1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Bài Khái niệm từ thông - Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài Khái niệm từ thông - Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài Khái niệm từ thông - Hiện tượng cảm ứng điện từ

... hiện dòng điện - Chiều của dòng điện phụ thuộc vào chiều di chuyển của biến trơ(0BurcI0BurcI BÀI 5 6-5 7: KHÁI NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Xét một vòng dây kín, giới ... vào đònh luật Lentz để tìm chiều của từ trường gây ra bởi .cBcI GIÁO ÁN VẬT LÝ Bài: KHÁI NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ  Quan sát kim điện kế được lắp trên mạch khi đưa vòng ... thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện. Chiều của dòng điện trong vòng dây phụ thuộc vào chiều dòch chuyển.1/Thí nghiệm 1:II/ Hiện tượng cảm ứng điện từ: 2/Đơn vò từ thông: Trong hệ đơn vò...
 • 10
 • 3,424
 • 3
Phát triển tư duy học sinh THPT miền núi thông qua việc dạy các khái niệm vật lí của chƣơng “Từ trƣờng” và “Cảm ứng điện từ” (Vật lý 11- Ban cơ bản )

Phát triển duy học sinh THPT miền núi thông qua việc dạy các khái niệm vật lí của chƣơng “Từ trƣờng” và “Cảm ứng điện từ” (Vật lý 11- Ban cơ bản )

... đặc điểm kiến thức chƣơng Từ trƣờng” và Cảm ứng điện từ 52 2.6.2. Thiết kế phƣơng án dạy học cụ thể một số bài của chƣơng Từ trƣơng” và chƣơng Cảm ứng điện từ theo hƣớng phát triển tƣ ... hay hiện tƣợng trong nhóm . 1.3.1.2. Các loại khái niệm vật lý : - Sơ đồ mô tả sự phân loại các khái niệm vật lý : H ình1.5 - Khái niệm định tính : + Đó là những khái niệm ... đơn lẻ. Vốn từ nghèo nàn, đặc biệt là vốn từ khoa học và kĩ thuật. 1.3. Khái niệm vật lý và thực trạng dạy- học các khái niệm vật lý ở trƣờng THPT miền núi hiện nay. 1.3.1. Khái niệm vật lý:...
 • 146
 • 648
 • 1
Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử

Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử

... 5 8-5 9BAỉI 38: Từ trườngDòng điện CHương V: Cảm ứng điện từ SB Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng 2. Khái niệm từ thông a) Định nghĩa từ thông n = BScos: Cảm ứng từ thông ... tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng 3. Hiện tượng cảm ứng điện từ a) Dòng điện cảm ứng - Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín gọi là suất điện động cảm ứng. b) ... thøcTr¾c nghiƯm kiÕn thøcΦ = 2.10 -7 Wb Φ = 0,3.10 -7 Wb Φ = 3.10 -6 Wb Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng 2. Khái niệm từ thông a) Định nghĩa từ thông nSBnSBSnB <...
 • 20
 • 1,019
 • 2
Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ

... n Hiện tượng trên gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện xuất hiện trong hiện tượng cảm ứng điện từ gọi là dòng điện cảm ứng. Nhận xét:Trong hai thí nghiệm trên: Dòng điện chỉ xuất hiện ... 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Bài tập 6Cñng cè 1. KHÁI NIỆM TỪ THÔNG2. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 3. CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT LENXƠa) Định nghĩa từ thông b) Đơn vị từ thông a) Thí ... TN:Trong ống dây dẫn xuất hiện dòng điện khi ống dây chuyển động. Từ trường có khả năng tạo ra dòng điện hay không? Tiết 5 6-5 7: KháI niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ GIO VIấN: Lê Văn...
 • 34
 • 739
 • 1
Tu thong hien tuong cam ung dien tu

Tu thong hien tuong cam ung dien tu

... dòng điện. Bài 5 6-5 7: Khái Niệm Từ Thông Hiện Tượng Cảm ng Điện Từ I .Từ thông. 1 .khái niệm từ thông: - Từ thông bao giờ cũng gắn với vectơ pháp tuyến - từ thông là đại lượng đại số. - Đơn ... mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Bài 5 6-5 7: Khái Niệm Từ Thông Hiện Tượng Cảm ng Điện Từ nr [ ] = WbφcosBSΦ α=I .Từ thông. 1 .khái niệm từ thông: - Từ thông ... châm. Bài 5 6-5 7: Khái Niệm Từ Thông Hiện Tượng Cảm ng Điện Từ nrcosBSφ α= [ ] = WbφI. Từ thông. 1 .khái niệm từ thông: - Từ thông bao giờ cũng gắn với vectơ pháp tuyến - từ thông là...
 • 18
 • 657
 • 2
bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ

bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ

... xét BÀI 31. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪGhi nhớ BÀI 31. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪII. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIÊN TỪ* Dòng điện xuất hiện như trên gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện ... hiến to lớn trong lĩnh vực điện từ học. BÀI 31. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ BÀI 31. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪII. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIÊN TỪC4Làm lại thí nghiệm 21.2 trong hai trường ... hiện dòng điện cảm ứng gọi là Hiện tượng cảm ứng điện từ C4Làm lại thí nghiệm 21.2 trong hai trường hợp+ Trường hợp 1: Nam châm quay trước cuộn dây BÀI 31. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪTrong...
 • 11
 • 839
 • 2
bài 30,31: bài tập vận dụng.../ hiện tượng cảm ứng điện từ

bài 30,31: bài tập vận dụng.../ hiện tượng cảm ứng điện từ

... ngữ:dòng điện cảm ứng ,hiện tượng cảm ứng điện từ. -Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV, sử dụng đúng thuật ngữ dòng điện cảm ứng. -Cá nhân HS đưa ra dự đoán cho câu C4.-Nêu dự đoán.-Nêu kết ... trái. Giải BT 30.1→30.5 SBT. *Bài sắp học: Hiện tượng cảm ứng điện từ. - Câu hỏi soạn bài : + Dùng NC để tạo ra dòng điện như thế nào? + Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ?IV/ RÚT KINH NGHIỆM ... 31 Vật lí 9 Bài 31: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪI/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Làm được TN dùng NCVC hoặc NC điện để tạo ra dòng điện cảm ứng . Mô tả cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây...
 • 5
 • 2,041
 • 8
Bài: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài: Hiện tượng cảm ứng điện từ

... một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. ứng. I. Hiện tượng cảm ứng điện từ: I. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 5. Định luật cảm ứng điện từ: 5. ... cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. điện từ.Hiện tượng cảm ứng điện từ chứng tỏ: Hiện tượng cảm ứng điện từ chứng tỏ: nhờ nhờ từ trường ta có thể tạo ra dòng điện từ trường ta có ... bởi vòng dây dẫn I. Hiện tượng cảm ứng điện từ: I. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 4. Nhận xét:4. Nhận xét: 0NSI. Hiện tượng cảm ứng điện từ: I. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 1. Thí nghiệm 1:1....
 • 15
 • 591
 • 2
Bài soạn HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Bài soạn HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

... 1T.m2.II .Hiện tượng cảm ứng điện từ 1.Dòng điện cảm ứng: Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch kín gọi là dòng điện cảm ứng. 2.Suất điện động cảm ứng Khi có sự biến đổi từ thông ... động cảm ứng xuất hiện ở thanh MN khi v = 2m/s làA.0,6V B.0,4V C.0,5V D.0,8VHIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG I .Khái niệm từ thông 1.Đònh nghóa từ thông : Từ thông qua diện ... trường hợp dòng điện FU-CO có hại. - Làm nóng máy móc, thiết bò. - Làm giảm công suất của động cơ. II. Hiện tượng tự cảm: 1. Đònh nghóa Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính...
 • 4
 • 2,392
 • 34
Gián án BAI 31 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU 2

Gián án BAI 31 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU 2

... III. Hiện tượng cảm ứng điện từ Dòng điện được tạo ra theo các thí nghiệm trên được gọi là dòng điện cảm ứng Hiện tượng làm xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ  ... ÁNM.Pha-ra-ñaây MICHAEL FARADAY (1791 – 1867) Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện  Sau khi ngắt mạch điện  Khi dòng điện đã ổn định Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện II/ ... :Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch điện, nghĩa là trong thời gian dòng điện của nam châm điện biến thiênII/ Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1....
 • 24
 • 554
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập vật lý đại cương phần cảm ứng điện từgiải bài tập hiện tượng cảm ứng điện từbài giảng khái niệm từ thôngbài giảng hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài tập hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài 31 hiện tượng cảm ứng điện từbài giảng hiện tượng cảm ứng điện từbài giảng về hiện tượng cảm ứng điện từsoạn bài 31 hiện tượng cảm ứng điện từbài tập bài 31 hiện tượng cảm ứng điện từbài tập hiện tượng cảm ứng điện từkhai niem tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tucác bài tập điển hình về hiện tượng cảm ứng điện từbài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng pptxgiáo án bài giảng hiện tượng cảm ứng điện từNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ