1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu địa liền.

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

... toán, vào sổ cái, làm các báo cáo kế toán tháng, quý, năm.đồng thời tiến hành tính lơng thanh toán lơng cho các đội, phân bổ lơng cho các công trình, lập dự toán lơng,các khoản trích theo lơng ... tắc, cơ sở, điều ớc, quy định thông lệ đợc doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập trình bày BCTC. Cần lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp phải đợc Bộ Tài ... chọn áp dụng chế độ kế toán phù hợp, BCTC phải đợc lập trình bày theo những nguyên tắc của chế độ kế toán đó.- Nguyên tắc trọng yếu sự hợp nhất: Trọng yếu là khái niệm về độ lớn và...
 • 55
 • 782
 • 0
Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam

... hành nghiên cu  tài Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ nóc độc Vi t Nam . * Mục tiêu nghiên cứu: Xây dng c quy trình công ... 3.4. Số lượng các chủng vi sinh vật phân lập trên 4 loại môi trường từ 3 loài nóc 48 Bảng 3.5. Số lượng vi sinh vật phân lập từ 4 mô của 3 loài nóc độc 49 Bảng 3.6. Số lượng các chủng vi ...  thu nhn các mô làm vt liu phân lp vi sinh vt có kh nng sinh TTX. 3.1.2. Nghiên cứu xác định tính chất TTX từ mẫu nóc độc Vi t Nam 3.1.2.1. Phân tích TTX từ mẫu nóc Vi t Nam...
 • 132
 • 1,251
 • 5
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước và bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

... trung nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học để xử ô nhiễm cho nước bùn đáy các hồ nuôi tôm sú [1,2,3]. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân hiện nay chủ yếu dùng các chế phẩm sinh học ... tài: Có được công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh hữu ích, thân thiện với môi trường để xử ô nhiễm ao, hồ nuôi tôm sú, tra năng suất cao tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: ... ao nuôi thủy sản năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. - Các chế phẩm sinh học thu được sẽ bổ sung cho ao, hồ nuôi tôm sú, tra. Các chủng VSV trong chế phẩm làm chức năng...
 • 449
 • 936
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... 1.2.3 Phương pháp bảo quản quả bằng các biện pháp sinh học 21 1.3 Tình hình nghiên cứu bảo quản quả tươi sau thu hoạch ở Việt Nam 23 1.4 Tinh dầu thực vật các phương pháp thu nhận 25 1.5 ... Cường Phạm Việt Cường - Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm bảo quản - Sản xuất 3 loại chế phẩm bảo quản. 1 qui trình sản xuất chế phẩm. 500 lít chế phẩm 3 Trần Đình Mấn Trần ... tâm nghiên cứu bảo quản rau quả sau thu hoạch từ nhiều năm nay, chủ yếu dựa vào các biện pháp hóa học (sử dụng hóa chất) , lý học (các loại màng bao gói khác nhau) bước đầu đã nghiên cứu...
 • 269
 • 1,029
 • 0
Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... bảo quản sau thu hoạch 15 1.5.1 Vi sinh vật gây hỏng quả 15 1.5.2 Các phƣơng pháp bảo quản sau thu hoạch 17 1.5.3 Cam các phƣơng pháp bảo quản cam 20 1.6 Công nghệ bảo quản cam bằng chế phẩm ... trình bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng - Xác định nồng độ tinh dầu công thức chế phẩm bảo quản quả sau thu hoạch đạt hiệu quả cao. - Đánh giá ảnh hƣởng của chế phẩm đến quả ... chất tự nhiên hoạt tính sinh học trong việc phát triển các sản phẩm mới ứng dụng trong công nghệ sau thu hoạch cũng nhƣ trong y dƣợc là khả thi ý nghĩa thực tế cao. Luận án cũng là tƣ...
 • 138
 • 998
 • 2
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... typically near 95%, but can be increased by using additional catalyst or higher temperatures (and thus more supplemental fuel) [16]. iii. NOx treatments NOx formed by the combustion of fuel ... (x+y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O Steam formed in process reacts with CO to form CO2 and H2. Thus, some by-reactions occur: CO + H2O → CO2 + H2 NO + 5/2 H2 → NH3 + H2O NH3 ... distillated water and 1 ml HNO3 65 wt.%. The concentration of as-prepared Ce0.2Zr0.8O2 powder is thus calculated as 200g/l. The mixing time of the slurry was 24h. The treated ceramic was maintained...
 • 126
 • 566
 • 0
nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu cá hố đến chất lượng surimi và sản xuất sản phẩm mô phỏng cua biển

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu cá hố đến chất lượng surimi sản xuất sản phẩm mô phỏng cua biển

... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu Hố đến chất lượng surimi sản xuất sản phẩm phỏng Cua biển . Với mục đích thử nghiệm bảo 10Khi tê cứng, động vật thủy sản ... quan của Hố nguyên liệu sau khi bảo quản bằng các phương pháp các khoảng thời gian bảo quản khác nhau 54 Bảng 3.4: Sự biến đổi hàm lượng NH3 của Hố nguyên liệu sau bảo quản ở các phương ... vào độ bền đông kết. 63 Hình 3.8. Sự biến đổi chất lượng của surimi Hố theo thời gian bảo quản dựa vào độ trắng của surimi 63 Hình 3.9: Ảnh hưởng của tỷ lệ hương Cua (%) phối trộn đến độ...
 • 91
 • 1,216
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

... sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch, đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản 1 3.4.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng thời gian bảo quản của rau cải chíp 243.4.1.4. ... gian bảo quản, giảm tổn thất duy trì chất lượng của rau sau thu hoạch. 1.2. Mục đích yêu cầu1.2.1 Mục đích Nghiên cứu được chế độ xử lý thông số công nghệ chế bảo quản rau cải chíp ... thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp. - Nghiên cứu xác định được nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. 2 2.4.4.1....
 • 72
 • 1,265
 • 7
nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

... hiện nay có 2 giống súp phổ biến là súp xanh súp trắng. Súp xanhSỳp l trng Súp trắng Hỡnh 1.2: Cõy súp xanh súp trắng ở Việt Nam * Súp xanh (Broccoli) còn ... khắc phục những hạn chế đã nêu trên với tính ưu việt của dạng sản phẩm cắt, chúng tôi đã lùa chọn đề tài Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp xanh dạng cắt (fresh-cut)& quot;. 2. ... trồng súp xanh thay thế cải bắp. Trên thị trường hiện nay ngoài dạng súp nguyên hoa còn xuất hiện dưới dạng sản phẩm cắt (Fresh-cut). Quy trình chung dùng để chế sản phẩm súp xanh cắt...
 • 76
 • 1,089
 • 2
Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

... để bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 44 4.3. Nhiệt độ phù hợp trong bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 47 4.4. Xây dựng quy ... cho một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 24 3.4.1.2 Nội dung 2: Nghiên cứu xác định bao bì phù hợp trong bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - ... - Nghiên cứu xác định phương pháp chế thích hợp cho một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut. - Nghiên cứu xác định bao bì phù hợp trong bảo quản rau gia vị (tía tô, mùi...
 • 80
 • 883
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu địa liền.

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền.

... cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền”. 1.2.Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu được quy trình công nghệ chế bảo quản phù hợp với dược liệu địa liền, giữ được chất lượng kéo ... sấy bảo quản dược liệu trong nước trên thế giới 5 2.3.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bảo quản dược liệu thế giới 5 2.3.2.Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ ... trình chế bảo quản 3 2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bảo quản dược liệu trong nước trên thế giới 5 2.3.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ...
 • 62
 • 822
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: viện nghiên cứu công nghệ môi trường và bảo hộ lao độngnghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcnghiên cứu công nghệ cdma2000 1xevdo và đề xuất 1 số giải pháp ứng dụngnghiên cứu sơ chế và bảo quản rễ củ đương quy di thực từ nhật bảnviện nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trườngviện nghiên cứu công nghệ môi trường và bhlđnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổinghiên cứu công nghệ dầm prebeam và prebeam dự ứng lực trong cầu thành phốkết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất và nuôi điệp taxascong nghe 6su dung va bao quan trang phuc bang hinh anhcông nghệ thu hoạch và bảo quản chuốiphần ba thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗthu hoach so che va bao quan lac dau dohoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗphần 8 thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP