Lý thuyết thể tích của hình hộp chữ nhật

Cập nhật: 11/01/2015

Lý thuyết thể tích của hình hộp chữ nhật

Có thể bạn quan tâm

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

 • 51
 • 5
 • 7
“ ... hộp chữ nhật. + Hãy nêu vị trí của 2 hình khối.* GV: Khi hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật, ta cũng nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể ... các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh. + Lớp nhận xét* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. * ... nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương .*** Đại lượng xác định mức độ lớn nhỏ của thể tích các hình gọi là đại lượng thể tích. Ví dụ 2: - HS quan sát- Hình lập”

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc

a) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua A.

b) Hai mặt phẳng vuông góc

Khi một tròn hai mặt phẳng (ABCD) và (A'B'C'D') chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Kí hiệu : mp (ABCD)⊥ mp ( (A'B'C'D')

2. Thể tích hình hộp chữ nhật 

V = a.b.c

a, b, c là ba kích thước của hình hộp

Thể tích hình lập phương cạnh a là 

V = a3

Có thể bạn quan tâm

TIET 57 (THE TICH CUA HINH HOP CHU NHAT)

 • 14
 • 490
 • 10
“ ... Đ3: TH TCH CA HèNH HP CHỮ NHẬT 2) Thể tích của hình hộp chữ nhật. Ví dụ: Tính thể tích của một hình lập phương, biết diện tích toàn phần của nó là 216cm2.GiảiDiện tích mỗi mặt là: 216 : ... HP CHỮ NHẬT Bài tập 11a/Sgk. Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 480cm3 GiảiGọi các kích thước của hình hộp chữ ... - Đ3: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT APa 1) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc.A’A ⊥ AD, vì A’ADD’ là hình chữ nhật. A’A ⊥ AB, vì A’ABB’ là hình chữ nhật. LàmA’A”

Có thể bạn quan tâm

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

 • 6
 • 599
 • 4
“ ... các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh. + Lớp nhận xét* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. * ... HS DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮNHẬT A. Mục tiêu: Giúp HS :- Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Hình thành ... hình trực quan+ Hình lập phương có đặc điểm gì giống và khác với hình hộp chữ nhật? + Có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương?+ Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật”

Có thể bạn quan tâm

thể tích của hình hộp chữ nhật

 • 6
 • 335
 • 1
“ ... một mặt phẳng, hai mặt phẳng song song - Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật - Rèn kĩ năng thực hành tính thể tích hình hộp chữ nhật, nắm chắc phương pháp chứng minh một đường thẳng vuông ... (BCB/C/) ; (DCC/D/) HOẠT ĐỘNG 3(10/) THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT GV cho HS nghiên cứu SGK tìm ra công thức : V = a. b. c Hình lập phương có thể tích là : V = a 3 VD : SGK HS nghiên ... GV: Mô hình hình hộp chữ nhật HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1 (7/) KIỂM TRA : Cho hình hộp ABCDA/B/C”

Có thể bạn quan tâm

THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT doc

 • 4
 • 55
 • 1
“ ... một mặt phẳng, hai mặt phẳng song song - Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật - Rèn kĩ năng thực hành tính thể tích hình hộp chữ nhật, nắm chắc ph-ương pháp chứng minh một đường thẳng ... (BCB/C/) ; (DCC/D/) HOẠT ĐỘNG 3(10/) THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT GV cho HS nghiên cứu SGK tìm ra công thức : V = a. b. c Hình lập phương có thể tích là : V = a 3 VD : SGK HS ... CHUẨN BỊ : GV: Mô hình hình hộp chữ nhật HS: Thước III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1 (7/) KIỂM TRA : Cho hình hộp ABCDA/B/C /”

Có thể bạn quan tâm

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH – DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT doc

 • 12
 • 100
 • 0
“ ... diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của hình chữ nhật (tay chỉ hình chữ nhật) và tính số đo của 1’  Bài 2 : - GV hướng dẫn HS : + Diện tích xung quanh của thùng ... Diện tích xung quanh của hình chữ nhật là: (5 + 4)23 = 54 (dm2) Diện tích mặt đáy của hình chữ nhật la 54 = 20 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 54 + 20 + 20 ... nhóm 2 là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (tay quét lên mặt bên) chính là diện tích của hình chữ nhật mà chiều dài chính là chu vi đáy (tay chỉ vào hình hộp chữ nhật chu vi đáy)”

Có thể bạn quan tâm

Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT potx

 • 7
 • 958
 • 5
“ ... Diện tích của tất cả các mặt gọi là DTTP + Em hiểu thế nào là DTTP của hình hộp chữ nhật? + Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? + 1 HS lên bảng tìm DTTP của hình hộp chữ nhật ... DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT A. Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Hình thành ... và gọi 1 HS lên tháo hình hộp chữ nhật ra và gắn lên bảng. * GV: tô màu phần DTXQ của hình hộp chữ nhật + Yêu cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ của hình hộp chữ nhật. + Yêu cầu 1 HS”

Có thể bạn quan tâm

Giáo án Hình Học lớp 8: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx

 • 6
 • 294
 • 0
“ ... (BCB/C/) ; (DCC/D/) HOẠT ĐỘNG 3(10/) THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT GV cho HS nghiên cứu SGK tìm ra công thức : V = a. b. c Hình lập phương có thể tích là : V = a 3 VD : SGK HS nghiên ... HƯỚNG DẪN VỀ Bài tập 10/103 P C A B HOẠT ĐỘNG 1 (7/) KIỂM TRA : Cho hình hộp ABCDA/B/C / D/ Chứng minh : AB // A/B / mp (ABCD) // mp (A/B/C/D/) D”

Có thể bạn quan tâm

bài giảng thể tích của hình hộp chữ nhật

 • 14
 • 43
 • 0
“ ... cm4 cm THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57: 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc:2. Thể tích của hình hộp chữ nhật: Một hàng có 4 hộp Một lớp có 4.3 hộp Lấp đầy ... đường thẳng của mặt phẳng (Q). Kí hiệu : mp(P) mp(Q). THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57: 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc:2. Thể tích của hình hộp chữ nhật: 3. ... THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57: 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc:2. Thể tích của hình hộp chữ nhật: Ví dụ: SGK/103Áp dụng: Tính thể tích của hình lập phương,”