1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Bài giảng Pháp Luật dân sự

bài giảng về luật dân sự

bài giảng về luật dân sự

... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái quát chung Khái niệm HDDÂN SỰ thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Phân loại + Hình thức: - HDDÂN SỰ có hình thức lời nói - HDDÂN SỰ có hình ... giao kết thời điểm có hiệu lực HDDÂN SỰ (trừ Th bên có thoả thuận pháp luật quy định) Thực hợp đồng Sứa đổi, chấm dứt hợp đồng 11 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG Hợp đồng dân thông dụng có đối tượng tài ... kiện bất khả kháng -> chịu trách nhiệm dân (trừ th thỏa thuận pl) + Nếu chứng minh nghĩa vụ không th.hiện hoàn toàn lỗi bên có quyền -> chịu TNDÂN SỰ TNDÂN SỰ không th.hiện nghĩa vụ giao vật không...
 • 19
 • 2,881
 • 3
Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

... dứt quan hệ dân luật? - Quyền sở hữu dân luật?  Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân vấn đề thời hiệu dân luật?  I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ (DÂN LUẬT) Đối tượng điều chỉnh Dân luật 1.1 Quan ... KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ (DÂN LUẬT) II QUAN HỆ DÂN LUẬT III CHỦ THỂ CỦA DÂN LUẬT IV ĐẠI DIỆN V QUYỀN SỞ HỮU VI NGHĨA VỤ DÂN SỰ VII HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VIII.TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO HÀNH VI ... Nội, 20 09 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 19 92 (sửa đổi năm 20 01) Bộ luật Dân năm 20 05 Nghị số 45 /20 05/QH11 Quốc hội ban hành ngày 14/06 /20 05 việc thi hành Bộ luật Dân năm 20 05 BỐ CỤC CHƯƠNG...
 • 79
 • 3,494
 • 4
slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự

... chung Luật Dân 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật Dân II- Một số chế định Luật Dân Đònh nghóa + Là ngành luật độc lập + Tổng hợp quy phạm pháp luật điều ... hành vi dân - Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ MỘT PHẦN ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN MẤT KHÔNG CÓ CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LDS: 1) Giao dòch dân 2) ... tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân + Bình đẳng chủ thể tham gia 2.Đối tượng điều chỉnh LDS LDS điều chỉnh quan hệ tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân DÂN SỰ QH TÀI SẢN QH NHÂN THÂN HÔN NHÂN...
 • 15
 • 2,419
 • 2
bài giảng pháp luật đại cương phần luật dân sự

bài giảng pháp luật đại cương phần luật dân sự

... chế đònh pháp luật dân sự, tổng hợp quy phạm pháp luật dân sự, ng điều chỉnh việc chuyển dòch tài sản người chết cho người khác theo di chúc theo trình tự đònh theo quy đònh của pháp luật Người ... niệm luật dân Đối tượng phương pháp điều chỉnh luật ng dân Quyền sở hữu tài sản cá nhân tổ chức khác xã hội Các phát sinh chấm dứt quyền sở hữu Các hình thức thừa kế tài sản theo quy đònh Pháp luật ... động ng THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Khái niệm: thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy đònh Những trường hợp thừa kế theo pháp luật - Không có di chúc;...
 • 34
 • 575
 • 0
bài giảng gdcd 12 bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân

bài giảng gdcd 12 bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân

... quyền nghĩa vụ công dân? TIẾT 25 – BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a Quyền học tập công dân * Khái niệm Là quyền công dân học từ thấp ... nhà nước giỏo dục TIẾT 25 – BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a Quyền học tập công dân b Quyền sáng tạo công dân * Khái niệm Là quyền người ... Câu 4: Quyền học tập,sỏng tạo công dân quy định trong? A Pháp luật C Hiến pháp, Luật giáo dục B Hiến pháp Pháp luật D Hiến pháp, Luật giáo dục văn quy phạm pháp luật khác Câu 5: Em quan sát ảnh...
 • 24
 • 10,676
 • 1
Bài soạn Bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài soạn Bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân

... 91, 92 Xem tiếp 8: Pháp luật với phát triển Công dân Chuẩn bị sưu tầm câu chuyện sáng tạo, học giỏi… c.- Quyền phát triển công dân Thế quyền phát triển công dân Là quyền công dân sống môi trường ... Quyền học tập công dân Quyền học tập công dân Mọi công dân có quyền học không hạn chế Mọi công dân học ngành nghề Mọi công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời Mọi công dân đối xử bình ... 3.- Trách nhiệm NN công dân việc bảo đảm thực quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a.- Nhà nước - Ban hành sách, pháp luật, thực đồng Chính sách biện pháp cần thiếtPháp luật Cho sinh viên...
 • 36
 • 9,390
 • 79
Bài soạn Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 1)

Bài soạn Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 1)

... Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (tiết 1) GV: Lê Thu ỳ Giang    Kiểm tra cũ: Hãy phân biệt giống khác khiếu ... nghề Nhóm 3: Nêu nội dung ví dụ quyền học thường xuyên, học su t đời Nhóm 4: Nêu nội dung ví dụ quyền bình đẳng công dân, hội học tập Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN  Quyền học ... NSK (4/20 01) , nơi anh cho đời hầu hết phát minh quan trọng mình, TS Tạ Cao Minh trải qua "cuộc phiêu lưu" kéo dài năm Đại Học Kyushu (04/1998 – 03/1999) Đại Học Tokyo (04/1999 – 03/20 01) sau hoàn...
 • 26
 • 3,422
 • 11
Gián án Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 2)

Gián án Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 2)

... Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN ( tiết 2) GV: Lê Thu ỳ Giang Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (tiết 2)  Quyền học tập, sáng tạo phát triển công ... tài Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN  Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân: a/ Quyền học tập CD b/ Quyền sáng tạo CD c/ Quyền phát triển CD  Ý nghĩa quyền học tập, sáng ... TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Bài 8:  Quyền học tập, sáng tạo phát triển CD:  Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển CD  Trách nhiệm Nhà nước CD việc bảo đảm thực quyền học tập, sáng tạo phát triển...
 • 23
 • 4,901
 • 14
Bài tiểu luận Hình thức của hợp đồng theo qui định của pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng.

Bài tiểu luận Hình thức của hợp đồng theo qui định của pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng.

... xa v 14 Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng khong cỏch a lý. Tuy nhiờn nhc im ln nht ca hỡnh thc ny chớnh l mt s trng hp an ton phỏp khụng ... u c coi l hp ng dõn s v c iu chnh theo quy nh chung v hp ng dõn s ca B lut Dõn s Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng 1.2 Cỏc hỡnh thc ca hp ng ... hũa gia phong tc quỏn v nguyờn tc phỏp hin i tham gia giao kt hp ng 10 Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng Nh vy, hỡnh thc ca hp ng dõn s tng...
 • 33
 • 3,319
 • 10
Bài 8 - Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 8 - Pháp luật với sự phát triển của công dân

... C Quyền phát triển công dân Học tập Chăm sóc sức khỏe Vui chơi, giải trí Nhân tài đất Việt  Quyền phát triển công dân công dân sống môi trường xã hội tự nhiên có lợi cho tồn phát triển mặt ... quyền sáng tạo công dân? - Khuyến khích tự sáng tạo,ứng dụng tiến KH-KT-CN, phổ biến tác phẩm, công trình có lợi cho đất nước… - Bảo vệ quyền sáng tạo công dân thông qua quy định pháp luật  Quyền ... nghĩa công dân có quyền phát triển Em có đồng ý với ý kiến không? Tại sao? So sánh quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân XHPK XH XHCN Quyền XH phong kiến XH XHCN Học tập - Được bảo đảm số -...
 • 24
 • 8,102
 • 39
Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf

... giao quyền cho quan NN thực quyền quản lý tài sản, giao cho chủ thể khác (cơ quan NN, tổ chức, cá nhân…) thực quyền chủ sở hữu chiếm hữu, sử dụng, định đoạt  NN chủ sở hữu tài sản vô chủ, tài sản...
 • 2
 • 700
 • 2
Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx

... Tạm đình tư cách chủ thể người bị tuyên bố tích (không PLý làm chấm dứt tư cách chủ thể họ) Chấm dứt tư cách chủ thể người chết quan hệ pháp luật mà người tham gia với tư cách chủ thể Tài sản cá ... định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ dân sự ) - Người Chú ý: Nếu không xác định ngày người chết ngày án định án ... liên quan (tức chủ thể có quyền yêu cầu quan NN có trường hợp, TA xác định ngày thẩm quyền tuyên bố người chết án tích) hiểu người định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết...
 • 7
 • 541
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 2 quan hệ pháp luật dân sự ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 2 quan hệ pháp luật dân sự ppsx

... QH tài sản) 2. 4 Các biện pháp cưỡng chế đa dạng không PL quy định mà bên QHPLDS quy định biện pháp (không trái với PL) - Các biện pháp cưỡng chế QHDS có nhiều biện pháp: + Các biện pháp mang tính ... nhiệm thiệt hại gây 2. 3 Lợi ích (chủ yếu lợi ích kinh tế) tiền đề cho QHPLDS - Lý để khẳng định lợi ích (chủ yếu lợi ích kinh tế) tiền đề cho QHPLDS: Có hai lý do: + Thứ quan hệ PLDS chủ yếu QH ... hai vợ chồng) 2. 2 Địa vị pháp lý chủ thể dựa sở bình đẳng không phụ thuộc vào yếu tố xã hội khác - Các chủ thể bình đẳng với địa vị pháp lý, phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, dân tộc, trình...
 • 4
 • 575
 • 1
slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự

... nhất) 4- Nguồn Luật Hình • HIẾN PHÁP Một số Bộ luật, Luật có liên quan BỘ LUẬT HÌNH SỰ Một số Bộ luật, 1999 Luật có liên quan CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN ... Bộ luật Hình I- Một số vấn đề chung Luật Hình Định nghĩa Là ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam LUẬT HÌNH SỰ Tổng hợp QPPL xác định HV nguy hiểm cho XH bị coi tội phạm Quy định hình ... số vấn đề chung Luật Hình • 1- Định nghĩa Luật Hình • 2- Đối tượng điều chỉnh • 3- Phương pháp điều chỉnh • 4- Nguồn Luật Hình II- Một số chế định Luật Hình • 5- Tội phạm • 6- Hình phạt III- Một...
 • 18
 • 3,558
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng môn luật dân sựbài giảng môn luật dân sự 2bài giảng pháp luật hình sựbài tập tình huống pháp luật dân sựbài giảng pháp luật đại cương luat hinh subai tap quan he phap luat dan sugiai phan bai tap phap luat voi su phat trien cua cong dangiải bài tập giáo dục công dân lớp 12 bài 8 phap luat voi su pha trien cua cong danpháp luật dân sựbài giảng pháp luật đại cươngquan hệ pháp luật dân sựbài tập lớn luật dân sựbài giảng pháp luật doanh nghiệpbài giảng pháp luật lao độngbài giảng pháp luật về đầu tưNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP