểm tra mức độ ô nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt phần nào cảnh báo cho các nhà ... Thịt gà Tổng hợp 30 26 18 60,00 Tính chung 90 75 40 44,44 Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực của vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội thực phẩm là do vi khuẩn Escherichia coli ... LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt lợn, thịt bò, thịt của 3 huyện là tương đối cao: Thịt lợn thịt bò đều là 53,33%, thịt gà là 60%. Độc lực của các chủng E. coli phân lập được: ...
 • 6
 • 603
 • 3
Chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía Bắc Việt Nam – Nghiên cứu tại vườn quốc gia Ba Vì, Tam Đảo và Bến En

Chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía Bắc Việt NamNghiên cứu tại vườn quốc gia Ba Vì, Tam Đảo Bến En

... Khái niệm môi trường rừng cho thuê môi trường rừng VQG 39 2.2. Chính sách cho thuê môi trường rừng Vườn quốc gia 45 2.2.1. Khái niệm về chính sách chính sách cho thuê môi trường rừng 45 ... của rừng tại Việt Nam 27 1.2.3. Các công trình nghiên cứu về thuê rừng thuê môi trường rừng 30 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI CÁC VƯỜN QUỐC ... hình nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn về chính sách cho thuê môi trường rừng tại các Vườn quốc gia. Chương 3: Thực trạng chính sách thực hiện chính sách cho thuê môi trường...
 • 224
 • 888
 • 3
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết " ppsx

... chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, Số 1S (2011) 235-243 235 Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết Ngô Đức Thành* Khoa ... trí ra đa đã được xác định là Việt Trì, Phù Liễn, Vinh, cần xem xét bổ sung thêm ít nhất từ 3 đến 4 ra đa nữa cho khu vực miền Bắc, cụ thể là: 1 ra đa cho khu vực phía Bắc Đông Bắc, 1 đến 2 ra ... đến 2 ra đa cho khu vực phía Tây Bắc, và 1 ra đa cho khu vực Thanh Hóa giữa sông Mã và sông Chu. Từ khóa: ra đa, che khu t địa hình, CAPPI, PPI. 1. Mở đầu Trên thế giới việc đưa ra đa vào...
 • 9
 • 168
 • 0
nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc

nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía bắc

... sinh thú y trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía Bắc 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Khẳng ñịnh ñược sản phẩm thịt lưu thông trên thị trường nội ñịa xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN QUANG THỊNH NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y TRONG THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ ... Nước sử dụng trong hoạt ñộng giết mổ. - Một số vi khu n ô nhiễm trong thịt lợn, thịt tại một số ñiểm giết mổ kinh doanh thịt. Trường ðại học Nông nghiệp Hà...
 • 103
 • 514
 • 0
nghiên cứu và xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc việt nam

nghiên cứu xác định lượng kháng sinh tồn trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía bắc việt nam

... tích lượng kháng sinh trong thịt tại Hà Nội 50 4.8. Kết quả phân tích lượng kháng sinh trong thịt tại Hải ng 51 4.9. Kết quả phân tích lượng kháng sinh trong thịt tại ... nhiễm lượng kháng sinh trong thịt 42 4.2.1 Nghiên cứu tình hình ô nhiễm lượng kháng sinh trong thịt lợn 42 4.2.2 Nghiên cứu tình hình ô nhiễm lượng kháng sinh trong thịt 49 Trường ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðẶNG BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ðỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ...
 • 91
 • 748
 • 0
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu để xác định hàm lượng Tannin của cây Trang (Kandelia Obovata Sheue, LiuYong) và cây Đước

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu để xác định hàm lượng Tannin của cây Trang (Kandelia Obovata Sheue, LiuYong) cây Đước

... phục vụ cho nghiên cứu, chiết xuất được dễ dàng hơn chúng tôi chọn đề tài: “Nghiờn cứu để xác định hàm lượng tannin của cây trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) cây đước (Rhizophora ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tượng nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu cây trang Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong cây đước vòi Rhizophora stylosa Griff được trồng vào năm ... Nội dung nghiên cứu. - Định tính tanin trong các mẫu nguyên liệu nghiên cứu. - Xác định hàm lượng sự biến động tanin trong một số cơ quan của cây trong các mẫu nguyên liệu nghiên cứu. Đỗ...
 • 49
 • 2,226
 • 0
xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm phenicol trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

xác định đồng thời lượng kháng sinh nhóm phenicol trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

... Vũ Thị Ngân XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH NHÓM PHENICOL TRONG MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (LC/MS/MS) ... Vũ Thị Ngân XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH NHÓM PHENICOL TRONG MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (LC/MS/MS) Chuyên ... Vũ Thị Ngân 12 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Kháng sinh và các vấn đề liên quan 1.1.1 Khái niệm và phân loại kháng sinh 1.1.1.1 Khái niệm kháng sinh t ng    ...
 • 92
 • 811
 • 0
nghiên cứu thiết kế chếtạo hệ thống tự động kiểm tra và xác định khối lượng sản phẩm dạng bột trong các hệ thống si lô hình trụ bằng môttơ cảm biến tom tat

nghiên cứu thiết kế chếtạo hệ thống tự động kiểm tra xác định khối lượng sản phẩm dạng bột trong các hệ thống si lô hình trụ bằng môttơ cảm biến tom tat

... sai số đo khối lượng ximăng trong silô. 22 3.3 Giải pháp công nghệ 26 3.4 Xác đònh thể tích – khối lượng của khối hạt trong silô. 26 Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO KHỐI LƯNG TRONG SILÔ. 4.1 ... ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG SẢN PHẨM DẠNG BỘT TRONG CÁC HỆ THỐNG SI LÔ HÌNH TRỤ BẰNG MÔTƠ CẢM BIẾN. Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM Cơ quan ... đề tài là nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động xác đònh mức khối lượng vật liệu rời bên trong silô tại các vò trí thời điểm bất kỳ mà người sử dụng cần bằng mô tơ cảm biến. 1.3.2...
 • 108
 • 494
 • 0
Báo cáo đánh giá nhanh chương trình tiếp cận insulin tại việt nam 2008 báo cáo về tình hình tại hà nội và khu vực phía bắc việt nam

Báo cáo đánh giá nhanh chương trình tiếp cận insulin tại việt nam 2008 báo cáo về tình hình tại hà nội khu vực phía bắc việt nam

... BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHANH TÌNH HÌNH TIẾP CẬN INSULIN TẠI VIỆT NAM 2008 Báo cáo về tình hình tại Nội khu vực phía Bắc Việt Nam Tác giả: David ... trong giáo dục về bệnh triển khai các chính sách về những bệnh không lây nhiễm. 2.5. Chương trình Đánh giá nhanh Tình hình Tiếp cận Insulin phương pháp đánh giá Sự phát triển kinh tế ở Việt ... 4 2.2. Insulin 4 2.3. Liên đoàn Đái Tháo Đường Quốc tế (IDF) 5 2.4. Quỹ Insulin Quốc tế (International Insulin Foundation) 6 2.5. Chương trình Đánh giá nhanh Tình hình Tiếp cận Insulin ...
 • 60
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông việt nam trước xu thế hội nhập quốc tếchiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông việt namchiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông việt nam trong thời gian tớixác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcxác định hàm lượng cu zn cd pb trong một số laoif nhuyễn thể ở vùng biển cửa lò và sông lam tỉnh nghệ an bằng phương pháp von ampe hòa tan xung vi phânxác định hàm lượng cu pb zn cd trong nước và trầm tích sông hươngphương pháp xác định hoạt tính kháng sinhphương pháp xác định hoạt lực kháng sinhphương pháp xác định hàm lượng vi sinh vậtcác phương pháp xác định hàm lượng vi sinh vậtbiên bản xác định khối lượng phát sinhnghiên cứu quy trình sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vậtnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu sự ổn định của công trình bảo vệ bờ biển do ảnh hưởng của tải trọng độngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật