ma tran de kiem tra toan 11 hoc ki 2

Tài liệu TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

Tài liệu TST - Ma trận đề kiểm tra Toán 11 HK2 (tham khảo)

Tư liệu khác

... góc11,011,011,033,0Tổng phần chung3 2, 53 2, 5 2 2,087,0Phần riêng Giới hạnCấp số11,011,0Đạo hàm 2 1,0 2 2,0Tổng phần riêng33,033,0Tổng toàn bài3 2, 565,5 2 2,0 11 10,0Diễn giải:1) Chủ ... hàm 2 1,0 2 2,0Tổng phần riêng33,033,0Tổng toàn bài3 2, 565,5 2 2,0 11 10,0Diễn giải:1) Chủ đề – Hình học: 3,0 điểm– Đại số & Giải tích: 7,0 điểm + Giới hạn: 2, 0 điểm+ Liên tục: 2, 0 ... thứcCộng1 2 3 4Phần chungGiới hạn11,011,0 2 2,0Hàm số liên tục11,011,0Đạo hàm10,510,5 2 1,0Quan hệ vuông góc11,011,011,033,0Tổng phần chung3 2, 53 2, 5 2 2,087,0Phần...
 • 3
 • 888
 • 5
Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)

Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)

Ngữ văn

... MA TRN KIM TRA NG VN PHN VN HC TRUNG I NM HC 20 08 -20 09 Mc Nhn bit Thụng hiu Vn dng thp Vn dng cao Tng sTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLChuyn ngi con gỏi Nam Xng10,510,511 2 1Truyn ... con gỏi Nam Xng10,510,511 2 1Truyn Kiu 10,516 2 1Hong Lờ nht thng chớ 1o,51Truyn Lc võn Tiờn 10,510,51Cng S cõu Tng s im 4 2 211116 : I Phn trc nghim:Câu 1: Chuyện ... Là yếu tố truyền Câu 3 : tác phẩm truyện Ki u còn có tên gọi nào khác ?A. Kim Vân Ki u truyện B. Đoạn trờng tân thanh C. Truyện vơng Thuý Ki u ...
 • 2
 • 3,498
 • 21
Ma trận đề kiểm tra Toán 8

Ma trận đề kiểm tra Toán 8

Toán học

... b) ( ) ( )3 3 2 2 2 2x 3 x 3x 6x 9 6x: .3x 6x 3x x 6x 9− −− +=− +(0 ,25 đ)( )( )3 2 2x 36x.3xx 3−=−(0 ,25 đ)( ) 2 x 3x−=(0 ,25 đ)Câu 3: (1đ) Tứ giác ABCD ... 3,5đ 2) Chương 2 Đại sốCâu 4,5,7 1,5đCâu 2a 0,5đCâu 2b 0,5đ5 2, 5đ3) Chương 1 Hình họcCâu3,4a 2 Câu 4b 1đ3 3đ4) Chương 2 Hình họcCâu 3,6 1đ 2 1đTổng5 2, 5đ1 ... 2x 3x− là phân thức nào?a) 2 3xx−b) 3x 2 x−c) 3 2xx−d) x2x 3−Câu 6: Cho ABC có BC = 3cm và đường cao AH = 4cm. Khi đó, diện tích ABC là:a) 7cm 2 b) 5cm 2 c) 6cm 2 d) 12cm 2 Câu...
 • 3
 • 518
 • 5
de kiem tra toan 8 hoc ki 1

de kiem tra toan 8 hoc ki 1

Toán học

... 2 Kết quả phân tích đa thức 2 2 1x x thàn nhân tử là. A.(x-1) 2 B (x-1) 2 C (x+1) 2 D.(-x-1) 2 Bài 3 Điều ki n xác định của phân thức 2 3 64 1xx là. A.x1 2 1.4B x C. x 2 ... là. A. 6cm 2 B.10cm 2 C.12cm 2 D.15cm 2 Bài 8 Trên hình vẽ bên biết tứ giác ABCD là hình chữ nhật vàAB=5cm,BC=5cm DC=8cm diện tích HBClà A.4,5cm 2 B. 6cm 2 C.12cm 2 D.16cm 2 A B ... D.x 1 2 Bài 4 Giá trị của biểu thức M= 2 32x y tại x=-1 ,y= -2 là. A. 8 B 14 C. -16 D. 16Bài 5 Kết quả đúng của phép tính 2 5 2 3xxy+: 2 10 4xx y+ là. A 2 6xy B.6xy C. 2 6xy...
 • 4
 • 1,220
 • 9
Đề kiểm tra toán 8 học kỳ 2

Đề kiểm tra toán 8 học kỳ 2

Toán học

... phơng trình đúng: 0,5 điểm: a) x 1 2 x 2 x x .(x 2) = + ĐKXĐ: x 0; x 2; x 1 2 x 2 x x .(x 2) = x.x (x 2) 2 (x 2) x x.(x 2) = x 2 x + 2 = 2 x.(x-1) = 0 x 0x 1 0= = ... HCDH HB= 2 BH HD.HC= BH 2 = 16 . 9 = 12 2 BH = 12( cm) SABCD 2 (AB CD).BH (7 25 ). 12 1 92( cm ) 2 2+ += = =A BCHDKĐáp án và biểu điểm môn toán 8 học iiNăm học 20 07 - 20 08I/ Phần ... trình x 2 x = 0 là: A. {0} B. {0; 1} C. {1;} D. Một kết quả khác.Câu 2: Bất phơng trình 5-2x 0 có nghiệm là: A. x 2 5 ; B. x 3; C. x 2 5 D. x 5 2 .Câu 3: Cho bất phơng trình 11 x...
 • 4
 • 1,082
 • 15
Đề kiểm tra toán 9 học kì II

Đề kiểm tra toán 9 học II

Toán học

... phơng trình).Cho phơng trình Biết x1Tính x 2 Tính ma/ 06 2 =++mxx 2 1=x= 2 xm =b/ 0334 22 =++mmxx411=x= 2 xm1 = ; m 2 =Câu 2: (1đ)Điền dấu X vào ô Đúng, Sai tơng ứng với ... huệnăm học 20 07 - 20 08đề ki m tra học iiMôn: Toán 9Thời gian làm bài 90 phútA/ Phần trắc nghiệm: (2 )Câu 1: (1đ)Điền giá trị x 2 và m vào ô trống trong bảng (x1; x 2 là 2 nghiệm của ... Phần tự luận (8đ)Câu 1: (2 )Một sân trờng hình chữ nhật có chu vi là 320 m. Biết hai lần chiều dài hơn ba lần chiềurộng là 20 m. Tính diện tích của sân trờng?Câu 2: (2 )a/ HÃy tìm các giá trị...
 • 2
 • 1,107
 • 12
de kiem tra toan 9 hoc ky 2

de kiem tra toan 9 hoc ky 2

Toán học

... (x) = 2x 2 f (13) =2. 2 1 1 2 2.3 9 9 = = ữ ;( 0, 5 điểm ) f( -2) = 2. ( ) 2 2 2. 4 8 = = ; ( 0, 5 điểm ) Bài 2 : Độ dài đờng tròn có bán kính bằng 5 cm là : C = 2. .R = 2. 3,14 ... trình có hai nghiệm phân biệt là : 13 1 2 1 2. 1 2 x + = = = ; 2 2 1 1 2. 1 2 x + = = ; ( 0,5 điểm ) b. Ta có : ( ) ( ) 2 2 2 4. 1 4 4 2 0m m m m m = = + = với mọi giá trị của ... Thay x1+ x 2 = - m ; x1 .x 2 = m + 1 vào A ta có : A = ( - m ) 2 2 .( m + 1 ) = m 2 2m 2 = m 2 2m + 1 -3 = ( m 2 2m + 1 ) 3 = ( m 1 ) 2 3 - 3 với mọi giá trị của m...
 • 5
 • 516
 • 1
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HỌC 1 LỚP 2

Toán học

... thứ hai có ít hơn bình thứ nhất 7 lít dầu. Hỏi bình thứ hai có bao nhiêu lít dầu?A) 10C) 24 lít.B) 24 .D) 10 lít...
 • 2
 • 1,461
 • 16
Ngân hàng đề kiểm tra Toán 7 - học kì I

Ngân hàng đề kiểm tra Toán 7 - học I

Toán học

... 0,5đ:x - 3 - 1 - 1 /2 0 2 2,5y 12 4 2 0- 8-10Câu 3. (1,5 điểm) Tính mỗi câu đúng đợc 0,5đ:y = f(x) = x 2 2. f( -2) = ( -2) 2 2 = 2 f(0) = 0 2 2 = -2 f(1 /2) = (1 /2) 2 2 = -7/4Câu 4. ... vì: 3 2 y x= Câu 2: (4đ) Mỗi ý đúng đợc 1đ: (GV chia nhỏ các ý đến 0,5đ)Hàm số y = f(x) = 2x 2. f(-1) = 2. (-1) 2 = - 4; f(0) = 2. 0 2 = - 2 f(1) = 2. 1 2 = 0; f(3 /2) = 2. (3 /2) 2 = 1.Câu ... đỉnh 2 1.5 2 1.010.531.5Hai đờng thẳng vuông góc,hai đờng thẳng song song9 6.5 4 2. 010.5 2 4,076.5Định lí 2 2.0 1 2, 01 2, 0Tổng13 10 63.033.0 2 4.0 11 10,0 TOAN7 -045- 122 1- 0115 -0315-4đáp...
 • 14
 • 746
 • 5

Xem thêm