Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

20 1,143 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 11:20

I) KHÁI NIỆM II) PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao III.4) Máy ly tâm tháo bã bằng piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau • Công suất mở máy : N M = N R + N 1 + N 2 ; kW • Công suất nhập liệu : N nl = N h + N 1 + N 2 ; kW • Công suất tháo bã : N tb = N b + N 1 + N 2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC . VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao III.4) Máy ly tâm tháo bã. suất tháo bã : N tb = N b + N 1 + N 2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy phân ly loại đĩa . piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau • Công suất mở máy : N M = N R + N 1 + N 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc, Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Từ khóa liên quan