Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

13 306 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a)Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy ( mặt mặt 2) bốn mặt bên( mặt 3,mặt 4, mặt mặt 6) hình chữ nhật Mặt mặt 2; mặt mặt 5, mặt mặt Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật (hình dưới)có: D B C M Q Chiều dài Chiều cao A N P Tám đỉnh: đỉnh A, đỉnhB, đỉnh C, đỉnh D,đỉnhM, đỉnhN, đỉnhP, đỉnh Q Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnhBC, cạnhDC, cạnh AD, cạnh MN, cạnhNP, cạnh QP, cạnhMQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài,chiều rộng, chiều cao Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện nhau;có kích thước chiều dài, chiều rộng chiều cao.Có đỉnh 12 cạnh Hình hộp chữ nhật Hình lập phương b)Hình lập phương Con súc sắc Hình lập phương Hình lập phương có mặt,8 đỉnh,12 cạnh, mặt hình vuông Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm.Tính diện tích mặt đáy MNQP mặt bên ABNM,BCPN A D Q B C M N P Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài giải: a) cạnh hình hộp chữ nhật là: A D Q B C M AD=MQ=BC=NP N P AB=MN=QP=DC AM=DQ=CP=BN Hình hộp chữ nhật Hình lập phương b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm.Tính diện tích mặt đáy MNPQ mặt bên ABNM,BCPN Bài giải A B D Q C cm N M cm b) Diện tích mặt đáy MNQP là: x = 18 (cm² ) Diện tích mặt bên ABNM là: x = 24 (cm² ) Diện tích mặt bên BCPN là: x = 12 (cm² ) Đáp số: 18cm² ; 24cm² ;12cm² P cm Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật Là hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật Hình lập phương + Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện nhau;có kích thước chiều dài, chiều rộng chiều cao Có đỉnh 12 cạnh + Hình lập phương Hình lập phương có mặt,8 đỉnh, 12 cạnh, mặt hình vuông [...].. .Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật Là hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật Hình lập phương + Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật Các mặt đối diện bằng nhau;có 3 kích thước... hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật Các mặt đối diện bằng nhau;có 3 kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao Có 8 đỉnh và 12 cạnh + Hình lập phương Hình lập phương có 6 mặt,8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt đều là hình vuông bằng nhau ... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật Là hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật. . .Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a )Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy (... mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn