Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

14 187 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

1 3 5 6 A B D C M Q N P Có đỉnh là: Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q Có 12 cạnh là: Cạnh AB, BC, DC, AD, MN, NP, QP, MQ, AM, BN, CP, DQ A D C M Q Chiều cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN = QP AD = MQ = BC = NP AM = BN = CP = DQ N P 2.b) Bài giải: Diện tích mặt đáy MNPQ là: x = 18 (cm2) Diện tích mặt bên ABNM là: x = 24 (cm2) Diện tích mặt bên BCPN là: x = 12 (cm2) • Đáp số: 18 cm2; 24 cm2; 12 cm2 Trong hình đây, hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh thầy cô lời chúc sức khoẻ thành đạt sống! [...]... N P 2.b) Bài giải: Diện tích của mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm2) Diện tích của mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2) Diện tích của mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12 (cm2) • Đáp số: 18 cm2; 24 cm2; 12 cm2 3 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A là hình hộp chữ nhật ( 6 mặt điều là hình chữ nhật, có... 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A là hình hộp chữ nhật ( 6 mặt điều là hình chữ nhật, có 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B không phải là hình hộp chữ nhật, cung không phải là hình lập phương vì: có 8 mặt và 4 kích thước khác nhau Hình C là hình lập phương( Có 6 mặt bằng nhau) Buổi học đã kết thúc, chúc các em học sinh và các thầy cô lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt trong cuộc sống! ... hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình. .. cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN... có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn