bai tap tinh the tich khoi da dien co loi giai

Tuyển tập BT thể tích khối đa diện - Ôn thi ĐH

Tuyển tập BT thể tích khối đa diện - Ôn thi ĐH

Toán học

... diện EHIJ theo a ; α và tìm α để thể tích đó lớn nhất .Giải:Ta SE ⊥ (ABC) ⇒ SE ⊥ CM mà SH ⊥ CM nên CM ⊥ (SEH) ⇒ CM ⊥ EH 22222aECaBCABAC=⇔=+= ,ααsin.2sin. aECEH==, ααcos.2cos. aECCH==Diện ... 3NC. Tính thể tích khối chóp A.BMNC theo a.Bài 33 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Chứng minh rằng BD’ ⊥ mp(ACB’). Tính thể tích khối tứ diện D’.AB’C theo a.Bài 34 : Cho tứ diện ABCD ... tính thể tích khối chóp SABC theo a,x.Bài 28 : Cho hình chóp SABC góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600,ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a.Tính theo a khoảng cách từ B đến...
 • 12
 • 3,254
 • 32
Phương pháp tính thể tích khối đa diện

Phương pháp tính thể tích khối đa diện

Toán học

... 2AB2 - 2AB2cos = 2AB2(1-cos ) = a2 AB = 2cos1a SABC =24cos1sin221221cossin22aaAB==HA = R = sin2sin2aBC=Tan giác vuông tan =AHSH SH =cos2sin2tanaa=GV: ... 2. §Æt P=2 2 2 2sin 2( 2 2 cos )h R Rαα+ +MaxP=2 2 214 .h R h+DÊu b»ng x¶y ra ⇔ 22 2 2 2222 2cos2sin 221 cos ( 2 2 cos 2 )sin 22 sin 22cos2 02R Ph R RRRh Rααα ... ?GiảiCABD453M5Dễ thấy ABC vuông tại A .SABC = 21AB.AC = 6. VDABC = 31SABC .DA = 8DAC DC = 42. DAB DB = 5DBC BC = BD = 5 DBC cân tại B, gọi M là trung điểm DC BM...
 • 18
 • 4,013
 • 13
100 bài toán về thể tích khối đa diện, khối tròn xoay

100 bài toán về thể tích khối đa diện, khối tròn xoay

Tư liệu khác

... 2/ Tính V của hình chóp đó .Bài 68: Cho hình chóp S.ABCD co cạnh SA =x ,co n tất cả các cạnh khác co độ da i bằng 1. 1/C/m: SA SC⊥6 2/Tính V của hình chóp đó .Bài ... đỉnh A,(H’) là khối đa diện co n lại .Tính tỉ số (H)(H')VVBài 36: Cho khối chóp S.ABC co đường cao SA =a ,đáy là tam giác vuông cân co AB =BC =a. Gọi B’ là trung ... ABC.A’B’C’ co độ da i cạnh bên bằng 2a ,đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB =a, AC a 3= và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mp(ABC) là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a...
 • 9
 • 1,730
 • 58
Chuyên đề tính thể tích khối đa diện  nguyễn trung kiên

Chuyên đề tính thể tích khối đa diện nguyễn trung kiên

Toán học

... JHISOCBANHMCC'B'A'IKBAwww.VNMATH.com NGUYỄN TRUNG KIÊN 423 1cos :2 32DI a aCIDCI= = = - Tam giác vuông ACD 2 2 223CD CA DA a= − =. Tam giác ABE vuông cân, do đó 2 22;26a aAE DE AE DA ACE=⇒= ... mặt phẳng ( )ABCDlà 060SCH = . Xét tam giác BHC theo định lý hàm số cosin ta 2 22 2 2 2 2 0 21 72 . .cos 2 . .cos60 2. . .9 3 2 9a a aHC HB BC HB BC HBC HB BC HB BC ... Gọi ,M N lần lượt là trung điểm của các cạnh,AB BC. Tính theo a thể tích khối chóp SBMDN và tính cosin góc tạo bởi SM và DN . Hd giải: Hạ ( )SH AB SH ABCD⊥...
 • 74
 • 1,729
 • 14
CHUYEN DE TINH THE TICH KHOI DA DIEN

CHUYEN DE TINH THE TICH KHOI DA DIEN

Toán học

... đường tròn nội tiếp r; nửa chu vi p. • Định lí hàm số cosin: 2 2 2 2 2 22 22 2 2a =b c 2bc cosA; b c a ca B c a b ab C– . .cos ; .cos+ = + − = + −• Định lí hàm số sin: RCcBbAa2sinsinsin=== ... này.www.facebook.com/hocthemtoanTrang 14Khối đa diệngiác vuông tại A, AB = a, AC = a3 và hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) làtrung điểm của BC. Tính theo a thể tích của khối chóp A’.ABC và cosin ... d3sinα.sinβcos( ).cos( )α β α β+ −c) Tìm hệ thức giữa α, β để A′D′CB là hình vuông. Cho d không đổi, α và β thay đổimà A′D′CB luôn là hình vuông, định α, β để V lớn nhất.HD: c) 2(cos2α...
 • 14
 • 1,593
 • 66
phương pháp tính thể tích khối đa diện

phương pháp tính thể tích khối đa diện

Toán học

... đáy theo a và ; b) Tính góc giữa cạnh bên với mặt đáy theo a và ; c) Tính độ dài cạnh bên của hình chóp theo a và ; d) Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt bên của hình chóp theo ... trung điểm của các cạnh AB, BC. a) Tính theo a thể tích của khối chóp S.BMDN b) Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN. Daukhacha.toan@gmail.com - 19 - c) Tính độ dài cạnh bên của ... 045. a) Chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật. b) Tính V của hình chóp đó. Daukhacha.toan@gmail.com - 24 - KQ:  3.35,cos ,35S BMDNaV SM DN A-2008 (PB) Cho lăng trụ ABC.A'B'C'...
 • 33
 • 1,935
 • 4
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tính thể tích khối đa diện

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tính thể tích khối đa diện

Toán học

... và mặt phẳng đáy (kết quả mong muốn: góc SAI)*/ Tính SAAD, theo các yếu tố đã biết? Kết quả mong muốn: 0060cos32;60cosAISAAIAD ==*/ Vậy tỉ số ABCSDBCSVV.. bằng bao nhiêu? ... 2cossin.2sin.cos122223αααα−=aVBài 2: Cho tứ diện ABCD MN là đoạn vuông góc chung của AB và CD.a/ Chứng minh rằng, nếu CDAB ⊥ thì thể tích của tứ diện ABCD là: MNCDABV 61=b/ ... điểm của AM và CA'. Tính ABCIV. theo a.Đáp số: 943aVIABC=Bài 4: Cho tứ diện ABCD góc aABCADBADABC ==∠=∠=∠ ,120,9000,aADaAC 3,2==. Tính ABCDV?Đáp số: 2.23aVABCD=3.4/...
 • 19
 • 1,420
 • 5
CHUYÊN đề TÍNH THỂ TÍCH KHỐI đa DIỆN

CHUYÊN đề TÍNH THỂ TÍCH KHỐI đa DIỆN

Toán học

... (*)DCEFDABCVDE DFV DA DB= Mà 2.DE DA DC=, chia cho 2 DA 2 22 212 2DE DC a DA DA aÞ = = = Tương tự: 2 22 2 213DF DC aDB DB DC CB= = =+ Từ(*) 16DCEFDABCVVÞ ... BC = 2AM f) sin , os , tan ,cotb c b cB c B B Ba a c b= = = = g) b = a. sinB = a.cosC, c = a. sinC = a.cosB, a = sin cosb bB C=, b = c. tanB = c.cot C 2.Hệ thức lượng trong tam ... góc[(A'BC),(ABCD)] = ¼oA'BA 60= A'ACÞVAC = AA'.cot30o = 2a 3 A'ABÞVAB = AA'.cot60o = 2a 33 2 24a 6ABC BC AC AB3Þ = - =V Vậy V = AB.BC.AA'...
 • 34
 • 865
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm về phân loại bài tập tính thể tích khối tròn xoay

Sáng kiến kinh nghiệm về phân loại bài tập tính thể tích khối tròn xoay

Sư phạm toán

... quanh Ox: a) y = sinx; y = 0; x = 0; x = /2 b) y = cos2x; y = 0; x = 0; x = /4 c) y = cos4x + sin4x ; y = 0; x = 0; x = /2 d) y = cos6x + sin6x ; y = 0; x = /4; x = /2 e) y = ... Thể tích của vật thể là: 2(đvtt)oxV =Nhận xét: ở bài toán này hình phẳng giới hạn bởi 1 đờng cong và trục Ox, hình phẳng này một phần nằm trên và một phần nằm phía dới trục Ox, và ta thấy ... chơng trình bản ta chỉ xét khối tròn xoay quay quanh trục Ox. Do vậy, ta sẽ phân loại bài toán theo đặc điểm của hình phẳng và vị trí của hình phẳng so với trục Ox. 1. Khối tròn xoay tạo bởi...
 • 11
 • 3,126
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008