bai tap ve the tich khoi da dien co loi giai

100 bài toán về thể tích khối đa diện, khối tròn xoay

100 bài toán về thể tích khối đa diện, khối tròn xoay

Tư liệu khác

... 2/ Tính V của hình chóp đó .Bài 68: Cho hình chóp S.ABCD co cạnh SA =x ,co n tất cả các cạnh khác co độ da i bằng 1. 1/C/m: SA SC⊥6 2/Tính V của hình chóp đó .Bài ... đỉnh A,(H’) là khối đa diện co n lại .Tính tỉ số (H)(H')VVBài 36: Cho khối chóp S.ABC co đường cao SA =a ,đáy là tam giác vuông cân co AB =BC =a. Gọi B’ là trung ... ABC.A’B’C’ co độ da i cạnh bên bằng 2a ,đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB =a, AC a 3= và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mp(ABC) là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a...
 • 9
 • 1,729
 • 58
Tuyển tập BT thể tích khối đa diện - Ôn thi ĐH

Tuyển tập BT thể tích khối đa diện - Ôn thi ĐH

Toán học

... diện EHIJ theo a ; α và tìm α để thể tích đó lớn nhất .Giải:Ta SE ⊥ (ABC) ⇒ SE ⊥ CM mà SH ⊥ CM nên CM ⊥ (SEH) ⇒ CM ⊥ EH 22222aECaBCABAC=⇔=+= ,ααsin.2sin. aECEH==, ααcos.2cos. aECCH==Diện ... 3NC. Tính thể tích khối chóp A.BMNC theo a.Bài 33 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Chứng minh rằng BD’ ⊥ mp(ACB’). Tính thể tích khối tứ diện D’.AB’C theo a.Bài 34 : Cho tứ diện ABCD ... tính thể tích khối chóp SABC theo a,x.Bài 28 : Cho hình chóp SABC góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600,ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a.Tính theo a khoảng cách từ B đến...
 • 12
 • 3,253
 • 32
Các kiến thức về thể tích khối đa diện

Các kiến thức về thể tích khối đa diện

Tư liệu khác

... OHaHOPIOABCDSEFMaaFEBACD Mà 2.DE DA DC=, chia cho 2 DA 2 22 212 2DE DC a DA DA a⇒ = = = Tương tự: 2 22 2 213DF DC aDB DB DC CB= = =+ Từ(*) 16DCEFDABCVV⇒ =.Vậy316 36DCEF ... BH.CH BC = 2AM  sin , os , tan ,cotb c b cB c B B Ba a c b= = = = b = a. sinB = a.cosC, c = a. sinC = a.cosB, a = sin cosb bB C=,  b = c. tanB = c.cot C 2.Hệ thức lượng trong tam ... Vậy góc[(A'BC),(ABCD)] = ¼oA'BA 60=A'AC ⇒VAC = AA'.cot30o = 2a 3A'AB⇒VAB = AA'.cot60o = 2a 332 24a 6ABC BC AC AB3⇒ = − =V Vậy V = AB.BC.AA'...
 • 27
 • 3,965
 • 35
Các kiến thức về thể tích khối đa diện 2

Các kiến thức về thể tích khối đa diện 2

Tư liệu khác

... BH.CH BC = 2AM  sin , os , tan ,cotb c b cB c B B Ba a c b= = = = b = a. sinB = a.cosC, c = a. sinC = a.cosB, a = sin cosb bB C=,  b = c. tanB = c.cot C 2.Hệ thức lượng trong tam ... SA=3a.a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.b. Gọi I là trung điểm của SC. Tính độ dài đoạn thẳng BI theo a 5) Cho khối chóp SABC đáy ABC là tam giác cân tại A với BC = 2a, góc BAC = 1200, biết ... cao h=a, bán kính đáy r=1,5a. Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối nón đã cho theo a. %Jk.T.D.Quoc_Hoa% TOÁN 12 A.QUAN HỆ SONG SONG1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG...
 • 8
 • 1,875
 • 16
Bài tập thể tích khối đa diện

Bài tập thể tích khối đa diện

Toán học

... S.ABC theo R và x. Tìm vị trí của C để thể tích đó lớn nhất. Tham khảo :1/. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD độ dài cạnh đáy AB = a và góc SAB = α. Tính thể tích hình chóp S.ABCD theo ... nhau. Tính thể tích hình lăng trụ đó theo a.3/. Cho hình chóp đều S.ABCD cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt phẳng (SAB) và (SBC) làα. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a và α....
 • 2
 • 4,329
 • 64
bài tập thể tích khối đa diện 12 cơ bản

bài tập thể tích khối đa diện 12 bản

Toán học

... là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng đáy,•a) Tính thể tích khối chóp SABC theo a•b) Xác định và tính số đo của góc hợp bởi mp(SBC) và mặt phẳng (ABC )3SA a=AB a=2BC...
 • 12
 • 3,019
 • 52
Bài tập thể tích khối đa diện khối tròn xoay

Bài tập thể tích khối đa diện khối tròn xoay

Toán học

... của các cạnh AB,BC .Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDNvà tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng SM,DN. 112 bài toán thể tích – www.mathvn.com http://book.mathvn.com 5 Bài 41:Cho lăng trụ ... 2acot 12 2a- c) Gọi O là giao điểm các đường chéo của đáy ABCD .Xác định góca để mặt cầu tâm O đi qua 5 điểm S,A,B,C,D. 112 bài toán thể tích – www.mathvn.com http://book.mathvn.com ... cạnh còn lại đều bằng 1 . a) C/m :SA SC^. 112 bài toán thể tích – www.mathvn.com http://book.mathvn.com 2 a) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. b) Tính S mặt cầu....
 • 11
 • 1,150
 • 10
luyện tập thể tích khối đa diện

luyện tập thể tích khối đa diện

Toán học

... khối hộp là VKhi đó:' ' ' ' ' ' ' '' 'AA DACDACB DB D ABB C C B D CV V V V V V= − − − −' '1 1 2 1.43 2 3 3ACB DV V V...
 • 8
 • 1,251
 • 29

Xem thêm