Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (4)
... vuụng bng HOT NG 2:THC HNH Vit s thớch hp vo ụ trng: Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình hộp chữ nhật 12 Hình lập phơng 12 a) Hóy ch nhng cnh bng ca hỡnh hp ch nht b) Bit hỡnh hp ... hỡnh ó c hc? 3- mới: đố em hình gì? HOT NG: QUAN ST-NHN XẫT HèNH HP CH NHT Cể SU MT, MI MT U L HèNH CH NHT GM : - HAI MT Y ( MT 1V MT 2) - BN MT BấN (MT 3, MT 4, MT 5, MT 6) -MT BNG MT -MT BNG ... 24cm; 12cm Trong cỏc hỡnh di õy hỡnh no l hỡnh hp ch nht, hỡnh no l hỡnh lp phng? 11cm 4cm 8cm 5cm 10cm 6cm A HèNH HP CH NHT 8cm B C HèNH LP PHNG HOT NG : CNG C : V HèNH THC HNH V DN Dề ...
 • 17
 • 201
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)
... Tính diện tích xung quanh 5cm diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh cm? 5cm Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương ... xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương diện tích...
 • 18
 • 280
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (2)
... là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: ... dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ ... hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình...
 • 25
 • 511
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (3)
... hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình ... cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN ... có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh...
 • 14
 • 185
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (5)
... Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương ? 11cm 12cm 8cm cm 5cm 8cm 4cm 10 cm Hình hộp chữ nhật: 6cm 8cm Hình lập phương: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật b) Biết hình hộp chữ nhật ... häc? Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Hình tam giác Hình thang Hình thoi Hình tròn 6 6 5 6 6 6 Hình hộp chữ nhật gồm mặt ? Các mặt hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? Hình hộp chữ nhật gồm ... = CP = DQ bao HìnhHình lập phương gồm: mặt lập phương gồm hình vuông, đỉnh, 12 cạnhbao nhiêu nhiêu mặt, đỉnh, cạnh? Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật hình lập phương có giống...
 • 31
 • 173
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (8)
... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật ... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a )Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy ( ... mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật có...
 • 13
 • 308
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5
... rộng, chiều cao Con súc sắc Hình lập phương có 12 cạnh; đỉnh Hình lập phương có mặt hình vuông LUYỆN TẬP: Bài Viết số thiếu vào mặt tương ứng: 6 Bài Cho hình hộp chữ nhật: B A c D M Q N P a Viết ... BÀI CŨ Cho hình tam giác có diện tích m2 chiều cao m Tính độ dài đáy hình tam giác đó? Bài giải Độ dài đáy hình tam giác là: 5 X2: = (m) 2 Đáp số: m BÀI MỚI: 1 2 6 Hình hộp chữ nhật có mặt hình ... A B D Chiều cao C M Q N P Chiều dài Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao KẾT LUẬN: Hình hộp chữ nhật có mặt, mặt hình chữ nhật; có đỉnh, 12 cạnh; kích thước:...
 • 16
 • 288
 • 0

Bài giảng bài hình tam giác toán 5 (4)

Bài giảng bài hình tam giác toán 5 (4)
... hình tam giác EDC So sánh diện tích của: a) Hình tam giác AED hình tam A giác EDH AED = EDH ( = ) b) Hình tam giác EBC hình tam D giác EHC E B H C EBC = EHC ( = ) c) Hình chữ nhật ABCD lớn hình ... Tên hình C K ABC E G M Q DEG PQM Đáy Đáy AB Đáy EG Đáy OM Đường cao CH DK MN So sánh diện tích của: A E B D H C a) Hình tam giác AED hình tam giác EDH b) Hình tam giác EBC hình tam giác EHC c) Hình ... đỉnh C, cạnh CA CB (gọi tắt góc C) Hình tam giác có ba góc nhọn Hình tam giác có góc tù hai góc nhọn Hình tam giác có góc vuông hai góc nhọn (gọi hình tam giác vuông) b) Đáy đường cao BC đáy,...
 • 11
 • 115
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)
... có cạnh 5cm 5cm b, Tính diện tích toàn phần hình đó? Giải 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: 5cm x x = 150 (cm2) Diện tích mặt Đáp số: 150 cm2 Hoặc Diện tích toàn phần hình lập phương ... = 150 (cm2) S xq S đáy Đáp số: 150 cm2 Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1 ,5 m Bài giải Cách Cách Diện tích xung quanh : Diện tích xung quanh : 1 ,5 ... 2012 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương c a b Có mặt a Có đỉnh Có 12 cạnh a a Gợi ý: -Dựa vào cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật -Dựa vào đặc điểm mặt hình...
 • 10
 • 534
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)
... tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: (1) (1) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh ... cộng lại: x 5+ + + = 100 (cm2) Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với ( ) x = 100 (cm2) cm (1) (3) (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh của hình ... 1 ,5 m Bài giải: 1 ,5 m Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5 (m2) Đáp số: DTXQ:...
 • 14
 • 752
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)
... toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích toàn phần hình lập phương ... phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích...
 • 9
 • 266
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)
... (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập ... Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: ... lập phương Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm...
 • 19
 • 905
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)
... năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần ... hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ … ngày … tháng … năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương ... TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài giải Diện tích xung quanh hình lập phƣơng là: (1 ,5  1 ,5)  = (m2) Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 307
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)
... 22cm2 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x Toán Diện tích xung quanh diện ... x Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập ... diện tích toàn phần hình lập phương Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mot hinh hop chu nhat co dien tich xung quanh 420m2 va chieu cao la 7m tinh chu vi day cua hinh hop chu nhat dogiao an hinh hoc chu nhat hinh lap phuong lop 5de trac nghiem mon toan bai dien tich hinh lap phuong lop 5nếu gấp cạnh của một hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên mấy lầnbài giảng thể tích hình hộp chữ nhậtbài giảng hình hộp chữ nhậtbài giảng điện tử thể tích hình hộp chữ nhậtbài giảng thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5bài giảng thể tích hình hộp chữ nhật lớp 8bài giảng hình hộp chữ nhật lớp 8giáo án bài hình hộp chữ nhậtgiáo án bài hình hộp chữ nhật hình lập phươnggiáo án bài thể tích hình hộp chữ nhậttoán lớp 5 bài thể tích hình hộp chữ nhậtbai tap ve hinh hop chu nhat duoi tam mat thay 3 mat phaiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ