Đề thi - Đáp án thi Đại học môn Toán năm 2014 - Khối A

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... x x4 dx, v = Ta cú: x t u = ln x, dv = x 3dx du = e e e x4 e4 I = ln x x ln xdx = x ln xdx 21 21 t u = ln x, dv = x 3dx du = e 0,50 dx x4 , v = Ta cú: x e e e x4 e4 3e4 + x ln xdx = ln ... SCD vuụng ti C 0,50 0,50 S H 0,50 A I B D C SH SA SA 2a 2 = = = = 2 2 SB SB SA + AB 2a + a Gi d1 v d ln lt l khong cỏch t B v H n mt phng (SCD) thỡ d SH 2 = = d = d1 d1 SB 3 3VB.SCD SA.SBCD ... 3VB.SCD SA.SBCD = Ta cú: d1 = SSCD SSCD 1 SBCD = AB.BC = a 2 1 SSCD = SC.CD = SA + AB2 + BC2 IC2 + ID = a 2 2 a Suy d1 = 2 a Vy khong cỏch t H n mt phng (SCD) l: d = d1 = 3 Trong tam giỏc vuụng...
 • 4
 • 846
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH ... (SAB) (SAC) vuông góc với (ABC) ⇒ SA ⊥ (ABC) S AB ⊥ BC ⇒ SB ⊥ BC ⇒ SBA góc (SBC) (ABC) ⇒ SBA = 60o ⇒ SA = AB tan SBA = 2a Mặt phẳng qua SM song song với BC, cắt AC N H ⇒ MN //BC N trung điểm AC ... điểm) SA AD = 2a 39 ⋅ 13 0,25 0,25 SA2 + AD 1 + ≥ (*), với a b dương, ab ≥ Trước hết ta chứng minh: + a + b + ab Thật vậy, (*) ⇔ (a + b + 2)(1 + ab ) ≥ 2(1 + a) (1 + b) 0,25 ⇔ (a + b) ab + ab ≥ a +...
 • 5
 • 484
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... có: B1 C // A1D ⇒ B1 C // (A1BD) ⇒ d (B1 , (A1BD)) = d(C, (A1BD)) Hạ CH ⊥ BD (H ∈ BD) ⇒ CH ⊥ (A1BD) ⇒ d(C, (A1BD)) = CH B B B CD.CB Suy ra: d (B1 , (A1BD)) = CH = B V (1,0 điểm) 0,25 3a Thể tích: VABCD ... 2(a + b ) + ab = a b + ab + 2(a + b) ⇔ ⎜ Trang 2/4 0,25 Câu Điểm Đáp án < /b> ⎛1 1⎞ ⎛1 1⎞ ⎞ ⎛a b (a + b) + ⎜ + ⎟ ≥ 2(a + b) ⎜ + ⎟ = 2 ⎜ + + ⎟ , suy ra: ⎝a b b a ⎠ ⎝a b a b ⎛a b ⎛a b ⎞ 2⎜ + ⎟ + ... A 1B1 C1D1 = SABCD.A1O = C D ⇒ A1O = OE tan A1 EO = CD + CB = a 0,25 0,25 Với a, b dương, ta có: 2(a2 + b2 ) + ab = (a + b) (ab + 2) 2 ⎛a b ⎛1 1⎞ + ⎟ + = (a + b) + ⎜ + ⎟ b a⎠ ⎝a b ⇔ 2(a + b...
 • 4
 • 500
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... toạ độ điểm D ⎧x = − t ⎪ AB = (−1;1;2), phương trình AB : ⎨ y = + t ⎪ z = 2t ⎩ 0,25 D thuộc đường thẳng AB ⇒ D( 2 − t ;1 + t ;2t ) ⇒ CD = (1 − t ; t ;2t ) 0,25 Trang 3/4 Câu Đáp án Điểm Véc tơ ... x , dx = e3 dt I=∫ = t (t − 1) e dt ; x = 1, t = e; x = 3, t = e3 t e3 ⎛ 1⎞ ∫ ⎜ t − − t ⎟ dt ⎝ ⎠ 0,25 0,25 e e3 e3 = ln| t − 1| e − ln| t | e = ln(e + e + 1) − IV 0,25 0,25 Tính thể tích khối ... cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA ' = ⇒ IH // AA ' ⇒ AA ' CA ' 3 AC = A ' C − A ' A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a Diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích khối tứ diện IABC...
 • 4
 • 641
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... AOO ' A ' ) 0,25 Suy ra: VOO 'AB = BH.SAOO ' 0,25 Ta có: A 'B = AB2 − A 'A = 3a ⇒ BD = A 'D − A 'B2 = a ⇒ ΔBO ' D ⇒ BH = a 0,25 Vì AOO ' tam giác vuông cân cạnh bên a nên: SAOO ' = a 2 3a ... b = ( a + b ) − 3ab 2 a+ b⎞ Vì ab ≤ ⎜ ⎟ nên a + b ≥ ( a + b ) − ( a + b ) ⎝ ⎠ 0,50 ⇒ (a + b) − (a + b) ≤ ⇒ ≤ a + b ≤ Suy ra: A = ( a + b ) ≤ 16 Với x = y = V .a 1 A = 16 Vậy giá trị lớn A 16 0,25 ... trị lớn A (1,00 điểm) 1 1 + = 2+ 2− Từ giả thi t suy ra: x y x y xy 1 Đặt = a, = b ta có: a + b = a + b − ab x y ( (1) ) A = a + b3 = ( a + b ) a + b − ab = ( a + b ) 0,25 Từ (1) suy ra: a + b...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... 1/4 Bộ giáo d c đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học ,cao đẳng năm 2002 - Hớng d n chấm thi môn toán khối D Câu I: -Nếu TS làm sai bớc kể từ trở không đợc ... thi t suy tam giác ABC vuông A , ABAC Lại có ADmp (ABC ) ADAB ADAC , nên AB, AC, AD đôi vuông góc với Gọi V thể tích tứ diện ABCD, ta có V= AB AC AD = 3V áp d ng công thức AH = với V = dt( ... Cách Từ giả thi t suy tam giác ABC vuông A , ABAC Lại có ADmp (ABC ) ADAB ADAC , nên AB, AC, AD đôi vuông góc với Do chọn hệ toạ độ Đêcac vuông góc, gốc A cho B(3;0;0) , C(0;4;0), D( 0;0;4) Mặt...
 • 8
 • 752
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
... Trang 3/4 Tính thể tích khối lăng trụ khoảng cách hai đường thẳng (1,00 điểm) Từ giả thi t suy tam giác ABC vuông cân B a (đvtt) Thể tích khối lăng trụ VABC .A 'B'C' = AA '.SABC = a .a = 2 A' ... phẳng (AME) Gọi h khoảng cách từ B đến mặt phẳng (AME) Do tứ diện BAME có BA, BM, BE đôi vuông góc nên a 1 1 1 = + + ⇒ = + + = ⇒h= 2 2 h BA BM BE h a a a a Khoảng cách hai đường thẳng B 'C AM 0,50 ... x + y + z + 2ax + 2by + 2cz + d = (*), a + b + c − d > (**) Thay t a độ điểm A, B, C, D vào (*) ta hệ phương trình ⎧ 6a + 6b + d = −18 ⎪ 6a + 6c + d = −18 ⎪ ⎨ ⎪6b + 6c + d = −18 ⎪ 6a + 6b + 6c +...
 • 4
 • 524
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b
... B, B1 D ) = [A B, B D].A B [A B, B D] 1 Cách II 1 = a3 a = a A1 BAB1 A1 B( AB1C1 D ) A1 B B1 D A1 BAD Tơng tự A1C1 B1 D B1 D( A1 BC1 ) Gọi G = B1 D ( A1 BC1 ) Do B1 A1 = B1 B = B1 C ... A(0;0;0), B( a;0;0), D(0; a;0 ), A1 (0;0; a ) C (a; a;0 ); B1 (a;0; a ); C1 (a; a; a ), D1 (0; a; a ) [ ] A1 B = (a;0; a ), B1 D = ( a; a; a ), A1 B1 = (a;0;0) A1 B, B1 D = (a ;2a ; a ) Vậy d ( A1 B, ... B1 B = B1 C = a nên GA1 = GB = GC1 G tâm tam giác A1 BC1 có cạnh a Gọi I trung điểm A1 B IG đờng vuông góc chung A1 B B1 D , nên 1 a d ( A1 B, B1 D ) = IG = C1 I = A1 B = 3 Chú ý: Thí sinh viết...
 • 7
 • 670
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a
... = ( a; a; 0), BM = (0; a; C A b ) ab ab BD, BM = ; ; a2 2 y D 0, 25 đ BA ' = ( a; 0; b ) BD, BM BA ' = B 0, 25 đ 3a 2b 0, 25 đ C x a 2b BD, BM BA ' = ab ab ; a2 ... phẳng [ B; A ' C ; D ] 0, 25đ Các tam giác vuông HAB, HAD, HAC HB = HC = HD 0,25 đ 0,5 đ o H tâm BCD BHD = 120 2) điểm a) Từ giả thi t ta có z A b C (a; a; 0); C ' (a; a; b) M (a; a; ) D ... BHD 0, 25 đ Xét A ' DC vuông D có DH đờng cao, ta có DH A ' C = CD A ' D CD A ' D a. a a = = Tơng tự, A ' BC vuông B có BH đờng DH = A' C a 3 0, 25 đ a cao BH = Mặt khác: 2a = BD = BH + DH...
 • 5
 • 1,107
 • 3

đề thi đại học môn toán năm 2014 đáp án chi tiết

đề thi đại học môn toán năm 2014 đáp án chi tiết
... SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ ĐÁP ÁN Đáp án Điểm (Câu I 1) (1,0 điểm) (2,0 • TXĐ: D = R điểm) • Sự biến thi n: x = - Chi u biến thi n: y , = x − 12 x + 9, y , = ⇔  x = - Hàm ... ba loại Toán, Vật lý, Hóa học lại quyển.” P(A)=1-P( A ) Số cách chọn cho không sách Toán: A65 =5040 Số cách chọn cho không sách Vật lý: A64 A82 = 20160 Số cách chọn cho không sách Hóa học: A63 ... + ab 1 c Suy hay P ≥ c + 2014 ≥ c + 2014 = 2014 + c + ≥ 1+ a 1+ b c +1 c +1 c +1 c +1 c +1 c +1 ( )( ) 0,25 < c ≤1⇒ c ≤ c Đặt t = c ⇒ < t ≤ Xét hàm số f ( t ) = 2t + 2014 với < t ≤ Ta có hàm...
 • 6
 • 432
 • 7

Đề thi - Đáp án thi Đại học môn Toán năm 2014 - Khối A

Đề thi - Đáp án thi Đại học môn Toán năm 2014 - Khối A
... −−−−− − − − −− ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−− −−−−−−−−− Đáp án Câu a) (1,0 điểm) (2,0đ) ... vuông ABCD, I C 3AC 3a a (1,0đ) D = , a > Ta có AM = AN = 4 5a2 N nên M N = AM + AN − 2AM.AN cos M AN = 5a Do = 10, ngh a a = Gọi I(x; y) trung điểm CD Ta có IM = AD = BD √ A M B = 2, nên ta có ... = √ a22a + = d = ⇔ |a2 + 2| = 2 |a − 1| ⇔ a2 + 2a = • a22a + = 0: phương trình vô nghiệm a= 0 • a2 + 2a = ⇔ Suy t a độ điểm M cần tìm là: M (0; −2) M (−2; 0) a = −2 0,25 0,25 0,25 Đáp án Câu...
 • 4
 • 171
 • 0

Đề thi - Đáp án thi Đại học môn Toán năm 2014 - Khối A1

Đề thi - Đáp án thi Đại học môn Toán năm 2014 - Khối A1
... TẠO −−−−− − − − −− ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−− −−−−−−−−− Đáp án Câu a) (1,0 điểm) ... (2,0đ) • Tập xác đònh D = R \ {1} • Sự biến thi n: ; y < 0, ∀x ∈ D (x − 1)2 Hàm số nghòch biến khoảng (−∞; 1) (1; +∞) 0,25 - Chiều biến thi n: y = − - Giới hạn tiệm cận: lim y = lim y = 1; tiệm ... 1; tiệm cận ngang: y = x→−∞ 0,25 x→+∞ lim y = −∞; lim y = +∞; tiệm cận đứng: x = x→1+ x→1− - Bảng biến thi n: x −∞ y y Điểm P P − +∞ − +∞ P PP PP PP q P 0,25 PP PP q −∞ y   • Đồ thò: ¥ 0,25 ¦ ¢...
 • 4
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2012 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2009 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2010 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2008 khoi ađề thi đại học môn toán năm 2008 khối agiai đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2005 khối ađề thi đại học môn toán năm 2003 khối ađề thi đại học môn toán năm 2002 khối ađề thi đại học môn toán năm 2004 khối ađề thi đại học môn toán năm 2013 khối a1đề thi đại học môn toán năm 2007 khối aBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP