giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

24 1,404 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2014, 16:11

Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bò ở nhà): xem kỹ nội dung bài thực tập để nắm vững nguyên tắc, cách tính toán và cách thực hiện mỗi thí nghiệm trong bài. 2. Đến phòng thí nghiệm đúng giờ quy đònh, nộp đầy đủ bài tường trình cho giáo viên hướng dẫn ngay sau buổi thí nghiệm. 3. Nghe và thực hiện đúng các chỉ dẫn cụ thể của giáo viên về bài thực hành trước khi tiến hành thí nghiệm 4. Đứng đúng chỗ thí nghiệm quy đònh. Kiểm tra ngay các dụng cụ, nếu thiếu hoặc hỏng thì báo cáo ngay cho giáo viên. 5. Có thái độ nghiêm túc khoa học trong buổi thí nghiệm: ghi chép kết quả đo rõ ràng, đầy đủ, trung thực. Giữ sạch sẽ, gọn gàng chỗ thí nghiệm. Không tự ý di chuyển các hoá chất chỉ thò…dùng chung cho cả phòng thí nghiệm. 6. Chú ý rèn luyện kỹ năng thực hành phân tích đònh lượng: đo chính xác khối lượng và thể tích, cách nhận đúng điểm cuối chuẩn độ, cách bảo quản dung dòch chuẩn, kỹ thuật lọc rửa, sấy nung kết tủa… 7. Trước khi ra về rửa ngay các dụng cụ thủy tinh và tráng nước cất cẩn thận, sắp xếp lại gọn gàng và báo cáo với giáo viên. 8. Theo quy đònh hiện hành, sinh viên không được phép dự thi học phần THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG nếu vắng quá hai buổi thực tập. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho tồn bộ đối tượng cần phân tích), cơng việc này cần phải được quy hoạch trước.  Chuyển chất phân tích về dạng dung dịch: hòa tan hồn tồn mẫu trong dung mơi thích hợp, tiến hành phân tích theo phương pháp đã chọn. Nếu phân tích bằng một số phương pháp vật lý thì có thể khơng cần hòa tan mẫu nhưng cần phải xử lý hóa học trước.  Tiến hành phân tích theo phương pháp đã chọn.  Tính kết quả (đánh giá kết quả và độ chính xác phân tích). 1.2. Các phương pháp phân tích  Phương pháp phân tích khối lượng: Dựa vào việc cân sản phẩm tạo thành sau q trình thực hiện phản ứng tạo kết tủa từ đó xác định hàm lượng cấu tử cần phân tích.  Phương pháp phân tích thể tích: Dựa vào việc đo chính xác thể tích dung dịch thuốc thử có nồng độ chính xác để tính hàm lượng cấu tử cần phân tích.  Các phương pháp vật lý: Dựa trên việc đo một tính chất vật lý nào đó (độ hấp thụ ánh sáng, độ dẫn điện, điện thế, cường độ dòng, cường độ bức xạ điện từ, ) mà tính chất này là hàm lượng của khối lượng hoặc của nồng độ của cấu tử cần phân tích. 1.3. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 1.3.1. Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví dụ: Cr 3+ , Cr 2 O 7 , CrO 4 Biểu diễn cấu tử phân tích dưới dạng ngun tố hoặc dưới dạng oxit thường áp dụng đối với các hợp chất chưa biết chính xác thành phần hoặc khi khơng cần xác định trực tiếp thành phần. Ví dụ: đối với mẫu vơ cơ phức tạp chứa oxi người ta thường biểu diễn các ngun tố dưới dạng oxit: Fe – Fe 3 O 4 , Si – SiO 2 ,… 1.3.2. Biểu diễn nồng độ phần trăm khối lượng (%) Hàm lượng cấu tử có trong mẫu phân tích thường được biểu diễn theo phần trăm khối lượng cấu tử trong mẫu: %100.% aukhoiluongm ntichautucanphakhoiluongc q  Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 3 Tỉ lệ phần trăm về khối lượng thường được dùng để biểu diễn nồng độ. Nó được xác định như sau: Khối lượng của dung dịch (trong trường hợp đơn giản chỉ có một dung môi và một chất tan) sẽ là: m dung dịch = m chất tan + m dung môi Do vậy chúng ta có thể viết lại công thức của nồng độ phần trăm khối lượng như sau: %100. tan tan /% chatdungmoi chat ww mm m C   1.3.3. Nồng độ phần trăm khối lượng – thể tích Ví dụ: một dung dịch chứa 5g chất tan trong 100ml dung dịch thì dung dịch này có nồng độ là 5%w/v. 1.3.4. Nồng độ phần trăm về thể tích Ví dụ: Rượu vang có nồng độ là 12% v/v etanol, điều này có nghĩa là trong mỗi 100ml rượu vang sẽ có 12 ml etanol. 1.3.5. Nồng độ Phân tử gam Nồng độ phân tử gam hay nồng độ mol thể tích (nồng độ mol) thường được biểu thị bằng M, được xác định như sau: dungdich chat M V n C tan  1.3.6. Nồng độ chuẩn Nồng độ chuẩn (hay nồng độ đương lượng ) cũng tương tự như nồng độ mol nhưng dùng đương lượng thay cho mol chất tan trong dung dịch. Nó biểu thị số đương lượng trong Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 4 một lít. Do vậy với cùng một dung dịch có thể có nhiều nồng độ đương lượng cho các loại phản ứng khác nhau. Ví dụ: Dung dịch axít sulfuric 1M sẽ có nồng độ đương lượng 2N cho phản ứng axít/bazơ nhưng chỉ là 1N trong phản ứng tạo tủa BaSO4 . Để tính toán nồng độ đương lượng của một dung dịch nào đó bạn cần biết chính xác nồng độ mol của nó cũng như hệ số tỉ lượng của các chất phản ứng được dùng. Để chuyển đổi nồng độ đương lượng sang các dạng nồng độ khác thì trước hết bạn phải tìm được nồng độ mol của nó. Nồng độ chuẩn có đơn vị là [đương lượng/L]. 1.3.7. Nồng độ mol khối lượng Nồng độ mol khối lượng được xác định như sau: dungmoi chat m m n C tan  1.3.8. Phần mol Phần mol được định nghĩa là tỉ số của số mol một chất trên tổng số mol của tất cả các chất. Ví dụ: Một dung dịch chứa 10 mol etanol trên mỗi 1000g nước. Mà 1000g nước có 55.51 mol nước do vậy phần mol của etanol là: 10/(55.51+10) = 0.1527. Phần mol không phụ thuộc vào nhiệt. Phần mol có thể dùng cho hỗn hợp của bất kỳ các chất, phần mol có giá trị cực đại luôn là 1 và tổng tất cả phần mol của các chất trong hỗn hợp bằng 1. Để chuyển phần mol sang các dạng nồng độ khác, cần biết khối lượng của dung môi và chất tan, phần mol không có đơn vị. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 5 BÀI 2: CHUẨN ĐỘ ACID- BAZƠ 2.1. Chuẩn độ NaOH bằng HCl 0,050N 2.1.1. Ngun tắc 2.1.1.1. Phản ứng chuẩn độ H + + OH -  H 2 O pH tương đương 7 2.1.1.2. Định điểm cuối - Dùng chất chỉ thò pH Tuỳ nồng độ dung dòch, tùy độ chính xác, chọn chỉ thò thích hợp, thường dùng phenolphtalein, pH chuyển màu 8,2 – 10 (không màu  hồng) - Dùng máy đo pH 2.1.2. Thực nghiệm 2.1.2.1. Hóa chất - Dung dòch acid chuẩn C = 0,050N - Dung dòch chỉ thò phenolphtalein 0,1% / Etanol 60% 2.1.2.2. Dùng chất chỉ thị - Buret: Dung dòch acid chuẩn - Erlen: Hút V ml bazơ + ít nước cất tráng thành bình + vài giọt phenolphtalein. - Màu dung dòch ở điểm cuối: đỏ  hồng  không màu. 2.1.3. Kết quả: Tính nồng độ đương lượng, nồng độ mol hay nồng độ khối lượng của dung dòch khảo sát. 2.2. Chuẩn độ dung dòch Na 2 CO 3 bằng dung dòch HCl hay H 2 SO 4 2.2.1. Ngun tắc 2.2.1.1. Phản ứng chuẩn độ H + + CO 3 2-  HCO 3 - Ka 1 = 10 -6,35 H + + HCO 3 -  Ka 2 = 10 -10,32 2.2.1.2. Định điểm cuối - Dùng chất chỉ thò: Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 6 + Ở điểm tương đương (1) pH = ½ (p Ka 1 + p Ka 2 ) = 8,21 + Ở điểm tương đương (2) pH khoảng 4 tùy thuộc nồng độ H 2 CO 3 trong dung dịch Do đó có thể đònh điểm cuối bằng hai chỉ thò: * Phenol phtalein. * Metyl da cam chuyển màu 3,1 – 4,4 (đỏ  cam) Dùng máy đo pH: Vẽ đường biểu diễn ΔpH. 2.2.2. Thực nghiệm 2.2.2.1. Hóa chất - Dung dòch chuẩn HCl - Dung dòch chỉ thò Metyl da cam 0,1%/ nước - Phenol phtalein 0,1%/ Etanol 60% 2.2.2.2. Cách tiến hành * Dùng chất chỉ thò: - Buret: dung dòch chuẩn HCl hoặc H 2 SO 4 - Erlen: hút V ml dung dòch mẫu Na 2 CO 3 + ít nước cất tráng thành bình + vài giọt chỉ thò Phenol phtalein - Màu dung dòch ở điểm cuối 1: hồng  khơng màu Thêm tiếp vài giọt chỉ thò định điểm cuối 2; chuẩn độ tiếp đến đổi màu chỉ thị * Dùng máy đo pH: - Buret: Dung dịch chuẩn HCl - Becher 250ml: Hút V ml dung dịch mẫu Na 2 CO 3 + ít nước cất đến khoảng 100ml. Ghi pH trong q trình chuẩn độ 2.2.3. Kết quả Tính nồng độ khối lượng của Na 2 CO 3 trong mẫu. Nếu mẫu có chứa thêm hoặc NaOH hoặc NaHCO 3, tính nồng độ khối lượng của từng hợp chất trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 7 BÀI 3: ĐỊNH LƯNG ION Cl - TRONG DUNG DỊCH 3.1. Chuẩn độ dung dòch Cl - theo phương pháp Morh (chuẩn độ trực tiếp) 3.1.1. Ngun tắc 3.1.1.1. Phản ứng chuẩn độ Dùng dung dòch chuẩn AgNO 3 : Ag + + Cl -   AgCl T AgCl = 10 -9,75 Đặc điểm: - Tủa AgCl màu trắng, bền trong môi trường acid, tan trong môi trường NH 4 OH do cân bằng tạo phức tạo Ag(NH 3 ) 2 + - Môi trường cần có pH < 10 để tránh cân bằng phụ: 2 Ag + + 2 OH -  2AgOH   Ag 2 O + H 2 O T AgOH = 10 -7,8 - Nếu trong dung dòch có NH 4 + , cần chuẩn độ ở pH < 8 để tránh cân bằng tạo phức làm tan tủa AgCl. - Có sự hấp phụ của tủa AgCl lên các ion Ag + và Cl - dễ gây sai số. - Cần loại những ion khác có khả năng tạo tủa bền vững với Ag + như I - , Br - , SCN - . - Phép chuẩn độ thích hợp với nồng độ Cl - trong khoảng 10 -3 – 10 -2 M (sai số < 1%) 3.1.1.2. Định điểm cuối Dùng chất chỉ thò tạo tủa K 2 CrO 4 : 2Ag + + CrO 4 2-  Ag 2 CrO 4  T Ag2CrO4 = 10 -11,95 Đặc điểm: - Tủa Ag 2 CrO 4 màu đỏ nâu, tan ở nhiệt độ cao. - Môi trường cần có pH > 6 để tránh cân bằng phụ: Ag 2 CrO 4  2 Ag + + CrO 4 2- + H +  HCrO 4 - Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 8 Do đó, nếu dung dòch có NH 4 + , tốt nhất nên chuẩn độ ở môi trường pH = 7 ÷ 8. Có thể tạo điều kiện này bằng cách thêm vào dung dòch lượng NaHCO 3 hay Na 2 B 4 O 7 - Lượng chỉ thò cần dùng thích hợp để điểm cuối gần với điểm tương đương. Trong thực nghiệm, để dễ quan sát điểm cuối, tại thời điểm này, nồng độ cấu tử cần có trò số: + Nồng độ CrO 4 2- trong tủa Ag 2 CrO 4 khoảng 10 -5 M + Nồng độ CrO 4 2- còn dạng tự do 10 -4 ÷ 5. 10 -3 M - Cần loại những ion có khả năng tạo tủa với CrO 4 2- như Ba 2+ , Pb 2+ 3.1.2. Thực nghiệm 3.1.2.1. Hóa chất - Dung dòch AgNO 3 C = 0,040N - NaHCO 3 hay Na 2 B 4 O 7 rắn - Dung dòch chỉ thò K 2 CrO 4 10% / nước - Buret: dung dòch chuẩn AgNO 3 3.1.2.2. Cách tiến hành - Erlen: hút V ml dung dòch mẫu Cl - + ít nước cất tráng thành bình, kiểm pH dung dòch bằng giấy pH. Nếu cần, dùng NaHCO 3 hay Na 2 B 4 O 7 điều chỉnh đến pH thích hợp + V ml dung dòch chỉ thò K 2 CrO 4 10% tương ứng với khoảng nồng độ trên. - Dung dòch ở điểm cuối: vàng xuất hiện tủa đỏ nâu làm toàn khối dung dòch có màu vàng ánh hồng. 3.1.3. Kết quả - Nếu mẫu lỏng, đònh nồng độ đương lượng, nồng độ mol, nồng độ khối lượng của Cl - - Nếu mẫu rắn, đònh nồng độ phần trăm của NaCl trong mẫu. 3.2. Chuẩn độ dung dòch Cl - theo phương pháp Charpentier Volhard (chuẩn độ ngược) 3.2.1. Ngun tắc 3.2.1.1. Phản ứng chuẩn độ Thêm lượng thừa xác đònh dung dòch AgNO 3 để tạo tủa AgCl. Ag + + Cl -  AgCl  T AgCl = 10 -9,75 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 9 Đònh lượng Ag + thừa bằng dung dòch chuẩn KSCN (hay NH 4 SCN) SCN - + Ag +  AgSCN  T AgSCN = 10 -11,97 (màu trắng) 3.2.1.2. Định điểm cuối Dùng chỉ thò tạo phức phèn sắt ba; phản ứng chỉ thò trong môi trường pH < 2 với lượng nhỏ SCN - : SCN - + Fe 3+  FeSCN 2+   SCN FeSCN 2  Đặc điểm: - Tạo môi trường acid để tránh việc tạo tủa Fe(OH) 3 , thường dùng HNO 3 với {H + }  0,3M - Do T AgCl < T AgSCN nên gần điểm tương đương có thể có cân bằng phụ: AgCl  Ag + + Cl - + SCN - FeSCN 2+    AgSCN  AgSCN + Fe 3+ Loại cân bằng phụ này bằng cách loại hay cô lập tủa AgCl, có thể dùng biện pháp: + Lọc bỏ tủa AgCl khỏi dung dòch trước khi chuẩn độ. + Đun sôi dung dòch vài phút trước khi chuẩn độ. + Thêm dung môi hữu cơ không trộn lẫn với nước như nitrobenzen để bao tủa lại bằng cách lắc thật mạnh dung dòch trước khi chuẩn độ. - Phức FeSCN 2+ có màu đỏ. Điều kiện để màu xuất hiện rõ là{FeSCN 2+ }  7.10 -6 M và {SCN - } > 3. 10 -6 M. Thực nghiệm cho thấy, để có sự tạo phức gần điểm tương đương, có thể dùng lượng chỉ thò với nồng độ đầu trong dung dòch chuẩn độ = 0,2M (sai số khoảng 0,1%) 3.2.2. Thực nghiệm Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 10 3.2.2.1. Hóa chất - Dung dòch chuẩn AgNO 3 - Dung dòch chuẩn NH 4 SCN hay KSCN - Dung dòch HNO 3 (1÷1) - Dung dòch chỉ thò phèn sắt ba bão hòa Fe(NH 4 )(SO 4 ) 2 .12H 2 O ứng với nồng độ 1mol/l. - Buret: dung dòch chuẩn NH 4 SCN hay KSCN 3.2.2.2. Cách tiến hành - Erlen: Hút V ml dung dòch mẫu Cl - + ít nước cất tráng thành bình + 1 ml HNO 3 (1÷1) + lượng thừa xác đònh dung dòch chuẩn AgNO 3 (thừa khoảng 50% so với lượng cần dùng để tạo tủa AgCl). Loại ảnh hưởng cân bằng phụ do AgCl bằng cách: + Thêm 0,5 ml nitro benzen và lắc mạnh dung dòch. + Hoặc đun sôi dung dòch trong vài phút. Thêm lượng thích hợp chỉ thò phèn sắt ba. - Dung dòch ở điểm cuối: không màu có tủa trắng AgCl  dung dòch màu cam nhạt 3.2.3. Kết quả - Nếu mẫu lỏng, đònh nồng độ đương lượng, nồng độ mol, nồng độ khối lượng của Cl - - Nếu mẫu rắn, đònh nồng độ phần trăm của NaCl trong mẫu. [...]... dung dòch KMnO4 bằng dung dòch chuẩn Fe2+ được pha chế từ muối Mohr Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O 5.2.3 Kết quả 15 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích - Tính nồng độ mol của Fe2+ trong dung dòch mẫu Tính hàm lượng % khối lượng của Fe dạng Fe(NH4)2(SO4)26H2O trong mẫu rắn 16 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích BÀI 6: ĐỊNH HÀM LƯNG Fe3+ TRONG DUNG DỊCH THEO PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯNG 6.1 Nguyên tắc Dùng chất tạo tủa... sành đã nung ở 8000C và cân Đốt tủa đến thành 21 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích than đen (hết bốc khói) Nung ở 8000C khoảng 30 phút, để chén nguội và cân Nung lại nếu cần đến khi khối lượng khơng đổi 8.3 Kết quả Tính nồng độ khối lượng SO42- ở dạng hợp chất trong mẫu lỏng hay phần trăm khối lượng trong mẫu rắn 22 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH H2O2 Bài 9: 9.1 Chuẩn độ... Cl- (kiểm bằng dung dòch AgNO3, sau khi acid hóa dung dòch qua lọc bằng vài giọt dung dòch HNO3) + Gói tủa, cho vào chén sành (đã nung ở 800oC và cân) Đốt và nung tủa ở 800oC đến khối lượng không đổi 6.3 Kết quả - Tính nồng độ mol của Fe3+ trong dung dòch mẫu - Tính hàm lượng % khối lượng của Fe dạng Fe2O3 trong mẫu rắn 18 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích ĐỊNH LƯỢNG ION Ca2+ Bài 7: 7.1 Ngun tắc... từng 19 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích giọt NH4OH (1:1) cho đến khi dung dịch chuyển từ đỏ sang vàng Để n dung dịch (khơng đun) ít nhất 1 giờ Lọc tủa và nung rửa tủa: Nếu tủa được cân ở dạng CaC2O4.H2O hoặc CaCO3: lọc tủa qua chung lọc Gooch hoặc chung thủy tinh cà Rửa tủa bằng dung dịch (NH4)2C2O4 1% nóng ít nhất 5 lần cho đến khi dung dịch qua lọc khơng còn Cl- (thử bằng AgNO3 sau khi acid hóa dung... 20 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích ĐỊNH LƯỢNG ION SO42- BÀI 8: 8.1 Ngun tắc Định lượng ion SO42- trong dung dịch theo phương pháp khối lượng Dùng chất tạo tủa là dung dịch Ba2+ (dạng BaCl2) Phản ứng tạo tủa: Ba2+ + SO42-  BaSO4  TBaSO4 = 10-9,97 Đặc điểm - Tủa BaSO4 dạng tinh thể mịn, màu trắng, tạo tủa trong mơi trường acid để tránh phản ứng tạo tủa phụ khác Cần tạo tủa trong mơi trường thích... m (g) mẫu đã được hòa tan như trên Nếu dung dòch mẫu có lẫn chất không tan, phải lọc lại Nếu dung dòch mẫu đđ, thêm lượng nước tối thiểu để tăng thể tích dung dòch ứng với lượng của dạng tủa vô đònh hình được tạo thành 17 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích + Đun gần sôi dung dòch, thêm từng giọt dung dòch NH4OH đđ, khuấy đều đến dung dòch có mùi rõ, trong dung dòch có tủa màu nâu rỉ (nếu dung dòch... lạnh nếu cần - Chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4, màu của dung dịch tại điểm cuối: khơng màu chuyển hồng nhạt bền 2 phút 9.1.3 Kết quả Tính nồng độ mol, nồng độ thể tích và nồng độ khối lượng của dung dịch mẫu H2O2 23 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 9.2 Chuẩn độ dung dịch KMnO4 bằng dung dịch Acid Oxalic 9.2.1 Ngun tắc 9.2.1.1 Phản ứng chuẩn độ Trong mơi trường acid mạnh: 2MnO4- + 5 C2O4 2- + 16 H+ ... I2 4.2.3 Kết quả Đònh nồng độ đương lượng của dung dòch Na2S2O3 Ghi chú: có thể đònh nồng độ I2 bằng dung dòch chuẩn K2Cr2O7 qua dung dòch trung gian Na2S2O3 với 2 phép chuẩn độ trên 13 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích BÀI 5: ĐỊNH LƯNG ĐỒNG, SẮT 5.1 Chuẩn độ dung dòch Cu2+ bằng dung dòch Na2S2O3 (chuẩn độ gián tiếp) 5.1.1 Ngun tắc 5.1.1.1 Phản ứng chuẩn độ Trong môi trường hơi acid với lượng thừa.. .Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích BÀI 4: ĐỊNH LƯNG DUNG DỊCH KMnO4 và Na2S2O3 4.1 Chuẩn độ dung dòch KMnO4 bằng dung dòch acid oxalic (H2C2O4) 4.1.1 Ngun tắc 4.1.1.1 Phản ứng chuẩn độ - Trong môi trường acid: 2MnO4-... dòch có màu hồng nhạt bền 2 phút 4.1.2 Thực nghiệm 4.1.2.1 Hóa chất - Dung dòch chuẩn acid oxalic 0,050N - Dung dòch H2SO4 (1 : 5) - Buret: dung dòch mẫu KMnO4 4.1.2.2 Cách tiến hành 11 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích Erlen: hút V ml dung dòch chuẩn acid oxalic + khoảng 50 ml nước + 5 ml dung dòch H2SO4 Đun nhẹ dung dòch khoảng 60oC - Màu dung dòch ở điểm cuối: không màu  hồng nhạt bền 2 phút 4.1.3 . Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bò ở nhà): xem kỹ. giáo viên. 8. Theo quy đònh hiện hành, sinh viên không được phép dự thi học phần THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG nếu vắng quá hai buổi thực tập. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân. độ của cấu tử cần phân tích. 1.3. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 1.3.1. Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví dụ: Cr 3+ ,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình thí nghiệm hóa phân tích, giáo trình thí nghiệm hóa phân tích, giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Từ khóa liên quan