1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

... trong Hóa phân tích 8BÀI CHUẨN BỊ 1 1I.Mục đích 1 1II.Nội dung 1 1II .1. Một số điều cần lưuý khi tiến hành phân tích định lượng 1 1II .1. 1. Chuẩn bị thí nghiệm 11 II .1. 2.Tiến ... một cách gần đúng th : 1ppm= 1mg /10 6mg = 1mg/kg1mg/l1ppm = 1g /10 6g = 1g /10 00kg1g/m31ppb= 1 g/kg 1 g/l =1mg/m3e)Nồng độđương lượng(CNhay N) : là số đương lượng ... +1ppm = 1mg /10 6mg = 1mg/kg = 1g /10 6g = 1g /10 00kgGV: Võ Hồng Thi9+1ppb = 1mg /10 9mg = 1mg /10 3kg = 1 g/kgDo các loại nước thiên nhiên và nước thải có khối lượng riêng 1( kg/l),...
 • 9
 • 511
 • 3
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

... thức sau : n 1 i2n 1 ii2in 1 in 1 iin 1 iiii)x(xnyxyxnan 1 i2n 1 ii2in 1 in 1 iiin 1 iiin 1 i2i)x(xnyxxyxbTuy ... Vtđ=222 1 22222 1 i222 1 22 1 22iVpHVpHVpHVVVpHVpHVpHVV= 1. 3 +88 18 888 1 .0= 1. 4-88 18 8 18 8 1 .0= 1. 33 mlGV: Võ Hồng Thi38Dung dịch chuẩn(6 bình)Dung dịch mẫu trắng vàmẫu thử (4bình) Hóa chấtCoC 1 C2C3C4C5MBM 1 M2M3VSiO250mg/l(ml)048 12 16 20----V ... (xi)xi.yiyi2xi2 1 00000.000.0000020. 019 50000.950.0004250030.092 10 0009.200.0085 10 00040 .14 9 15 0022.350.02222250050. 17 3200034.600.02994000060.229250057.250.05246250070.263300078.900.06929000080.389400 15 5.600 .15 13 16 000090.457500228.500.2088250000Tổng 1. 7 71 1950587.3500.5427637500ĐƯỜNG...
 • 7
 • 515
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

... điều kiện GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... tắc: -Phương pháp Volhard là phương pháp dùng dung dịch AgNO3để chuẩn độ xác định GV: Võ Hồng Thi35BUỔI THÍ NGHIỆM 5BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... nồng độ c)Cách tiến hành:-Buret: chứa dung dịchKSCN0,05N.-Erlen 10 0ml: hútchính xác5ml dung dịch mẫu. Thêm vào2mlHNO3( 1: 1 ). Sau đóthêmchính xác 1 5ml dung dịch AgNO3rồi...
 • 9
 • 433
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

... lại kết quả phân tích vàobảng sau(thực hiện lặp lại thí nghiệm 3 lầnnhưng tiến GV: Võ Hồng Thi 21 a)x =3, 1 . 15 ,22005 41 ,0.972, 1 b) y = 15 64,72 319 ,075, 15 46.Cần ... Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO4a)Nguyên tắc: -Phản ứng chuẩn độ : MnO4-+ ... NC 1 .V 1 = C2.V2V2= V 1 + VnC 1 , C2 : nồng độ của dung dịch đặc và dung dịch loãng của chất cần pha.V 1 , V2 : thể tích của dung dịch đặc và dung dịch loãng.Vn : thể tích...
 • 9
 • 491
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

... thu được trong các thí nghiệm độc lập như sau:A: 0 ,10 02 ; 0,0999 ; 0 ,10 04 ; 0,0996 ; 0 ,10 03B: 0 ,10 14 ; 0 ,10 17 ; 0 ,10 16 ; 0 ,10 15 ; 0 ,10 14Chuỗi kết quả A đúng nhưng độ lặp lại không ... số cuối cùng là bất định. Ví dụ cân phân tích có độ nhạy0,1mg thì kết quả cân phải ghi 1, 2 516 g mà không ghi 1, 251g hay 1, 2 516 0g (các số 1, 2, 5, 1 là tin cậy vì có thể đọc được ... lượng (đương lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi 12 II.2 .1. Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong...
 • 9
 • 846
 • 3
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1. 1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân ... cấu tử cần phân tích. 1. 3. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 1. 3 .1. Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví d : Cr3+, Cr2O7, ... trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà ): xem kỹ nội dung bài thực tập...
 • 24
 • 1,406
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... liệu thực nghiệm 12 Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học 14 Chương I: 1 4Phân tích bằng phương pháp trọng lượngBài 1: SO 16 Xác định 42- (sunfat) theo phương pháp khối lượngBài 2: Xác định ... oxit kẽm 10 6Chương 3: Phương pháp cực phổ 10 8 Bài 4 0: Xác định Zn trong dung dịch 11 0Bài 4 1: Xác định Cd trong dung dịch 11 12+Bài 4 2: Phương pháp von−ampe xác định Pb 11 32+Bài 4 3: Phương ... 2()ixx− 1 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 2 7,70 0,0586 0,0034 31 3 7,78 0 ,13 86 0, 019 202 4 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 5 7,76 0 ,11 86 0, 014 059 6 7,05 -0,5 914 0,349788 7 7,70 0,0586 0,0034 31 Ta nhận thấy...
 • 14
 • 1,126
 • 17
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 74. 10 . Bùi Long Biên, Hóa học phân tích định lượng, NXB Khoa học và kỹ thuật, 20 01. 12 7Lấy 15 0ml dung dịch HCl 1, 5N cho vào cốc lớn, thêm nước cất ... xác 0,1gam đồng kim loại tinh khiết bằng 3∼5ml dung dịch HNO3 1: 1 . Sau khi mẫu tan cho vào bình định mức 1lít rồi định mức bằng nước cất tới vạch. Dung dịch này chứa 10 0 gCu/ml. 13 1Quan ... qua. Hệ số phân bố của KL Men+ là D. 13 6 TTÀÀII LLIIỆỆUU TTHHAAMM KKHHẢẢOO 1. G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập 2,...
 • 10
 • 545
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... đương. Hình 3 2: Bộ dụng cụ dùng trong chuẩn độ điện thế 050 10 0 15 02002503003500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V (ml)E (mV)0 10 0200300400500600 012 345678 910 111 213 1 415 V (ml)∆E/∆VHình ... Điện phân tích góp làm giàu là 40,0s ở điện áp 11 50mV * Không khuấy 15 ,0s * Quét thế với Uđầu= 11 50mV; Ucuối= +15 0mV, tốc độ quét 13 ,33mV/s; thời gian quét tương ứng là 98,1s 11 6 ... 0,1M lên trên buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1, 0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích...
 • 14
 • 413
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng của kết tủa kim loại trên điện cực: − ... phân tích Inkovitch: Igh = 605.n.D 1/ 2.m2/3 .t 1/ 6.C n: điện tích của ion kim loại (thực ra là số e tham gia phản ứng điện cực) D: hệ số khuếch tán, cm2.s -1 m: khối lượng Hg chảy ... trình phân cực. Quan hệ I-E được biểu diễn trên đồ thị hình 21 Hình 2 9: Sóng cực phổ Hình 3 0: Đồ thị chuẩn Trong phân tích, sử dụng dòng giới hạn (Igh) để xác định nồng độ theo phân tích...
 • 14
 • 585
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015