1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Kiểm tra giữa I - năm học 200 200Môn: Tiếng việt Lớp 4.( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu:A. Đọc thầmHai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn ... nào không ph i là động từ?a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền.c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... lấy đâu ra tiền mà i? , Bác Hồ đà trả l i nh thế nào?a. Bác đa tiền ra và n i: Đây, tiền đây!b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa n i: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để i. c. Bác...
 • 3
 • 532
 • 0
kiem tra giua ki I mon tieng viet lop 1

kiem tra giua ki I mon tieng viet lop 1

... nhỏ nhoi, l i xe.2/ Học sinh đọc thành tiếng (4 i m).Gió từ tay mẹRu bé ngủ sayThay cho gió tr i Giữa tra oi ả.Phần B (10 i m). Ki m tra viếtCâu 1 (4 i m).Viết các âm (vần) sau, m i âm ... Lớp: 1 Phần A (10 i m). Thực hiện sau phần B. 1/ Giáo viên cho học sinh đọc các vần sau : (2 i m). ai, u i, i, ây. 2/ Học sinh đọc thành tiếng các từ ngữ (4 i m). Quả chu i, ngày m i, nhỏ ... 2 (6 i m).Viết m i từ ngữ sau thành một dòng: kéo co , thợ xẻ, ghi nhớ, quả v i ki m tra định kì giữa học kì I Năm học: 2007 2008Môn: Tiếng Việt 1 Th i gian làm b i phần...
 • 3
 • 1,668
 • 13
Đề thi - Đáp án Kiểm tra giữa kì I Môn toán 12

Đề thi - Đáp án Kiểm tra giữa I Môn toán 12

... kh i tứ diện đều có cạnh bằng 3.Hết TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN TH I TỔ TOÁN – TINKHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2O11MÔN TOÁNTH I GIAN: 45 PHÚTĐỀ II:CÂU 1 (1.5 i m): Tìm giá ... TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN TH I TỔ TOÁN – TINKHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2O11MÔN TOÁNTH I GIAN: 45 PHÚTĐỀ I: CÂU 1 (1.5 i m): Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm ... Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) biết rằng tiếp tuyến song song v i đường thẳng 5 2010y x= +.CÂU 3 (3.o i m): Tính thể tích của kh i chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và SA =...
 • 4
 • 2,600
 • 36
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

... Họ và tên: Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 Lớp 3 ĐỀ KIÊM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học 2 010 - 2 011 Môn Tiếng Việt lớp 3, phần đọc hiểu( Thời gian: 30 phút) Điểm Lời phê của thầy ... tên: Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 Lớp 2 ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂMNăm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê của thầy cô giáo 1. Chính tả: Bài viết: Người ... lảo đảo, ôm lấy đầu và khụyu xuống Nguyễn MinhII.Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Các bạn nhỏ trong bài chơi đá bóng ở đâu? A.chơi ở sân trường . B. chơi ở sân bóng. C. chơi...
 • 4
 • 1,157
 • 10
Đề kiểm tra giữa HK I Toán + Tiếng việt 4

Đề kiểm tra giữa HK I Toán + Tiếng việt 4

... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 Năm học : 2010- 2011 I. Đọc hiểu : 5 i m Đọc thầm b i “ N i dằn vặt của An-đrây-ca” sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1 trang 55,56 ... dung, viết thư* Giáo viên xem xét phân lo i theo 4 mức độ để cho i m cụ thể Gi i : 4 i m , Khá : 3 i m, Trung bình : 2 i m , Yếu : 1 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I MÔN : TOÁN _ LỚP 4 Năm ... l i chính tả thông thường trừ 0,5 i m.- Nếu trong b i viết, các l i mắc ph i giống nhau chỉ tính 1 lần l i. III. Tập làm văn : ( 5 i m)- Học sinh viết được bức thư đúng thể lo i theo nội...
 • 4
 • 428
 • 2
Đề khảo sát giữa kì I môn tiếng việt lớp 4 pdf

Đề khảo sát giữa I môn tiếng việt lớp 4 pdf

... và tên: Đề khảo sát giữa I Lớp: Năm học 2010-2011 Môn : Tiếng Việt Lớp 4 A/ i m đọc: I – Đọc thành tiếng: (10đ) B i Ngư i ăn xin.II c thm v tr li cõu hi:Câu1. Khoanh vào chữ c i trước ... n i v tỡnh on kt.B/ i m viết: I – Chính tả: (10đ) B i viết: Vào nghề (TV4- Tập 1 trang 72) B i tập: 1. i n tiếng chứa d, r hoặc gi vào chỗ trống:con……. ………bão n i …. ………sợ2. i n ... gặp nhiều khó khăn nên anh Minh sống ………….từ bé.c, M i chúng ta ai cũng ph i có lòng ……………d, Chúng ta phi c suy ngh, .lm bi khụng coi ca bn.Câu4. Tìm 3 danh từ chỉ kh i niệm và đặt câu v i một...
 • 4
 • 583
 • 6
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 246 ĐỀ ... their age, position, or income. ĐÁP ÁN ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 2 – NĂM HỌC 201 0-2 011 MÃ ĐỀ 246 MÃ ĐỀ 257 CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 1. A 1. B 2. ... that hobbies art available in helping patients suffering from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests that prevent them from thinking about...
 • 7
 • 490
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

... đề 246- Trang / 3 1 UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) ... KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer ... and physical heath. Doctors have found that hobbies art available in helping patients suffering from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests...
 • 7
 • 1,043
 • 5
Đề thi giữa kì 1 môn Ngữ Văn năm học 2013-2014

Đề thi giữa 1 môn Ngữ Văn năm học 2013-2014

... ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 NĂM 2 013 - 2 014 Môn :Ngữ Văn Thời gian: 90 phútI. Phần văn học Câu 1: Truyện cổ tích là gì? Kể tên các truyện cổ tích mà em đã học. Câu 2 : Trong truyện ... lòng trăng xôiSông xuân nước biếc màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quânKhuya về bác ngác trăng ngân đầy thuyền.III. Phần làm văn Đề: Kể chuyện về một người bạn tốt. ... thong minh của em bé được thử thách qua mấy lần? Đó là những lần nào?II. Phần tiếng ViệtCâu 1: Nghĩa của từ là gì? Cho biết các từ xuân dưới đây nghĩa gì:- Mai vàng đua nhau khoe sắc khi...
 • 1
 • 825
 • 1
De kiem tra giua ki I mon Tieng viet

De kiem tra giua ki I mon Tieng viet

... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 2013- 2014ĐỀ CHẪNA - Đọc hiểu : ( 5 i ̉m) Đọc thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh ... mắc l i chính tả .- Chữ viết rõ ràng, trình ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 2013- 2014ĐỀ LẺA - Đọc hiểu : ( 5 i ̉m) Đọc thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng ... Thị H i Hà, sông Ki n Giang, huyện Tuyên Hóab, Th i Lan, Ma-lay- xi- a.3/ Chính tả (5 i m)B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn : 5 i mM i l i chính...
 • 8
 • 517
 • 1
De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 201 3- 2014 ĐỀ CHẪNA - Đ#c hi%u : ( 5 i% m) Đ#c thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh vào chữ c i ... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 201 3- 2014 ĐỀ LẺA - Đ#c hi%u : ( 5 i% m) Đ#c thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh vào chữ c i đặt ... lan, malayxia II. Ch ớnh t (5 i m) :Vit bi: Ni dn vặt của An- đrây- ca . sách TV 4 Tập 1Đoạn viết: " Từ đầu cho đến mua thuốc mang về "III. Tập làm văn:Đề b i: Viết một bức...
 • 7
 • 457
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 I. CHÍNH TẢBài "Trên chiếc bè" (Viết đầu bài và đoạn "Nhìn hai bên bờ sông theo chúng tôi" - Sách Tiếng Việt lớp hai tập 1 trang ... tập 1 trang 34.II. TẬP LÀM VĂNEm hãy trả lời các câu hỏi sau : 1. Em tên là gì? 2. Em học trường nào?3. Hiện nay, em ở đâu?4. Ở lớp, em thích chơi với bạn nào?5. Điều gì ở bạn khiến em thích ... mình, em được bạn tặng một món quà mà bấy lâu em đang mong ước, em sẽ nói gì với bạn?III ĐỌC THẦM 1. Bạn của Nai nhỏ đã có nhiều hành động đáng khen. Mỗi hành động nói lên một điểm tốt của bạn...
 • 1
 • 694
 • 2
Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2- năm học 2010-2011

Đề kiểm tra giữa 2 môn Tiếng Việt lớp 2- năm học 2010-2011

... Trờng tiểu học mai độngHọ và tên học sinh Lớp 2 Ngày tháng 3 năm 20 11 Bài Kiểm tra giữa học 2- môn tiếng việt lớp 2- năm học 20 10- 20 11 Phần đọc hiểu Thời gian làm bài 25 phútA.Đọc ... nh thế nào?Điểm đọcthành tiếng Điểm đọc hiểu Điểm chung a. Có lông màu đen, to khoẻ nhất. b. Có lông màu nâu, to khoẻ nhất. c. Có lông màu trắng, to khoẻ nhất. 2. Tính nết của gấu trắng ... chiếc mũ. Xong nó lại đuổi.Anh thuỷ thủ vứt tiếp găng tay,khăn, áo choàng Mỗi lần nh vậy, gấu đều dừng lại tò mòxem xét. Nhng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm đợc anh. May mà anh đã...
 • 2
 • 981
 • 2
Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt năm học 2010 - 2011

Đề thi giữa 2 môn Tiếng Việt năm học 2010 - 2011

... Long Vĩ , ngày 02 tháng 03 năm 20 11 Duyệt BGH Trường Tiểu học “ A” Ô Long VĩLớp 4 : …………….Tên : ………………………………………… ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN ; TIẾNG VIỆT Năm học : 20 10 - 20 11A. Đọc ... TRƯỜNG TIỂU HỌC “ A” Ô LONG VĨ KHỐI 4ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 20 10 – 20 11 ***** I . Kiểm tra đọc : 1 . Đọc thành tiếng : ( 5 điểm ) - Giáo viên kiểm ... đọc thành tiếng từng học sinh theo phân phối chương trình thốngnhất tổ - Nội dung kiểm tra : HS đọc 1 đoạn văn khoảng 85 tiếng / 15 phút với các bài thuộcchủ điểm đã học vào đầu học II. (...
 • 5
 • 456
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng việt lớp 2đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng việt 5đề kiểm tra cuối kì i môn tiếng việt lớp 5đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra giữa kỳ i môn tiếng việt lớp 5đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng việt 5de kiem tra cuoi ki 1 mon tieng viet lop 5 name 2014đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 3de kiem tra giua ki i mon toan lop 3đề kiểm tra cuối kì 1 môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 2kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 3kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng việt lớp 5Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015