1. Trang chủ >
 2. Khoa học tự nhiên >
 3. Sinh học >

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây

... đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiênKHOA HểA HC=== ===CAO HONGNGHIấN CU PHN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA ... 2 oxyphylla. Các hợp chất này cho một tỷ lệ cao các hoạt chất chống viêm, kháng virut chống ung thư.1.3 Các nghiên cứu hoá học hoạt tính sinh học của một số hợp chất khác từ chi Alpinia ... nghiên cứu hoá học hoạt tính sinh học về chi Alpinia (Zingiberaceae) trong 10 năm gần đây (1999-2009).1.2 Các nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ chi Alpinia...
 • 79
 • 1,566
 • 12
Phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học

Phân lập khảo sát hoạt tính sinh học

... (C-20) 2. Khảo sát hoạt tính sinh học Hoạt tính sinh học đ#ợc khảo sát tại Phòng thử nghiệm hoạt tính sinh học, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện KH v5 CN Việt Nam). a) Hoạt tính kháng ... liệu tham khảo 1. Vũ Ngọc Lộ, Phan Thanh Kỳ v5 nnk. Tạp chí D#ợc học, số 2, Tr. 5 - 7 (1984). 12Tạp chí Hóa học, T. 45 (1), Tr. 12 - 17, 2007 Phân lập khảo sát hoạt tính sinh học của các ... 14-deoxy-11,12-đidehidroandrographolit (DDA) (về Cv5 Hcủa DM4, xem phần thực nghiệm). Hoạt tính sinh học. Hai hợp chất DM6 v5DM7 đM đ#ợc khảo sát hoạt tính kháng đối với 4 chủng vi khuẩn (Escherichia coli DT 119 B14,...
 • 7
 • 699
 • 4
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)

... 0918.775.368đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiênKHOA HÓA HỌC===  ===CAO HOÀNGNGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ... 0918.775.368đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiênKHOA HÓA HỌC===  ===CAO HOÀNGNGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ... hoá học hoạt tính sinh học về chi Alpinia (Zingiberaceae) trong 10 năm gần đây (1999-2009).1.2 Các nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ chi Alpinia (Zingiberaceae) ...
 • 79
 • 762
 • 4
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC

... về hoá học hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic chi Alpinia (Zingiberaceae) ……………………….… ……………6 1.3 Các nghiên cứu hoá học hoạt tính sinh học của một số hợp chất khác từ chi Alpinia ... HONGNGHIấN CU PHN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)Chuyên ngành: Hoá học hu c Mó s: ... ……………………….… 25 2.2.2 Các phương pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp phân lập các hợp chất .………………………………………………………………… …… 26 2.2.3 Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc … ………………… ………26 2.3...
 • 79
 • 642
 • 0
Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof  8 và khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel  crafts

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof 8 khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel crafts

... chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng”. Đây là lần đầu tiên IRMOF- 8 được nghiên cứu tổng hợp tại Việt Nam là lần đầu tiên trên thế giới IRMOF- 8 ... MOF-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa [23]. Hình 1.32: Minh họa xúc tác MOF-5 trên phản ứng ankyl hóa là xúc tác dị thể [23]. Sơ đồ 1.4: MOF-5 làm xúc tác cho phản ứng acyl hóa ... tác chất trong phản ứng tổng hợp hữu cơ (phản ứng acyl hóa).  Hexadecane (Merck): C16H34 là chất nội chuẩn trong phản ứng tổng hợp hữu cơ (phản ứng acyl hóa). - Nhiệt độ sôi Ts = 280 ...
 • 74
 • 791
 • 2
nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr

... 3. Kho sát hot tính xúc tác trong phn ng Paal- Knorr  u: Tng hp vt liu MOF-118 b   t dung môi ng dng MOF-118 làm xúc tác d th trong phn ... ng ca t l mol xúc tác 45 3.2.2.4 ng ca dung môi 47 3.2.3 Kho sát tính d th ca xúc tác 49 3.2.4 Kho sát i xúc tác 50 KT LUN VÀ KIN NGH 53 TÀI LIU ... l xp [37]. Tác gi X. Zhang cng s tng hp MOFs cha phc base Schiff Au(III) làm xúc tác cho phn o vòng trong pha lng. Kt qu cho thy hot tính xúc tác ca IRMOF-3-SI-ng...
 • 67
 • 753
 • 3
Báo cáo

Báo cáo " Phân lập khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

... 11 -thang 3 Thang 11 -thang 3 Thang 11 -thang 3 Thang 11 -thang 3 Thang 11 -thang 3 Thang 11 -thang 3 Thang 4 - thang 10 Thang 4 -thang 10 Thang 4 -thang 10 Thang 4 -thang ... djnh danh vi sinh vat: ID32E (bioMerieux). - Til cay (Juoan, France). - Noi hap (Hitachi, Japan). - May do quang UV-VIS (Thermo Electron Cooperation, USA). - Kinh hien vi dien ttr. - Mo hinh ... (BBA) - Bioenergetics 97 (5) (1989) 18 9-2 21. SUMMARY ISOLA FED AND SURVEYED REDUCE HYDROGEN SULFITE (H2S) ABILLITY OF SULFUR- OXIDIZFNG BACTERIA (SOB) IN THE WATER OF NHIEU LOC - THI...
 • 8
 • 718
 • 1
nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa

nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa

... NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HỖN HỢP CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA THỨ CẤP TRONG MỘT SỐ LOÀI RONG NÂU PHỔ BIẾN TỈNH KHÁNH HÒA. ĐỒ ÁN TỐT ... NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HỖN HỢP CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA THỨ CẤP TRONG MỘT SỐ LOÀI RONG NÂU PHỔ BIẾN TỈNH KHÁNH HÒA. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... chất chuyển hoá thứ cấp 16 Bảng 3.1. Kết quả định lượng chất chuyển hóa thứ cấp từ các loài rong biển 32 Bảng 3.2: Hoạt tính kháng khuẩn của chất chiết ethanol từ một số loài rong nghiên cứu...
 • 49
 • 1,471
 • 7
Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pps

Phân lập khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pps

... chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007175PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH CỦA Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA, Pangasius hypophthalmus, NUÔI THAÂM CANHISOLATION ... của vi khuẩnmục tiêu trên môi trường thạch.Kết quả kháng sinh đồCác loại kháng sinh được lựa chọn dựa vào thựctế sử dụng thuốc kháng sinh của người nuôi tra. Kết quả khảo sát tính đề kháng ... vậy, có khảnăng E. ictaluri gây bệnh trên tra tại Việt Namcó đặc điểm gây bệnh trong điều kiện nhiệt độnước mát tương tự như trên nheo. Kết quả phân lập vi khuẩn từ bệnh trong nghiên...
 • 5
 • 1,451
 • 9
Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Phân lập khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

... tài: PHÂN LP VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT N (Catharanthus roseus L.) KHOA CÔNG NGH SINH HC CHUYÊN NGÀNH: VI SINH SINH HC PHÂN ... tôiPHÂN LP VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT NI SINH TRÊN Catharanthus roseus L.)   Ni dung nghiên cu: - Phân lp vi khun, vi nm ni sinh. ... cng, vi khun ni sinh thc vt to thành nhng  vi khun, xâm chim nt cây. Nhng vi khung xâm chim vào vùng không gian  gia các t bào, chúng có th c phân...
 • 133
 • 604
 • 2
Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trong cây muồng trâu (Cassia alata L.)

Phân lập khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trong cây muồng trâu (Cassia alata L.)

... TRÂU (Cassia alata L.)   Mc tiêu nghiên cu:  Phân lp vi khun vi nm ni sinh.  Kho sát kh  kháng vi khun vi nm gây bnh ca vi sinh vt ni sinh  nh danh chng vi sinh ... TT NGHIP Tên đ tài: PHÂN LP VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT NI SINH TRONG CÂY MUNG TRÂU (Cassia alata L.) KHOA: CÔNG NGH SINH HC CHUYÊN NGÀNH: NÔNG ... SVTH: PHM TH NGUYT HNG 5 1 .VI SINH VT NI SINH VÀ CÂY MUNG TRÂU (Cassia alata L.) 1.1. S lc v vi sinh vt ni sinh Vi khun ni sinh vi khun sng trong mô thc vc tìm thy...
 • 90
 • 588
 • 0
Nghiên cứu qui trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit và Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

Nghiên cứu qui trình phân lập khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

... cùu QUI TRÌNH PHÀN LÀP VA KHÀO SÀT HOAT TINH SINH HOC CÙA CÀC HOP CHAT TERPENOIT VA FLAVONOIT TU CÀY THUÓC VIÉT NAM VIA SO: QG 06-07 :HU NHIÉM DE TAI: PGS. TS. Nguyen Vàn ... cùu qui trình phàn lap va khào sàt hoat tinh sinh hoc cùa càc hop chat terpenoit va flavonoit tu' cày thuoc Viet Nam MA SO: QG-06-07 B. CHÙ TRI DE TÀI PGS.TS. Nguyén Vàn Dàu ... tinh sinh hoc 3.5.1 Hoat tinh khàng vi sinh vàt Hoat tinh khàng vi sinh vat duac khào sàt dua trén kì thuat khuyéch tàn trong mòi truò'ng thach dinh duàng dà tròn vói nhu dich vi sinh...
 • 84
 • 1,095
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tách chiết saponin và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ mựckhao sat hoat tinh khang khuan cua tinh dau gungkhảo sát hoạt tính kháng khuẩn3 10 ảnh hưởng của hàm lượng tinh bột glucose và peptone tới hoạt tính kháng khuẩn của chủng hp411nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câykhảo sát hoạt tính lignin peroxidase manganase cellulase của chủng phanerochaete chrysosporium khi xử lý bằng sốc nhiệt và tia uvnghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ quả sung ficus glomerata và khảo sát hoạt tính sinh học của sản phẩmnghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longkhảo sát hoạt tính kháng oxi hóa bằng dpphthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinhoạt tính kháng khuẩn của dẫn xuất 5 nitro furfurol và 1 3 4 oxađia lảnh hưởng của nhiệt độ và ph đến hoạt tính kháng khuẩn chủng hp411hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầuhoạt tính kháng khuẩn của tỏiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam