1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kĩ thuật Viễn thông >

Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

... MÁY LY TÂMIII) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly ... + N2 ; kWIV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC III.4) Máy ly tâm tháo bã bằng piston I) KHÁI NIỆM IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng ... suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau• Công suất mở máy : NM= NR + N1 + N2 ; kW• Công suất nhập...
 • 20
 • 1,138
 • 7
Các quá trình cơ học-Chương 16: sàng (ray) docx

Các quá trình học-Chương 16: sàng (ray) docx

... )FBBx-1Fx-1B=η•34,,*%,%% 5- - 4,,*60( ) ( ) ( )( ) ( )F.xFx-12Bx-DxD.xBx-1.Fx-Dx.Bx-Fx=B.ηAη=η7*,89: ;- 02WXA)BB=!Y - !=7814 ... )#@(3'3L<'<M>'>#%&G*(N"#%&G%(=#%&G*()#>(E4N)#<(E4Bx - DxBx - FxFD=Bx - DxFx - Dx=FB>%?% 5- !.N`12QS6P1"`121a ... /0•34516 - 7819:;•<416 - =78109:;•>416 - =78129:;•34?: - =781#@()781•<4?: - =781#@()A)B0•>4?: - =781#@()A)B2C516 - 781/!=781#@(0=#>(2...
 • 20
 • 669
 • 4
TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẤT ĐÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC, MÁI DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ doc

TÍNH CHẤT ĐẤT ĐÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC, MÁI DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ doc

... 84.0 78.0 76.0 79.0 Hệ số thấm K cm/s 3.7.10 - 5 3.0.10 - 5 3.2.10 - 5 1.8.10 - 5 5.2.10 - 7 2.9.10 - 6 3.6.10 - 6 4.0.10 - 5 3.4.10 - 6 Thông số chống cắt Tự nhiên Góc ... kG/cm2 100 120 128 124 128 121 118 120 116 “Theo nguồn số liệu của Dự án bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh đoạn đường từ Quảng Bình - Kom Tum, Báo ... TCXD 7 4-1 987, Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 2002. [6]. Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 419 5-1 995 đến TCVN420 2-1 995,...
 • 10
 • 475
 • 2
Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

... việc của máy bơm hai tác động (Hình 6. 3)3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt)3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt) Ý nghĩa vật ly các số hạng - (a): Là ... đây: - Lưu lượng Q = 5 ℓ/s - Áp suất chân không vào bơm Pck = 0,4 at - Áp suất dư ra khỏi bơm Pd = 4 at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 - Lưu ... năng của dòng lưu chất từ điểm (1) ra điểm (2) Phương trình bản của bơm ly tâm do Euler tìm ra:gcosCUcosCUH1 1122 2ltα−α= Để tránh sự va đập làm hư bơm, cho α1 = 900,...
 • 42
 • 1,769
 • 4
Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

... II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo và nguyên lý máy nén một cấp VI) MÁY THỔI: Vậy công tiêu hao trong quá trình là : V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN ... PISTON: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: Chương 8MÁY NÉNI) KHÁI NIỆM:I.1) Các thông số chính :•Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ•Năng suất, ký hiệu Q:I.2) Phương trình trạng thái ... ký hiệu Q:I.2) Phương trình trạng thái khí:I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: ...
 • 20
 • 554
 • 2
Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm

Các quá trình bản trong chế biến thực phẩm

... bị lắng 2 .Các phương pháp và quá trình trong CNTPb. Phân loại các quá trình công nghệ:• Quá trình học( Phân chia phân loại, nghiền, nén ép, Trộn, lắng, lọc, ly tâm. )• Quá trình nhiệt( ... ĐẦU•1.Khái niệm CNTP -Vật liệu và quá trình biến đổi của vật liệu -Phương pháp ( quy trình) sản xuất -Công cụ sản xuất - iều kiện kinh tế, tổ chức sản xuất Quá trình lọc2.4.3. Phương ... rang)• Quá trình hoá lý( Trích ly, c/ cất, cô đặc, keo tụ, k/tinh, sấy) • Quá trình hoá học(Thủy phân, thay đổi màu)• Quá trình sinh học, hoá sinh( Chín sau thu hoạch, lên men)• Quá trình...
 • 146
 • 4,238
 • 8
Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm

Các quá trình bản trong công nghệ thực phẩm

... U9&[bRc7U:&!"?"!%•7@3)&U)&U*mœ1$&&?3VU1?37?V&?1?1R‡?11?1]V3&1V9V[ 0- &*C/&) - ' 1-?  0- V73 - c - "$0O:j""$0x&&V3V&"v"$0<*C/)"W? 0- 73 - c"$0O:RƒR/&"v\"v<*+n373273 - c$L"1oGhpG|uG*+)& - $W - V-/& - $W - V-!?&)"v$ /-  0- 1&9&7"$0V""$0")",?&`fO:e/* 0- 1&9&["$0,&Q1.$T*†$W - V-/f2&V:"VWT2; - ."$0(v*+7e` - 7'!WV*c"2;"&13.9&"&137)?& - .|hm.9|C<3"&1"$0$/\"`V37)T":&L2 0-* hm|c"22;"&13 - :73 - c$31P"[1&7$W9?\,2V"#$&3&1*h&|V - :73f3 ... 13$ /- / 0- V9;V(? 0- "$0P3I&K*+U3&1 \- $V31VU)&_UR&2@V*Y!\1?&!?#!$/?OT!#!$/*A$09R"[$ /- ]V,V!*k!\$LRU!9 0- I&K;bRc;V("v$ /- 9W,V„*+&T!?Y"$0$ /- !9 0- I&K*>$7T!$LO:7 0- 9/$/\Z?&$LO - ;7:3 /- 1& - P7 \- *Kim ... đấtk,W":&?3,VUt?$L37)@&3$,"$03<*>$L"v;317RU"[7&V":;&V:"*C!& - x-V37)"$0We-&V3$,QV& - x-:3 @- 37)T": - ]$"$:W3$,@3&3$0W*Tủ...
 • 41
 • 1,140
 • 1
Đồ án các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường

Đồ án các quá trình bản trong công nghệ môi trường

... kh - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.                                                                                                               Phạm Kim Ngọc - KTMT K52 ~ 30 ~  Máy nén ly tâm là một loại máy nén và đẩy khí nhờ tác dụng của lực ly tâm do bánh guồng sinh ra. Dùng máy nén ly tâm khi áp suất đẩy từ  2-1 0 at. Độ nén của máy ly tâm nhỏ nên máy có nhiều cấp thường từ  3-7  cấp. Độ nén trong một cấp từ 1, 2-1 ,5 khi tốc độ vòng nhỏ hơn 200m/s. Đường kính bánh guồng từ 70 0-1 400 mm. Cánh guông có thể cong ra hoặc hướng  tâm Các điều kiện của khí đầu vào T=250C, P=1atm 1. ... Bin- sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 4- NXB KHKT Hà Nội.  4. Nguyễn Hữu Tùng-  Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu t - Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. 5. Hồ Lê Viên- Tính ... 21 Phương trình becnulli cho mặt cắt  2-2  và B-B. Chọn mặt cắt B-B làm chuẩn  1 A A B B 2 2 Đồ án các quá trình bản trong công nghệ môi trường –kysumoitruong.vn ~ 29 ~ - N: hiệu suất của bơm, kW -...
 • 50
 • 1,605
 • 2
Tài liệu Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực pdf

Tài liệu Các quy trình bản của khí tưởng và khí thực pdf

... cñaKLT!!!21 212 2211121()ii iuu u i pv i pvss s∆= −∆= − = − − −∆= −3.2. QUÁ TRÌNH HỖN HỢP CỦA KHÍ VÀ HƠI Các xác định 1 quá trình thuậnnghịch4 bớc : Nêu định nghĩa của quá trình Viết phơng trình ... phơng trình của quá trình Tính các thông số trạng thái p,v,T Tính biến thiên U, i, s, q Biểu diễn trên đồ thị p-v và T-sQt ®¼ng ¸p•p1t1v212p=constisx=12121 12 2 12 11 2()0vvpktpktl ... ph−¬ng trinh c¬ bảndq = di - vdp = di + d ( ω2/2 )Quan hÖ gi−a tèc ®é cña dßng khÝ ( ω ) vµ ¸p suÊt ( p )dq = di - vdpdq = di + d ( ω2/2 )ω. d ω = - v. dp-v. dp = d ( ω2/2)dω ng−îc...
 • 68
 • 1,310
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộpcác quá trình cơ bản trong sản xuất thực phẩmcác quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩmcác phương trình cơ bản của máy biến ápcác quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩmcác quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơcac qua trinh co ban cua nhiet dong hoccác chương trình cơ bản của máy tínhcác chương trình cơ bản cho máy tínhcác quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơcác quá trình cơ bản trong công nghệ môi trườngbài giảng các quá trình cơ họcbài tập các quá trình cơ họccác quá trình cơ họccác quá trình cơ bản trong tổng hợp hữu cơBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam