DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

51 26,265 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

DIỆN TÍCH XUNG QUANHVÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Giáo án Tốn 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 DIỆN TÍCH XUNG QUANHVÀ DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT A. Mục tiêu: Giúp HS :- Có biểu tượng về diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.- Hình thành được cách tính cơng thức tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.- Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tốn có liên quan.B. Đồ dùng dạy học:- Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được.- Bảng phụ có vẽ các hình triển khai. C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài cũ: + Hình hộp chữ nhật gồm có mấy mặt? là những mặt nào? Các mặt đó có đặc điểm gì?+ Hình hộp chữ nhật có những kích thước nào?II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2.Giảng bài: HĐ1: Hình thành cơng thức tính DTXQ & DTTP của hình hộp chữ nhậta) Diện tích xung quanh- GV cho HS quan sát các mơ hình trực quan về hình hộp chữ nhật. u cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh. + Lớp nhận xét* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. * GV: Nêu bài tốn gắn hình minh hoạ lên bảng (ví dụ SGK trang 109).+ Cho HS quan sát mơ hình gọi 1 HS lên tháo hình hộp chữ nhật ra gắn lên bảng.* GV: tơ màu phần DTXQ của hình hộp chữ nhật + u cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ của hình hộp chữ nhật. + u cầu 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm nháp.* GV nhấn mạnh: 5 + 8 + 5 + 8 = (5 + 8) x 2, đây là chu vi mặt đáy, 4 là chiều cao.+ u cầu HS đọc quy tắc SGK.*** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đob) Diện tích tồn phần* GV: Diện tích của tất cả các mặt gọi là DTTP+ Em hiểu thế nào là DTTP của hình hộp chữ nhật?+ Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?- HS trả lời- 1 HS lên chỉ- HS nhận xét- HS nghe- HS thao tác- HS tìm cách tính- HS làm bài chữa bài- 2 HS đọc- Tổng diện tích 6 mặt- Lấy DTXQ + DT 2 đáyGV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 + 1 HS lên bảng tìm DTTP của hình hộp chữ nhật vừa cho. Lớp làm nháp.+ HS nhận xét.* GV: Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật, ta lấy tổng của DTXQ diện tích 2 đáy.+ Gọi HS nhắc lại công thức. *** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo HĐ2: Luyện tập: Bài 1 : HS nêu yêu cầu của bài+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp.+ Nhận xét, chữa bài+ Gọi HS đọc quy tắc tính DTXQ & DTTP của Hình hộp chữ nhật. (cả phần lưu ý) Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài+ Thùng tôn có đặc điểm gì ?+ DT thùng tôn dùng để làm thùng chính là DT của những mặt nào ?+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp+ Nhận xét, chữa bàiIII/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà học thuộc các quy tắc vừa học, tiết sau luyện tập.- HS làm bài- HS chữa bài.- 2, 3 HS nhắc lại- HS đọc- HS làm bài- HS chữa bài- 2 HS nêu quy tắc- HS đọc- Không có nắp, dạng hình hộp chữ nhật- DTXQ + DT 1 đáy (vì không có nắp)- HS làm bài- HS chữa bài.GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 Toán (Tiết 106): LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật- Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần trong một số tình huống đơn giản.B. Đồ dùng dạy học:- Bảng phụ cho HS tham gia trò chơi bài tập 3C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài cũ: + Hãy đọc quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.* GV HS nhận xét*** Nhấn mạnh các kích thước phải cùng đơn vị đo.II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài+ Các số đo có đơn vị đo thế nào?+ Gọi 1 HS lên bảng, HS cả lớp làm vào vở* GV theo dõi giúp đỡ HS còn chậm.+ Yêu cầu HS nhận xét* GV nhận xét, đánh giá.+ Muốn tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?Bài 2: HS đọc đề bài+ Yêu cầu 1 HS nêu cách làm.+ HS nhận xét bổ sung+ Gọi 1 HS lên bảng làm – HS cả lớp làm vào vở.* HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá.+ Khi tính DTXQ DTTP của hình hộp chữ nhật ta cần lưu ý điều gì?Bài 3: HS đọc đề bài+ Yêu cầu HS tham gia trò chơi thi đua theo nhóm+ HS nhóm nào có kết quả trước là thắng* GV HS nhận xét- 4 HS - 1 HS đọc- Chưa cùng đơn vị đo, phải đưa về cùng đơn vị- HS làm bài- HS chữa bài- DTXQ = Chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)- DTTP = DTXQ + DT 2 đáy.- 1 HS đọc- DT quét sơn chính là DTTP trừ đi DT cái nắp mà DT cái nắp là DT mặt đáy.- HS làm bài- Cùng đơn vị đo- 1 HS đọc- HS chia nhóm tham gia trò chơi.GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Tốn 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 + Tại sao DTTP của hai hình hộp bằng nhau?+ Tại sao lại điền S (sai) vào câu c?III/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà cắt sẵn 1 hình thoi bằng giấy màu để tiết sau học.- DTTP = Tổng DT các mặt nên khi thay đổi vị trí hộp, DTTP khơng thay đổi.Tốn (Tiết 107): DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG A. Mục tiêu: Giúp HS :- Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình lập phương để giải một số bài tốn có liên quan.B. Đồ dùng dạy học:- Một số hình lập phương có kích thước khác nhau.C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài cú: + Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập phương cho biết hình lập phương có đặc điểm gì?+ Nêu cơng thức tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.* HS nhận xét GV đánh giá.II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: DTXQ & DTTP hình lập phương2.Giảng bài:* GV đưa ra mơ hình trực quan+ Hình lập phương có đặc điểm gì giống khác với hình hộp chữ nhật?+ Có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương?+ Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật khơng?+ HS dựa vào cơng thức tính DTXQ & DTTP của hình hộp chữ nhật để tìm ra cơng thức DTXQ & DTTP hình lập phương.+ HS đọc lại ghi nhớ - GV ghi cơng thức lên bảng.Ví dụ 1: Gọi HS đọc trong SGK (trang 111)+ 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm nháp+ HS nhận xét chữa bài3. Luyện tập:Bài 1: HS đọc đề+ u cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp.- Viên súc sắc, thùng các- tơng, hộp phấn…có 6 mặt, đều là hình vng bằng nhau, có 8 đỉnh, 12 cạnh.- HS nêu cơng thức- HS quan sát- HS so sánh trả lời- Cdài = Crộng = Ccao- Có (Đặc biệt 3 kích thước =) - DTXQ hình lập phương = DT 1 mặt nhân với 4. DTTP = DT 1 mặt nhân với 6. HS nhắc lại- 1 HS- HS làm bài- HS chữa bài- 1 HS đọc- HS làm bàiGV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 + Nhận xét, chữa bài.+ Muốn tính Sxq Stp của hình lập phương ta làm sao?Bài 2: HS đọc đề+ HS tự làm bài+ Nhận xét, chữa bài yêu cầu giải thích cách làmIII/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà xem lại bài - HS nêu lại quy tắc- 1 HS- HS làm bài- Vì hộp không có nắp nên chỉ tính diện tích 5 mặt.Toán (Tiết 108): LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương để giải một số tình huống đơn giản.B. Đồ dùng dạy học:+ Bảng phụC. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài cũ: + Gọi HS nêu lại quy tắc công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương * HS nhận xét GV đánh giá.II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng2.Thực hành - Luyện tậpBài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài+ Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2 HS làm bảng lớp.+ HS nhận xét bài của bạn chữa bài. + Cần lưu ý điều gì khi số đo trong bài có đơn vị phức?+ Muốn tính DTXQ hình lập phương ta làm sao?+ DTTP của hình lập phương gấp mấy lần DT 1 mặt?.Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2phút)+ Các nhóm trình bày kết quả giải thích.(Khi HS không tìm ra, GV biểu diễn bằng đồ dùng trực quan)+ Hãy nói nhanh kết quả DTXQ DTTP của hình lập phương vừa gấp.Bài 3: HS đọc đề bài+ Yêu cầu HS làm bài vào vở (chỉ ghi đúng /sai)+ HS đọc bài làm của mình, lớp nhận xét – GV nhận xét, chữa bài .+ Có cách giải thích không cần tính không?* GV: Cạnh của B ta gọi là a thì cạnh của A là 2 x a. - 3 HS- 1 HS đọc- HS làm bài- HS chữa bài- Phải đổi ra cùng đơn vị đo.- Lấy DT 1 mặt nhân với 4.- Gấp 6 lần- 1 HS đọc- HS thảo luận- HS trình bày kết quả. Chỉ có hình 3 hình 4 có thể gấp được.- Sxq = 4cm3 Stp = 6cm3 - 1 HS- HS làm bài- HS chữa bài- Dựa vào công thức Sxq = S x 4 (S là diện tích 1 mặt) để giải thích…GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 Vậy ta thấy Sxq của B là : a x a x 4 còn Sxq của A là: (2 x a x 2 x a) x 4 = 16 x a x a.Ta thấy ngay DTXQ của hình A gấp 4 lần DTXQ của hình B.+ Vị trí đặt hộp có ảnh hưởng đến DTXQ DTTP của hình hộp chữ nhật của hình lập phương không? (HS về nhà suy nghĩ) III/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà xem lại bài .Toán (Tiết 109): LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS :- Ôn tập, củng cố quy tắc công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hình lập phương - Củng cố mối quan hệ giữa số đo các kích thước với diện tích xung quanh diện tích toàn phần của mọi hình.B. Đồ dùng dạy học:+ Bảng phụ ghi bài tập 2+ Hình vẽ bài tập 3.C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng2.Thực hành - Luyện tậpBài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài+ Hãy nêu công thức tính DTXQ hình hộp chữ nhật.+ Hãy nêu công thức tính DTTP hình hộp chữ nhật+ Trong bài tập này các số đo ở đề ra ntn?+ Trong trường hợp các số đo không cùng đơn vị ta phải làm gì?+ 2 HS lên bảng làm lại bài tập, HS cả lớp làm vào vở.+ HS nhận xét bài của bạn chữa bài. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài * GV treo bảng phụ+ Bảng này có nội dung gì?.+ Hãy nêu các yếu tố đã biết, các yếu tố cần tìm trong từng trường hợp.+ HS thảo luận nhóm 4 làm bài+ HS trình bày kết quả thảo luận+ HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá.+ Hãy nêu cách tính chiều rộng hình hộp chữ nhật khi đã - 1 HS- HS trả lờia) Cùng đơn vị đob) Khác đơn vị đo- Đồi về cùng đơn vị đo- HS làm bài- HS nhận xét chữa bài- 1 HS đọc- HS quan sát- Cho biết các kích thước của một số hình hộp chữ nhật- Cmặt đáy=? ; Sxq=? ; STP=? ….- HS thảo luận làm bài- HS treo bảng phụ trình bày- Chu vi mặt đáy chia 2 rồi trừ đi GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 biết chu vi mặt đáy chiều dài (h2)+ Hình hộp thứ ba có gì đặc biệt?* GV: Những hình hộp chữ nhật có đặc điểm như vậy là hình lập phương. Vậy hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng&chiều cao bằng nhauBài 3: HS đọc đề bài+ GV treo hình vẽ bài tập 3+ HS thảo luận tìm cách giải.+ Các nhóm trình bày kết quả.(Trình bày theo 2 cách)* GV: Chốt lại cách giải nhận xét. II/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà xem lại bài .chiều dài.-Chiều dài = chiều rộng = chiều cao- HS quan sát- Cách 1: tính từng bước- Cách 2: áp dụng công thức để tìmToán (Tiết 110): THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH A. Mục tiêu: Giúp HS :- Có biểu tượng ban đầu về đại lượng thể tích- Biết một số tính chất có liên quan đến thể tích của một hình.- Thực hành đếm so sánh thể tích các hình cụ thể (theo đơn vị thể tích cho trước)B. Đồ dùng dạy học:+ Hình lập phương có màu, rỗng; hình hộp chữ nhật trong suốt, rỗng.+ Hình vẽ minh hoạ ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3, bài tập 1, 2.C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Thể tích của một hình – ghi bảng2.Giảng bài: Hình thành biểu tượng tính chấtVí dụ 1: * GV trưng bày đồ dung, yêu cầu HS quan sát.+ Hãy nêu tên 2 hình khối đó?+ Hình nào to hơn, hình nào nhỏ hơn?* GV: Ta nói hình hộp chữ nhật có thể tích lớn hơn hình lập phương có thể tích nhỏ hơn.* GV: đặt hình lập phương vào bên trong hình hộp chữ nhật.+ Hãy nêu vị trí của 2 hình khối.* GV: Khi hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật, ta cũng nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương .*** Đại lượng xác định mức độ lớn nhỏ của thể tích các hình gọi là đại lượng thể tích.Ví dụ 2: - HS quan sát- Hình lập phương hình hộp chữ nhật - Hình lập phương nhỏ hơn- Hình hộp chữ nhật lớn hơn- Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật .- HS nhắc lạiGV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 *GV treo tranh minh hoạ+ Mỗi hình C D được hợp bởi mấy hình lập phươngnhỏ?* GV: Ta nói thể tích hình C bằng thể tích hình D.Ví dụ 3:* GV lấy 6 hình lập phương xếp như hình ở SGK.+ Yêu cầu HS tách hình xếp được thành 2 phần.* GV treo tranh+ Hình P gồm mấy hình lập phương?+ Khi tách hình P thành 2 hình M N thì số hình lập phương trong mỗi hình là bao nhiêu?+ Nhận xét về mối quan hệ giữa số lượng hình lập phương của các hình.* GV: Ta nói thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M N.*** Ta biết 1 hình này nằm hoàn toàn trong hình khác thì có thể tích bé hơn cũng biết 2 hình được hợp thành bởi các hình lập phương như nhau thì có thể tích bằng nhau . Một hình tách ra thành 2 hay nhiều hình nhỏ thì thể tích của hình đó bằng tổng thể tích các hình nhỏ.3. Luyện tập:Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài+ Quan sát hình vẽ tự trả lời vào vở.+ Gọi HS nêu bài giải. Giải thích kết quả.+ Hãy nêu cách tìm? Cách tìm khác* GV nhận xét đánh giáBài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải+ HS trình bày* GV có thể gợi ý (nếu HS không tìm ra )Bài 3: HS đọc đề bài* GV: đưa cho các nhóm bộ đồ dùng gồm 6 hình lập phương+ HS thảo luận nhóm đôi tìm cách xếp 6 hình lập phươngthành hình hộp chữ nhật + HS trình bày+ Hãy so sánh thể tích các hình đó* GV: nhận xét đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà xem lại bài .- HS quan sát- Hình C gồm 4 hình lập phươngHình D cũng 4 hình lập phương- HS nhắc lại- HS quan sát- HS thao tác- 6 hình lập phương- Hình M gồm 4 hình lập phươngHình N gồm 2 hình lập phương- Số hình lập phương nhỏ của hình P bằng tổng số hình lập phương nhỏ của hình M N- HS nghe, hiểu nhắc lại- 1 HS- HS làm bài- HS trình bày- 1 HS- HS làm bài- HS trình bày- 1 HS- HS lấy bộ đồ dùng 6 hình lập phương- HS thảo luận nhóm- HS trình bày- Bằng nhau vì được ghép từ 6 hình lập phươngGV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 Toán (Tiết 111): XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI A. Mục tiêu: Giúp HS :- Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối- Nhận biết được mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.- Đọc, viết đúng các số đo thể tích, thực hiện chuyển đổi đúng đơn vị đo- Vận dụng để giải toán có liên quan.B. Đồ dùng dạy học:+ Hình lập phương 1dm3, 1cm3.+ Hình vẽ về quan hệ giữa hình lập phương cạnh 1dm hình lập phương cạnh 1cm+ Bảng minh hoạ bài tập 1.C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Xăng-ti-mét. Đề-xi-mét – ghi bảng2.Giảng bài: Hình thành biểu tượng quan hệa) Xăng-ti-mét khối* GV trưng bày vật hình lập phương có cạnh 1cm .+ Gọi HS lên bảng xác định kích thước.+ Đây là hình khối gì? Có kích thước là bao nhiêu?* GV: Thể tích hình lập phương này là 1 xăng-ti-mét khối+ Em hiểu Xăng-ti-mét khối là gì?* GV: Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.b) Đề-xi-mét khối* GV: trưng bày vật hình lập phương có cạnh 1dm + Gọi HS lên bảng xác định kích thước.+ Đây là hình khối gì? Có kích thước là bao nhiêu?- HS quan sát- 1 HS thao tác- Hình lập phương, cạnh dài 1cm.- HS nhắc lại- Thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm- HS nhắc lại- HS quan sát- 1 HS thao tác- Hình lập phương, cạnh dài 1dm.GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 * GV: Thể tích hình lập phương này là 1 đề-xi-mét khối.Vậy đề-xi-mét khối là gì?* GV: Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.c) Quan hệ giữa Xăng-ti-mét khối & Đề-xi-mét khối* GV: trưng bày tranh minh hoạ+ Có một hình lập phương có cạnh dài 1dm. Vậy thể tích của hình lập phương đó là bao nhiêu?+ Giả sử chia các cạnh của hình lập phương thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có kích thước là bao nhiêu?+ Giả sử sắp xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm vào hình lập phương cạnh 1dm thì cần bao nhiêu hình để xếp đầy?+ Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là bao nhiêu+ Vậy 1dm3. bằng bao nhiêu cm3* GV: 1dm3 = 1000 cm3 hay 1000 cm3 = 1dm33. Luyện tập:Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài* GV treo bảng phụ.+ Bảng phụ này gồm mấy cột, là những cột nào?* GV đọc mẫu:76 cm3. Ta đọc số đo thể tích như đọc số tự nhiên sau đó đọc tên đơn vị đo (viết kí hiệu) 192cm3+ Yêu cầu HS làm bài vào vở+ Gọi HS đọc bài làm + HS nhận xét* GV nhận xét đánh giáBài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS làm bài vào vở+ Gọi HS đọc bài làm + HS nhận xét* GV nhận xét đánh giá*** Lưu ý cách nhân, chia nhẩm với (cho) 1000. II/ Nhận xét - dặn dò:- Nhận xét tiết học- Bài sau: Về nhà xem lại bài .- HS nhắc lại- Thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1đm- HS nhắc lại- 1 đề-xi-mét khối - 1 xăng-ti-mét- Xếp 1 hàng10 hình lập phương - Xếp 10 hàng thì được 1 lớp- Xếp 10 lớp thì đầy hình lập phương cạnh 1dm- 1cm3.- 1dm3 = 1000 cm3 - 1 HS- HS quan sát- 2 cột: 1 cột ghi số đo thể tích; 1 cột ghi cách đọc- HS đọc theo- HS làm bài tập- HS chữa bài trên bảng- 1 HS- HS làm bài- HS đổi chéo vở kiểm traGV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008[...]... DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT A. Mục tiêu: Giúp HS :- Có biểu tượng về diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật. - Hình thành được cách tính cơng thức tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật. - Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tốn có liên quan.B. Đồ dùng dạy học:- Một số hình hộp. .. hộp chữ nhật a) Diện tích xung quanh - GV cho HS quan sát các mơ hình trực quan về hình hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh. + Lớp nhận xét* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. * GV: Nêu bài tốn gắn hình minh hoạ lên bảng (ví dụ SGK trang 109).+ Cho HS quan sát mơ hình gọi 1 HS lên tháo hình hộp chữ nhật ra gắn lên bảng.*... (Tiết 114): THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT A. Mục tiêu: Giúp HS :- Hình thành biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật. - Biết cơng thức quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật. - Thực hành tính đúng thể tích với số đo cho trước- Vận dụng cơng thức giải quyết một số tình huống thực tiễn đơn giản.B. Đồ dùng dạy học:+ Hình hộp chữ nhật trong suốt, có nắp.+ Hình vẽ mơ tả như SGK+ Hình minh hoạ... học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài mới: GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008 Giáo án Toán 5 / Tuần 25/ Tiết 121 Ngày soạn 9/3/2008- Ngày dạy 10/3/2008 Toán (Tiết 106): LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :- Củng cố cơng thức tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật - Luyện tập vận dụng cơng thức tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần trong... Yêu cầu HS nhận xét* GV nhận xét, đánh giá.+ Muốn tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?Bài 2: HS đọc đề bài+ Yêu cầu 1 HS nêu cách làm.+ HS nhận xét bổ sung+ Gọi 1 HS lên bảng làm – HS cả lớp làm vào vở.* HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá.+ Khi tính DTXQ DTTP của hình hộp chữ nhật ta cần lưu ý điều gì?Bài 3: HS đọc đề bài+ Yêu cầu... bảng2.Giảng bài: Hình thành cơng thức quy tắca) Ví dụ :+ HS đọc ví dụ SGK* GV lấy hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 10cm. Nêu vấn đề:+ Để tính thể tích hình hộp chữ nhật này bằng xăng-ti-mét khối, ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp đầy trong hộp. + HS quan sát hình hộp chữ nhật đã xếp các hình lập phương 1cm3 vào đủ 1 lớp trong hộp (như mơ hình) + Gọi HS... nói thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.*** Ta biết 1 hình này nằm hồn tồn trong hình khác thì có thể tích bé hơn cũng biết 2 hình được hợp thành bởi các hình lập phương như nhau thì có thể tích bằng nhau . Một hình tách ra thành 2 hay nhiều hình nhỏ thì thể tích của hình đó bằng tổng thể tích các hình nhỏ.3. Luyện tập:Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài+ Quan sát hình vẽ tự trả... hợp bởi mấy hình lập phươngnhỏ?* GV: Ta nói thể tích hình C bằng thể tích hình D.Ví dụ 3:* GV lấy 6 hình lập phương xếp như hình ở SGK.+ Yêu cầu HS tách hình xếp được thành 2 phần. * GV treo tranh+ Hình P gồm mấy hình lập phương?+ Khi tách hình P thành 2 hình M N thì số hình lập phương trong mỗi hình là bao nhiêu?+ Nhận xét về mối quan hệ giữa số lượng hình lập phương của các hình. * GV:... 3 hình hộp chữ nhật. - 1 HS làm bảng lớp- HS chữa bài- 1 HS- HS thảo luận nhóm- Hình hộp chữ nhật …- Hình lập phương…- Thể tích khối gỗ ban đầu trừ đi thể tích khối gỗ cắt đi.- 1 HS làm bảng lớpToán (Tiết 117): LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS :- Củng cố về tính tỉ số phần trăm, ứng dụng trong tính nhẩm giải tốn.- Củng cố rèn kĩ năng tính diện tích tồn phần thể tích của các... hộp chữ nhật có thể triển khai được.- Bảng phụ có vẽ các hình triển khai. C. Các hoạt động dạy học:ThờigianHoạt động của thầy Hoạt động của tròI/ Bài cũ: + Hình hộp chữ nhật gồm có mấy mặt? là những mặt nào? Các mặt đó có đặc điểm gì?+ Hình hộp chữ nhật có những kích thước nào?II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2.Giảng bài: HĐ1: Hình thành cơng thức tính DTXQ & DTTP của hình hộp chữ nhật a) . tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật- Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần trong. tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT , DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT , DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT , Các hoạt động dạy học:, Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập, Mục tiêu: Giúp HS :, Mục tiêu: Giúp HS : Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ ghi bài tập 2, Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài, Mục tiêu: Giúp HS : Mục tiêu: Giúp HS :, Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài, Đồ dùng dạy học: + Hình hộp chữ nhật trong suốt, có nắp. Mục tiêu: Giúp HS : Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Giúp HS :, Đồ dùng dạy học: + Hình vẽ bài tập 3 Mục tiêu: Giúp HS : Mục tiêu: Giúp HS : Các hoạt động dạy học:, Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 trang 138 Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ 3 chuyển động ô tô, xe máy, xe đạp, Giảng bài: a Bài toán 1: + HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140, Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. Các hoạt động dạy học:, Giới thiệu bài: Luyện tập chung 2. Thực hành - Luyện tập:, Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài câu a, Thực hành - Luyện tập: Bài 1a: Yêu cầu HS đọc đề bài

Từ khóa liên quan