Tài liệu Sáng Kiến Kinh nghiệm - PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ docx

Tài liệu Sáng Kiến Kinh nghiệm - PHÂN BIỆT SỬ DỤNNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ docx

Tài liệu Sáng Kiến Kinh nghiệm - PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ docx
... Sáng Kiến Kinh nghiệm Tên đề tài: PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ: AI LÀM GÌ? AI THế NÀO? AI LÀ GÌ? QUA TIẾT 6 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 – TUẦN 28 A - lý do chọn đề tài ... khi phân biệt 3 kiểu câu dù mỗi kiểu câu trên đều có đặc điểm cấu trúc riêng mỗi kiểu câu thích hợp với một kiểu câu khác nhauư nhưng học sinh vẫn chưa phân biệt rõ ràng để nhận biết 3 kiểu ... đề tài: Phân biệt sử dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể: ai làm gì? ai thế nào? ai là gi qua tiết ôn tập Tiếng Việt tuần 28” nhằm cugn cấp một phần tri thức quan trọng cho học sinh về câu kể...
 • 14
 • 563
 • 3

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS doc

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS doc
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI: “Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS”...
 • 61
 • 1,154
 • 2

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn tập làm văn pdf

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn tập làm văn pdf
...    Sáng kiến kinh nghiệm Đề Tài Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn tập làm văn - Sân trường yên ắng quá, gió thổi làm những ... sửa chữa, rút kinh nghiệm, nhằm đạt kết quả ngày một cao hơn. Tập nhận xét bạn trong giờ Tập làm văn nói, tự rà soát sửa chữa bài nháp của mình hay bài viết chính thức ở lớp, rút kinh nghiệm ... góp ý của các bạn đồng nghiệp. Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn tập làm văn I. Lý do chọn đề tài: 1. Do tầm quan trọng của tiếng...
 • 17
 • 1,525
 • 35

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ TRI THỨC NGÔN NGỮ HỌC VÀO VIỆC PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ppt

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ TRI THỨC NGÔN NGỮ HỌC VÀO VIỆC PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ppt
... bụng. Câu 1b là tiền giả định ngữ nghĩa của câu 1a; câu 2b là tiền giả định ngữ nghĩa của câu 2a câu 2c là tiền giả định ngữ dụng của câu 2a. Một câu nói luôn chứa tiền giả định ngôn ngữ ... cánh kiến; (ii) Tình yêu ta 1 Sinh viên Văn – GGCD khóa 29 (năm học 200 6-2 007) khóa 30 (năm học 200 7-2 008). 5khăng khít, bền chặt như “cánh kiến thơ mộng, đẹp đẽ như “hoa vàng” ... loại hoa vàng nào đó không xác định); (iii) Tình yêu ta đẹp như cánh kiến đã đến độ chín (cánh kiến hoa vàng) (Lê Xuân Bột 20 03: 1 4-1 5). Một ví dụ khác, câu thơ “sắc đành đòi một, tài đành...
 • 22
 • 1,015
 • 5

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ câu ở lớp 4 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptx
... - Hướng dẫn giải 1 phần bài tập - Chấm chữa - nhận xột -& gt; Chốt mẫu KT - Học sinh làm bài tập - Chữa, chấm nhận xột -& gt; chốt KT d. Củng cố -dặn dũ ( 2 -3 ') c. Củng cố - dặn dũ ( 2 -3 ') ... hành (3 2 -3 4') - Giỏo viờn sẽ phõn tớch ngữ liệu - Đọc xỏc định yờu cầu của BT c. Hướng dẫn luyện tập: 20 - 22' - Hướng dẫn 1 phần BT mẫu - Đọc xỏc định yờu cầu của bài tập - ... định từ huống sử dụng thành ngữ - Tục ngữ 3. 2. Cõu - Nhận biết cỏc kiểu cõu - Đặt cõu theo mẫu - Nhận biết cỏc kiểu trạng ngữ. - Thờm trạng ngữ cho cõu - Tỏc dụng của dấu cõu - Điền dấu cõu...
 • 21
 • 1,299
 • 6

Tài liệu Sang kien kinh nghiem toan 6

Tài liệu Sang kien kinh nghiem toan 6
... nghiên cứu : - Tìm hiểu tình hình học tập của học sinh. - Phơng pháp đọc sách tài liệu - Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm - Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm - Phơng pháp thực nghiệm - Phơng ... chọn đề tài 2-Mục đích nghiên cứu 3- Nhiệm vụ nghiên cứu 4- ối tợng nghiên cứu 5-Phơng pháp nghiên cứu 6-Cơ sở nghiên cứu Phần thứ hai: Nội dung 1-Thực trạng nảy sinh kinh nghiệm 2-Những ... + 30 32 6200000012102240 31 37 1517 32 50 53 50 3 581016 13 000000 4.Bài học kinh nghiệm: a)Đối với ngời thầy: - Phải nỗ lực vợt khó, phải nắm vững kiến thức trọng tâm để có đủ...
 • 11
 • 888
 • 17

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1
... =Khá: 17 =TB: 5 = 31 % 53, 5%15,5%A: 26 = 81,4%B: 6 = 18,6%Cuối học kỳ IThực hiện đầy đủ: 31 HS = 96,9%Chưa đủ : 1 HS = 3, 1%Giỏi: 17 =Khá: 12 =TB: 3 = 53, 5% 37 ,2% 9 ,3% A: 28 = 87,6%B: ... MINH - 1942 - NXB Chính trị Quốc gia.2. Đôi mắt trẻ thơ - L.T.GƠ RI GÔ RIAN - NXB Văn hoá Thông tin Hà Nội - năm 2000. Người dịch: Phạm Đăng Quốc - Lê Khánh Trường. 3. Con sẽ nên người - L.P.Ô.XTÔRÔPXCAIA ... NGHIỆM CẤP TRƯỜNG :NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP QUẬN :NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ : Những định hướng hình thành nề...
 • 25
 • 1,199
 • 12

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1
... nhẹ nhàng - tự nhiên – hiệu quả chất lượng”. - Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên môn, dự giờ rút kinh nghiệm tổ chức chogiáo viên giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong ngoài ... chuyện - Kể chuyện (1 tiết) - Chính tả (1 tiết)-Tập đọc (1 tiết): một văn bản thông thường. - Luyện từ câu (1 tiết) - Tập viết (1 tiết) - Tập đọc (1 tiết): một văn bản thơ - Chính tả (1 tiết) - ... tiết)Tuần thứ hai - Tập đọc (2 tiết): Một truyện kể - Kể chuyện (1 tiết) - Chính tả (1 tiết) - Tập đọc (1 tiết): một văn bản miêu tả - Luyện từ câu (1 tiết) - Tập viết (1 tiết) - Tập đọc (1 tiết):...
 • 19
 • 1,026
 • 8

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm năm 2010

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm năm 2010
... thực tiễn 52 .3. Quá trình thử nghiệm đề tài 52 .3. 1. Phương pháp nghiên cứu 52 .3. 2. Nội dung nghiên cứu 62 .3. 3. Quá trình thực hiện đề tài 62 .3. 3.1. Bài 43 62 .3. 3.2. Bài 44 72 .3. 4. Kết quả ... trả lời; Chỉnh sửa nội dung câu hỏi, câu trả lời rồi đưa vào sử dụng.2 .3. 3.1. Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật* Hệ thống câu hỏi:1. Mở bài: - Câu hỏi 1: Nếu chuyển ... Bài 43 62 .3. 3.2. Bài 44 72 .3. 4. Kết quả sau khi áp dụng 8 3. Bài học kinh nghiệm 9 3. 1. Kết luận 9 3. 2 Kiến nghị đề xuất 9 ( *Tài liệu tham khảo 12)Giáo viên thực hiện – Đặng Hùng Vĩ – Đơn...
 • 13
 • 453
 • 0

Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm PPnêu vấn đề trong giảng dạy toán bậc THCS

Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm PPnêu vấn đề trong giảng dạy toán bậc THCS
... x1 x2 = Nửa lớp làm câu a, Nứa lớp làm câu b.7 O Đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy toán bậc THCS GV Nêu câu hỏi ; giữa hai nghiệm có mối liên hệ gì ... là phân số (GV có thế hỏi HS tại sao dự đoán được điều đó ?).Nếu học sinh dự đoán 3 ?1Đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy toán bậc THCS chưa được 4 3 − ... song song với hai đáy bằng nữa tổng độ dài hai đáySGK có thể chứng minh như sau A B (H1) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng AF CD E F 5Đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp...
 • 12
 • 890
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptxtài liệu sáng kiến kinh nghiệmtài liệu sáng kiến kinh nghiệm tiểu họctài liệu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1tài liệu sáng kiến kinh nghiệm mầm nontài liệu sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 pptxtài liệu sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 doctài liệu sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 docxsáng kiến kinh nghiệm xây dựng và sử dụng bài tập chương động học chất điểmvật lí 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh pptxđề tài sáng kiến kinh nghiệm phân môn tập làm văn lớp 5 ở vùng đặc biệt khó khăntai lieu sang kien kinh nghiemlop isang kien kinh nghiem nhan biet tap noi nha tre 1824sang kien kinh nghiem phan tich da thuc thanh nhan tu toan8sáng kiến kinh nghiệm phan co so ly luansang kien kinh nghiem nhận biết 3 mauBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ