Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... hủy dầu diesel chủng vi khuẩn phân lập xăng Vi t Hoàng huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên * Mục tiêu nghiên cứu: Tuyển chọn đƣợc số chủng vi sinh vật có khả phân hủy dầu DO ( diesel )cao phục vụ ... dạng tế bào vi khuẩn - Phân loại sinh học phân tử - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện pH, nồng độ muối NaCl lên khả phân hủy dầu DO - Đánh giá khả phân hủy dầu DO chủng vi khuẩn phân lập đƣợc điều ... bị nghiên cứu 23 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 24 3.2.1 Thu thập mẫu: 24 3.2.2 Phân lập chủng vi khuẩn khả sử dụng dầu diesel 25 3.2.3 Khảo sát khả sử dụng dầu diesel...
 • 65
 • 548
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý thuốc nhuộm của bùn đỏ trung hòa bằng thạch cao phế thải

Nghiên cứu khả năng xử lý thuốc nhuộm của bùn đỏ trung hòa bằng thạch cao phế thải
... này, chúng tơi nghiên cứu khả hấp phụ số phẩm nhuộm dạng hòa tan thường dùng ngành dệt may như: Red 3BF, Blue MERF, Yellow 3GF bùn đỏ nhà máy Alumin Tân Rai trung hòa thạch cao phế thải Nhà máy ... luận Chúng tơi khảo sát khả hấp phụ chất màu bùn đỏ (nhà máy Alumin Tân Rai) trung hòa thạch cao phế thải- gypsum (nhà máy Phân bón DAP Đình Vũ) số thuốc nhuộm thơng dụng như: đỏ Red 3BF, vàng ... sau: q= Trong nghiên cứu này, bùn đỏ lấy từ nhà máy Alumin Tân Rai (pH khoảng 11,5), trung hòa thạch cao phế thải (gypsum), phụ phẩm nhà máy Phân lân Đình Vũ, tỷ lệ khối lượng bùn đỏ: gypsum 8:2,...
 • 6
 • 1,302
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... Biến tính vật liệu điatomit - Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm Điatomit biến tính nano cacbon - Nghiên cứu động học trình hấp phụ - So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến tính ... thuốc nhuộm nano cacbon điatomit môi trường nước ” I.2 Mục đích nghiên cứu - Khảo sát hấp phụ thuốc nhuộm nước cacbon nano điatomit biến tính để tìm điều kiện tối ưu cho trình hấp phụ - So sánh khẳ ... phân tán kim loại vật liệu… • Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm cacbon nano Điatomit biến tính dựa điều kiện tối ưu • So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến cần giải vấn đề...
 • 15
 • 774
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột
... =======***======= U TH DUNG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH T NG H P CELLULASE C A CÁC CH NG X KHU N ƯA NHI T THU TH P T I BUÔN MA THU T Chuyên Ngành Sinh H c Th c Nghi m Mã S : 60.42.30 LU N VĂN TH C S SINH H C Ngư ... "Nghiên c u kh sinh t ng h p cellulase c a ch ng x khu n ưa nhi t thu th p t i Buôn Ma Thu t" M c tiêu c a tài Tuy n ch n t nhiên Buôn Ma thu t ch ng x khu n ch u nhi t có kh sinh t ng h p cellulase ... kĩ thu t [8] Nguy n Lân Dũng (1976), M t s phương pháp nghiên c u vi sinh v t h c, t p 2, NXB khoa h c k thu t [9] Lê Gia Hy, (1994), Nghiên c u x khu n thu c chi streptomyces sinh ch t kháng sinh...
 • 98
 • 592
 • 0

Nghiên cứu khả năng thuỷ phân bã sắn bằng các chủng vi khuẩn bacillus sp

Nghiên cứu khả năng thuỷ phân bã sắn bằng các chủng vi khuẩn bacillus sp
... thủy phân Kết nghiên cứu đề tài bước đầu tạo điều kiện cho nghiên cứu sâu khả thủy phân hệ vi khuẩn sàng lọc dòng vi khuẩn khả thủy phân cao để áp dụng vào vi c xử lý sắn nhà máy tinh bột sắn ... điều quan trọng sử dụng chủng nghiên cứu xem xét khả thủy phân sắn chúng 3.3 Kết khảo sát khả thủy phân sắn bốn chủng Bacillus Sau thu nhận dịch canh trường bốn chủng Bacillus, tiến hành cấy ... số nghiên cứu thủy phân sắn, nghiên cứu khả thủy phân sắn enzyme α-amylase thương mại mà Carta cộng ( 1999)[39] sử dụng 50 mL enzyme để thủy phân g sắn Một nghiên cứu khác Adenise Lorenci...
 • 54
 • 731
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THU THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRỒNG XÃ YÊN ĐỔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, ... tượng Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, làm sở cho việc xác định phí dịch vụ môi trường rừng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Lượng hoá khả tích lũy cacbon rừng trồng keo tai tượng Yên Đổ, huyện ... Nghiên cứu khả tích luỹ cácbon làm sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng Yên Đổ, huyện Phú Lương” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định khả tích lũy cacbon rừng trồng...
 • 97
 • 317
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu DIESEL của màng sinh học do chủng vi khuẩn tạo thành được phân lập từ mẫu đấu và mẫu nước ô nhiễm dầu tại tỉnh quảng ngãi

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu DIESEL của màng sinh học do chủng vi khuẩn tạo thành được phân lập từ mẫu đấu và mẫu nước ô nhiễm dầu tại tỉnh quảng ngãi
... diesel ca cỏc chng vi khun Nguyờn tc: Khi nuụi vi sinh vt mụi trng khoỏng Gost cú b sung du DO, vi sinh vt s s dng du DO nh l ngun carbon v nng lng cho quỏ trỡnh sinh trng S phỏt trin ca vi sinh ... phn ng sinh hoỏ cũn sinh t bo ngun nng lng cn thit cho hot ng sng ca vi sinh vt Mt s vi sinh vt dựng CO2 lm ngun C nht hay ch yu sinh trng, ú ngun C khụng phi l ngun sinh nng lng Vi sinh vt ... hydrocarbon du DO ca cỏc chng vi sinh vt theo c ch ng trao i cht, tc l b sung ngun carbon d hp th i vi vi sinh vt giỳp vi sinh vt sinh trng, phỏt trin tt ng thi tng kh nng phõn hy sinh hc ca cỏc...
 • 68
 • 392
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột
... ĐẬU THỊ DUNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ƯA NHIỆT THU THẬP TẠI BUÔN MA THU T Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm Mã Số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Người ... chọn chủng xạ khuẩn ưa nhiệt sinh tổng hợp xenlulaza cao, Những vấn ñề nghiên cứu khoa học sống, NXB KHKT; tr 872-875 [19] Lương Đức Phẩm, Hồ Sường (1978), Vi sinh tổng hợp, NXB khoa học kỹ thu t ... Phương Khanh Buôn Ma Thu t, năm 2010 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Khưu Phương Yến Anh (2007), Nghiên cứu khả enzyme cellulase số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn cần giờ, Luận văn thạc sĩ sinh học,...
 • 20
 • 185
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua
... giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo điều kiện ngập nước (mô trình giải phóng kim loại bãi thải đuôi quặng nghèo đồng sulfua ngập nước ao, hồ), tiến hành lắp đặt thiết bị nghiên ... LUẬN Trong trình nghiên cứu khả giải phóng kim loại từ mô hình mô bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sulfua (quặng chalcopyrite), rút kết luận sau Phong hoá quặng đường giải phóng kim loại vào môi trường ... trình giải phóng kim loại Khi pH giảm nồng độ kim loại tăng 3.2.2.2 Ảnh hưởng ion photphat đến trình giải phóng kim loại nặng Bảng 3.6 Ảnh hưởng ion photphat đến khả giải phóng kim loại từ quặng...
 • 23
 • 389
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... vậy, đề tài “Nghiờn cứu khả giải phúng số kim loại nặng từ cỏc bói thải, quặng đuụi nghốo pyrit (FeS2 )” lựa chọn nhằm mục đớch: - Nghiờn cứu khả phong húa giải phúng KLN từ quặng đuụi nghốo FeS2 ... 3.4 So sánh khả giải phóng KLN từ hai điều kiện phong hóa bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit Trờn sở kết nghiờn cứu hai điều kiện phong hoỏ quặng pyrit ngập nước xung nước, sử dụng cỏc số liệu 22 ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiờn cứu luận văn cỏc kim loại nặng bị phong húa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào mụi trường nước đất -Phạm vi nghiờn cứu luận văn...
 • 30
 • 410
 • 0

nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2

nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2
... thác quặng sunfua chất độc tồn dƣ quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS2) ” đƣợc lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu ... - Trƣơng Thị Tâm NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, QUẶNG ĐUÔI NGHÈO PYRIT (FeS 2) Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60 8502 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... tích hàm lƣợng kim loại nặng lại 2.3.3 Nghiên cứu trình phong hoá giải phóng KLN điều kiện ngập nƣớc có tích lũy Để nghiên cứu trình phong hóa giải phóng KLN từ bãi thải, quặng đuôi nghèo điều kiện...
 • 78
 • 316
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua
... bị nghiên cứu a Thiết bị cho trình phong hoá giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo điều kiện ngập nước Để nghiên cứu trình giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Tùng NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, ĐUÔI QUẶNG NGHÈO ĐỒNG SUNFUA Chuyên ngành: Hóa Môi trường Mã số: 60 44 41 LUẬN ... nghiên cứu Để góp phần tìm hiểu tượng ô nhiễm kim loại nặng môi trường bãi thãi, đuôi quặng nghèo đồng sulfua, đối tượng nghiên cứu luận văn quặng chalcopyrit 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu...
 • 81
 • 734
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... thác quặng sunfua chất độc tồn dư quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS 2)” lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu khả ... - Trương Thị Tâm NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, QUẶNG ĐUÔI NGHÈO PYRIT (FeS ) Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 8502 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... hàm lượng kim loại nặng lại 32 2.3.3 Nghiên cứu trình phong hoá giải phóng KLN điều kiện ngập nước có tích lũy Để nghiên cứu trình phong hóa giải phóng KLN từ bãi thải, quặng đuôi nghèo điều...
 • 78
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng giải phóng asen mangan và sắt vào môi trường nước từ quặng asenopyritnghiên cứu khả năng giải phóng asen sắt và mangan từ quặng asenopyrit trong điều kiện quặng bị thấm nướcnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng giải hấp tái sinh vật liệunghiên cứu khả năng giải hấp phụ và tái hấp phụ của vật liệunghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 hydroxy 4 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngnghien cuu kha nang bao quan trung vit bang mang chitosannghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gianghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng sống và phát triển của trứng ở ngoài ngoại cảnh3 1 mô hình nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn vay của dnnvvNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ