Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx

1 513 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 14:20

PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH CÁT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………… ……………………… ĐỀ KIỂM TRA GỮA INĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG VIỆT – TỔ 5 I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm ) A/ ĐỌC THẦM : ( 5 điểm ) 1. Đọc thầm bài . Đất Cà Mau ( trang 89-90 SGK ) và tả lời câu hỏi : 1/ Mưa ở Cà Mau có gì khác thường ? 2/ Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao ? 3/ Người Cà Mau có những tính cách như thế nào ? 4/ Người Cà Mau dựng nhà cữa như thế nào ? B/ ĐỌC THÀNH TIẾNG. ( 5 điểm ) * Đọc thành tiếng bài Đất Cà Mau. II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm ) 1. Viết chính tả ( 5 điểm ) Bài Đất Cà mau đoạn 3, ( từ Sống trên cái đất……của Tổ quốc ) 2. Tập làm văn ( 5 điểm ). Hãy viết một bài văn tả cảnh đẹp ở quê hương em mà em biết ? ĐÁP ÁN I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: A/ ĐỌC THẦM: • TRẢ LỜI CÂU HỎI. 1/ Mưa ở Cà Mau là mưa dông: rất đột ngột , dữ dội nhưng chóng tạnh. ( 1điểm ) 2/ Cây cối mọc thành từng chòm, thành rặng, rễ dài cắm sâu vào lòng đất để chóng chọi với cái thời tiết khắc nghiệt. ( 1điểm ) 3/ Người Cà Mau thông minh, giàu nghị lực, thích võ nghệ, thích kể và thích nghe những chuyện lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người. ( 1,5điểm ) 4/ Nhà cữa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước. ( 1,5điểm ) B/ ĐỌC THÀNH TIẾNG: 1/ HS đọc trôi chảy , ngắt nhịp đúng, diễn cảm. ( 5điểm ) 2/ HS đọc trôi chảy, ngắt nhịp đúng , ítdiễn cảm. ( 4điểm ) 3/ HS đọc đúng , chưa trôi chảy. ( 3điểm ) 4/ HS đọc chưa đúng một số từ khó, đọc lấp vấp nhiều chỗ. ( 1 → 2điểm ) II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT: A/ VIẾT CHÍNH TẢ: ( 5điểm ) • Tùy theo mức độ và bài viết của HS , GV chấm . ( Cứ sai hai lỗi trừ 1 điểm ). • HS viết đúng mẫu chữ , đẹp , không sai lỗi chính tả , chữ rõ ràng được điểm tối đa. B/ TẬP LẦM VĂN: ( 5điểm ) • HS viết đúng yêu cầu của đề bài, trình bày đẹp, không sai lỗi chính tả, bài viết có ý nói được cảnh đẹp ở địa phương mình ,được điểm tối đa. • . • Không cứng nhắc , quá khắc khe đối với bài làm của HS. • GV nên tìm ý đúng để chấm bài cho HS. Tùy vào mức độ bài làm của HS mà GV chấm bài, không đòi hỏi quá cao . XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH CÁT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………… ……………………… ĐỀ KIỂM TRA GỮA KÌ I – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG VIỆT – TỔ 5 I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 i m ) A/. nào ? 4/ Ngư i Cà Mau dựng nhà cữa như thế nào ? B/ ĐỌC THÀNH TIẾNG. ( 5 i m ) * Đọc thành tiếng b i Đất Cà Mau. II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( 10 i m ) 1. Viết chính tả ( 5 i m ) B i Đất Cà mau. khó, đọc lấp vấp nhiều chỗ. ( 1 → 2 i m ) II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT: A/ VIẾT CHÍNH TẢ: ( 5 i m ) • Tùy theo mức độ và b i viết của HS , GV chấm . ( Cứ sai hai l i trừ 1 i m ). • HS viết đúng mẫu chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx, Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx, Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx