Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Lê Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long (1740-1820) 2 pdf

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long (1740-1820)_2 pdf

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Lê Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long (1740-1820)_2 pdf
... (1740-1786) - Thơ đi sứ dưới thời Tây Sơn (1789-18 02) - Thơ đi sứ dưới thời Nguyễn - Gia Long (18 02- 1 820 ) 1. Thơ đi sứ dưới thời Cảnh Hưng - Chiêu Thống (1740-1786) Do thời gian kéo dài (47 năm), ... đi sứ (từ thế kỷ XIII - hết thế kỷ XIX) chúng tôi nhận thấy một hiện tượng: bắt đầu từ thời Cảnh Hưng cho đến hết thời Gia Long (1740-1 820 ), chỉ trong vòng chưa đầy 80 năm, thơ đi sứ đã phát ... tác giả. Đây cũng là đóng góp riêng của thơ sứ trình cuối thời trong thành tựu chung của cả giai đoạn. 2. Thơ đi sứ thời Tây Sơn (1789-18 02) Kể từ sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789),...
 • 5
 • 306
 • 2

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long (1740-1820) pot

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Lê Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long (1740-1820) pot
... hành trình sứ sự, tiêu biểu trong số đó là 6 tập thơ của 6 tác giả: Quang Định (1759-1813), đi sứ 18 02: Hoa nguyên thi thảo; Trịnh Hoài Đức (1765-1 828 ), đi sứ 18 02: Bắc sứ thi tập; Nguyễn Gia ... Cát (? - ?), đi sứ 18 02: Hoa trình thi tập; Vũ Trinh (? - 1 828 ), đi sứ 1809 :Sứ yên thi tập; Nguyễn Du (1766-1 820 ), đi sứ 1813: Bắc hành tạp lục; Ngô Thì Vị (1774-1 821 ), đi sứ 1 820 : Mai dịch ... thơ, có ý nghĩa tiêu biểu cho tinh thần và cảm xúc thời đại Tây Sơn. 3. Thơ đi sứ thời Nguyễn - Gia Long (18 02- 1 820 ) Trong những nỗ lực phục hưng vương triều, củng cố địa vị uy tín ở trong nước...
 • 5
 • 345
 • 0

Những đổi mới cơ bản của thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập niên 80 đến nay

Những đổi mới cơ bản của thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập niên 80 đến nay
... Việt Nam hiện đại (Vũ Quần Phơng), Mời năm cõng thơ leo núi (Thanh Thảo), Tổng quan về thơ Việt Nam 1975 -20 00, Thơ Việt Nam thời kì đổi mới 1986 -20 00 (MÃ Giang Lân), Những chuyển động của thơ ... Nửa thế kỉ thơ Việt Nam 1945-1995 (Vũ Tuấn Anh- 1997) 2. Thơ trữ tình Việt Nam 1975-1995 (Lê Lu Oanh- 1998) 3. Mấy vấn đề về thơ Việt Nam 1975 -20 00 (Phạm Quốc Ca- 20 03) 12 tuổi. Quan niệm ... công trình nghiên cứu đều giới hạn ở mốc thời gian năm 20 00 trở về trớc. Cho đến nay (20 07), cha có một công trình chuyên biệt nào nghiên cứu về vấn đề Những đổi mới cơ bản của thơ Việt Nam từ...
 • 27
 • 1,864
 • 10

Sự vận động của thể thơ tự do trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Sự vận động của thể thơ tự do trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945
... ñời. 2. 3 .2. Cái tôi trữ tình trong thơ tự do giai ñoạn từ 1930 - 1945 2. 3 .2. 1. Thơ tự do 1930 - 1935: cái tôi trữ tình hồn nhiên, thanh cao Đọc những bài thơ tự do của Thế Lữ trong tập thơ Mấy ... thời gian ra ñời của thể thơ tự do ở Việt Nam gắn liền với sự ra ñời của phong trào Thơ Mới. Từ 1945 ñến 1986, hai tác giả Bùi Văn Nguyên và Hà Minh Đức có công trình nghiên cứu Thơ ca Việt ... Thơ tự do tuy mới xuất hiện ở Việt Nam vào mấy thập kỉ ñầu của thế kỉ XX nhưng kể từ ñó về sau thể thơ này ñã khẳng ñịnh ñược vị trí và ưu thế của nó trên thi ñàn hiện ñại. Đến năm 20 00, thơ...
 • 26
 • 689
 • 5

Thơ Nho việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV

Thơ Nho việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV
... cứu (Từ trang 01 đến trang 18). CHƯƠNG 1. Những vấn đề chung của thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV (Từ trang 20 đến trang 86) Đây là chương xác định khái niệm thơ Nho Việt ... liên quan đến “Nho” (Từ trang 197 đến trang 20 1) PHỤ LỤC 2. Nguyên tác bài “Thích An Nam sự thi” (Ý Tông triều cử tử) (“Toàn Đường thi”, quyển 784) (Từ trang 20 2 đến trang 20 4). 20 CHƯƠNG ... CỦA THƠ NHO VIỆT NAM GIỮA THẾ KỶ XIV ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XV 1. 1. VỀ KHÁI NIỆM “THƠ NHO” Đối tượng nghiên cứu của Luận án là thơ Nho Việt Nam trong giới hạn thời gian từ giữa thế kỷ XIV đến...
 • 205
 • 508
 • 0

Nghề Quản trị nhân sựViệt Nam - những cơ hội và thách thức trong thời kì hội nhập

Nghề Quản trị nhân sự ở Việt Nam - những cơ hội và thách thức trong thời kì hội nhập
... - nghề thời thượng, 20 05 (http://vietbao.vn/Viec-lam/Quan-ly-nhan-su-nghe-thoi-thuong/40083 826 /27 1/).- 4 nghề “đỉnh” nhất Việt Nam, 20 06 (http://www1.dantri.com.vn/vieclam /20 06/5/116 328 .vip).13Website: ... 31 .2. Vai trò của QTNS trong doanh nghiệp 3Phần 2: QTNS ở Việt Nam - vấn đề gây nhiều tranh cãi 51.1. QTNS ở Việt Nam - Những vấn đề còn tồn tại 51 .2. Hội nhập – Cơ hội hay thách thức? 61.2a.Những ... quan tâm như vietnamwork.com hay tuyendung.vn: Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam - đặc biệt là các doanh nghiệp có qui mô lao động từ vài chục đến vài trăm lao động trở lên hiện tại đều đang...
 • 13
 • 2,397
 • 10

Thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV

Thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV
... cứu (Từ trang 01 đến trang 18). CHƯƠNG 1. Những vấn đề chung của thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV (Từ trang 20 đến trang 86) Đây là chương xác định khái niệm thơ Nho Việt ... Những cảm hứng trong thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV (Từ trang 87 đến trang 123 ). Chương này trình bày cảm hứng chủ đạo của thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV - giữa thế ... của thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV (Từ trang 124 đến trang 174). Chương này nghiên cứu về thể loại, ngôn ngữ, giọng điệu, hình tượng con người, không gian – thời gian...
 • 205
 • 801
 • 4

Nghề quản trị nhân sựviệt nam những cơ hội và thách thức trong thời kì hội nhập

Nghề quản trị nhân sự ở việt nam  những cơ hội và thách thức trong thời kì hội nhập
... nghề thời thượng, 20 05 (http://vietbao.vn/Viec-lam/Quan-ly-nhan-su-nghe-thoi-thuong/40083 826 /27 1/).- 4 nghề “đỉnh” nhất Việt Nam, 20 06 (http://www1.dantri.com.vn/vieclam /20 06/5/116 328 .vip). 12 thương ... 31 .2. Vai trò của QTNS trong doanh nghiệp 3Phần 2: QTNS ở Việt Nam - vấn đề gây nhiều tranh cãi 51.1. QTNS ở Việt Nam - Những vấn đề còn tồn tại 51 .2. Hội nhập – Cơ hội hay thách thức? 61.2a.Những ... nghiệp.4Ph ần 2 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Ở VIỆT NAM - VẤN ĐỀ GÂY NHIỀU TRANHCÃI?1.1. Quản trị nhân sự ở Việt Nam - Những vấn đề còn tồn tạiNhư đã trình bày ở trên, QTNS ở Việt Nam hiện nay không...
 • 12
 • 748
 • 0

quá trình nhận thức lý luận về văn hóa ở việt nam từ đầu thế kỉ xx đến năm 1945

quá trình nhận thức lý luận về văn hóa ở việt nam từ đầu thế kỉ xx đến năm 1945
... Việt Nam và trong các công trình dịch thuật ở Việt Nam từ đầu thế kỷ đến năm 1945. Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ của đề tài, luận văn không khảo cứu các lý thuyết văn hóa trong các công trình ... cổ, châu Âu bừng tỉnh trong thời kỳ Phục hưng với những thành tựu rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực, đánh dấu thời kỳ chuyển tiếp từ thời trung đại sang thời cận đại, từ xã hội phong kiến chuyển ... những quan điểm về văn hóa ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đến năm 1945, luận văn khẳng định sự vận động, phát triển trong nhận thức về văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ này, từ đó rút ra những bài học...
 • 92
 • 703
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945 co bankhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cmt8 năm 1945 lớp 11khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cmt8 năm 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945khai van hoc viet nam tu dau the ki 20 den cach mang thang tam nam 1945Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ