1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bất đẳng thức- CĐ thi vào THPT-HSG và thi chuyên môn Toán của Thanh Hóa

Bất đẳng thức- CĐ thi vào THPT-HSG và thi chuyên môn Toán của Thanh Hóa

Bất đẳng thức- thi vào THPT-HSG thi chuyên môn Toán của Thanh Hóa

... V .Bất đẳng thức , bất phơng trình ,cực trị đại số V.1 - Bất đẳng thức 1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa : Cho hai số a b ta có a > b a b > 0 b) Một số bất đẳng thức cơ ... bất đẳng thứcvề giá trị tuyệt đối 0A Với A bất kỳ , dấu bằng xảy ra khi A = 0 A B A B+ + dấu bằng xảy ra khi A cùng dấu A B A B Dấu bằng xảy ra khi A B cùng dấu A> B 03) Bất đẳng ... ( ) 2 4a b ab+ Với a b là các số bất kỳ ( ) 2 2 2 2 a b a b + + Với a b là các số bất kỳ Dấu bằng xảy ra khi a = b 04) Bất đẳng thức Bunhiacopsky (Còn gọi là bất đẳng thức Côsi Svac )...
 • 20
 • 431
 • 2
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ – BẤT ĐẲNG THỨC – HÀM SỐ (PHẦN 1) pdf

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ – BẤT ĐẲNG THỨC – HÀM SỐ (PHẦN 1) pdf

... CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 9 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ – BẤT ĐẲNG THỨC – HÀM SỐ ... CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 9 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 10 Bài 10. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ... x− + + − + − = CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 9 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 2. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực...
 • 10
 • 1,005
 • 23
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP – TRỤC CĂN THỨC – HỆ TẠM THỜI (PHẦN 1) doc

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP – TRỤC CĂN THỨC – HỆ TẠM THỜI (PHẦN 1) doc

... 1x x x x− − = + − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 7 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN ... −− ++ + − ≤+ CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 7 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 11 Bài 11. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ... −− − −−≤− − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 7 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 12 Bài 12. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực...
 • 13
 • 939
 • 21
Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ - ĐỊNH LÝ VIETE (PHẦN 1) pot

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ - ĐỊNH LÝ VIETE (PHẦN 1) pot

... Gọi 1 2,x xlà hai nghiệm của phương trình đó. Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 21 2M x x . Bài 102. Tìm giá trị nguyên của a b để phương trình sau có hai ... giá trị của biểu thức 2 2 33P a c ac b abc   . CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG ...  3. Tìm nghiệm của phương trình (1) khi m n thỏa mãn: 2 25 6 4 10 48 135 0m n mn m n     . 4. Tìm giá trị nguyên của m n để (1) có hai nghiệm nguyên là m n. Bài 10. Chứng...
 • 17
 • 2,836
 • 44
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ – ĐỊNH LÝ VIETE (PHẦN 3) ppt

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ – ĐỊNH LÝ VIETE (PHẦN 3) ppt

... 5m. 2. Với giá trị nào của m thì (1) có hai nghiệm mà tích tổng của chúng bằng nhau ? 3. Định giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm nguyên. 4. Thi t lập hệ thức liên hệ giữa ... trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm đều nguyên. CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 5 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG ... mọi giá trị của m. 3. Giả dụ 1 2,x xlà hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m sao cho a) Hiệu lập phương hai nghiệm bằng 296. b) Hai nghiệm 1 2,x xtương ứng là sin cos của một góc...
 • 15
 • 1,708
 • 38
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 2) pdf

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 2) pdf

... tập nghiệm của bất phương trình là 1 324 8x . CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM SỞ CHỈ HUY TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 6 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 12 Bài toán 33. Giải bất phương ... các bài toán chứa căn thức phức tạp. Điển hình trong bài toán số 43, để xuất hiện bình phương trong lời giải đã nhân hai vế với 4, tiếp tục dùng các kiến thức tổng hợp về bất đẳng thức, bất phương ... luận nghiệm của bất phương trình đã cho: 2;1 6;3S     . Bài toán 47. Giải bất phương trình 24 7 2 3 1 15x x x    . Lời giải. Điều kiện 13x . Bất phương...
 • 22
 • 1,062
 • 15
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 1) potx

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 1) potx

... MINH THI; XYZ1431988GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 1) Bài 1. Giải biện ... −− = + ++ = + CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 4. Xác định giá trị thực của tham số để các phương trình sau có vô ... +−− +=−− =− − − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 8. Xác định giá trị thực của tham số m để các phương trình sau có nghiệm...
 • 5
 • 1,187
 • 22
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO (PHẦN 1) pot

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; BÀI TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO (PHẦN 1) pot

... x x x− − + = − + − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 5 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ... CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 5 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 10 Bài 10. Giải các phương ... + − + =− + − + =− + +3 23 140 034, 17 7 9 0xx x x− =− + + = CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 5 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 2. Giải các phương...
 • 10
 • 1,336
 • 21
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO (PHẦN 1) doc

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO (PHẦN 1) doc

... hằng đẳng thức, ẩn giấu đi bản chất bài toán phương hướng giải. Những bài toán dạng này thường xuất hiện trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên hoặc kỳ thi tuyển ... Bài toán vẫn thường mang đặc tính "Giấu mặt", cần có cách nhìn tinh tế khéo léo để nhận dạng. Trình bày sao cho vừa logic vừa tiết kiệm thời gian giảm thi u sai sót trong tính toán. ... HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM SỞ CHỈ HUY TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 5 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 18 Nhận xét. Lời giải bài toán 32 lời giải 1 bài toán 33 tương tự nhau. Mấu chốt của hai lời...
 • 20
 • 1,048
 • 14
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT SỬ DỤNG ẨN PHỤ (PHẦN 3) doc

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH; LÝ THUYẾT SỬ DỤNG ẨN PHỤ (PHẦN 3) doc

... đánh giá thông thường (lời giải bài toán 21) hoặc bất đẳng thức Cauchy (lời giải 1 bài toán 20). Ngoài ra còn còn có thể sử dụng bất đẳng thức Bunyakovsky, bất đẳng thức căn thức cơ bản hoặc sử ... bạn có thể tính ngay được nghiệm của phương trình ban đầu thử lại (không nhất thi t tìm cụ thể giá trị a b) Bài tập tương tự. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp ... MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM SỞ CHỈ HUY TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 8 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT SỬ DỤNG ẨN PHỤ (PHẦN 3) Phương trình bất...
 • 70
 • 697
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vào lớp chọn khối 7 môn toánđề thi vào lớp 10 năm 20132014 môn toánđề thi vào lớp chọn khối 8 môn toánđề thi vào lớp chọn khối 6 môn toánđề thi vào lớp chọn khối 10 môn toánđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh thanh hoáBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ