Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa
... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... xử thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những lí do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích lí hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 960
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tíchhoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá
... xử thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những lí do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... I.1.2 Phân loại bài tập vµ c©u hái hóa học: Dựa vào nội dung hình thức thể hiện có thể phân loại bài tập hóa học thành 2 loại: - Bài tập định tính. - Bài tập định lượng. Câu hỏi có thể phân...
 • 155
 • 866
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tíchhóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa
... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... xử thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những lí do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích lí hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 696
 • 1

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)
... xử thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những lí do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... I.1.2 Phân loại bài tập vµ c©u hái hóa học: Dựa vào nội dung hình thức thể hiện có thể phân loại bài tập hóa học thành 2 loại: - Bài tập định tính. - Bài tập định lượng. Câu hỏi có thể phân...
 • 155
 • 1,207
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT
... nghiên cứu + Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi bài tập phân hóa. + Bằng điều tra quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán. Trong đó có ... trạng dạy học phân hóa nội dung “Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác” lớp 11 nâng cao. + Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng ... thực tiễn của dạy học phân hóa. Chƣơng II. Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 THPT (theo chƣơng trình Đại số...
 • 168
 • 2,692
 • 7

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần "Nhiệt hóa học" cho học sinh chuyên hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phần
... không phụ thuộc vào quá trình biến thiên. e) ∆G của phản ứng hoá học: ∆G o pư = Σ∆G o S(sản phẩm) - Σ∆G o S(tham gia) B - HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN “NHIỆT HÓA HỌC” : Bài 1: Cho ... nhiệt dung đẳng tích của He C V = 2 3 R chập nhận không đổi trong điều kiện đã cho của bài toán. Tính thể tích cuối cùng của hệ, nhiệt Q, biến thiên nội năng ∆U công W trong mỗi quá trình ... không đổi trong quá trình này môi trường nhận của hệ một nhiệt lượng ∆H mt do hệ toả ra → ∆H mt = - ∆H hệ = - ∆H → ∆S mt = - T H∆ + Điều kiện tự diễn biến của hệ: → ∆S cô lập = ∆S hệ -...
 • 28
 • 1,820
 • 14

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t
... độ 2: là bài toán gốc; mức độ 3:phức tạp vấn đề ,yêu cầu học sinh cần xét nhiều trờng hợp 2.3. xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phầnhalogen theo hớng phân hoá nêu vấn đề. Bài tập vềclo.hyđroclorua.axítclohyđric:Loại ... dục đào tạoTrờng đại học vinh o0o Trần minh sơn Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chơng Halogenhoá học lớp 10 chơng trìnhhoá học nâng caoChuyên nghành luận ... Phần Bài tập về flo,brom, iot hợp chất của chúngLoại 1: Bài tập thuyết, thuyết tổng hợp Bài tập 431. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hat là 115, trong đó số hạt mang điện nhiềuhơn số...
 • 115
 • 1,066
 • 3

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx
... điểm sau: + Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa càng nhiều càng tốt, càng phân hóa thành nhiều mức độ càng tốt. Sau đó lựa chọn câu hỏi bài tập phù hợp để đưa vào giáo án phù ... bình nhóm yếu kém.  Chia nhóm hỗn hợp: Trong mỗi nhóm có các đối tƣợng học sinh khá giỏi, trung bình yếu kém. 1.4.2. Soạn câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa được ... Trong dạy học phân hóa phải đảm bảo được phân loại câu hỏi bài tập theo mức độ tư duy nhận thức của học sinh. Ở đây có thể phân chia loại câu hỏi bài tập thành: 21 - Loại câu...
 • 168
 • 820
 • 1

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf
... điểm sau: + Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa càng nhiều càng tốt, càng phân hóa thành nhiều mức độ càng tốt. Sau đó lựa chọn câu hỏi bài tập phù hợp để đưa vào giáo án phù ... thị). Trong dạy học phân hóa phải đảm bảo được phân loại câu hỏi bài tập theo mức độ tư duy nhận thức của học sinh. Ở đây có thể phân chia loại câu hỏi bài tập thành: Số hóa bởi ... thông. 1.2. Câu hỏi bài tập trong dạy học phân hóa 1.2.1. Khái niệm câu hỏi Theo Aristotle: Câu hỏi một mệnh đề trong đó chứa đựng cả cái đã biết cả cái chƣa biết”. Câu hỏi = Cái...
 • 168
 • 807
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống câu hỏi và phân loại các dạng câu hỏi trong bài chiến thắng lịch sử điện biên phủhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếhệ thống câu hỏi và bài tập quản trị tài chínhxây dựng hệ thống lí thuyết và bài tập kim loạiphát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa họctài chính quốc tế hệ thống câu hỏi và bài tậphệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014hệ thống câu hỏi và bài tập môn quản trị tài chính doanh nhiệphướng dẫn xây dựng thư viện câu hỏi và bài tậpxay dung he thong cau hoi cho dang bai doc them qua van ban mot nguoi ha noixây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2khóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptnhững định hướng cần thiết để hình thành hệ thống câu hỏi hiệu quả và xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm chí phèo của nhà văn nam caoxây dựng hệ thống câu hỏi phải vận dụng tối đa những câu hỏi hướng dẫn chuẩn bị bài trong sách giáo khoa học sinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ