1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

chuyên đề cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử theo hướng dạy học tích hợp liên môn

... mã di truyền, lời câu hỏi: mã ba - Mã di truyền gì? - Nêu phân tích đặc - Thế mã ba? Vai trò điểm mã ba ba mở đầu ba kết thúc? - Nêu phân tích đặc điểm mã ba? Hoạt động 2: chế DT cấp độ phân ... thức chế di truyền phân tử 2.4 Bài tập vận dụng 2.5 Điều hòa hoạt động gen Thời lượng Số tiết học lớp: tiết Thời gan học nhà: tuần làm dự án II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu chyên đề Sau học ... trúc chế di truyền phân tử chế di truyền AND – ARN – protein Xây dựng công thức - GV hướng dẫn HS xây dựng HS xây dựng công thức DT công thức: phân tử: + Tính số AND tạo thành CT1: số phân tử AND...
 • 9
 • 2,494
 • 58
Chuyên đề Cơ sở vật chất và Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử Ôn thi THPT Quốc Gia

Chuyên đề sở vật chất chế di truyền ở cấp độ phân tử Ôn thi THPT Quốc Gia

... chung ARN : - sinh vật như: thực khuẩn thể, virus động vật, virus thực vật vật liệu di truyền ARN sinh vật bậc cao có ARN mãcủa ADN - Phân tử ARN có cấu tạo đa phân gồm nhiều đơn phân ribơnu ... tạo nên phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh từ gen số lần mã gen Số phân tử ARN = Số lần mã = K 31 + Số ribơnu tự cần dùng số ribơnu cấu thành phân tử ARN Vì qua K lần mã tạo thành phân tử ARN ... môi trường cung cấp cho gen nhân đôi : Gọi rN số ribônuclêôtit phân tử mARN, suy số liên kết hóa trò phân tử ARN : 2rN - = 2519 => rN = 1260 ribônu Số lượng loại ribônuclêôtit phân tử ARN : rA =...
 • 71
 • 5,670
 • 27
Chuyên Đề Cơ chế quản lý Ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Chuyên Đề chế quản lý Ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam. Thực trạng giải pháp

... tạo chế quản NSNN cho giáo dục đào tạo Chương 2: Thực trạng chế quản NSNN cho giáo dục đào tạo Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản NSNN cho giáo dục đào ... cho học bổng 2.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 2.3. 1Cơ chế phân cấp quản NSNN giáo dục đào tạo Nội dung phân định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản NSNN cho giáo dục đào tạo ... Từ thực tiễn thi bên cạnh nỗ lực tăng đầu tư NSNN cho giáo dục đào tạo, việc không ngừng hoàn thiện chế quản NSNN cho giáo dục đào tạo quan trọng Chuyên đề chế quản Ngân sách nhà nước...
 • 60
 • 779
 • 3
TIỂU LUẬN:Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Giấy Bãi Bằng trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập.Mở đầu --------* Tính cấp thiết của đề tàiKhác với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp trước đây, trong nền kinh tế pot

TIỂU LUẬN:Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Giấy Bãi Bằng trong quá trình chuyển sang chế thị trường hội nhập.Mở đầu --------* Tính cấp thiết của đề tàiKhác với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp trước đây, trong nền kinh tế pot

... Mở đầu * Tính cấp thiết đề tài Khác với kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp trước đây, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nay, cạnh tranh vừa đặc trưng bản, vừa vấn đề thời ... nâng cao khả cạnh tranh Công ty giấy Bãi Bằng Nhiệm vụ đề tài cần giải gồm: - Hệ thống hoá vấn đề cạnh tranh kinh tế thị trường - Phân tích thực trạng khả cạnh tranh Công ty giấy Bãi Bằng - Đề ... vấn đề vừa bản, vừa cấp bách Công ty Đề tài luận văn: "Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Giấy Bãi Bằng trình chuyển sang chế thị trường hội nhập" thực nhằm mục đích góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu...
 • 66
 • 1,159
 • 1
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

... ca cụng ngh thụng tin nhm nõng cao hiu qu dy hc ang c rt nhiu giỏo viờn quan tõm Trong chng I phn Di truyn hc Sỏch giỏo khoa sinh hc 12 cú mt s bi dy thuc ch C ch di truyn cp phõn t vi lng kin ... vi h thng cõu hi dn dt giỳp hc sinh nõng cao kt qu hc Vn nghiờn cu: Vic s dng phn mm PLASH, POWERPOINT vo ging dy ch C ch di truyn cp phõn t cú nõng cao kt qu hc ca hc sinh lp 12 trng THPT ... internet: thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; youtuber PH LC I GIO N GIO N BI GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH NHN ễI CA ADN Ngy son: Tit th: Tờn chng: C ch di truyn v bin d TấN BI: GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH...
 • 27
 • 877
 • 0
CHUYÊN ĐỀ TÍNH CHẾ ĐỘ NHIỆT VÀ TUỔI THỌ MÁY BIẾN ÁP DẦU

CHUYÊN ĐỀ TÍNH CHẾ ĐỘ NHIỆT TUỔI THỌ MÁY BIẾN ÁP DẦU

... Chuyên đề: Tính chế độ nhiệt tuổi thọ máy biến áp dầu Trong đó: Sđm : công suất định mức máy biến áp S1: phụ tải bậc S2: phụ tải bậc hai Độ tăng nhiệt độ dầu (lớp bề mặt) so với nhiệt độ ... Chuyên đề: Tính chế độ nhiệt tuổi thọ máy biến áp dầu cd = d + cd(đm) k 2m Trong đó: cd (đm) : độ tăng nhiệt độ điểm nóng cuộn dây so với nhiệt độ dầu lớp bề mặt phụ tải định mức Nhiệt độ dầu ... cuộn dây so với nhiệt độ dầu lớp bề mặt phụ tải định mức: cd (đm) = 23oC Tác giả: Lê Quốc Anh Chuyên đề: Tính chế độ nhiệt tuổi thọ máy biến áp dầu Độ tăng nhiệt độ ban đầu dầu ứng vơi phụ tải...
 • 8
 • 1,136
 • 24
sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học chương 1_cơ chế di truyền và biến dị_sinh học 12

sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học chương 1_cơ chế di truyền biến dị_sinh học 12

... đồ phân nhánh cành cây… Trong dạy học, sử dụng biện pháp đồ hóa để dạy khái niệm, học, chương phần Tuy nhiên, tất nội dung dạy học sử dụng biện pháp đồ hóa Khi sử dụng biện pháp đồ ... việc sử dụng biện pháp đồ hóa dạy học chương I - Cơ chế di truyền biến dị, phần Di truyền học lớp 12, Ban - Xác định qui trình dạy học kiến thức trình, qui luật sử dụng biện pháp đồ hóa Phương ... thực tiễn việc sử dụng biện pháp đồ hóa dạy học Trong học Chương I - Cơ chế di truyền biến dị, phần Di truyền học bước đầu xây dựng đề xuất phương pháp dạy học đồ khâu trình dạy học 1.2 Điều...
 • 26
 • 561
 • 0
sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học chương 1_cơ chế di truyền và biến dị_sinh học 12

sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học chương 1_cơ chế di truyền biến dị_sinh học 12

... đồ phân nhánh cành cây… Trong dạy học, sử dụng biện pháp đồ hóa để dạy khái niệm, học, chương phần Tuy nhiên, tất nội dung dạy học sử dụng biện pháp đồ hóa Khi sử dụng biện pháp đồ ... việc sử dụng biện pháp đồ hóa dạy học chương I - Cơ chế di truyền biến dị, phần Di truyền học lớp 12, Ban - Xác định qui trình dạy học kiến thức trình, qui luật sử dụng biện pháp đồ hóa Phương ... thực tiễn việc sử dụng biện pháp đồ hóa dạy học Trong học Chương I - Cơ chế di truyền biến dị, phần Di truyền học bước đầu xây dựng đề xuất phương pháp dạy học đồ khâu trình dạy học 1.2 Điều...
 • 26
 • 1,499
 • 8
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

... tới chủ đề II Các lực chung NL tự học - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề là: • Xác định chế di truyền NST đặc trưng loài qua hệ tế bào qua hệ thể loài sinh sản vô tính • Xác định chế di truyền ... ảnh, video) NL sử dụng ngôn ngữ - NL sử dụng Tiếng Việt: - Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành + Sử dụng văn phong khoa học để viết báo cáo nghiên cứu + Sử dụng ngôn ngữ đối thoại, thảo luận, giải thích, ... nguyên phân, giảm phân chế di truyền NST loài sinh sản vô tính hữu tính Sự vận động NST trình thụ tinh, ý nghĩa trình thụ tinh Xác định chế di truyền NST đặc trưng loài sinh sản hữu tính qua...
 • 15
 • 624
 • 0
Tiểu luận chuyên đề - Cơ sở di truyền chọn giống động vật

Tiểu luận chuyên đề - sở di truyền chọn giống động vật

... Tiểu luận chuyên đề sở di truyền chọn giống động vật PHẦN - NỘI DUNG A PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC VÀ NHÂN GIỐNG NHẰM SỬ DỤNG ƯU THẾ LAI TRONG CHĂN NUÔI Di truyền học có tầm ... định di truyền lai AB GC khả phối hợp chung SC khả phối hợp đặc biệt Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn 13 Tiểu luận chuyên đề sở di truyền chọn giống động vật Trong nhân tố di truyền ... sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn 17 Tiểu luận chuyên đề sở di truyền chọn giống động vật 2.3 Tính đa hình di truyền albumin Albumin huyết máu mang tính đa hình di truyền Theo Fomiseva (1968) albumin...
 • 26
 • 566
 • 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty giấy Bãi Bằng trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty giấy Bãi Bằng trong quá trình chuyển sang chế thị trường hội nhập

... nớc Bãi Bằng đối thủ cạnh tranh Do đối thủ cạnh tranh Bãi Bằng nhà sản xuất nớc 24 2.2.4 Năng lực cạnh tranh chất lợng mẫu mã giấy Bãi Bằng: So sánh với đối thủ cạnh tranh nớc nói giấy Bãi Bằng ... hữu Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt nam Tổng công ty Giấy Việt nam tổ chức thành dạng công ty mẹ, công ty chủ sở hữu số công ty Tổng công ty nay, có Bãi Bằng Hình thức tổ chức công ty ... yếu cạnh tranh, lực cạnh tranh Đề tài đợc nghiên cứu phạm vi ngành giấy chủ yếu Công ty giấy Bãi Bằng Mục đích, nhiệm vụ đề tài: Góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty giấy...
 • 57
 • 649
 • 3
Gián án kiểm tra 15 phút chuyên đề cơ chế x2 ADN

Gián án kiểm tra 15 phút chuyên đề chế x2 ADN

... không với chế tự nhân đôi ADN? A Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc chậm mạch liên tục B Enzim tổng hợp đoạn mồi phải hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục C Mạch tổng hợp gián đoạn kết ... chép ADN sinh vật nhân chuẩn chép A vòng chép B hai vòng chép C nhiều vòng chép D bốn vòng chép Câu 11: Điểm mấu chốt trình tự nhân đôi ADN làm cho ADN giống với ADN mẹ A nguyên tắc bổ sung, bán ... zơ lớn B lắp ráp nuclêôtit D bán bảo tồn Câu 12: Sự nhân đôi ADN tế bào nhân thực khác nhân sơ nào? A Có loại enzim tham gia B Diễn nhanh C Diễn nhiều điểm phân tử ADN có nhiều loại enzim tham...
 • 2
 • 440
 • 0
LỞ MỒM LONG MÓNG (F.M.D) – CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ docx

LỞ MỒM LONG MÓNG (F.M.D) – CHẾ SINH BỆNH BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ docx

... bò mắc bệnh nấu chín, cơng nhân giết mổ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng khơng mắc bệnh Tuy nhiên, theo tài liệu BS Nguyễn Vĩnh Phước, người chăm sóc gia súc bệnh lở mồm long móng mắc bệnh virus ... ca bệnh sau mụn ban đầu vỡ, mụn nước khác lại xuất Do thường bệnh tích miệng kéo dài tuần, sau khỏi bệnh tuần nước bọt khơng chứa virus Biện pháp phòng trị bệnh: Phải thực nghiêm túc biện pháp ... nghé bỏ bú chết sau vài ngày mắc bệnh - Mụn nước móng chân thường bị nhiễm trùng thú đứng phân, đất, vi trùng phụ nhiễm cơng sâu vào lớp bên gây hư hại nặng tổ chức da gờ móng, làm móng dễ bị...
 • 9
 • 1,027
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: trăc nghiệm lí thuyết sinh chuyên đề cơ chế di chuyền và biến dịchuyên đề cơ chế điều hành xnk của chính phủ và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xnk thương mạicơ chế giám sát thực biện điều ước của liên hợp quốc về vấn đề quyền con ngườichuyen de ke toan ban hang và xac dinh ket qua kinh doanh cong ty co phan xng dau dau khichuyen de ke toan ban hang và xac dinh ket qua kinh doanh cong ty co phan xang dau bac sonchuyên đề cơ chế phản ứng hữu cơchuyên đề cơ chế chịu hạncó cơ chế khuyến khích và biện pháp xử phạt khi phối hcơ chế thần kinh và thể dịchchuyen de ke toan ban hang và xac dinh ket qua kinh doanh tai công ty xang daubáo cáo thực tập chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhchuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cp thương mại và dịch vụ hà tâybao bao tot nghiep chuyen de ke toan tieu thu va xac dinh ket qua kinh doanh o cong ty tnhh quoc thienbáo cao thực tap chuyên de ke toan ban hang và xác dinh ket qua kinh doanhchuyên đề sinh học chương cơ chế di truyền và biến dịBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ