Tài liệu Tiểu luận: " sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân " pdf

TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt

TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt
... Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh đã nói rõ: “Tôi thường dùng những từ: người lao động hoặc công nhân (working men) và người vô sản, giai cấp công nhân, giai cấp không có của, giai cấp vô ... giảm sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân. Chắc chắn đây sẽ là một trong những hệ quả gây nhiều rắc rối nhất cho phong trào công nhân công đoàn, cho sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp ... giàu nghèo trong nội bộ giai cấp công nhân, là sự không đồng nhất về nhiều mặt. Sự gia nhập hàng ngũ công nhân của số đông lao động từ nông thôn sẽ làm cho giai cấp công nhân không còn thuần...
 • 93
 • 2,098
 • 11

Tài liệu Tiểu luận: " sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân " pdf

Tài liệu Tiểu luận:
... trò lịch sử của giai cấp công nhân, về mục tiêu và con đường để giai cấp đó hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Học thuyết đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được quy định ... Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Theo họ giai cấp công nhân ngày càng “teo đi“, đã “tan biến” vào các giai cấp, tầng lớp xã hội khác: địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân ... nghĩa. III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản là nhân tố quyết định...
 • 31
 • 2,454
 • 6

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lịch sử phát triển của phép biện chứng doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lịch sử phát triển của phép biện chứng doc
... đã công khai tính giai cấp của để bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Trongkhi đó các nền triết học trước Mác che dấu lợi ích của nó, bảo vệ lợi ích của giai cấp ... của nó đáp ứng nhu cầu về mặt lý luận của giai cấp công nhân. Giai đoạn mớitrong sự phát triển của phép biện chứng gắn với tên tuổi của V.I.Lênin đã vậndụng thành công phép biện chứng Mác-xít trong ... thuyết của C.Mác là kim chỉ nam cho người lao động.Tóm lại, phép biện chứng duy vật Mác - xít là kết quả của sự chín muồivề mặt lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn xã hội. Sự ra đời của nó...
 • 13
 • 1,382
 • 7

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay ppt
... 3 I. Quan điểm lịch sử cụ thể 3 1- Cơ sở khách quan của quan điểm lịch sử cụ thể 3 2- Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể. 3 3- Tại sao phải vận dụng quan điểm lịch sử vào quá trình ... viết tiểu luận triết học của mình em đã chọn đề tài: “Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay”. B. Nội dung I. Quan điểm lịch sử cụ ... nền KTTT theo định hướng XHCN. 12 Kết luận 14 Tài liệu tham khảo 15 TIỂU LUẬN: Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay ...
 • 14
 • 451
 • 0

Tài liệu Tiểu luận Cơ sở khoa học của việc cấp GCNQSDĐ ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất pdf

Tài liệu Tiểu luận Cơ sở khoa học của việc cấp GCNQSDĐ ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất pdf
... của việc cấp giấy chứng nhận 3. Cơ sở lý luận 4. Mục đích yêu cầu, đối tượng của việc cấp GCNQSDĐII. Nhân tố tác động1. Nhân tố pháp lý 2. Nhân tố kinh tế- xã hộiIII. Trình tự thủ tục cấp ... việc của một, hai năm mà là công việc lâu dài của một vài thế hệ.3. Trình tự thủ tục cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.3.1. Trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ ở cho hộ gia đình, cá nhân đang sử ... NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC CHẬM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà Nước vế đất đai của nước ta đã đạt được kết quả nhất định, đất đai từng bước sử dụng...
 • 23
 • 664
 • 1

Tài liệu Tiểu luận “Quá trình phát triển của phép biện chứng trong lịch sử triết học” ppt

Tài liệu Tiểu luận “Quá trình phát triển của phép biện chứng trong lịch sử triết học” ppt
... Đề cương triết học Đề tài: Quá trình phát triển của phép biện chứng trong lịch sử triết I. Đặt vấn đề: * Phép biện chứng là gì? * Các giai đoạn phát triển cơ bản của phép biện chứng: - ... tiễn chính trị - đạo đức của xã hội. Phép biện chứng chỉ thể hiện khi kiến giải những vấn đề về vũ trụ quan, sâu sắc nhất là học thuyết Âm - Dương gia. - Sự thống nhất của các mặt đối lập đó ... niệm đó mà các nhà Âm - Dương học đã luận giải về các nguyên lí, qui luật của mọi quá trình biến đổi: trong giới hạn của thái cựuc dương thịnh âm suy và ngược lại, âm dương tương tác lẫn nhau,...
 • 2
 • 672
 • 2

Tài liệu Tiểu luận "Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam" pdf

Tài liệu Tiểu luận
... vật chất của con người cũng được cải thiện. Đó là tính lịch sử tự nhiên của các quá trình chuyển biến giữa các hình thái kinh tế - xã hội trong quá khứ và cũng là tính lịch sử tự nhiên của thời ... chứng của một thể thống nhất không thể tách rời. Tuy nhiên nếu lực lượng sản xuất là cái cấu thành của toàn bộ lịch sử nhân loại thì quan hệ sản xuất là cải tạo thành cơ sở kinh tế của xã ... điểm của mình về các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất của xã hội trong đó bao gồm sức lao động và tư liệu sản xuất. Đối với Mác cùng với tư liệu lao động đối với lao động cũng thuộc về tư liệu...
 • 22
 • 900
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học
... trường kỳ của dân tộc, bảo đảm được phần nào đời sống vậtchất của nhân dân.Đến năm 1963, tổ chức phát triển công nghiệp của liên hiệp quốc đã đưa ra địnhnghĩa về Công nghiệp hoá là: " ;Công ... sự là sự nghiệp của nhân dân và do nhân dân khi xây dựng đượcvà thực hiện tốt cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dântham gia xây dựng đường lối công nghiệp hoá ... tính bước ngoặt trong tư duy và quan điểm của Đảng và nhà nước. Mở cửa cả bêntrong lẫn bên ngoài là điều kiện để kết hợp sứ mệnh của dân tộc với sứ mệnh của thời đại,khai thác tổng hợp nguồn lực...
 • 32
 • 1,107
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhântieu luan mac lenin ve van de su menh lich su cua giai cap cong nhanbài tiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pottiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân lý luận lẫn thực tiễntiểu luận triết học đảng cộng sản vai trò của đảng cộng sản trong viecj hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhântiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước tatieu luan vai tro cua dang cong san trong viec hoan thanh su menh lich su cua giai cap cong nhanly luan cua chu nghia mac le nin ve su menh lich su cua giai cap cong nhan va lien he thuc tien o viet nambằng lý luận cnxh khoa học và thực tiễn của cnxh hãy phân tích làm rõ vai trò của đảng cộng sản đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với vai trò của đảsu menh lich su cua giai cap cong nhan va y nghia phuong phap luany nghia phuong phap luan su menh lich su cua giai cap cong nhanphần a lí luận của chủ nghĩa mác lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhâncâu 11 lý luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và sự vận dụng của hồ chí minh và đảng cộng sản việt namsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânnêu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP