1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2001-2010 VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2001-2010 VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN Ở TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2001-2010 VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

... nhân địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 – 2020 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NHÂN ... chất vai trò kinh tế nhân 1.1.3.1 Về đặc điểm, chất kinh tế nhân Kinh tế nhân khu vực kinh tế hình thành phát triển dựa tảng chủ yếu sở hữu nhân liệu sản xuất lợi ích cá nhân Đặc điểm, ... tích trên, rút số kết luận bước đầu: Kinh tế nhân thành phần kinh tế dựa sở hữu nhân liệu sản xuất, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ nhân hoạt động hình thức hộ kinh doanh cá thể loại...
 • 24
 • 575
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ MỘT SỐ CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

tóm tắt luận văn thạc MỘT SỐ CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

... trình thơ Mai Văn Phấn Từ làm sở khái quát chung cách tân nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn Đóng góp luận văn Luận văn cố gắng làm bật nét đặc sắc thơ Mai Văn Phấn phương diện số cách tân nghệ thuật thơ ... Thiện viết: Xóa nhòa ranh giới thơ ca văn xuôi thơ văn xuôi Mai Văn Phấn khẳng định: Thơ văn xuôi Mai Văn Phấn có nét khác biệt so với bậc cha anh nửa đầu kỉ XX Thơ văn xuôi anh tổ chức chặt chẽ ... giả yêu thơ văn đánh giá cao lực sáng tạo Mai Văn Phấn 2.1 Các ý kiến chung Mai Văn Phấn sáng tác anh Trong số viết Mai Văn Phấn, trước hết phải kể đến Mai Văn Phấn - chặng đường sáng tạo thơ ...
 • 31
 • 294
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MỸ NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MỸ NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

... Bài học kinh nghiệm cho phát triển thị trường giáo dục đại học Việt Nam 3.1 Những học kinh nghiệm từ phát triển thị trường giáo dục đại học Mỹ Nhật Bản 3.2.1 Bài học tạo lập môi trường phát triển ... giáo dục đại học Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường giáo dục đại học Mỹ Nhật Bản Chương 3: Những học kinh nghiệm từ phát triển thị trường giáo dục đại học Mỹ, Nhật Bản số gợi ý sách cho Việt ... luận văn - Hệ thống vấn đề lý luận phát triển thị trường giáo dục đại học - Rút học kinh nghiệm phát triển thị trường giáo dục đại học Mỹ, Nhật Bản - Đưa số gợi ý sách phát triển thị trường giáo...
 • 25
 • 489
 • 1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

... tác quản hoạt động liên kết đào tạo Nội dung biện pháp mà đề xuất khâu trình đào tạo Trong hoạt động liên kết đào tạo quản hoạt động liên kết đào tạo tách rời nội dung, biện pháp quản ... GDTX quản hoạt động liên kết đào tạo 1.5.1 Chức Trung Tâm GDTX quản hoạt động liên kết đào tạo * Đối tượng tham gia liên kết đào tạo: * Điều kiện thực liên kết đào tạo * Việc bảo quản lưu ... quản hoạt động liên kết đào tạo Trung Tâm GDTX tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản hoạt động liên kết đào tạo Trung Tâm GDTX tỉnh Lạng Sơn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN...
 • 24
 • 512
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH THÁI BÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH THÁI BÌNH

... xuất nông nghiệp yếu tố có liên quan đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Thái Bình - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Thái Bình ... nghiệp Nền nông nghiệp phát triển kết trình phát triển nông nghiệp 1.1.1.3 Phát triển nông nghiệp bền vững Theo tổ chức lương thực Nông nghiệp (FAO, 1992) định nghĩa: Phát triển nông nghiệp bền ... hướng bền vững tỉnh Thái Bình thời gian qua Chương 3: Quan điểm, giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Thái Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG...
 • 25
 • 645
 • 5
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

... hoạt động kinh doanh ngoại tệ phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng VPBank 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian nghiên cứu luận văn tập trung phân tích phát triển hoạt động kinh doanh ... VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KDNT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại Kinh doanh ... 1.2 Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ việc triển khai, mở rộng hoạt động liên quan đến ngoại tệ nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh...
 • 24
 • 606
 • 1
Tóm tắt luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty bia huế giai đoạn 2011 2016

Tóm tắt luận văn thạc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty bia huế giai đoạn 2011 2016

... lu n v chi n lư c kinh doanh - Trình bày th c tr ng ho t ng kinh doanh chi n lư c hi n t i c a công ty bia Hu - Xây d ng chi n lư c kinh doanh t i công ty bia Hu giai o n 2011- 2016 3.1 i tư ng ... vào kinh doanh Xu t phát t nh ng lý trên, Tôi ch n tài lu n văn t t nghi p Th c s kinh t , chuyên ngành Qu n Tr Kinh Doanh cho " Xây d ng chi n lư c kinh doanh t i Công ty Bia Hu giai o n 2011- 2016" ... n 20112 016 Ph m vi không gian: T i Công ty bia Hu th trư ng ph c v ch y u c a Công ty bia Hu Ph m vi th i gian: Ho t ng s n xu t kinh doanh t năm 2009 -2011, chi n lư c kinh doanh c a công ty...
 • 26
 • 398
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện

... Tổng quan gia công tia lửa điện Chương Máy cắt dây yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia công Chương Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công máy cắt dây CW- ... Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Luận văn thạc kỹ thuật CHƯƠNG MÁY CẮT DÂY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG 2.1 Sơ máy cắt dây tia lửa điện Máy cắt dây tia lửa điện (EDM Wire ... Hợp Luận văn thạc kỹ thuật Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công...
 • 30
 • 900
 • 1
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NÂNG CAO độ TIN cậy lưới điện PHÂN PHỐI BẰNG THIẾT bị tự ĐỘNG ĐÓNG lặp lại

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NÂNG CAO độ TIN cậy lưới điện PHÂN PHỐI BẰNG THIẾT bị tự ĐỘNG ĐÓNG lặp lại

... cấp điện Việc đầu tư, lắp đặt thiết bị tự động lưới điện phân phối góp phần nâng cao chất lượng điện Từ lý trên, tác giả chọn đề tài Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thiết bị tự động đóng ... AutoRecloser Dao phân đoạn tự động Phân tích kinh tế, hiệu đầu tư sử dụng thiết bị tự động đóng cắt lưới điện phân phối 1.2 Phạm vi đề tài Áp dụng thiết bị tự động đóng lặp lại dao phân đoạn tự động đường ... dụng thiết bị tự động hệ thống điện (HTĐ) phân phối để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (thường biết đến DAS: Distribution Automation System= Hệ thống tự động lưới phân phối) Bước việc tự động lưới...
 • 32
 • 299
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  ứng dụng logic mờ vào nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ứng dụng logic mờ vào nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến

... PID 17 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI *) Kết luận: Đề tài “ Ứng dụng logic mờ vào nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến đạt số kết sau: Đánh giá tổng quan logic mờ điều khiển mờ Trình bày ... tính phi tuyến thấp Khi đối tượng có tính phi tuyến cao, độ bất định lớn hệ mờ phù hợp để nhận dạng Ở chương nói đến phương pháp nhận dạng mờ cho số toán cụ thể CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO NHẬN ... Xây dựng điều khiển mờ theo luật PD điều khiển vị trí động chiều Hệ thống điều khiển với điều khiển FPD Dạng hàm liên thuộc vào ra: 15 Hình dạng hàm liên thuộc đầu vào đầu Luật điều khiển E R...
 • 19
 • 373
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ THỐNG VÒNG BI từ CHỦ ĐỘNG

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật THIẾT kế bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ THỐNG VÒNG BI từ CHỦ ĐỘNG

... iu khin cỏc h thng a bin Trờn thc t, cỏc iu kin cho tớnh iu khin c v quan sỏt c cú th kim soỏt s tn ti ca mt gii phỏp hon chnh cho bi toỏn thit k h thng iu khin Li gii cho bi toỏn ny cú th khụng ... ng n nh hn, ti u hn Cụng ngh vũng bi t chớnh l mt nhng cụng ngh trin vng hn em li nhiu t phỏ tng lai Cỏc vũng bi t ch thc s ph bin cho n nhng nm cui th k 20 bi mt s lý do: tc tớnh toỏn thi gian ... minh sm nht liờn quan vũng bi t tớch cc c cp cho Jesse Beams ti trng i hc Virginia thi k Chin tranh th gii th II [3] Sỏng ch ny ng dng cho quỏ trỡnh siờu ly tõm phc v cho cụng on tinh luyn sn...
 • 34
 • 378
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật thiết kế hệ thống tự động hoá quá trình kiểm tra tham số động cơ chính al 31f của máy bay SU27

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật thiết kế hệ thống tự động hoá quá trình kiểm tra tham số động cơ chính al 31f của máy bay SU27

... hoạt động hệ thống kiểm tra tham số động al- 31f máy bay SU-27 từ tìm hiểu phương pháp tổ chức thu thập xử lý số liệu đặc điểm tham số cần kiểm tra rút kết luận ưu điểm, nhược điểm hệ thống kiểm tra ... kiểm tra tham số động al- 31f máy tính CHƯƠNG I KIỂM TRA THAM SỐ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ al- 31f KHI MỞ MÁY ĐỘNG CƠ Ở MẶT ĐẤT I.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ al- 31f Động al- 31f loại động có hai guồng ... đồ thuật toán chương trình xử lý kiểm tra tham số động al- 31f mở máy làm việc mặt đất lập trình phần mềm Delphi 22 KẾT LUẬN Đánh giá nhiệm vụ: Nhiệm vụ luận văn thiết kế hệ thống tự động hoá...
 • 24
 • 288
 • 0
Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ hai bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ thích nghi

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ hai bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ thích nghi

... luận Nội dung luận văn tập trung vào nghi n cứu ứng dụng phương pháp điều khiển để điều khiển đỡ từ hai bậc tự Nhiệm vụ cụ thể Nâng cao chất lượng điều khiển đỡ từ hai bậc tự điều khiển mờ ... khiển đỡ từ hai bậc tự sử dụng điều khiển PID mô thực nghi m Chương 4: Đề xuất cải thiện chất lượng điều khiển đỡ từ hai bậc tự điều khiển mờ thích nghi Kết luận văn đạt là: - Thiết kế điều khiển ... khiển mờ thích nghi, ta khảo sát chất lượng điều khiển đỡ từ bậc tự điều khiển PID chương 10 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỠ TỪ HAI BẬC TỰ DO SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG MÔ PHỎNG...
 • 24
 • 293
 • 0
Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng mạng reservoir trong nhận dạng và điều khiển

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ứng dụng mạng reservoir trong nhận dạng và điều khiển

... nghi nhanh Trong trình huấn luyện mạng, mạng reservoir cập nhật trọng số lớp ra, rút ngắn trình huấn luyện mạng 17 Trong luận văn nghiên cứu mạng reservoir ứng dụng vào nhận dạng điều khiển hệ ... thực dùng cho việc nhận dạng mạng nơ-ron Thứ hai tạo điều khiển mẫu (dùng PID) để so sánh với điều khiển khác, điều khiển mờ mạng nơ-ron 4.1 Tổng quan điều khiển PID Bộ điều khiển PID gồm thành ... đầu cho mạng reservoir - Đề xuất phương pháp huấn luyện mạng reservoir - Viết chương trình nhận dạng hệ thống huấn luyện điều khiển sở mạng reservoir Matlab kiểm chứng chất lượng điều khiển đối...
 • 66
 • 547
 • 0
Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN ổ đỡ từ 4 bậc tự DO BẰNG bộ điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN ổ đỡ từ 4 bậc tự DO BẰNG bộ điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI

... động bậc tự Chương 3: Khảo sát chất lượng điều khiển đỡ từ bậc tự sử dụng điều khiển PID mô thực nghi m Chương 4: Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển đỡ từ bậc tự điều khiển mờ thích nghi ... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỠ TỪ BẬC TỰ DO SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHI M 3.1 Tổng hợp điều khiển PID Bộ điều khiển gọi PID viết tắt từ thành phần điều khiển : khuếch ... khiển mờ thích nghi Bộ điều khiển mờ thích nghi có phương pháp cấu trúc bản: + Bộ điều khiển mờ thích nghi theo phương pháp thích nghi trực tiếp tổng quát sơ đồ hình 4. 12 4. 2 Thiết kế điều khiển mờ...
 • 22
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ kế toántóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmtóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chínhtóm tắt luận văn thạc sĩ knh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuậttóm tắt luận văn thạc sĩ luật họctóm tắt luận văn thạc sĩ tội phạm họctóm tắt luận văn thạc sĩ toán họctóm tắt luận văn thạc sĩ 2010tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế quốc dânNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ