Đề kiểm tra giữa kì I

3 531 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Kiểm tra giữa I - năm học 200 200 Môn: Tiếng việt Lớp 4. ( Thời gian làm bài: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu: A. Đọc thầm Hai bàn tay Hồi ấy ở Sài Gòn, Bác Hồ có một ngời bạn tên là Lê. Một hôm, Bác Hồ hỏi bác Lê: - Anh có yêu nớc không? Bác Lê trả lời: - Có chứ. - Anh có thể giữ bí mật không? - Có. - Tôi muốn đi ra nớc ngoài xem Pháp và các nớc khác họ làm nh thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhng đi một mình cũng mạo hiểm. Anh có muốn đi cùng tôi không? Bác Lê sửng sốt: - Nhng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? - Đây, tiền đây! Vừa nói, Bác Hồ vừa giơ hai bàn tay ra và tiếp: - Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh đi với tôi chứ? B. Dựa theo nội dung bài vừa đọc, chọn ý đúng nhất cho các câu trả lời dới đây ( HS khoanh tròn chữ cái đầu ý đúng). 1. Bác Hồ rủ Bác Lê ra nớc ngoài để làm gì? a. Để xem cảnh đẹp của các nớc . b. Để kiếm sống. c. Để xem Pháp và các nớc khác họ làm nh thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. 2. Khi bác Lê sửng sốt hỏi Bác Hồ: Nhng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?, Bác Hồ đã trả lời nh thế nào? a. Bác đa tiền ra và nói: Đây, tiền đây! b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa nói: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. c. Bác Hồ không nói gì. 3. Trong bài có mấy danh từ riêng? a. Hai danh từ riêng. b. Ba danh từ riêng. 1 c. Bốn danh từ riêng. 4. Tất cả các dấu hai chấm trong bài có tác dụng gì? a. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật. b. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trớc. c. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là câu hỏi. 5. Trong các nhóm từ dới đây, nhóm từ nào không phải là động từ? a. Hỏi, trả lời, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền. c. Đi, trở về, làm, giơ. II.Chính tả Bài viết: Cái cối tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu đến tre đực vàng óng III.Tập làm văn Lớn lên em sẽ làm gì? Em hãy kể lại ớc mơ đó. IV.Đọc 1. Một ngời chính trực/36 2. Tre Việt Nam/41 3. Những hạt thóc giống/46 4. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca/55 5. Chị em tôi/59 6. Trung thu độc lập/66 7. Đôi giày ba ta màu xanh/81 8. Tha chuyện với mẹ/85 9. Điều ớc của vua Mi-đát/90 2 đáp án - biểu điểm Môn: Tiếng việt Lớp 4. I.Đọc hiểu: ( 5 điểm) ( Mỗi câu đúng đợc 1 điểm) 1. c. Để xem Pháp và các nớc khác họ làm nh thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. 2. b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa nói: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. 3. c. Bốn danh từ riêng. 4. a. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật. 5. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền. II.Chính tả: ( 5điểm) Sai một lỗi chính tả trừ 0,5 điểm III.Tập làm văn: ( 5 điểm) 1.Mở bài: ( 0,5 điểm) - Giới thiệu đợc ớc mơ. 2.Thân bài: ( 4 điểm) - Kể đợc sự hình thành ớc mơ - Kể đợc ớc mơ nghề nghiệp sau này sẽ giúp gì cho đất nớc. 3. Kết luận: ( 0,5 điểm) - Nêu đợc hớng phấn đấu để sau này ớc mơ trở thành hiện thực. IV.Đọc ( 5 điểm) 3 . Kiểm tra giữa kì I - năm học 200 200 Môn: Tiếng việt Lớp 4. ( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu: A. Đọc thầm Hai bàn tay H i. ph i là động từ? a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền. c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I, Đề kiểm tra giữa kì I, Đề kiểm tra giữa kì I