1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc

Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y của lợn con sau cai sữa và điều tra một số bệnh thường gặp tại trại lợn của công ty TNHH Thiên Phúc-Nghĩa Hưng-Nam Định

Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y của lợn con sau cai sữa điều tra một số bệnh thường gặp tại trại lợn của công ty TNHH Thiên Phúc-Nghĩa Hưng-Nam Định

... đầu lợn nái sinh sản tại Trại lợn Công ty TNHH Thiên Phúc đều tăng thêm, cùng với sự tăng số lợn nái sinh sản thì số lợn con sinh ra năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân của sự tăng n y là ... triển của Công ty, do kỹ thuật chăm sóc, do sự phát triển của đàn lợn nái 4.1.3. Công tác thú y tại công ty TNHH Thiên Phúc * Vệ sinh phòng bệnh Vệ sinh phòng bệnh nhằm tiêu diệt mần bệnh ... nái hậu bị do lợn nái của Trang trại sinh ra. Số lợn con sinh ra trong năm 2008 là 1400 con lợn. Do lợn nái sinh nứa đầu do v y số con sinh ra trong một ổ còn thấp, chỉ khoảng 9. 5con/ ổ, trung...
 • 60
 • 867
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi và khả năng sản xuất của gà f1 (RI x lương phượng)

Nghiên cứu ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi khả năng sản xuất của f1 (RI x lương phượng)

... lượng vi sinh vật tổng số một số vi khuẩn thường gặp trong không khí lớp ñệm lót chuồng nuôi trước sau khi chiếu tia cực tím. b. ðánh giá ảnh hưởng của việc chiếu tia cực tím ñến ... dung nghiên cứu 3.1.1. ðối tượng nghiên cứu Broiler F1 (Ri x Lương Phượng) tiểu khí hậu chuồng nuôi: không khí, lớp ñộn chuồng. 3.1.2. ðịa ñiểm nghiên cứu Trại thực nghiệm khoa chăn nuôi ... Phương pháp x c ñịnh số lượng các vi sinh vật tổng số trong không khí chuồng nuôi a. X c ñịnh số số lượng vi khuẩn có trong không khí chuồng nuôi trước sau khi chiếu tia cực tím. Sử...
 • 82
 • 709
 • 2
Luận văn đánh giá mức độ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm về một số chỉ tiêu vi sinh vật của tôm sú (penaeus monodon) nuôi tại hải phòng

Luận văn đánh giá mức độ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm về một số chỉ tiêu vi sinh vật của tôm sú (penaeus monodon) nuôi tại hải phòng

... thực phẩm về một số chỉ tiêu vi sinh vật của tôm (Penaeus monodon) nuôi tại Hải Phòng * Mục tiêu ñề tài: ðánh giá mức ñộ nhiễm một số vi sinh vật ảnh hưởng ñến an toàn vệ sinh thực phẩm ... TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VỀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI TẠI HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: nuôi trồng thủy sản Mã số: 60.62.70 ... phân tích chỉ tiêu này trên mô hình nuôi thử nghiệm tôm bảo ñảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh thì thấy rằng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc...
 • 70
 • 966
 • 0
Luận văn nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật và các hoá chất tồn dư trong thịt trên địa bàn một số tỉnh miền bắc

Luận văn nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật các hoá chất tồn dư trong thịt trên địa bàn một số tỉnh miền bắc

... 3.2.2. Nghiên cứu, ñánh giá mức ñộ ô nhiễm vi khuẩn một số hoá chất tồn trong thịt trên ñịa bàn một số tỉnh miền Bắc. - Nghiên cứu, ñánh giá mức ñộ ô nhiễm vi khuẩn hoá chất tồn trong ... ñộ ô nhiễm vi khuẩn giữa các tỉnh nghiên cứu. - Nghiên cứu, ñánh giá mức ñộ ô nhiễm hoá chất tồn trong thịt lợn - Nghiên cứu, ñánh giá mức ñộ ô nhiễm hoá chất tồn trong thịt gà. - Nghiên ... BẢO KHÁNH NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ MỨC ðỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT VÀ CÁC HOÁ CHẤT TỒN DƯ TRONG THỊT TRÊN ðỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên...
 • 104
 • 765
 • 0
Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội và đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội đề xuất giải pháp khắc phục

... Nguyễn Văn Tốn Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục Chuyên ngành: thú y M số: ... Thú y. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé giải quyết vấn đề thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành đề tài: " ;Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt ... gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục& quot;, với hy vọng góp phần tìm hiểu hiện trạng lu thông, giết mổ, tiêu thụ mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt gia cầm đề xuất...
 • 116
 • 639
 • 2
Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM KHU VỰC PHÍA BẮC

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM KHU VỰC PHÍA BẮC

... " ;Nghiên cứu, ñánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong một số trại chăn nuôi gia súc, gia cầm khu vực phía Bắc 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài: - ðiều tra các loại kháng sinh ñược sử ... Ảnh hưởng của việc sử dụng kháng sinh không hợp lý 23 2.4. Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi một số nước 28 2.5. Biện pháp hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thú y 33 3. ... tra một số yếu tố liên quan ñến việc sử dụng kháng sinh các trại chăn nuôi lợn thịt tại 3 tỉnh phía Bắc 42 4.3. Kết quả ñiều tra một số loại kháng sinh ñược sử dụng trong các trại chăn nuôi...
 • 104
 • 758
 • 3
nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc

nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía bắc

... sinh thú y trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía Bắc 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Khẳng ñịnh ñược sản phẩm thịt lưu thông trên thị trường nội ñịa xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN QUANG THỊNH NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y TRONG THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ ... Nước sử dụng trong hoạt ñộng giết mổ. - Một số vi khu n ô nhiễm trong thịt lợn, thịt tại một số ñiểm giết mổ kinh doanh thịt. Trường ðại học Nông nghiệp Hà...
 • 103
 • 515
 • 0
nghiên cứu và xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc việt nam

nghiên cứu xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt tại một số sở giết mổ thị trường khu vực phía bắc việt nam

... tích lượng kháng sinh trong thịt tại Hà Nội 50 4.8. Kết quả phân tích lượng kháng sinh trong thịt tại Hải ng 51 4.9. Kết quả phân tích lượng kháng sinh trong thịt tại ... nhiễm lượng kháng sinh trong thịt 42 4.2.1 Nghiên cứu tình hình ô nhiễm lượng kháng sinh trong thịt lợn 42 4.2.2 Nghiên cứu tình hình ô nhiễm lượng kháng sinh trong thịt 49 Trường ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðẶNG BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ðỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ...
 • 91
 • 748
 • 0
Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn xã nhân hoà, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các sở giết mổ trên địa bàn xã nhân hoà, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

... thực phẩm tại các sở trên, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các sở giết mổ trên ñịa bàn Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Y n”. 1.2. ... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ TRÊN ðỊA BÀN XÃ NHÂN HÒA, HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG Y N LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Thú y số : ... kinh tế, hội Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Y n. 2.1.1. ðiều kiện tự nhiên, hội huyện Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào là một huyện nằm ở phía ðông Bắc tỉnh Hưng Y n. Phía Bắc giáp huyện Văn...
 • 90
 • 438
 • 0
đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

... Heather. M. Grady [dẫn theo 15] ñã phân chia thành hai loại ñánh giá: Đánh giá mục tiêu ñánh giá tiến trình. Đánh giá mục tiêu là xem xét liệu dự án có ñạt ñược mục tiêu ñã ñịnh hay không, nó ... sống…………………………………………………………… 57 4.3.2. Tình hình sinh trưởng của một số loài c y trồng chính……………….59 4.3.3. Một số mô hình thành công chưa thành công trong Dự án 60 4.3.4. Một số vấn ñề tồn tại trong các mô hình ... x y dựng phát triển rừng trồng phòng hộ là rất lớn ñối với tỉnh Đăk Lăk, tuy nhiên cho ñến nay chưa có một công trình nghiên cứu, ñánh giá một cách toàn diện hệ thống về vấn ñề n y, ...
 • 113
 • 297
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

... SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y TRÊN THỊT HEO VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT HEO TẠI THÀNH PHỐ KON TUM - TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Thú y số: 60 62 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC T Y NGUYÊN THÁI THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y TRÊN THỊT HEO VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT HEO TẠI THÀNH PHỐ KON TUM ... đề tài: Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum .  Mục tiêu - Khảo sát về tình hình v y nhiễm vi khuẩn hiếu...
 • 97
 • 478
 • 0
Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững và đề xuất khả năng áp dụng trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 21 ở Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững đề xuất khả năng áp dụng trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 21 ở Việt Nam

... bền vững đề xuất khả năng áp dụng trong quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam » . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá tình hình PTBV các chỉ tiêu PTBV Việt ... gia. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các vấn đề về phát triển bền vững nghiên cứu, đanh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững trên thế giới Việt Nam. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. ... CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 9 1.1. Quá trình thực hiện phát triển bền vững 9 1.1.1. Lịch sử sự hình thành phát triển bền vững 9 iii 1.1.2. Khái niệm tiến trình...
 • 139
 • 741
 • 2
Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi và sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

... Kết quả thảo luận Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi vịt khi sử dụng chế phẩm EM Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu tiểu khí hậu chuồng nuôi vịt khi sử dụng chế phẩm EM Tiểu ... Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 1 Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Đồng Thị Quyên, ... trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, với mục đích: 2 Phần Nghiên cứu về Dinh dỡng Thức ăn Vật nuôi Đánh giá thực trạng một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi...
 • 12
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩn trong thịt lấy tại các hộ giết mổ lợnđánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh trên địa bàn hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu khả năng xuất khẩu một phần sản phẩm dầu khí ra thị trường khu vựcphụ lục 19 bảng kiểm đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh nơi chế biến bảo quản thực phẩm tại hộ gia đìnhnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựcnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khínghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam cho phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếhệ thống chỉ tiêu nghiên cứu đánh giá ktnhnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gànghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM