1. Trang chủ >
 2. Lớp 11 >
 3. Hóa học >

Ma trận đề kiểm tra hóa 11 học kỳ 1

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 11 HỌC KÌ 2 ppsx

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 11 HỌC KÌ 2 ppsx

... nhỏ) Ma trận Chủ đề Mạch KTKN Phần chung Mức nhận thức 1 Giới hạn 1,0 1,0 0,5 Tổng phần chung 1 1,0 1,0 1,0 2, 5 3,0 2, 0 7,0 1,0 1,0 Đạo hàm 1,0 Tổng toàn 2, 0 Tổng phần riêng Diễn giải: 1) Chủ đề ... 0,5 2, 5 Phần riêng 1,0 Quan hệ vuông góc 2, 0 Hàm số liên tục Đạo hàm Cộng 3,0 2, 5 3,0 5,5 – Hình học: 3,0 điểm – Đại số & Giải tích: 7,0 điểm 11 2, 0 + Giới hạn: + Liên tục: + Đạo hàm: 10,0 2, 0 ... nhỏ) Ma trận Chủ đề Mạch KTKN Phần chung Giới hạn Mức nhận thức 1 1,0 1,0 Quan hệ vuông góc Tổng phần chung Phần riêng 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2, 5 1,0 2, 5 3,0 2, 0 7,0 1,0 1,0 Đạo hàm 1,0 2, 0 Tổng...
 • 4
 • 672
 • 0
MA TRẬN  đề KIỂM TRA  đáp án  học kỳ II  lớp 11

MA TRẬN đề KIỂM TRA đáp án học kỳ II lớp 11

... 3,0 10 điểm 40% 30% 30% 100% Trang 2/6 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn học: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; ... Trang 4/6 - Mã đề thi 132 PHIẾU ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC 11 A PHẦN TRẮC NGHIỆM Mã đề: 132 Đáp án ô màu đen 10 11 12 13 14 A B C D B PHẦN TỰ LUẬN Câu Đáp án a Thang điểm CH3 Br ... trả lời ứng với số thứ tự câu hỏi đề thi - Đối với câu hỏi, thí sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời 01 06 11 02 07 12 03 08 13 04 09 14 05 10 Đề bài: Câu 1: Dung dịch có pH =...
 • 6
 • 606
 • 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - THCS Mường Bám doc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - THCS Mường Bám doc

... TRƯỜNG THCS MƯỜNG BÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ... would like some vegetables Phòng GD & ĐT Thuận Châu Trường THCS Mường Bám ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút Họ tên:………………………………………………………… Lớp:…… ... Beach II Language focus : (2,5 điểm) câu 0.25đ 1-C 6-C 2-B 7-B 3-C 8-C 4-A 9-C 5-B 10 – C III Write: (2,5 điểm) câu 0.5đ Is there any meat? She has long black hair How much is a sandwich? How many...
 • 6
 • 1,510
 • 5
MA TRẬN + ĐỀ KIỂM TRA LÝ 8 HỌC KỲ II

MA TRẬN + ĐỀ KIỂM TRA LÝ 8 HỌC KỲ II

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Nhận biết TNKQ Thông hiểu TL TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ ... C26,7 C23,11 C27,12 4 3.0 2.0 5.0 Trường ……………… Lớp: 8A… Họ tên: ……………………………………… Điểm Thứ……ngày………tháng…… năm 2013 Kiểm tra : 45 phút Môn : Vật Lời phê giáo viên I - TRẮC NGHIỆM : ( 4.0 đ ) Câu ... ĐÁP ÁN Kiểm tra t Vật ( 2012 – 2013 ) I TRẮC NGHIỆM: ( 4.0 điểm ) Mỗi câu đạt 0.5 đ Câu A Câu B Câu D Câu D Câu B Câu C Câu C Câu A II TỰ LUẬN: ( 6.0 điểm ) Câu 9:...
 • 10
 • 635
 • 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC LỚP 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC LỚP 9

... 2H2O + 4CO2 (2) 0,03 0, 09 0,02 0,05 Tõ (1) vµ (2) ta cã nO = 0, 09 + 0,05 = 0,14 ⇒ VO = 0,14.22,4 = 3,136l ⇒ VKK = 5VO = 15,68l 0 2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu 30%, Biết ... phương trình hóa học phản ứng CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2 n BaSO4 = n BaCl2 = 0,1 mol ⇒ khối lượng chất kết tủa: 233 x 0,1 = 23,3 (g) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 48 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu ... (**) ta cã tỉng sè mol cđa HCl: n = 0.175 mol ⇒ mdd = 0,175.36,5 100 = 35 g 18,25 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 20 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu 30%, Biết 30%, Vận dụng 40% Hình thức: 20% TNKQ, 80% tự luận...
 • 15
 • 1,753
 • 13
đề kiểm tra hóa 9 học kỳ 2 có đáp án và ma trận

đề kiểm tra hóa 9 học kỳ 2 có đáp án và ma trận

... - - Đáp án đề: 2 09 01 - - - ~ 03 ; - - 06 - - - ~ 09 - - - ~ 12 - - - ~ Đáp án tự luận Đề 1: Câu 1: Mỗi phương trình 0.5đ CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH )2 → 2C2H2 + 5O2 t → 4CO2 + H2O CO2 + ... 0, 025 = 0,05mol => VC H = 0,05 .22 ,4 = 1,12lit => %VCH = c) 1, 12 100 = 66,67% 1,68 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,75 đ C2H4 + O2 t → CO2 + 2H2O CH4 + 2O2 t → CO2 + 2H2O Theo phương trình hóa học nCO2 = 2nC ... Cho axit clohidric vào hai mẫu NaCl, K2CO3 Mẫu khí thoát K2CO3 0 .25 đ - Còn lại NaCl K2CO3 + 2HCl  0 .25 đ → 2KCl + CO2 ↑ + H2O Câu 4: a) C2H4 + Br2  0 .25 đ → C2H4Br2 1,68 = 0,075mol b)...
 • 10
 • 711
 • 1
Thiết kế ma trận đề kiểm tra Hóa học( Tập huấn)

Thiết kế ma trận đề kiểm tra Hóa học( Tập huấn)

... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im S cõu...
 • 95
 • 1,183
 • 38
Đề kiểm tra hóa 8 học kỳ I có ma trận mới

Đề kiểm tra hóa 8 học kỳ I có ma trận mới

... = 62(đ.v.C) Tính hoá trị Fe a II - Fe O3 - Áp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y a = II →a= Câu7: (1.5đ) II =3 - Vậy Fe hoá trị III Lập công thức hoá học III II - Công thức chung: Alx ( SO4 ... Số i m Tỉ lệ % Số câu Số i m1.5đ Số câu1 1.5 i m=15% Chủ đề Công thức hóa học Viết công thức hoá học chất cụ thể biết tên nguyên tố số nguyên tử nguyên tố tạo nên phân tử Biết phân tử kh i chất ... số câu Tổng số i m Tỉ lệ % III ĐỀ B I: Số câu1 2 i m20.% - Tìm hoá trị nguyên tố nhóm nguyên tử theo công thức hoá học cụ thể Số câu Số i m1.5đ Số câu2 Số i m3 30% Số câu2 Số i m2 20% Câu1:...
 • 5
 • 286
 • 1
ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HOC KỲ II CÓ MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HOC KỲ II CÓ MA TRẬN

... 7,2g kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn 100 ml dung dịch HCl 6M Xác định tên kim loại dùng (Cho : Zn = 56, H = 1, Cl = 35,5, ) III.HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP KIỂM TRA HKII (2010 – 2011) Câu...
 • 3
 • 342
 • 1
Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)

Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)

... Câu : Nhận xét thể rõ cách dụng binh tài giỏi Quang Trung ? A Tổ chức hành quân thần tốc ginh thng li B Sẵp xếp quân tiền , tả , hậu , trung hợp lí C Giữ đợc bí mật tuyệt đối D vừa hành quân ... tả ngời cứu Lục Vân Tiên II Phần tự luận Câu 1: Kết thúc Chuyện ngời gấi Nam Xơng cảnh Vũ Nơng trở kiệu hoa, đứng dòng nói lời tạ từ Trơng Sinh mẵi Hãy viết đoạn văn ngắn diễn tả cảm xúc , suy ... cảm xúc , suy nghĩ em kết thúc Câu : Dựa vào đoạn trích Mã giám Sinh mua Kiều, em xây dựng thành văn tự ...
 • 2
 • 3,498
 • 21
Tài liệu TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

Tài liệu TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

... cấp cao; viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số với hệ số góc cho trước (gồm câu nhỏ) Ma trận Chủ đề - Mức nhận thức Phần chung Giới hạn 1 1,0 1,0 Quan hệ vuông góc 2,0 Hàm số liên tục Đạo ... Đạo hàm 1,0 Tổng toàn 2,0 Tổng phần riêng Diễn giải: 1) Chủ đề 3,0 2,5 3,0 5,5 – Hình học: 3,0 điểm – Đại số & Giải tích: 7,0 điểm 11 2,0 + Giới hạn: + Liên tục: + Đạo hàm: 10,0 2,0 điểm 2,0 ... 2,0 Phần riêng Giới hạn Cấp số 1,0 1,0 2,0 Tổng phần riêng Diễn giải: 1) Chủ đề 1,0 Đạo hàm Tổng toàn 3,0 2,5 3,0 5,5 11 2,0 10,0 – Hình học: 3,0 điểm – Đại số & Giải tích: 7,0 điểm Chuẩn + Giới...
 • 3
 • 888
 • 5
Bài giảng TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

Bài giảng TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

... cấp cao; viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số với hệ số góc cho trước (gồm câu nhỏ) Ma trận Chủ đề Mạch KTKN Phần chung Giới hạn Mức nhận thức 1 1,0 1,0 Quan hệ vuông góc 2,0 Hàm số liên ... tục điểm xét tính liên tục hàm số tập xác định Câu 3: Tính đạo hàm hàm số (gồm câu nhỏ) Câu 4: Bài toán hình học không gian (gồm câu nhỏ) II Phần riêng: 1) Theo chương trình chuẩn Câu 5a: Ứng dụng ... Đạo hàm 1,0 Tổng toàn 2,0 Tổng phần riêng Diễn giải: 1) Chủ đề 3,0 2,5 3,0 5,5 – Hình học: 3,0 điểm – Đại số & Giải tích: 7,0 điểm 11 2,0 + Giới hạn: + Liên tục: + Đạo hàm: 10,0 2,0 điểm 2,0...
 • 3
 • 1,055
 • 13
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II potx

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II potx

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2010 - 2011) MÔN: SINH LỚP 11- CƠ BẢN Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận...
 • 2
 • 360
 • 0
Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán- Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học THCS.

Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán- Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học THCS.

... tập để giáo viên học sinh sử dụng biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề II Chuẩn bị: Tài liệu Bồi dưỡng cán quản lí giáo viên biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, tập” Tài liệu: ... soạn đề kiểm tra theo ma trận đề, thực đổi kiểm tra đánh giá - Trang bị cho cán quản lí giáo viên quy trình kĩ thuật thiết lập ma trận đề biên soạn đề kiểm tra theo đạo Bộ - Hướng dẫn các sở giáo ... soạn đề kiểm tra theo ma trận đề, thực đổi kiểm tra đánh giá - Nêu đổi kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THCS lần tập huấn - Vận dụng quy trình kĩ thuật thiết lập ma trận đề biên soạn đề...
 • 102
 • 887
 • 7
Các bước lập ma trận đề kiểm tra môn Sinh học 7.

Các bước lập ma trận đề kiểm tra môn Sinh học 7.

... câu 25 điểm 10 % 50% = 50 điểm câu 50 điểm 20 % Căn vào ma trận viết có đề kiểm tra sau: Đề kiểm tra Môn: Sinh học Lớp:7 (Thời gian kiểm tra: 45 phút ) Câu 1: (50đ) a/ Chú thích hình 36.3 SGK ... số điểm ma trận (ứng với 100%); Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng ma trận (ứng với điểm cho chủ đề (nội dung, chương ); Tính thành điểm số cho chủ đề ứng với % 100%);QĐ phân Tên Chủ đề Nhận biết ... vừa nước vừa đại diện (ếch đồng) Trình chủ đề; Tính thành cạn bày hoạt động tập tính 20% điểm số cho đại diện Số câu Số câu Số câu Số câu Số ứng chủ đề câu với % 20% x 250 điểm = 50 điểm= % Số...
 • 8
 • 927
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề kiểm tra môn sinh học lớp 10ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 10ma trận đề kiểm tra lần 2 học kỳ 2 – lớp 12 môn tiếng anh pptma tran de kiem tra sinh 9 hoc ki 1ma tran de kiem tra toan 11 hoc ki 2ma tran de kiem tra sinh 11 hoc ki 2ma trận đề kiểm tra môn sinh học 11ma tran de kiem tra hoa hoc 10de va ma tran de kiem tra hoa hoc 10ma trận đề kiểm tra môn tin học 11ma tran đe kiem tra toan 11ma trận đề kiểm tra môn sinh học 10ma trận dề kiểm tra hóama tran de kiem tra toan 11 co banma tran de kiem tra toan 11 chuong 5chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ