Tài liệu về " đánh giá chiến lược " 9 kết quả

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương (2).pdf

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương (2).pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương (2) . Hà Nội, 12/2010 ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KIM CƯƠNG”       GIÁO VIÊN HƯỚNG DẤN ỨC TUÂNBÙI Đ NGƯỜI. này, chiến lược của Công ty TNHH MTV Thương Mại Kim Cương (DTC) được đưa ra phân tích, đánh giá dựa trên các công cụ như Mô hình Delta, Sơ đồ Chiến lược,
 • 34
 • 824
 • 1

Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành tác động lên doanh nghiệp.docx

Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành tác động lên doanh nghiệp.docx

Quản trị kinh doanh

Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành tác động lên doanh nghiệp . chọn đề tài: Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành tác động lên doanh nghiệp. ” Đây là một vấn đề hết sức quan trọng mà doanh nghiệp cần phải. II. Phân tích tác động của các yếu tố môi trường ngành lên doanh nghiệp. Có một mô hình phân tích 5 lực lượng được M. Porter xây dựng đã giúp các nhà chiến
 • 26
 • 715
 • 2

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

 Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Thạc sĩ - Cao học

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam . để đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) mảng dịch vụ tài. trị chiễn lược, tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh hiện tại của Ngân hàng AGRBANK mảng kinh doanh ...
 • 41
 • 885
 • 6

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương

Thạc sĩ - Cao học

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương . Hà Nội, 12/2010 ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KIM CƯƠNG”       GIÁO VIÊN HƯỚNG DẤN ỨC TUÂNBÙI Đ NGƯỜI. này, chiến lược của Công ty TNHH MTV Thương Mại Kim Cương (DTC) được đưa ra phân tích, đánh giá dựa trên các công cụ như Mô hình Delta, Sơ đồ Chiến lược,
 • 34
 • 574
 • 1

Luận văn thạc sĩ về Phân tích và đánh giá chiến lược công ty TNHH Một thành viên thương mại Kim Cương

Luận văn thạc sĩ về Phân tích và đánh giá chiến lược công ty TNHH Một thành viên thương mại Kim Cương

Thạc sĩ - Cao học

Luận văn thạc sĩ về Phân tích và đánh giá chiến lược công ty TNHH Một thành viên thương mại Kim Cương . Nội, 12/2010   ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TH ƯƠNG MẠI KIM CƯƠNG ”           GIÁO VIÊN HƯỚNG DẤN ỨC TUÂN. Trong khuôn khổ bài luận văn này, chiến lược của Công ty TNHH MTV Thương Mại Kim Cương (DTC) được đưa ra phân tích, đánh giá dựa trên các công cụ ...
 • 34
 • 594
 • 1

298071

298071

 • 34
 • 256
 • 0

582 Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam 2006 – 2010

582 Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam 2006 – 2010

Quản trị kinh doanh

582 Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam 2006 – 2010 . đònh hướng chiến lược cạnh tranh của Holcim Việt Nam tại thò trường khu vực phía Nam giai đoạn 2006 -2010, xây dựng và phát triển thương hiệu xi măng Holcim. của Holcim Việt Nam tại khu vực phía nam từ Khánh Hoà cho đến Cà Mau. Luận văn giới hạn ở việc thiết lập chiến lược cạnh tranh giai ...
 • 59
 • 528
 • 1

Xây dựng đinh hướng chiến lược canh tranh của Holcim Việt Nam

Xây dựng đinh hướng chiến lược canh tranh của Holcim Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Xây dựng đinh hướng chiến lược canh tranh của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam giai đoạn 2006-2010 . a.Ý nghóa của đề tài : Xây dựng đònh hướng chiến lược cạnh tranh của Holcim Việt Nam tại thò trường khu vực phía Nam giai đoạn 2006 -2010, xây dựng và phát. Hình thành chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược 1.2 Các giai đoạn xây dựng và thực hiện chiến lược 1.2.1 Thiết ...
 • 59
 • 1,115
 • 15

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

Chuyên ngành kinh tế

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng . trên thị trường chứng khoán, người ta thường nghĩ ngay đến cổ Phiếu phổ thông (common stock). Thực tế tại nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán. quyền sở hữu một phần công ty (represent a proportional ownership interest in a corporatịon). Nếu một công ty có 100 cổ phiếu đang lưu hành (outstanding stock)
 • 2
 • 374
 • 0
1 2 3 >