1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ hay nhất

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu hay nhất

... Câu 22 : Ứng với cơng thức phân tử C4H8 có tất cả: A đồng phân ST&BS: Cao Văn Tú B đồng phân C đồng phân D đồng phân Email: caotua5lg3@gmail.com Trang Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng hợp Blog: ... sản phẩm ,cơng thức cấu tạo buten là: a.CH2= CH-CH2-CH3 b.CH3-CH=CH-CH3 c.CH=CH- CH3 d.CH2 = C- CH3 | CH ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng ... bình tăng 70gam.Cơng thức phân tử 2olefin là: a.C5H10,C6H12 b.C2H4,C3H6 c.C4H8,C5H10 d.C3H6,C4H8 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 12 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng hợp Blog:...
 • 121
 • 1,302
 • 4
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ HAY

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU HAY

... CHUN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HĨA HỮU CƠ CHUN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HĨA HỮU CƠ Buổi 1: BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HĨA HỌC HỮU CƠ I/Kiến thức cần nhớ: - Tính khối lượng ngun tố: ... : ĐẠI CƯƠNG HĨA HỮU CƠ Buổi : Dạng 1: Xác định CTPT HCHC cho PTK: Câu 1: Một hợp chất hữu A có M = 74 Đốt cháy A oxi thu khí CO2 H2O Có cơng thức phân tử phù hợp với A? A B C D A.1 PP giải tập ... nO2 CHUN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HĨA HỮU CƠ Nếu ta lấy nO2 / nX = n + 0,5 ; => Nếu chia nO2 / nX = 2,5 => C2H4(OH)2 ; = 3,5 => C3H5(OH)3 Ta có nO2 / nX = 2,5 => X có cơng thức C2H4(OH)2 “Cơng thức rút...
 • 14
 • 1,115
 • 3
hoa huu co hay lam

hoa huu co hay lam

... học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa Câu 205: Thuốc thử dùng để ... hợp X A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D C2H7COOH C4H9COOH Câu 270: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol lượng nước sinh từ ancol 5/3 ... C17H33COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C15H31COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH Câu 101: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh...
 • 27
 • 357
 • 0
chủ đề những bài tập hóa hữu cơ hay mùa thi 2014

chủ đề những bài tập hóa hữu hay mùa thi 2014

... ứng thu rắn khan có khối lượng 16,1 gam phần chứa chất hữu Z Công thức cấu tạo Z là.A C2H5OH B CH3CHO C C2H5CHO D CH3-CO-CH3 Câu 27 Hợp chất hữu X chứa loại nhóm chức có CTPT C8H14O4 Khi thủy phân ... thu chất hữu Z Z không tác dụng với Na không làm màu dung dịch Br2.Biết số cacbon X gấp đôi số cacbon Y Phần trăm khối lượng oxi Z A 28,07% B 36,78% C 43,84% D 22,56% Câu 31 X, Y hợp chất hữu chứa ... C C2H4(COOC4H9)2 D C4H8(COOC2H5)2 Câu 42: Thực phản ứng este hóa glixerol axitaxetic (xt H2SO4 đặc) thu hỗn hợp sản phẩm có chất hữu X Trong phân tử X số nguyên tử H tổng số nguyên tử cacbon...
 • 5
 • 1,111
 • 34
Chuyên đề hóa hữu cơ hay

Chuyên đề hóa hữu hay

... Đại Học Môn Hóa Hữu MỘT SỐ QUY TẮC VIẾT PTPƯ TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ I QUY TẮC THẾ VÀO ANKAN, ANKEN ANKIN Thế halogen vào ankan (tỷ lệ : 1) Nguyên tử H gắn với C có bậc cao dễ bị thay clo brom ... (Hay số xà phòng hóa = số este hóa + số axit hóa) Chỉ số iot: (đặc trưng cho độ không no chất béo) số gam iot cộng vào 100 gam chất béo Tính khối lượng xà phòng thu xà phòng hóa: Chỉ số este hóa ... Học Môn Hóa Hữu CHƯƠNG II: HYDROCACBON I ANKAN Tính chất vật lí: - C1 –C4: khí; C5 – C17: lỏng; C18 trở đi: rắn - C tăng tnc, ts tăng - Không tan nước, tan nhiều dung môi hữu Tính chất hóa học:...
 • 131
 • 473
 • 0
Tổng hợp bài tập lý thuyết hóa hữu cơ hay

Tổng hợp bài tập lý thuyết hóa hữu hay

... peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím Đó màu hợp chất phức peptit có từ liên kết peptit trở lên với ion đồng Protein: Có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím DẠNG Nhứng...
 • 2
 • 918
 • 23
hóa hữu cơ hay

hóa hữu hay

... số nguyên d-ơng nên p = q = Bài Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g chất hữu (A) cần vừa đủ 0,225 mol oxi, thu Công thức phân tử (Z) C6H7N hay C6H5NH2 đ-ợc 4,4 g CO2, n-ớc 1,12 lít khí nitơ (đktc) Xác ... cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing! www.nguoithay.org Chuyờn cỏc phng phỏp gii bi húa hc: Phng phỏp bin lun - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com Thay giá trị n vào (1) ta thấy có n = 4, M1 = 30 thoả ... khối l-ợng bình n-ớc brom tăng Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing! www.nguoithay.org Chuyờn cỏc phng phỏp gii bi húa hc: Phng phỏp bin lun - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com H-ớng...
 • 7
 • 348
 • 0
GIẢI CHI TIẾT hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề THI THỬ

GIẢI CHI TIẾT hóa hữu HAY và KHÓ từ các đề THI THỬ

... dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Hướng dẫn giải Ancol ... trị a gần giá trị sau đây? A 14,5 B 17,5 C 18,5 D 15,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Khóa luyện đề Moon.vn – Hà Nội, năm 2015)  Hướng dẫn giải o t  Ancol  Anken  H O  0,27 0,27 mol: 0,27 ... lối mòn tác giả đề thi cho số liên kết peptit học sinh tham gia giải có phần nhẹ nhàng, nhiên tác giả đề thi không cho sẵn số liên kết peptit học sinh tham gia giải chắ c chắn gặp khó khăn câu Một...
 • 93
 • 1,893
 • 9
giải chi tiết bài tập hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

giải chi tiết bài tập hóa hữu HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

... 81,9 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chun Vinh – Nghệ An, năm 2015)  Hướng dẫn giải Cách 1: Sử dụng phương pháp quy đổi Thời buổi 2015 người ta thích tốn hỗn hợp nhiều chất Những loại tập ... dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Hướng dẫn giải Ancol ... trị a gần giá trị sau đây? A 14,5 B 17,5 C 18,5 D 15,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Khóa luyện đề Moon.vn – Hà Nội, năm 2015)  Hướng dẫn giải o t  Ancol  Anken  H O  0,27 0,27 mol: 0,27...
 • 93
 • 8,936
 • 48
Bài tập hóa hữu cơ hay có lời giải

Bài tập hóa hữu hay lời giải

... CnH2n+2và b mol CxH2x tổng thể tích 11,2 +6,72 =17,92 Phần 1: CxH2x +H2 →CxH2x+2 b b b Giảm 25% =(11,2 +6,72).0,25 = 4,48lit thể tích lại 17,92 – 4,48 =13,44lit(0,6mol) Bài cho: a +(0,3 –b)+b ... = 0,5 thay a vào ,b = 0,2 Phần 2: gọi số mol ak,bk tương ứng CnH2n+2 nCO2 ak nak CxH2x - x CO2 bk xbk Ta (14n +2)ak +14x.bk = 80 (1)(gam hh) nak + xbk =5,5 (2)(nCO2) => 2ak =3,thay a ... +2)ak +14x.bk = 80 (1)(gam hh) nak + xbk =5,5 (2)(nCO2) => 2ak =3,thay a vào , k = thay a,k vào (2) 1,5n +x = 5,5 n =1,x = hợp lí tức CH4 C4H8 Chọn D ...
 • 3
 • 588
 • 6
Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

... Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H15O4N3 ... sục vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy xuất m gam kết tủa (các phản ứng xảy hồn tồn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54,0 (Đề thi thửTHPT Quốc Gia lần – CLB Gia sư ĐH Ngoại Thương – Hà Nội, năm 2015) ... với gam NaOH dung dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo) Câu...
 • 92
 • 19,001
 • 88

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa hữu cơ hay và khóbài tập hóa hữu cơ haysách hóa hữu cơ hay nhấttồng hợp hóa hữu cơ haytai lieu ve hoa huu co hay va khocách giải hóa hữu cơ hayly thuyet hoa huu co haysách hóa hữu cơ haynhung bai tap hoa huu co hay va khochủ đề những bài tập hóa hữu cơ hay mùa thi 2014hoa huu co haytrac nghiem hoa huu co haynhững bài hóa hữu cơ hay và khónhững bài hóa hữu cơ hay và khó luyện thi đại họccác bài hóa hữu cơ hay khó luyện thi đại họcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ