tieu luan vai tro cua dang cong san trong viec hoan thanh su menh lich su cua giai cap cong nhan

TIỂU LUẬN: Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

TIỂU LUẬN: Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

Khoa học xã hội

... sử giai cấp công nhân Việt Nam có nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân giới nói chung Sứ mệnh lịch sử thể giai đoạn khác lịch sử Trong giai đoạn trước giành độc lập nớc, giai ... khiến cho người công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản: giai cấp tư sản, tức tư bản, mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp công nhân đại- tức giai cấp sống với điều kiện kiếm ... toàn vào trình phân phối kết lao động họ Trong sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân bị toàn giai cấpsản bóc lột, giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, quyền tổ chức, điều hành...
 • 28
 • 2,471
 • 3

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Lý luận chính trị

... mạng: giai cấpsản lực lượng lãnh đạo Việt Nam Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản, phải thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo dân chúng, liên lạc với giai cấp ... hai giai đoạn: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhằm đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc tiến lên giai đoạn xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa (cách mạng xã hội chủ nghĩa) Trong ... hội công bằng, dân chủ văn minh" Vai trò Nguyễn Ái Quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp, khẳng định vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân Việt Nam hệ tư...
 • 22
 • 10,999
 • 57

tiểu luận vai trò của đảng trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

tiểu luận  vai trò của đảng trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... sử giai cấp công nhân Việt Nam có nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân giới nói chung Sứ mệnh lịch sử đợc thể giai đoạn khác lịch sử Trong giai đoạn trớc giành độc lập nớc, giai ... khiến cho ngời công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp t sản: giai cấp t sản, tức t bản, mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp công nhân đại- tức giai cấp sống với điều kiện kiếm đợc ... sử Trong chuyển biến hình thái kinh tế xã hội, giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn điều kiện nh: giai cấp đại diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến; giai cấp có hệ t tởng độc lập; giai...
 • 30
 • 574
 • 3

Tài liệu Tiểu luận "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc" docx

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... rõ vai trò người chiến lược phát triển kinh tế xã hội thực tế quan niệm chúng ta, người ngày thể rõ vai trò “chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia” (3) Bởi để đẩy nhanh ... nước Nhưng có lại phải đề cập đến vấn đề người? Liệu có phải người giữ vai trò nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, phải vai trò quan trọng, định thành bại nghiệp đổi này? Trước hết nói xã ... (20-25/1/1994) xác định tới nước ta “chuyển dần sang thời kỳ phát triển mới, đẩy tới bước công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải...
 • 30
 • 1,506
 • 7

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta” pptx

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta” pptx

Báo cáo khoa học

... nghiệp hoá đại hoá Trong viết này, em xin trình bày nội dung đề tài như: Tại công nghiệp hoá lại phải có vai trò nhà nước? Nhà nước đóng vai trò quan trọng nào? Thực trạng vai trò nhà nước sao? ... nhằm nâng cao vai trò nhà nước thời gian tới.Và kinh nghiệm số nước giới vai trò Nhà nước công nghiệp hoá đại hoá NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH ... nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Trong cấu hệ thống giáo dục quốc dânViệt Nam, cấp giáo dục có vị trí, tầm quan trọng Trong giai đoạn xác định, tuỳ thuộc vào tình hình trị, kinh...
 • 38
 • 852
 • 1

Tài liệu Tiểu luận;" Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” pdf

Tài liệu Tiểu luận;

Báo cáo khoa học

... nghiệp hoá, đại hoá mức độ tác động vai trò chúng toàn trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống ,trong nguồn lực người yếu tố định III Vai trò nguồn lực ngưòi Vai trò người chứng minh lịch sử ... thân với tư cách người Nên người xã hội hệ sang tạo lịch sử , sáng tạo thân Chính người hoàn toàn mang tính xã hội CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ... thân người Ba trinh không tách biệt với sản xuất vật chất giữ vai trò tồn phát triển xã hội xét đến toàn vận động đời sống xã hội Trong thời đại sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao...
 • 11
 • 754
 • 1

Tài liệu Tiểu luận "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc" pptx

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... rõ vai trò người chiến lược phát triển kinh tế xã hội thực tế quan niệm chúng ta, người ngày thể rõ vai trò “chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia” (3) Bởi để đẩy nhanh ... (20-25/1/1994) xác định tới nước ta “chuyển dần sang thời kỳ phát triển mới, đẩy tới bước công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải ... nước Nhưng có lại phải đề cập đến vấn đề người? Liệu có phải người giữ vai trò nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, phải vai trò quan trọng, định thành bại nghiệp đổi này? Trước hết nói xã...
 • 24
 • 552
 • 1

Tài liệu Tiểu luận "Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất" ppt

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... nhiều lĩnh vực : Trong ngành lượng, sử dụng lượng nước, bắp, gió, than, điện, dầu lửa lượng nguyên tử lượng nhiệt hạch Trong lĩnh vực sản xuất, từ hợp tác lao động giản đơn qua giai đoạn công trường ... sản xuất, việc tăng quy mô sử dụng kỹ thuật Trong phát triển có tính tiến hoá dịch chuyển có tính chất có tính cách mạng tạo điều kiện cho phát triển Trong lĩnh vực sản xuất ngành tri thức khoa ... nhiệm vụ trung tâm xuyên su t thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển CNTB, quy luật khách quan trình phát triển dân tộc ta Khoa học kỹ thuật kinh tế toàn cầu Trong nửa kỷ qua, việc trì...
 • 43
 • 719
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: " vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" ppt

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... nghiệp hoá, đại hoá mức độ tác động vai trò chúng toàn trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống ,trong nguồn lực người yếu tố định III Vai trò nguồn lực ngưòi Vai trò người chứng minh lịch sử ... thân với tư cách người Nên người xã hội hệ sang tạo lịch sử , sáng tạo thân Chính người hoàn toàn mang tính xã hội CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ... thân người Ba trinh không tách biệt với sản xuất vật chất giữ vai trò tồn phát triển xã hội xét đến toàn vận động đời sống xã hội Trong thời đại sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao...
 • 11
 • 791
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc docx

Báo cáo khoa học

... rõ vai trò người chiến lược phát triển kinh tế xã hội thực tế quan niệm chúng ta, người ngày thể rõ vai trò “chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia” (3) Bởi để đẩy nhanh ... nước Nhưng có lại phải đề cập đến vấn đề người? Liệu có phải người giữ vai trò nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, phải vai trò quan trọng, định thành bại nghiệp đổi này? Trước hết nói xã ... (2025/1/1994) xác định tới nước ta “chuyển dần sang thời kỳ phát triển mới, đẩy tới bước công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải...
 • 29
 • 444
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước docx

Báo cáo khoa học

... nghiệp hoá, đại hoá mức độ tác động vai trò chúng toàn trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống ,trong nguồn lực người yếu tố định III Vai trò nguồn lực ngưòi Vai trò người chứng minh lịch sử ... thân người Ba trinh không tách biệt với sản xuất vật chất giữ vai trò tồn phát triển xã hội xét đến toàn vận động đời sống xã hội Trong thời đại sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao ... nhân tố phát huy tốt nhân tố người để nhân tố người ngày hoàn thiện ngày đóng vai trò định thời đại hình tháI xã hội Trong phát kiến vĩ đại nhà kinh điển chủ nghĩa Mác thực tiễn ngày đất nước ta...
 • 11
 • 474
 • 0

TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước potx

TIỂU LUẬN: Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước potx

Khoa học xã hội

... nghiệp hoá, đại hoá mức độ tác động vai trò chúng toàn trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống ,trong nguồn lực người yếu tố định III Vai trò nguồn lực ngưòi Vai trò người chứng minh lịch sử ... thân người Ba trinh không tách biệt với sản xuất vật chất giữ vai trò tồn phát triển xã hội xét đến toàn vận động đời sống xã hội Trong thời đại sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao ... nhân tố phát huy tốt nhân tố người để nhân tố người ngày hoàn thiện ngày đóng vai trò định thời đại hình tháI xã hội Trong phát kiến vĩ đại nhà kinh điển chủ nghĩa Mác thực tiễn ngày đất nước ta...
 • 11
 • 448
 • 0

TIỂU LUẬN: Vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự vận động và phát triển của đời sống xã hội doc

TIỂU LUẬN: Vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự vận động và phát triển của đời sống xã hội doc

Quản trị kinh doanh

... 3- Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội II-Nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 1 -Vai trò công nghiệp hoá, đại hoá vận động phát triển đời sống xã hội 2 -Vai ... vừa chủ thể cải tạo tự nhiên xã hội 3 -Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội Xuất phát từ người thực, thực tiễn, Mác nhận thấy lao động đóng vai trò định việc phân định ranh giới ... phát triển lại cân đối ngiêm trọng làm nảy sinh hai vấn đề: tăng su t lao độngvà giải việc làm cho người lao động trở nên thiết Trong đó, khả giải việc làm ta hạn chế Vì vậy, mâu thuẫn cung cầu...
 • 16
 • 621
 • 0

TIỂU LUẬN: Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất ppt

TIỂU LUẬN: Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất ppt

Khoa học xã hội

... nhiều lĩnh vực : Trong ngành lượng, sử dụng lượng nước, bắp, gió, than, điện, dầu lửa lượng nguyên tử lượng nhiệt hạch Trong lĩnh vực sản xuất, từ hợp tác lao động giản đơn qua giai đoạn công trường ... sản xuất, việc tăng quy mô sử dụng kỹ thuật Trong phát triển có tính tiến hoá dịch chuyển có tính chất có tính cách mạng tạo điều kiện cho phát triển Trong lĩnh vực sản xuất ngành tri thức khoa ... nhiệm vụ trung tâm xuyên su t thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển CNTB, quy luật khách quan trình phát triển dân tộc ta Khoa học kỹ thuật kinh tế toàn cầu Trong nửa kỷ qua, việc trì...
 • 46
 • 499
 • 1

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY potx

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY potx

Báo cáo khoa học

... Các ông viết: Trong giai cấpsản dân tộc trì lợi ích dân tộc riêng biệt công nghiệp lớn lại tạo giai cấp có lợi ích tất dân tộc; giai cấp không tính riêng biệt dân tộc nữa, giai cấp thật đoạn ... dòng lịch sử, thấy giai cấp phong kiến không tự nguyện dâng ngai vàng hai tay cho giai cấp tư sản, vào giai đoạn cuối chế độ phong kiến, giai cấp phong kiến suy tàn Khi đó, giai cấpsản với ... V.I.Lênin - lãnh tụ kiệt xuất giai cấpsản Nga giai cấpsản giới khẳng định rằng, Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản "chỉ phận nhỏ giai cấpsản giai cấpsản lại phận...
 • 93
 • 629
 • 0

tiểu luận vai trò của nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh

tiểu luận vai trò của nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Triết học Mác - Lênin

... nh ta trái với quyluật tự nhiên hậu khó mà tởng tợng Vai trò yếu tố văn hoá kinh doanh quan trọng, việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nớc trongquá trình đổi Tiểu luận triết học Tài liệu tham ... - Vấn đề đạo đức kinh doanh (trong sách kinh tế học intenet NXB trẻ 2001) Tiểu luận triết học Mục lục Lời nói đầu I Văn hoá kinh doanh Quan hệ văn hoá kinh doanh Vai trò nhân tố văn hoá kinh ... phát triển Điển hình Công ty thiết bị 1, "trung tâm thiết bị đồ chơi mầm non" Tiểu luận triết học Trong thời kỳ đổi moí việc doanh nghiệp nớc ta dần khẳng định chỗ đứng nớc nhà mà vơn xa tới nớc...
 • 7
 • 639
 • 1

Xem thêm